Közélet, hírek

Lezárult a Mogyoród új művelődési házára kiírt ötletpályázat

2014.07.09. 14:11

Mogyoród Önkormányzata országos nyílt, titkos építészeti ötletpályázatot hirdetett meg. Ennek célja olyan ötletek összegyűjtése melyek alapul szolgálhatnak a végleges tervezési program összeállításához. A Kiíró a pályázóktól olyan tervjavaslatokat várt, amely a régi Művelődési Ház és környezetének a helyén egy olyan új Közösségi Háznak ad otthont, amely a rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi építészeti arculatot ad.

A tervpályázati kiírásban rögzített beadási időpontra 55 db pályamű érkezett.

A csomagolás bontásakor a Bíráló Bizottság minden pályamű tartalmi követelményeinek átvizsgálása után két pályaműről megállapította, hogy a tervek feladása a megadott határidő után történt. A Bizottság egyhangú döntése alapján ezen pályaműveket részletes bírálatban az érvényes jogszabályok figyelembevételével nem lehet részesíteni. Egy pályamű (51.sz) csak egy CD-t és egy lezárt borítékot tartalmazott. Ezt a Bíráló Bizottság a bírálatban nem tudja figyelembe venni.

Voltak pályázatok, melyek nem teljesítették maradéktalanul a formai előírásokat, ezeket a Biráló Bizottság megvizsgálta. Végül nem zárt ki egy pályázatot sem formai okok miatt, mert a formai eltérések, kisebb hiányok miatt a pályaművek alkalmasnak bizonyultak az ábrázolt megoldások elbírálására.

A Bíráló Bizottság munkáját, a pályaművek értékelését, a kiírásban foglalt szempontrendszer figyelembevételével végezte:

 • európai színvonalú, innovatív, minőségi és eredeti építészeti megoldások
 • ötletpályázat megvalósíthatósága, szakmai program hosszú távú fenntarthatósága
 • történelmi településközpont területén a magas szintű "egyedi" építészeti megoldások ösztönzése
 • a környezettel való kapcsolat, annak esetleges bevonása a tervezésbe
 • színházterem befogadó képessége
 • kisebb terek, termek elhelyezhetősége
 • sokoldalú használhatóság
 • gépkocsik parkolásának megoldása, figyelembe véve a környező tereket is
 • gyalogos közlekedés és az épületen kívüli használat
 • bekerülés építési költség

Az előzőekben részletezett bírálati szempontokra a benyújtott és érvényesnek elfogadott 52 db pályázati tervdokumentáció számos értékes és az adott helyszínen továbbfejlesztésre érdemes javaslatot adott.

Elhelyezés

Fontos szempont volt a meglévő, csatlakozó épületekhez való viszony. Az új épület és a meglévő épület kapcsolata, a köztük kialakuló tér.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást a szomszédos épületekről, azokra rátolták a tervezett épületet.
 • szűk sikátort hagyva, a meglévő épületekkel párhuzamosan, de azoktól kissé eltolva helyezték el az épületüket.
 • próbáltak játszani a térrel és előnyt kovácsolva az adottságból, belső udvart alakítottak ki erre a területre.
 • az épületet a Fóti út felé helyezték el.
 • az épületet a Béke út felé helyezték el.

Térkapcsolat

Fontos szempont volt a Fóti út felőli tér kialakítása, annak szerves bekapcsolása a tervbe. Ehhez is többféle kialakítással találkoztunk.

Voltak, akik

 • nem foglalkoztak a meglévő térrel
 • leszűkítették azt
 • alápincézték
 • parkolónak használták a nagy részét
 • erőteljesen beleépítettek
 • kétszintessé alakították
 • bevonták a tervezett épületbe
 • gazdagítva a programot a közösségi élet új színterét álmodták ide
 • minden irányból nyitott és önreklámozó teret és funkciókat terveztek
 • zárt vagy részben védett teret, intimebb belső udvart javasoltak

Külső megjelenés

Szempont volt a hagyományos faluképbe való illeszkedése az épületnek, de ugyanakkor a középület karakter megjelenítése is elengedhetetlen.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást a meglévő struktúráról, faluképről.
 • tudatosan elhatárolódtak és egy teljesen más, eredeti arculatot vállaltak fel.
 • modern, városi beépítést képzeltek a hagyományos faluképbe.
 • meghagyták a Fóti úti homlokzatot.
 • szervesen beépítették a tervüket a kialakult struktúrába.
 • egyik irányban tartották a faluképet, míg a másik utca felől modern kialakítást eszközöltek.


Alaprajzi kialakítás

Szempont volt a színházterem befogadó képessége, a könyvtár elkülöníthetősége, az egyes klub, vagy foglalkoztató helyiségek olyan kialakítása, hogy azokat a teljes komplexumtól függetlenül is lehessen használni. Ezen kívül a belső és külső terek kapcsolata is fontos volt.

Voltak,

 • akik nagyon jól elkülönítették az egyes funkciókat,
 • akik a bejáratot eldugták,
 • akik a bejáratot nagyon kihangsúlyozták,
 • akik a kiállítótereket a közlekedőkbe álmodták,
 • akik zegzugos alaprajzot készítettek,
 • akik nagyon jól eltalálták a külső és belső terek összekapcsolását,
 • akik nagyon kevés belső helyiséget terveztek,
 • akik flexibilis, a változó igényeket lekövetni képes alaprajzot javasoltak.

Parkolás

Szempont volt a parkolás megoldása. Összességében elmondható, hogy ez volt az egyik legjobban elhallgatott része szinte minden tervnek. Igazán jó, frappáns megoldás tán nem is született erre a kérdésre.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást a parkolásról.
 • a környező utcákba tervezték azt.
 • akik az épületet beljebb húzva az elé terveztek parkolót.
 • akik mélygarázst tervezetek.

Gyalogos megközelítés

Szempont volt az épület gyalogos megközelítése.

Voltak, akik

 • az új épület és a meglévő szomszédos épületek közé egy sikátort terveztek.
 • ezt a részt gyalogosan megközelíthető egy, vagy kétszintes belső udvarként kezelték
 • akik a Béke út és a Fóti út közötti utcát megszüntetve oda gyalogos közlekedőt terveztek.
 • a nagy tér felől gyalogos rávezetést terveztek
 • a nagy tér felől közösségi teret terveztek
 • a nagy tér helyett kisebb gyalogos tereket hoztak létre

Bekerülés

Szempont volt az épület bekerülési költsége is.

Voltak, akik

 • nem vettek tudomást erről a kérésről.
 • ugyan számoltak bekerülési költséget, de az messze felülmúlta a kiírásban kért értéket.
 • a bekerülési összegből számították vissza a kialakítható épület méreteit.
 • a bemutatott ötlettel olcsóbb megoldást kínáltak, mint a maximális összeg.

Összegzés

A Bíráló Bizottság a Mogyoród Nagyközség Művelődési Ház kialakítására kiírt ötletpályázatot annak ellenére eredményesnek ítélte, hogy a közösségi ház elhelyezésére egyértelműen egyetlen pályázat alkalmassága sem vált nyilvánvalóvá.

A pályaművek alapján viszont pontosan kirajzolódtak azok a környezetalakítási irányok, amelyek nem alkalmasak a továbbfejlesztésre (meglévő épületekre rátolt új épület, parkolás elégtelensége, túl nagy bekerülési költség, belső és külső térkapcsolatok hiánya, a faluképpel való illeszkedés hiánya). Ugyanígy megfogalmazódtak azok a végleges követelmények, amelyeket a közösségi házzal szemben támasztani lehet mind a térrel való kapcsolatában, mind funkcionális rendjében, tömeg- és homlokzatalakításban. A túlzott alapterület- és kubatúraigényt a BB elvetette. A tömeg- és homlokzatformálásban az egyszerűségre, sallangmentességre való törekvés jegyében született, ugyanakkor az egyediséget is magán hordozó megoldásokat találta a BB célravezetőnek.

A pályázati szempontokat leginkább, de nem teljes körűen az 24. sz. pályamű elégíti ki, amely komplexitásában, egyediségében, térkapcsolatainak megfogalmazásában kiemelkedik a pályaművek közül. A többi díjazott, illetve megvételben részesített terv részletmegoldásaiban tartalmaz olyan értékeket, amit a továbbtervezésben hasznosítani lehet.

A benyújtott és értékelt pályaművek alapján a Művelődési és közösségi ház végleges tervezési programja – a sokféle helyszín javaslat és térformálási szempont ellenére – összeállítható, az ötletpályázat eredményesnek minősíthető. A megvalósíthatósági szempontok és az ütemezési követelmények teljesíthetősége adhatják majd azt a további szempontrendszert, amelynek révén Mogyoród új, valódi, sokféle aktivitás befogadására alkalmas Művelődési Háza a közel 10.000 ember számára rendeltetésének megfelelő színvonalú, egyedi építészeti arculatú közösségi háza lehet.

A BB mindezek alapján javasolja a Kiírónak, hogy – a közösségi ház konkrét tervezésére a jelen pályázat eredményeit a kiírás megfogalmazásában felhasználva – építészeti tervpályázatot bonyolítson le.

Díjazottak és megvételben részesült

I. helyezett: 24. bírálati sorszámú pályamű - Modulart Kft. (Szerzők: Láris Barnabás, Bors Eszter, Szák Kocsis Ákos; Munkatársak: Remenár Tamás, Urbán Erzsébet, Vági Bence) - 450.000 forint

II. helyezett: 14. bírálati sorszámú pályamű - Pomsár és Tsai Építésziroda (Szerzők: Kása Viktória, Városy Péter; Munkatársak: Hambek Zoltán, Pomsár András, Városy Dóra) - 300.000 forint

III. helyezett: 12. bírálati sorszámú pályamű - Szántó és Mikó Építészek Kft. (Szerzők: Mikó László; Munkatársak: Berkes Ádám, Kovács Petra, Pukánszky Gabriella, Szabó Zoltán, Kádár Gergely, Lukács László) - 150.000 forint

Megvételben részesült: 3. bírálati sorszámú pályamű - Szilágyi Balázs - 100.000 forint

2014. július 2., Mogyoród

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk