Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve

1/10

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán

?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
?>
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
1/10

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve
Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve

2022.03.02. 17:06
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Deichler Jakab Stúdió, Deichler Tímea, Jakab Dániel

Építészet Ligete Építészeti Tervpályázat

URL:
Deichler Jakab Stúdió

Tervezés éve:
2021

Stáblista

Vezető tervező: Deichler Tímea, Jakab Dániel

Építész munkatárs: Kolossváry Bernadett, Kovács Regina, Gaál Renáta

Látványtervező: Falussy Bence

Dosszié:

MÉD:

A Deichler Jakab Stúdió pályaművében egy publikus-privát és egy közösségi-működési tengely mentén határozta meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ új épületegyüttesét. A tervpályázaton a stúdió pályaművét kiemelt megvételben részesítette a bírálóbizottság.

Az tervezési terület építészetileg már önmagában inspiráló helyszín. A telken megtalálható épületek különböző stílusok építési jegyeit képviselik. Az építészeti múzeum ebbe a diverz környezetbe hivatott illeszkedni, folytatva a korok emlékeinek sorát. Fontos számunkra a telken lévő épületek karakterének, stílusjegyeinek megőrzése, esetenként újból láthatóvá tétele.

A sokszínű közegben az új épület képviseli korunkat. Számunkra a kortárs ház elsődleges és legfontosabb szerepe, hogy minél magasabb színvonalú, összefüggéseiben gazdag életteret teremtsen használói számára. A kortárs múzeumok szerepe egyre inkább a közösségi terek megfogalmazásában keresendő. A pályamunkánk sokszínű lehetőségeket teremt a használói közösség tagjai közötti, illetve a természetes és az épített környezettel való interakcióra, ebben látjuk a múzeum jelenlegi küldetését.

Tervünkben az új épület a környezetében feloldódó, alakítható térstruktúra, melynél a változatos külső és belső kapcsolatok létrehozása mellett lényeges szempont volt a sokszínű használatra való tervezés, alakíthatóság, adaptálhatóság.

Telekalakítás, környezeti kapcsolatok

Az új épület kortárs ház, mely olvasatunkban beleolvad környezetébe, sokszínű téri és használati kapcsolatokat eredményezve. A felszínen megjelenő elemei: egy pavilon és egy lépcsőző tér. A pavilon négy oldalra nyíló kialakításával, minden irányba kitelepülő, bővülő épületrész. A Bajza utca felé alakul ki a megérkezés városi tere, itt publikus külső kiállítótér kaphat helyet. A Walter Rózsi villa felé nyílik a spacebox alkotótere, míg a Grünwald szanatórium irányába a kávézó települhet ki. A pavilon és a lépcsőző tér közötti sáv pedig a telek fontos belső közlekedési tengelye, melyen a spacebox és a kávézó funkciója is helyet kaphat.

A funkciók elosztásánál meghatározó szempont volt a 6-7-es épületek megnyitott homlokzatai is, mint a park hátsó térfala: a 6-os épületben lévő szakmagyakorlók irodái, műtermei, illetve a 7-es épület műhelyei, egyéb működési egységei betekintést engednek mind az építészeti tevékenységekbe, mind a múzeum háttérmunkáiba.

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
4/10
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán

Funkciók elosztása

Telekalakításunkat az épületeken belüli funkciók elosztásának szempontjából két tengely határozza meg.

Egy publikus-privát tengely mely a Bajza utcától befelé vezetve egyre privátabb tereket határoz meg, illetve egy közösségi-működési tengely, mely a Városligeti Fasorra merőleges. A Fasor közelében, onnan érkezve helyeztük el a közösségi funkciókat, míg a telek hátsó felén már alapvetően a működést kiszolgáló terek kapnak helyet.

Publikus terek folytonossága, élő múzeum

Az építész múzeumban a hagyományos kiállítási funkciók és a kortárs múzeumokra jellemző közösségi tevékenységek továbbra is helyet kapnak. Azonban a múzeum lelkét az interaktív, a látogatókat is intenzíven bevonó alkotó és művészeti események jelentik. Tervünkben az új épület fő megérkezési pontjától – a pavilontól – induló összefüggő, három szintes térstruktúra vezet az állandó kiállítások elmélyült megismerést, felfedezést lehetővé tevő tereihez.

A középső (-1) szinten helyeztük el a megérkezési funkciókat és a múzeumpedagógia tereit. Mindkettő intenzív kapcsolatban áll a lépcsőző térrel, mely széles leülős lépcsőjével változatos kültéri rendezvények számára biztosít helyszínt.

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
7/10
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán

A kiállítótereket és a rendezvényteret belső közösségi tér köré szerveztük, mely a fenti terekkel a széles leülős lépcső által intenzív kapcsolatban van. A lenti központi tér azon túl, hogy előtérként funkcionál, helyet biztosíthat változó kiállítások, kötetlen rendezvények számára is, vagy a rendezvénytérrel együttműködve fogadások helyszínévé alakulhat.

A múzeum egyik előre mutató, hosszú távú feladatát ebben látjuk: a látogatók a megismert téri helyzetek, alakítható határok által saját környezetükben is felfedezhetik a megújulás, adaptálhatóság lehetőségeit, az épületek hosszabb távon, olcsóbban, kisebb energiabefektetés által való kihasználtságukat eredményezve.

Kiállító- és rendezvényterek

A kiállítóterek a központi térből megközelítve folytonosan, de kisebb egységekre bontva külön- külön is bejárhatók.

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
8/10
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán

Az állandó kiállítások terei mellett az új épület összefüggő, alakítható térstruktúráján számtalan lehetőség nyílik különböző tematikájú, kisebb kiállítás létrehozására, mint a megérkezés városi terén létrejövő szabadtéri kiállítások, vagy akár a múzeumpedagógiai terekben létrejövő művek, az azzal szomszédos recepció környéki bemutatása.

Grünwald épület

A Grünwald szanatórium épülete a publikus-privát tengely publikus végén, míg a közösségi- működési tengelyünk közösségi végén helyezkedik el. Az előbbieknek és az épület tereinek megfelelően olyan funkciókat helyeztünk el benne, melyek vendégforgalommal rendelkeznek és léptékük illeszkedik az épület egyes szintjeinek méretéhez. A földszinten alakítottuk ki az ideiglenes kiállítóteret és a klubhelyiséget, az első emeleten a könyvtárat, míg a második emeleten a levéltárat.

Herczel épület

A Herczel szanatórium épületében javasoljuk elhelyezni a szállásfunkciókat, mely a park és a fasor ölelésében az ide látogatók számára könnyen megközelíthető, és a park életébe is bekapcsolódóvá válik. Az épület földszintjén alakítunk ki étkező és közösségi területeket, valamint a szállásüzemeltetés irodáit. A fenti szinteken különböző méretű szobák és apartmanok helyezkednek el.

6-7 épület

A 6-os épületben helyeztük el a bérirodákat, a co-working irodateret és az éttermet. Az épület pillérvázas szerkezetének köszönhetően szinte teljesen szabadon alakítható irodaterek jönnek létre. A publikusabb, park felé felnyíló földszinti területeken kapnak helyet a co-working terei, míg a felsőbb szinteken a bérirodák.

A 7-es épületben a pinceszinti raktárokkal és a múzeumépület közelben lévő rakodó területeihez kapcsolódóan alakítottuk ki a múzeumi logisztikai és irodatereket. A logisztika műhelyei, műtermei az alsó szinteken kapnak helyet, akár a múzeum részeként bejárható területek, ahol a látogató üvegfalakon keresztül betekintést nyerhet az itt folyó munkába. A felsőbb szintek a múzeumi irodaterek területei.

Külső helyszínek szerepe

A telken lévő épületeket karakterüknek megfelelő mértékben megnyitottuk a környező területek felé. Míg a szanatóriumok és a villa épület esetén ezek kisebb, azok földszintjét egy-egy ponton a parkkal összekötő szituációt eredményeznek, a 6-7 épület esetén már jelentős földszinti kapcsolatot, az új épületnél pedig több szinten való kapcsolódást jelent.

Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán
10/10
Az Építészet Ligete – a Deichler Jakab Stúdió pályaműve a MÉM-MDK új központjának pályázatán

A pavilon teljes kerületén vizuálisan nyitott, fizikailag nagy felületeken megnyitható tere meghatározza környezetét. A Bajza utcai megérkezésnél városi teret alakítottunk ki, mely a múzeum külső előtere, külső kiállítások helyszíne. A villa nyugodtabb, zöld kertje, illetve a telek közepén végig haladó közeledő tengely nyüzsgőbb tere felé is kitelepülhetnek a spacebox alkotó terei, az adott alkotás folyamatához megfelelő teret választva. 

Deichler Jakab Stúdió

Szerk.: Hulesch Máté

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk