Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Egyéb cikkek

A 2010-es Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilon külső és belső kialakítása

1/13

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/13

A 2010-es Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilon külső és belső kialakítása
Egyéb cikkek

A 2010-es Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilon külső és belső kialakítása

2008.08.28. 11:24

díjazásban nem részesült tervszerzői: Mújdricza Péter, Nassli Viktor 

A szakralitás nehezen megfogható minősége...
Szerkesztői megjegyzés: a közlés időpontja nem véletlen, röviddel a pályázati vita előtt teszünk közzé egy díjazatlan pályaművet. Ajánljuk a tisztelt olvasók, valamint a többi pályázók figyelmébe, feltételezve, hogy ez a pályamű is elő tudná teremteni
a szakralitás nehezen megfogható minőségét". Ajánljuk tehát – ismét! – a zsűri tagjainak is, esetleg most másképp látják, bár eső után köpenyeg...
Vargha Mihály


A díjazásban nem részesült 5. sorszámú terv
szerzői: Mújdricza Péter, Nassli Viktor


Építészeti műleírás

Adhat-e óvatosan optimista reményt a „Jobb város, jobb élet" gondolatkör teljesebbé tételére a Gömböc, mint ideális test, valamint Gábor Dénes találmányának, a hologramnak egymást felerősítő bemutatása a 2010-es Sanghaji Világkiállítás Magyar Pavilonjában?

 

1/13

 

A téralakításról
A pavilon főhomlokzatát a Gömböc logojának a torony „második szintjére" való függesztésével hangsúlyozzuk ki, tehát a látogató a Gömböc logoja alatt áthaladva közelítheti meg a bejáratot. A torony vízszintes fedését üvegtetőre javasoljuk átalakítani, hogy a Gömböc logo-jának árnyéka, a napjáráshoz alkalmazkodva, napóra-szerűen simítsa végig a pavilon főhomlokzata előtti teret. A tér burkolatát homogén, kerekesszékkel is könnyen járható, csúszásmentes, megjelenésében folyami kavicsokra emlékeztető járófelülettel javasoljuk kialakítani, amely a fény-árnyék kontrasztját is lehetővé teszi. Az üvegtetővel ellátott fedett-nyitott előteret két oldalról folyami kavicsok acélhuzalokra történő felfűzésével kialakított homlokzati szélhárfával, valamint a bejárati szakaszt közrefogó, néhány méter széles víztükröző felülettel erősítjük fel, melyek a főbejáratot „alaprajzilag" is körbe ölelik. Esős idő alkalmával az üvegtetőkről az esővíz, a folyamikavics-szélhárfák „vezetésével" a homlokzatot körbeölelő víztükörbe csorog. A Magyar Pavilon felirat a legtöbb nyelven fekete, magyarul, angolul és kínaiul piros színben, enyhén ferde sorokban jelenik meg a főbejárattól balkézre eső, a VIP termet is magába fogadó épülettömegre tekeredve.

A pavilonba belépve egyszintes, sötét mennyezetű, aszimmetrikus elrendezésű, sötét térbe érkezünk. A szemközt húzódó kőfalon megjelenik a sajátos, keljfeljancsi hangulatú Gömböc felirat, az Ö betűk közül a felső – naplemente-szerű borostyán színben, az alsó Ö-tükörkép valamivel halványabb, mintegy „megtükrözött" színben dereng. A tér aszimmetrikus helyzete a Gömböc instabil egyensúlyi helyzetéből következő, aszimmetrikus mozgását, „kezdeti vetődését" próbálja térben megragadni. A Platón barlangját megidéző sötét térből felvillanó fénnyel a találmány kiötlésének pillanatára szeretnénk emlékeztetni. Lassan akklimatizálódunk a félhomályhoz, majd a kőfalat balról súroló fénysugárra reagálva, elindulunk a kibontakozó, egykarú lépcső felé, amelyen az emeleti galériára érkezünk. Kerekesszékkel közlekedő társaink a lépcső vonzásában elhelyezett liftet vehetik igénybe a feljutáshoz. Mind a liftből, mind a lépcsőről egy fedett-nyitott, a látogatók fogadására, eligazítására szolgáló térbe jutunk, szemközt mellmagasságban elnyúló üvegpulttal. Az üvegpulton különböző, a „Jobb élet, jobb város" és a Gömböc kapcsolatát feltáró tematikájú kiadványok, mellette ülőpadot találunk, nem utolsó sorban a vendégeket fogadó személyzet kényelmét is szolgálva. A kőpad mellvédje felett a főbejáratról már ismerős, folyami kavicsokból készített szélhárfa beltéri megfelelője átlátszó „térfalként" jelenik meg, mögötte-alatta a VIP folyosót sejtetve, annak nagybelmagasságú, nagylevegőjű terét is határolva.

A kiállítótéri galériára érkezve egy, az épület teljes szélességében húzódó „parancsnoki hídra" érünk. Innét felmérhetjük, áttekinthetjük a teljes kiállítóteret. A „parancsnoki hídon" végigsétálva, balról, a mellvédként is szolgáló, enyhén döntött üvegfelületű vitrinek tartalma készítheti fel a látogatókat a Gömböccel, mint találmánnyal történő találkozásra. Jobb oldalt, fejmagasságig emelt, négyzet alapú hasáb podesztek sorfala olyan gömböcöket mutat be, amelyek készítésük során valamilyen apró hiba következtében, akár 16 egyensúlyi helyzettel is rendelkeznek. E podesztek sorfala mentén ellépve, egy nagybelmagasságú vetítőterembe fordulhatunk, ahol kényelmes fotelekből kivetítőkön tanulmányozhatjuk a Gömböc és alkotói történetét. A vetítőterem – kívül-belül fekete felületű, a kiállítótérből visszapillantva is hangsúlyos – hatalmas fekete-dobozként megjelenő elem, amely a tömegével ránehezül a bejárati térre, erősítve annak barlangszerűségét.

 

2/13

3/13

4/13

 

A vetítőtermet elhagyva ötlik csak szemünkbe igazán a kiállítótér keleti falára feszített hatalmas vitorlavásznon nagy méretben megrajzolt, a Gömböc „viselkedését" leíró matematikai függvény hullámrajza, amely a kiállítótér magassági tagolásának ihletője is lehetne. A függvény hullámrajza mögött a Kisgömböc közismert gyermekmeséjéből olvashatunk figyelemreméltó részleteket, magyarul, angolul és kínaiul. Az egyes szövegoszlopok különböző magasságokig vastagított betűkkel jelennek meg, kaotikusan ellentmondásos köszönőviszonyban a függvény hullámmozgásával. A különböző magasságú szövegoszlopok a metropoliszok sziluettjeire is emlékeztethetnek, a huszonegyedik századi globális népességrobbanásra adható kiútkeresés egy változatára utalva. A nagylevegőjű kiállítótér többi határoló felületén a Gömböc matematikai költeményének többnyelvű, nevezetes fejezetei és ábrái, meditációs objektumai láthatóak, hasonlóan fraktálszerű, vertikális tagolással.

A „parancsnoki hídról" kényelmesen áttekinthető az enyhén lejtő meandervonal, amely a Gömböc mozgását szimbolizálja, annak nyugalmi állapota felé tart, egyre rövidülő rámpákkal, – „kilengésekkel" – a kiállítótér délnyugati negyedében elhelyezkedő központi terecske, a Gömböc borostyán színben aranyló, felnőtt és gyermek nagyságban egyensúlyát kereső hologrampárja felé. A 6%-os lejtésű, kerekes székkel is kényelmesen bejárható meandervonalat a rámpa szélességével megegyező méretű pihenőterecskék tagolják. A faburkolatú rámpa mentén lépésnyi széles mellvédek húzódnak, különböző méretű vitrinekkel, alkóvokkal, vízszintes és függőleges kiállító felületekkel ritmizáltan. A szigorúan matematikai, természettudományos, bionikai, irodalmi, képzőművészeti, térdinamikai, szociológiai ihletésű installációk mellett a – globális erkölcsi szentenciaként is felfogható – Kisgömböc mese gyermekrajzi „átiratai" is megjelenhetnek a magasabb mellvédfelületeken. A „Jobb város, jobb élet" gondolatkörhöz globálisan felelős társasjátékként közeledve, remélhetően nem csak a gyermekek fantáziáját megmozdítva.

A rámpák lépésnyi szélességű lépcsőpárokkal is kapcsolódnak egymáshoz, újabb spontán leülőfelületeket, kisebb közösségi tereket eredményezve. A „parancsnoki hídtól" kígyózó rámpa a kiállítótér földszintjére érkezve egy négyzet alaprajzú vízfelülettel ellátott központi tér körül, meander-szerűen kialakított leülő felületekké csendesedik. A központi vízfelület felett üveg járófödém van, amely a Gömböc-hologram-játékon túl zenei, irodalmi, színházi és tudományos előadások pódiumaként is szolgálhat. A pavilon keleti határolófalával párhuzamos rámpák alatti „maradék terek" kényelmes, könnyen mozgatható székeknek, kisbútoroknak, párnáknak is helyet biztosítanak. A rámpák pihenőinek vízszintes felületei kiválóan alkalmasak akár pihenőnként egy tucatnyi néző székekre ültetésének.

 

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

 

A kisbútorokat az előadás után percek alatt újra a rámpák alatti raktárba lehet vinni, a falba rejtett kiszolgálóajtón keresztül. A rámpák állóhelyekként, az összekötő lépcsőpiramisok értékes köztes leülő helyekként is igénybe vehetőek telt ház esetén. A kiállítótér magassági tagolásában kitüntetett szerepe van azoknak a mennyezetről függesztett „kőfelhőknek", amelyek a főhomlokzatról már ismerős függőleges szélhárfák „felhővasaló" rokonai.

A Gömböc-hologram hátterében, a földszinti, nyugati fal „teherkapu" megnevezéssel szereplő nyílását (amely a kiállítás időtartama alatt funkciótlanná válik) egyetlen nagy üvegfelületté javasoljuk átépíteni, amelyen át, a pavilon kültéri teázóterasza villanhat fel, látogatókkal az asztalok körül. A fedett-nyitott, szabadtéri lugasos teázó, a pavilon „nyugati oldalhajója". Megközelítése a kiállítóteret a pavilon déli homlokzata előtti csobogóval és ivókúttal összekötő folyóka nyomvonalát követve lehetséges, a „Gömböc-simogató" szerényebb belmagasságú, elbocsátó terén át.

A „Gömböc-simogató" lelke a folyóka közelében elhelyezett három, különböző magasságú körasztal, ahol a vendéglátó személyzet által „beavatva", igazi, kisebb és még kisebb Gömböcöket simogathatnak meg, vehetnek kézbe a kiállítás látogatói, gyermekek és felnőttek egyaránt. Az egyes „Gömböc-simogató" körasztalok felületét enyhén befelé lejtő, legömbölyített védőperemmel ellátott tányérként célszerű kialakítani. A Gömböc-simogató folyókával párhuzamos falfelületein a galéria fogadó teréből már ismerős hosszanti leülő és mellmagasságban elnyúló üvegpult jelenik meg.

A pavilon déli kijáratát elhagyva, vízszintesen futó acélhuzalokra futtatott repkény, esetleg élő borostyán alatt egy szellőjárta, ivókutas, fedett-nyitott üldögélő karéjhoz jutunk, a folyóka nyomvonalát követve. A lugasos tető a pavilon nyugati homlokzata irányában tovább fut, a már említett fedett-nyitott, kültéri teázó terét alkotva. A lugasos „oldalhajó"-teázó homlokzati látványosságaként, – mint egy hatalmas akvárium üvegfala, – jelenik meg a kiállítótérből már ismerős nagy ablak, a szintén üvegből készült, teázó körasztalok mögött. A teázó kiszolgálása a „parancsnoki híd" alatti, földszinti térben elhelyezett, pulttal, mosogatóval, személyzeti wc-vel ellátott teakonyha segítségével történik, a meglévő, kétszárnyú ajtón át. A „parancsnoki híd" alatt, a rakottkő és üvegfelületű folyosóra felfűzve, mesterséges világítású és szellőzésű irodahelyiségeket alakítottunk ki. E folyosó a személyzeti szárnyat az ajtóval elválasztott előterű VIP-térrel összekötő belső közlekedőbe torkollik.
A VIP-tér a főbejárat üvegtetővel fedett előteréből, kiállítóteret kiszolgáló lift felől valamint a keleti homlokzat meglévő ajtaján át is megközelíthető.

Az emeleti szinten lévő személyzeti pihenőbe emeletes ágyakat, zárható szekrényeket és egy nagyméretű társalgóasztalt terveztünk.

 

10/13

11/13

12/13

 

Tartószerkezeti műleírás, alkalmazott anyagok és szerkezetek
A főbejáratra erősített Gömböc-logo alumínium vázra erősített neoncső.
A főhomlokzatot körbeölelő víztükröző felületek műkőszegélyezéssel lesznek kialakítva.

A főhomlokzati szélhárfák acélhuzalokra fűzött, ökölnyi, gömböc-szerű folyami kavicsok felfűzésével készülnek. Az acélhuzalokat 20cm távolságban egymástól feszítik a homlokzatra erősített acélkeretekre.

A belső térben a „kőfelhők" ugyanezen az elven, acélkeretek közé feszített huzalokon lévő folyami kavicsok. Az acélkereteket a mennyezet acél tartószerkezetéről függesztik a terv szerint meghatározott magasságba, az acélvázon 3,0 m-es távolságban található felfüggesztési pontok terhelésével. A 6,0×5,0m-es acélkeretre feszített huzalokon elhelyezett folyami kavicsokkal együttes súly egy terhelési pontra eső része nem haladja meg a 10 kN engedélyezett határértéket.

A déli homlokzat előtti előtető szintén acélhuzal hálóra futtatott repkény, a zöldhomlokzat is ily módon megoldott. Az „oldalhajó"-teázóterasz lugasa szintén acél szerkezetű oszlopok és gerendák közé feszített acélhuzal hálóra futtatott repkénnyel alakítandó ki.

A bejárati tér és az egykarú lépcső járóburkolata természetes kő, a Gömböc-feliratot tartó fal szárazon rakott kőfal, acél tartóoszlopok között és körül. A hidraulikus lift „tornya" acélszerkezetre szerelt kőlapburkolatokból áll.

A VIP-folyosó és fogadótér, munkaszobák, irodák, a teakonyha mosdója, előtere a kiszolgáló pulttal, a személyzeti- és szervizfolyosók, raktárak galériaszinti fogadótér, a „parancsnoki híd és a vetítőterem járóburkolatai kopásálló és csúszásgátló műgyanta kialakításúak.

A földszinti bejárati tér és a galériaszinti vetítőterem közti födém acél I-tartókon nyugvó szerelt födém. A kiállítótér belső körítőfalai vitorlavászonnal fedettek, a függőleges acél tartószerkezetekhez rögzítve. A kiállítótér mennyezetén – a ferde acéltartókról függesztve – ugyancsak vitorlavászon lebeg.

A kiállítótér rámpái, lépcsői fa járóburkolatot kapnak. A rámpák és lépcsők szerkezete helyszínen összeszerelt, fém csomópontokkal kialakított ácsszerkezet. A rámpák mellvédjei és függőleges kiállító felületei, a „Gömböc-simogató" járófelülete, a déli, kijárati előtető alatti, valamint az „oldalhajó"-teázóterasz járófelületei szintén fával burkoltak.

A kiállítótér földszinti tere álpadlót kap, ami alatt a gépészeti és villamos vezetékek, valamint a látványtechnika szükséges eszközei kapnak helyet. A közepén elhelyezkedő, négyzet alaprajzú víztükröző felület üvegfödémmel lesz fedve. Ezen az üvegpódiumon zajlik majd az ember nagyságú gömböc-hologram-játék. Az üveg alatt medence helyezkedik el, amiben a 10cm kavicsréteg közt víz csordogál.

A „teherkapu" névvel jelzett bejárat helyére javasolt fix üvegablakra a Gömböc logoja lesz gravírozva.

A kiállítótér vitrinjei, a „parancsnoki hídon" húzódó vitrinek és alkóvok, a galériaszinti fogadótér és a „Gömböc-simogató" mellmagasságban elhelyezett pultjai üvegből készülnek. A „Gömböc-simogató" bemutató üvegpultjai enyhe lejtéssel, tányérszerűen, szélein lekerekített, biztonsági peremmel lesznek kialakítva.

A személyzeti pihenőszoba szalagparkettával, a mosdók, wc-k, zuhanyozók mázas kerámiával burkoltak.

A fedett-nyitott előtér, az ülőkövekkel körülvett ivókút és csobogó környezete, a gépészeti installációs zóna, az erősáramú és a gyenge áramú helyiségek járófelületei simított betonból készülnek.


Az 5. bírálati sorszámú pályamű részletes bírálata

A pályamű a pavilon alapstruktúráját, formálását megtartotta, de az építészeti addíció elvét követve mintegy „felöltöztette“ azt. Az öltöztetés elemeinek kiválasztásánál azonban a narratív építészet módszerére támaszkodik („kőhárfától“, „kőfelhőn keresztül“ a „repkény puhaságáig“). Mindezek kiegészítéséül az épület körül különböző nagyságú vízfelületeket javasol.
Az addíció ellenére a magyar pavilon összképe egy megszokott, átlagos kiállítási épület képét mutatja.
A pályamű szigorúan kötött útvonalú, egyirányú kiállítási elrendezést javasol. Belépve a félhomályos előtérbe, a látogató egy lépcsőn (liften) keresztül jutna a kiállítás induló helyszínére, a galériára. Sem a sötét előtér, sem az innen vezető keskeny, zárt lépcső nem nevezhető vendéghívogatónak, ezen a kitáguló központi kiállítótér sem segít. A beszűkülő majd hirtelen kitáguló terek dinamikájának alkalmazásához a rendelkezésre álló épület alapstruktúrájának léptéke túl kicsi.
A pályamű – építészeti és installációs megoldásaival is – olyan kiállítási tematikát javasol, mely egyedül a „Gömböc" lineáris történetén alapul. (A műleírásban ugyan szó esik különböző rendezvények megtartásának lehetőségéről.) A pályaműben javasolt kiállítás-tematika, a bemutatás módja és a javasolt kiállítás-technikai eszközök a XXI. század interaktív világában igencsak statikusnak hatnak. Vitatható, hogy a kiállítás középpontjába a virtuális formában (hologram) bemutatott „Gömböc" kerül, mert a pályázati kiírásban javasolt kiállítási téma éppen azt a komplex folyamatot emeli ki, hogy egy kísérleti probléma miként jut el a tárgyi megvalósításig.
Ezt ugyan némileg ellensúlyozza a javasolt „Gömböc-simogató“, mely ötlet a pályamű igazi értéke.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk