Épülettervek/Tervpályázat

Mesteriskola - Ötletpályázat művelődési ház átalakítására Berhidán

1/23

1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László

?>
1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
?>
5. pályamű - tervezők: Bokányi Imre, Máté Orsolya, Tóth Gábor
?>
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás
?>
3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik
?>
1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
?>
4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás
?>
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás
?>
3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik
?>
1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
?>
4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás
?>
5. pályamű - tervezők: Bokányi Imre, Máté Orsolya, Tóth Gábor
?>
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás
?>
3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik
?>
1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
?>
4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás
?>
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás
?>
3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik
?>
1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
?>
4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás
?>
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás
?>
3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik
?>
4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás
?>
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi
1/23

1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László

Mesteriskola - Ötletpályázat művelődési ház átalakítására Berhidán
Épülettervek/Tervpályázat

Mesteriskola - Ötletpályázat művelődési ház átalakítására Berhidán

2016.08.19. 10:00

Cikkinfó

Cég, szervezet:
Mesteriskola

Földrajzi hely:
Berhida

Mesteriskola XXIII. ciklus pályázata a berhidai művelődési ház átalakítására született, amelyen fontos cél volt a város "városabbá" tétele. Árva József, Juhász Balázs és Percz Gábor mesterükkel, KalmárLászlóval, valamint Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám és Takács Gergely mesterükkel, Tomay Tamással megosztott első díjban részesültek.

Bevezető

A tervpályázat célja már a kiírásban megfogalmazódott; legyen ötletpályázat, mely minél kreatívabban, komplexebben, ugyanakkor gazdaságosan megvalósítható megoldásokat javasoljon. A kiírási szövegből, a helyszíni szemléből, a város vezetői testületéből, képviselőiből szinte tapinthahó módon érzékelhettük az igényt, hogy e pályázattal "városabbá" legyen ez a ma cirka 7000 lakosú város, hiszen történelme folyamán már 1395-ben megkapta az oppidum nevet, ami akkor a "mezőváros" fogalmat takarta. A római birodalomban ez a szó a görögből eredeztetett. Görög jelentése talaj, a sövényt is így nevezték, valamiféle akadályozót, még erősséget is. (Burián latin szótár). Pannónia korban, a Római Birodalomban már település is volt átjáró útvonalon, temetői maradványok bizonyítják. A veszprémi káptalan volt a mi Árpád-korunkban az első tulajdonosa a területnek. A mohácsi vész után 16 évvel itt volt az országgyűlés is. 1895-ben kapott vasúti megállóhelyet a Veszprém-Lepsény vonalon. Volt is ipari robbanóanyag gyár is, de ezek a fejlesztések lassan megszűntek, a vasút is elkerülte már, buszközlekedésre váltott. De mégis város, a lakók várost szeretnének itt látni. A helyiek törekvései pl. a berhidai Napok rendezvényein jól érezhető, amit a környék lakói, s még távolabbiak is látogatnak. Az 1985-ös földrengés kárt tett a településen. Ujjáépült, persze sürgősséggel. Talán fel is rázta az itt lakókat, hiszen tevékenységük révén 2007-ben megkapta a városi rangot.

Azt, hogy a területnek, a településnek súlya volt, azt a XIII. századi Szent Kereszt templom a kettős kőfedélszékével azóta is hirdeti. Ilyen fedélszék csak még egy van Európában. A románkori francia vidéki kis települések templomai a rokonai leginkább a berhidainak. A templom, a múlt, az emlékek sarkallták a pályázókat arra, hogy valami nem szokványos ötletet nyújtsanak be pályázatukban.

A Bírálóbizottság névsora

Elnök: Pergő Margit polgármester Berhida Város

Alelnök: Arnóth Lajos építész ÉME Mesteriskola 

Tagok: 

  • Kéri Katalin főépítész Berhida Város
  • Fülöp Attila építésztechn. képviselő – Berhida Képviselő Testülete
  • Karácsony Tamás építész BME Középülettervezési Tanszék Frikker Zsolt építész ÉME Mesteriskola XXII. ciklus
  • Sugár Péter építész BME Középülettervezési Tanszék
  • Csillag Katalin építész ÉME Mesteriskola
  • Lévai Tamás építész ÉME Mesteriskola

A zsűri általános szempontrendszere és ajánlásai

A kiírás elsődlegesen a művelődési ház átalakíthatóságára kér ötleteket. A pontosan megfogalmazott program leírást feloldja a tetszőleges program-elemekkel való kiegészítések lehetősége.

Az iskola átalakításának bevonása a gondolkozásba már komplexebb átgondolásra, település szintű koncepcióalkotásra buzdít.

A tervezési terület optimalizált határaként az iskola tömbjét, annak közterületek mentén meghúzható kontúrját érdemes megjelölni.

A pályázók egyöntetűen döntenek a feladat ilyen irányú kiterjesztése tekintetében. Koncepcióalkotásuk során az iskola tömbjét, mint a központ kiteljesedésének helyét vizsgálják. Beépítési javaslataikat egyértelműen meghatározza a központ fejlesztésének lehetősége, az általuk felvázolt jövőkép.

Mindezek tudatában a pályaművek értékelésekor a jövőkép és az abban vállalt szerepek vizsgálatát érzi a Bírálóbizottság meghatározónak. A vizsgálat szempontjai: a tömb belakása, a felvázolt beépítés minősége, az új elemek kapcsolati hálója (közlekedési hálózat, vizuális tengelyek, térszövet, térhasználat) azok építészeti eszközrendszere.

A pályázatokat áttekintve, megismerve megállapítható, hogy azok átfogó megoldásokat fogalmaznak meg. Az 1-4 jelű pályamunkák a konkrét kérdésre (a művelődési ház fejlesztése) a központ kialakításának lehetőségeit vizsgálva, a jövőkép felvázolásának birtokában, ahhoz igazítottan adnak válaszokat.

Jellegzetességük, hogy az eltérően rangsorolt szempontrendszerük következtében mindegyik pályamű karakteresen megjelenít egy-egy kiemelhető gondolatot. Ezek összessége az, ami a Kiíró számára jól hasznosítható szempontrendszerré állhat össze. 

(Az 5 jelű pályázat a kiírás határozott programját „szó szerint" követve „tollbamondásként" értelmezi a feladatot. Válasza ennek megfelelően szenvtelen.)

Sorolva az 1-4 pályaművekből kiemelhető szempontokat elsőként az 1 jelű pályamunka kiindulási alapvetését kell említenünk.

  • Műleírásuk első mondata a település léptékű gondolkodás fontosságát hangsúlyozza. Állításuk szerint az iskola egész tömbjének végiggondolása, hosszú távú koncepció felállítása alapozhatja meg és magyarázhatja a fejlesztési elképzeléseket.
  • A 2 jelű pályamű hasonlóképp fogalmaz. A főtér kialakításának elsődleges feltételeként a térfal építését emeli ki. Főtere ennek megfelelően térfalakkal keretezett, nagy léptékű, a bezáródásra törekvő. A bezárást, az önállóságot a tér felé nyíló középületek erősíthetik, ezért a kultúrház bővítéseként felmerülő valamennyi funkciót a térre telepíti.
  • A 3 jelű pályamű fő stratégiai eleme az összevonás, a sűrítés. Esetükben ez nem kizárólag a kiírásban sorolt szerepek koncentrált telepítésével, a főtérre való irányításával érhető el – a tömegformálás is ezt az érzést hivatott erősíteni.
  • A sűrítést célozza a 4 jelű pályamű is. De másképp értelmezve azt! A városszövet jellegzetes tömbös rendszerét erősítve ők tömbsűrítésről beszélnek. Az iskolát is magába foglaló tömböt három önálló tömbre osztva megteremtik a lehetőségét egy gazdagabb, színesebb térszövet létrejöttének. A három tömb három eltérő karakter. Így az egyes tömbök rugalmasabban idomulhatnak szerepvállalásukhoz. A tömbök közötti közterületek a városiasodás letéteményesei. A templomot kiemelő gyalogos utca, a három tömb által lehatárolt tér új minőségek, melyek megjelenése erősíti a városi karaktert. 

Vizsgálva a művelődési házra és az iskolára készített terveket, az 1 és a 4 jelű pályamunkát kell kiemelni. Mindkettő következetesen építkezik: a felvázolt jövőképhez, a kimódolt szerkesztési szabályokhoz igazítottan a természetes használat és megjelenés jellemzi épületterveiket. Az épületek térszervezése, léptéke, tömegformálása arányos. Mindketten magabiztosan egyensúlyoznak a hagyományos formálás és az azt kiegészítő kortárs megfogalmazású épületrészek összeépítése terén. A létrejövő épületegyüttesek ugyanakkor hűen tükrözik megfogalmazott városi léptékű elképzeléseiket is.

Összefoglalva: a pályázat nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy Kiíró megalapozott, koherens szempontrendszert állíthasson fel, fogalmazhasson meg tervezett beruházásaihoz. Pontosabbá, célratörőbbé, érthetőbbé válhatnak ezáltal a fejlesztési szándékok. Városi léptékben kitapinthatóvá váltak a térszövet, a térhasználat alakításának irányai, magyarázhatóvá, kézzelfoghatóvá azok okai.

Az épületek kialakítását is segítik azok a pozitív példák, melyeket a pályázók megfogalmaztak. Megerősíthető, hogy lokális kérdésekre adandó válaszok esetében is célravezető a tágabb, nagyobb léptékű egységekben való gondolkozás, az átfogó vizsgálatra alapozott, szintézisre törekvő megoldáskeresés.

Az 1. számú pályaművet a Bírálóbizozttság megosztott 1. díjban részesítette.

1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
9/23
1. pályamű, 1. díj - tervezők: Árva József, Juhász Balázs, Percz Gábor - mester: Kalmár László
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás
7/23
2. pályamű, megvétel - tervezők: Guld Beatrix, Rohonczi Donát, Zajacz Judit . mester: Dévényi Tamás

 

A 3. számú pályázati tervet a Bírálóbizottság különdíjban részesítette.

3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik
8/23
3. pályamű, különdíj - tervezők: Gyökér András, Hindy Dorka, Szabó Máté - mester: Kund Iván Patrik

 

A 4. számú pályaművet a Bírálóbizottság megosztott 1. díjban részesítette.

4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás
15/23
4. pályamű, 1. díj - tervezők: Farkas Ádám, Kertész Zsuzsanna, Pásztor Ádám, Takács Gergely - mester: Tomay Tamás

 

Az 5. számú pályaművet a zsűri nem díjazta.

5. pályamű - tervezők: Bokányi Imre, Máté Orsolya, Tóth Gábor
11/23
5. pályamű - tervezők: Bokányi Imre, Máté Orsolya, Tóth Gábor

 

A pályázat füzete itt érhető el.

mesteriskola.hu

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk