Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Hallgatói terv

Híd a patakra

1/25

2015 februárja. A jelenlegi híd víz alatt.

?>
2015 februárja. A jelenlegi híd víz alatt.
?>
a jelenlegi híd évszakos működése
?>
élőhelyek a Bozót-patak területén
?>
három híd az átkeléshez, melyek megközelítése a Fő útról lehetséges
?>
épületanalízisek
?>
archív fotók a Bozót-patak területéről
?>
terv
?>
terv
?>
terv
?>
terv
?>
b-b metszet
?>
metszet
?>
nyugati és keleti homlokzat
?>
északi homlokzat
?>
részletek
?>
részletek
?>
installáció
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
1/25

2015 februárja. A jelenlegi híd víz alatt.

Híd a patakra
Épülettervek/Hallgatói terv

Híd a patakra

2016.01.13. 10:43
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Magyarország, Mezőszilas

Építészek, alkotók:
Borbás Renáta

Híd a mezőszilasi Bozót-patakra

Tervezés éve:
2015

Stáblista

tervező: Borbás Renáta

konzulens: Veres Gábor DLA
intézmény: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Pécs

Dosszié:

MÉD:

Fahíd, kiállítótér és kilátó is egy helyen - Borbás Renáta tervében a Mezőszilas környékén is átfolyó Bozót-patak jelenleg romos, egyik árvíz áztatta fahídját gondolta újra. A funkció mellett a külcsín is fontos volt, hogy a terület bekapcsolódjon a környék vérkeringésébe. Munkájáért MÉSZ-MÉK kiemelt diplomadíjban részesült, építészet témában. 

"Egy dunántúli falu azonban tökéletesen pótolta életemben a szülőföldet, Mezőszilas, apám szülőfaluja, ahol szinte valamennyi vakációmat töltöttem (...) a faluval volt mélyebb a kapcsolatom. Azok a fogalmak, amelyek a nyelvben a legősibb, ott képződtek, legerősebb és legállandóbb emlékeim a szilasiak."
Németh László


Témaválasztás


A félév során a téma irányítottan zajlott. A diplomatervezés két kulcsszava a víz és az építészet. Mindkét szó önmagában is nagyon mély jelentőséggel bír. A köztük levő kapcsolat megfogalmazása, majd ezek absztrahálása igazi kihívás. Fontosnak tartottam, hogy a választott téma egy aktuális problémára reagáljon, a koncepció során választ adjon rá. A falumban, Mezőszilason régóta aktuális probléma a Bozót-patak által a faluszövettől leválasztódott területhez való közlekedés, ezt a jelenlegi fahíd rendkívül rossz állapota indokolja.


archív fotók a Bozót-patak területéről
6/25
archív fotók a Bozót-patak területéről
Mezőszilas Fejér megye déli részén található, a megyeszékhelytől körülbelül 45 km-re. A régi időkben a település a Bozót-patak partja körül épült ki, mely így kettéválasztja a vidéket. Ma már a víz által elhatárolt két egység különböző rendeltetésű. A nyugati oldal a lakott településszövet, míg a keleti részen kevés család él, viszont meghatározó magja a vízfolyással párhuzamosan kiépült borospincesor.

A területen három híd erősíti a túlpart és a település kapcsolatát, a centrumban található és rehabilitálandó híd az, amelyet csak gyalogos-kerékpáros közlekedésre lehet használni. A Bozót-patak és vidéke különleges ökoszisztémával rendelkezik, a terület több hektáron elmocsarasodott, felületét magasra növő nádak borítják. A mocsarasodás oka pedig, hogy amikor hosszú évtizedekkel ezelőtt készítették a Mezőszilast és Sárbogárdot összekötő bekötőutat, a patak mederkotrásáról – amely pont merőleges az útszakaszra - nem gondoskodtak. Így a víz több helyen medrét elhagyva talajvízként vonul végig folyási irányában. Ezt a „problémát" sokáig nem orvosolták, a területet az idő múlásával bozótok és nádas élőhelyek kezdték benőni. Saját élővilággal rendelkezik, több védett madárfaj fészkel itt, például a cserregő nádiposzáta, vagy a nádirigó. Mára a területet a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett területként tartja nyilván.


három híd az átkeléshez, melyek megközelítése a Fő útról lehetséges
4/25
három híd az átkeléshez, melyek megközelítése a Fő útról lehetséges

A falunak a 2000-es évek elején volt egy teljes turisztikai területfejlesztési koncepciója, amellyel végül nem pályáztak, azonban egyértelműen kifejezi, hogy a településnek szándéka volt / van vele. Az alapos felmérés segített a témában mélyebben elmélyülni és megismerni a vidék különlegességeit. A probléma alaposabb utánolvasása indította el azt a gondolatot, miszerint érdemes lenne foglalkozni akár „indító lépésként" a terület fejlesztésével, és megoldást adni egy új híd formájában a jelenlegi átközlekedési nehézségre.

A jelenlegi híd állapota

A patak átkelési lehetőségei közül a terv alapján a középső hidat értelmeztem át. Szerkezeti elemei kezeletlen, nyers faanyagúak, járófelülete a funkcióját kielégítő, azonban egyenetlen kialakítású deszkaburkolat. Az évtizedek során újbóli javításra szorul a folyamatos karbantartás hiányának okából. A régi időkben a híd járófelületének korrigálását szőlővesszők összefonásával végezték, ma már időről időre teljes cserét kap. Jelenlegi állapota szerint a feladatát nem képes ellátni az átjáró. A felülete korhadt és több helyen beszakadt, korláttal nem rendelkezik, és nem megfelelő magasságú, hiszen a tavaszi áradások következtében az átjárás lehetetlen a területen. A helyszíni bejárás során többszöri átgondolás után, a kelleténél jóval több időre volt szükség az átkelésre.


2015 februárja. A jelenlegi híd víz alatt.
1/25
2015 februárja. A jelenlegi híd víz alatt.

Funkciók

Olyan egység megalkotása volt a cél, mely eredeti funkciója mellett látogatásra is érdemes, s így az emberek, helybeliek és látogatók, közelebb kerülnek a természethez és Mezőszilashoz. Ennek függvényében a hídban helyet kapott egy kiállító tér és egy kilátó is, melyek által a Bozót-patak környezetének megismerése lehetséges. Mindeközben az eredeti funkció fontossága, a biztonságos átkelés lehetősége is adott.

Kapcsolatok

Kötődés alakul ki a régi híd helye és az új, kiegészített funkciójú híd között. A megtartott, eredeti ösvény talajfeltöltést kap, hiszen az áradások megviselték a környék talajrétegződéseit, több nagyobb elmocsarasodott terület alakult ki. A feltöltéssel együtt értelmezett ösvény teljes mértékben kijelöli az új építmény területi és "alaprajzi" helyzetét.terv
7/25
terv
Átközlekedő felületek a hídon

A híd legfontosabb funkciója, hogy összeköti a patak két partját, tehát biztosítja az átközlekedést. Ezért a közlekedő felületek egyértelműen megadják a funkciókat. Fontosnak tartottam, hogy az egység használói részét képezzék az egésznek, ezért a közlekedőfelületek találkozási pontja a kilátó földszinti részén található. Az a személy, aki át szeretne jutni a hídon, a legegyszerűbb módon teheti ezt meg, áthaladva a kilátón folytathatja útját a megadott vonalon. Aki pedig a kiállító teret vagy a kilátót szeretné meglátogatni kisebb körültekintés után szintén megtalálja a szükséges nyomvonalat. A híd teljes közlekedőfelületét rámpák, lépcső és közlekedők alkotják.


Kilátó

A kilátó a híd azon részét képezi, mely megjelöli az egységet. Zászlóként emelkedik a nádas fölé jelezve a külső szemlélőnek a történést. Központi egységként funkcionál, a híd látogatója mindenképp betér a kilátó tömbbe, függetlenül attól, hogy a továbbiakban melyik útvonalat választja. Formája erősséget sugároz , azonban a ferde alakítású falai a szélfútta nád képére engednek asszociálni. Burkolata teljes felületű deszkázat, a tetején kialakított nyílás biztosítja a funkció működését. A kilátóba lépcső vezet fel, 20x20cm-es kialakítású, gerendagyámolítású, homloklap nélküli, deszkaburkolatú közlekedő felület, mely a kilátó szerkezetéhez kapcsolódik. A kilátó második szintjére felérve lehetőség adódik átközlekedni a kiállítótérbe.terv
10/25
terv
Kiállítótér

A kiállítótér állandó bemutatói anyaggal rendelkezik, amely a patak élővilágát hivatott elmesélni. Németh Lászlót (Kossuth-díjas magyar író és esszéista) fontos szál fűzte Mezőszilashoz. Nagyszülei a településen éltek, gyermekkorában minden nyarát itt töltötte. Írói munkásságának szerves részét képezték a szilasi élmények és emlékek, mindig nagy szeretettel nyilatkozott a faluról. A felérkezéskor egy Németh László idézet fogadja a látogatót, mely így hangzik:

"Én a kinyilatkoztatott igazságok elsőbbségét nem vonom kétségbe. De vannak kérdések, amelyekben nem történt kinyilatkoztatás. Isten csak az erkölcs és a szeretet kérdéseiben tartotta fontosnak, hogy mintegy személyesen szóljon, az olyan kérdéseket, mint a természet szerkezete, tévelygő eszünk tornájául hagyta."


látványterv
24/25
látványterv

A faburkolatra szerelt szintén faanyagú installáció sémaábrákon keresztül veszi sorra az itt élő fajok előfordulását és sajátos jellemzőit. A csőben ülőfelületek is helyet kaptak, melyek a pihenést, a várakozást, az elmélyülést segítik.


Borbás RenátaVélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk