Épülettervek/Középület

Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája

1/18

Bejárat

?>
Bejárat
?>
Teniszközpont
?>
Tornacsarnok
?>
Teniszpálya
?>
Légifotó
?>
Légifotó
?>
Légifotó
?>
Helyszínrajz
?>
Helyszínrajz
?>
Alaprajz
?>
Alaprajz
?>
Földszinti alaprajz
?>
Emeleti alaprajz
?>
alaprajz
?>
alaprajz
?>
Homlokzatok
?>
Metszetek
?>
Metszetek
1/18

Bejárat

Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája
Épülettervek/Középület

Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája

2014.09.18. 11:01

Projektinfó

Győr város új sportkomplexuma tervpályázat 2. díj

URL:
SAGRA Építész Kft.

Tervezés éve:
2014

Célunk egy olyan épület létrehozása, amely a környezetével és használóival aktív kapcsolatba képes kerülni. Az épületek nem egyszerűen a sportpályák mellé telepszenek, hanem azokkal szerves kapcsolatba, intenzív párbeszédbe kerülnek. Bemutatjuk a Sagra Architects csapatának második díjas munkáját.

Építészeti koncepció

Építészeti koncepciónk alapja, hogy karakteres, a funkcióknak maximálisan megfelelő, költséghatékonyan megépíthető és gazdaságosan üzemeltethető komplexumot hozzunk létre. Tesszük ezt extra, költséges műszaki megoldások használata nélkül.

Beépítési javaslat

A tervezett sportkomplexum telepítésénél a helyszín adottságait maximálisan kihasználjuk, ennek előnyeit az épületek és a beépítés javára fordítjuk. A telepítésnél és az épületek kialakításánál fontos szempont volt, hogy az egyes létesítmények, pályák, csarnokok az egyidejű használat mellett önállóan is alkalmasak legyenek az edzések mellett sportesemények megtartására.
A szabadtéri pályák és az épületek elhelyezését a beépítésnél komplexen vizsgáltuk, a pályák méretüknél és megfelelő elhelyezésüknél fogva meghatározó paraméterek, mely összefüggésben van a szabadtéri lelátók megfelelő tájolású elhelyezésével és az épületek telepítésével. A beépítési koncepciónk célja egy tiszta, átlátható, jól használható sportkomplexum, ahol a tervezendő épületek az uszoda épületével kiegészülve egységes beépítést mutatnak.

Légifotó
6/18
Légifotó

Három épülettömeget tervezünk, melyek szerves egységét erősíti, az azokat összekötő belső - színes burkolattal ellátott - úthálózat.
A sportkomplexum főbejáratát északkelet felől az újonan kialakítandó útról az EYOF torony mellett tervezzük. Itt a komplexum irányítását, üzemeltetését biztosító központi épülethez kapcsolódóan alakítjuk ki a beléptetés központi kezelésének lehetőségét. A mindennapos használatban ez a fő megközelítési irány, innen jól szervezetten érhetők el az egyes épületek sportolói bejáratai.
Nagyobb létszámú sportrendezvények alkalmával, mint amilyen a 2017. évi EYOF is lesz, célszerű több bejáratot biztosítani a területre. A rendezvények alaklamával biztosítjuk a nézők és a sportolók közlekedésének szétválasztását.
A tornacsarnok - mely multifunkciós csarnokként is működik - közönségforgalmi bejáratát délkeleti irányba, nagyobb teresedés irányába pozícionáljuk, mely a Radnóti Miklós utca felől közvetlenül megközelíthető.

Építészeti kialakítás, funkciók

Az épületek a funkcionális és sporttechnológiai követelményeknek maximálisan eleget tesznek. Az épületek kialakításánál a közönségforgalmi és sportolói bejáratokat tisztán szétválasztva tervezzük. A közönségforgalmi és a sportolói forgalmak és funkciók szétválasztva kerülnek elhelyezésre, mely tiszta, átlátható rendet teremt, annak számos előnyével. A funkcionális kialakítás racionális, a felhasznált területekkel ésszerűen és gazdaságosan bántunk. A lelátók mindig felülről lefelé tölthetők és felfelé üríthetők.

Helyszínrajz
9/18
Helyszínrajz

Az egyes sportágak számára kialakított létesítmények egyidejűleg és külön-külön is megfelelnek,
- a nemzetközi sportági szakszövetségek előírásainak, nemzetközi versenyek megtartásának lehetőségével is
- helyi sportegyesületek mellett hazai és nemzetközi egyesületek edzőtáborozására
- a lakosság szabadidős sporttevékenységének kiszolgálására
A területen jelenleg épülő uszodán túl a sportkomplexum a tenisz, atlétika, torna és jodo sportágaknak biztosít sportlétesítményeket:
- teniszcentrum
- jodocsarnok
- tornacsarnok (multifunkciós csarnok)
- atlétika centrum
- központi épület - irányítás, üzemeltetés

A kedvező beépítés, a jó funkcionalitás, a gazdaságosság és az alacsonyabb energiaigény érdekében egyes létesítményeket - a fizikai lehatárolhatóságuk megtartása mellett - tömegileg összevontunk.

Három épülettömeg jelenik meg:
1. Központi épület és atlétika centrum: központi irányítás, üzemeltetés és a téli fedett atlétika edzéslehetőség ill. atlétika centrum helyiségei
2. Tornacsarnok és az atlétika versenypálya fedett lelátója és az atlétika centrum egyes helyiségei
A központi épület és a tornacsarnok épülete egy híddal összekapcsolódik, ami az atlétika versenypálya fedett lelátóihoz viszi a közönséget.
3. Teniszcentrum és judo csarnok

Tornacsarnok
3/18
Tornacsarnok

Központi épület és atlétika centrum

Központi épület

Itt kapnak helyet az épüelettömeg északkeleti szárnyában két szinten a központi épület helyiségei, többek között a központi irányítás és üzemeltetés helyiségei.

A központi épület előtt húzódik a főbejárati teresedés (központi főbejáratnál az EYOF torony), ahol a beléptetés központi kezelése is történik, itt irányítható el a forgalom a sporttelep különböző térrészeihez.

Atlétika centrum

Az atlétika centrum téli fedett edzéslehetőségének helyiségei, az atlétika centrum sportolói és csapatöltözői a központi épülettel egy tömegben elhelyezett épületben helyezkednek el. A sportolói és csapatöltözők így kedvező helyzetben vannak a versenypálya, az edzőpálya és a fedett futófolyosóhoz is.

A nyitott edzőpálya a fedett futófolyosó épülete mentén helyezkedik el. Az 1500 férőhelyes fedett-nyitott centerlelátóval rendelkező nyitott atlétika pálya a kedvező tájolású fedett lelátó északkeleti oldalán terül el.
Az atlétika versenypálya futópályáinak starthelyeihez közel helyezkednek el a sportolói öltözők.

A versenypályához kötődő helyiségeket a nyitott-fedett lelátó egy része alatt, a célhelyhez közel. (bírói öltözők, bírói szobák, dopping szoba, raktár...) helyeztük el, melyek a lelátó alatt végíghúzódó közlekedőről érhetők el. A lelátó felső szintjének egy részén helyeztük el a külön lépcsőn ill. liften megközelíthető sajtószobát ill. média és rendezők helyiségeit, valamint itt kapnak helyet a lelátó felső szintjén a lelátó közönségét kiszolgáló vizesblokkok és büfé.

Teniszpálya
4/18
Teniszpálya

A lelátó tömegét a tornacsarnok épülettömegével integráltuk. A versenypálya lelátója és az atlétika centrumot kiszolgáló helyiségek a tornacsarnoktól fizikailag leszeparáltan helyezkednek el.
A lelátó megközelíthetősége két irányból megoldott és így az üríthetősége is. A feltöltés felülről lefelé, az ürítés pedig lentről felfelé történik.

A lelátó megközelíthető a központi főbejárat felől, ahonnan egy akadálymentes, kényelmes rámpán jutahatunk fel a központi épület mentén húzódó rámpán keresztül a lelátó tetejére. A másik megközelíthetőség a Radnóti Miklós utca felől a Tornacsarnok előtti téren keresztül is biztosított.

Tornacsarnok (Multifunkciós csarnok)

A multifunkciós csarnoknak is alkalmas tornacsarnokot az atlétika versenypálya lelátójával egy tömegbe integráltan alakítottuk ki, a funkciók tiszta szétválasztásával.

A csarnok sportolói és közönségforgalmi bejáratait szétválasztottuk. A közönségforgalmi bejárat, ami versenyek alkalmával működik a nézők bejárataként a Radnóti Miklós utca felől közelíthető meg. A verseny tornacsarnokhoz felállítható 500fő befogadására alkalmas mobil lelátó a közönségforgalmi előcsarnokból közelíthető meg a csarnok északkeleti hosszoldala mentén végigihúzódó galériáról. (A lelátó elhelyezkedése révén akár fixen is kilakítható.) A galériára az előcsarnokból egykarú lépcsőn vagy liften juthat a közönség. A lelátó ürítése alulról felfelé megoldott, úgy hogy a galéria a teljes hosszanti felületén megnyitható. A kiürítés így gyorsan a szabadba megoldható.

A verseny tornacsarnok belmagassága 12m, így ez multifunkciós csarnokként működhet, mely a belmagasság a révén számos sportág számára alkalmas. Az edzőcsarnok 10m belmagasságú.
A sportolói bejárat a versenyek alatt és a mindennapokban is üzemel, a sportkomplexum északkeleti központi főbejárata felől érhető el. A tornacsarnok öltözői, melyek piszkos-tiszta cipős, szétválasztott rendszerűek, a sportolói előcsarnok felől közelíthetők meg, ezek az edzőcsarnok mellett húzódnak.

Judo csarnok és Teniszcentrum

A judo csarnokot és a teniszcentrum épületét egy tömegbe intergrálva lakítottuk ki, a funkciók tiszta szétválasztásával, külön üzemeltethetően.

A közönségforgalmi (nézői) forgalmat és a sportolói forgalmat szintben szétválasztottuk. A külön sportolói bejáratok (külön a Judo csarnoknak, külön a Teniszcentrumnak) a földszinten a délkeleti oldalon helyezkednek el. Ezek a bejáratok üzemelnek a mindennapos használatban is. Versenyek alaklmával a nézők a lelátókat az emeletről érik el, a lelátókat felülről lefelé feltöltve. Az emeletre kényelmes, akadálymentes rámpa vezet fel a sportkomplexum központi főbejárata felől nagyvonalú vonalvezetéssel.

Judo csarnok

A csarnok sportolói bejáratának előcsarnokán át érhetőek el a sportolói,csapat, edzői és bírói öltözők. Az öltözők piszkos-tiszta cipős szétválasztott rendszerűek. A csarnok méretét az határozta meg, hogy alkalmas legyen három tatamis (pódiummal) rendelkező judo versenyek lebonyolítására, bemelegítő helyiséggel (10x25m bemelegítő tatami) és 500 fős mobil lelátóval. A mobil lelátó a mindennnapos súlyemelésnek helyet adó területen állítható fel és az emeleti galériáról érhető el felülről. A lelátó ürítése a hosszoldalán megnyitható galériáról közvetlen a szabadba, a teraszra történhet.

Teniszcentrum

A 10db nyitott salakos teniszpályát magában foglaló teniszcentrum épülete a Judo csarnok északkeleti részén azzal egy tömegbe szervezve, de funkcionálisan tisztán szétválasztva helyezkedik el. A teniszcentrum közönségforgalmi és sportolói közlekedése a többi épülethez hasonlóan szétválasztott. A közönséget a Judo csarnok lelátóihoz is felvezető kényelmes rámpa viszi fel az emeleti fedett, nyitott szintre, ahonnan a centerpálya kedvezően északnyugat felé tájolt 500fős mobil lelátója elérhető. A közönség a büfét és a vizesblokkokat innen a terszról éri el.
A centerpálya elhelyezkedésével lehetőséget ad, hogy az akár később lefedésre kerüljön.

A teniszpályákat kiszolgáló öltözők a sportolói bejárat felől (a mindennapokban is ez a bejárat használandó) közelíthető meg. A sportolói és csapatöltözőkből a pályák közvetlenül megközelíthetők.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk