Épülettervek/Középület

Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája

1/18

Bejárat

Teniszközpont

Tornacsarnok

Teniszpálya

Légifotó

Légifotó

Légifotó

Helyszínrajz

Helyszínrajz

Alaprajz

Alaprajz

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

alaprajz

alaprajz

Homlokzatok

Metszetek

Metszetek

?>
Bejárat
?>
Teniszközpont
?>
Tornacsarnok
?>
Teniszpálya
?>
Légifotó
?>
Légifotó
?>
Légifotó
?>
Helyszínrajz
?>
Helyszínrajz
?>
Alaprajz
?>
Alaprajz
?>
Földszinti alaprajz
?>
Emeleti alaprajz
?>
alaprajz
?>
alaprajz
?>
Homlokzatok
?>
Metszetek
?>
Metszetek
1/18

Bejárat

Teniszközpont

Tornacsarnok

Teniszpálya

Légifotó

Légifotó

Légifotó

Helyszínrajz

Helyszínrajz

Alaprajz

Alaprajz

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

alaprajz

alaprajz

Homlokzatok

Metszetek

Metszetek

Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája
Épülettervek/Középület

Győr új sportkomplexuma tervpályázat - a Sagra Architects II. díjas munkája

2014.09.18. 11:01

Projektinfó

Győr város új sportkomplexuma tervpályázat 2. díj

URL:
SAGRA Építész Kft.

Tervezés éve:
2014

Célunk egy olyan épület létrehozása, amely a környezetével és használóival aktív kapcsolatba képes kerülni. Az épületek nem egyszerűen a sportpályák mellé telepszenek, hanem azokkal szerves kapcsolatba, intenzív párbeszédbe kerülnek. Bemutatjuk a Sagra Architects csapatának második díjas munkáját.

Építészeti koncepció

Építészeti koncepciónk alapja, hogy karakteres, a funkcióknak maximálisan megfelelő, költséghatékonyan megépíthető és gazdaságosan üzemeltethető komplexumot hozzunk létre. Tesszük ezt extra, költséges műszaki megoldások használata nélkül.

Beépítési javaslat

A tervezett sportkomplexum telepítésénél a helyszín adottságait maximálisan kihasználjuk, ennek előnyeit az épületek és a beépítés javára fordítjuk. A telepítésnél és az épületek kialakításánál fontos szempont volt, hogy az egyes létesítmények, pályák, csarnokok az egyidejű használat mellett önállóan is alkalmasak legyenek az edzések mellett sportesemények megtartására.
A szabadtéri pályák és az épületek elhelyezését a beépítésnél komplexen vizsgáltuk, a pályák méretüknél és megfelelő elhelyezésüknél fogva meghatározó paraméterek, mely összefüggésben van a szabadtéri lelátók megfelelő tájolású elhelyezésével és az épületek telepítésével. A beépítési koncepciónk célja egy tiszta, átlátható, jól használható sportkomplexum, ahol a tervezendő épületek az uszoda épületével kiegészülve egységes beépítést mutatnak.

Légifotó
6/18
Légifotó

Három épülettömeget tervezünk, melyek szerves egységét erősíti, az azokat összekötő belső - színes burkolattal ellátott - úthálózat.
A sportkomplexum főbejáratát északkelet felől az újonan kialakítandó útról az EYOF torony mellett tervezzük. Itt a komplexum irányítását, üzemeltetését biztosító központi épülethez kapcsolódóan alakítjuk ki a beléptetés központi kezelésének lehetőségét. A mindennapos használatban ez a fő megközelítési irány, innen jól szervezetten érhetők el az egyes épületek sportolói bejáratai.
Nagyobb létszámú sportrendezvények alkalmával, mint amilyen a 2017. évi EYOF is lesz, célszerű több bejáratot biztosítani a területre. A rendezvények alaklamával biztosítjuk a nézők és a sportolók közlekedésének szétválasztását.
A tornacsarnok - mely multifunkciós csarnokként is működik - közönségforgalmi bejáratát délkeleti irányba, nagyobb teresedés irányába pozícionáljuk, mely a Radnóti Miklós utca felől közvetlenül megközelíthető.

Építészeti kialakítás, funkciók

Az épületek a funkcionális és sporttechnológiai követelményeknek maximálisan eleget tesznek. Az épületek kialakításánál a közönségforgalmi és sportolói bejáratokat tisztán szétválasztva tervezzük. A közönségforgalmi és a sportolói forgalmak és funkciók szétválasztva kerülnek elhelyezésre, mely tiszta, átlátható rendet teremt, annak számos előnyével. A funkcionális kialakítás racionális, a felhasznált területekkel ésszerűen és gazdaságosan bántunk. A lelátók mindig felülről lefelé tölthetők és felfelé üríthetők.

Helyszínrajz
9/18
Helyszínrajz

Az egyes sportágak számára kialakított létesítmények egyidejűleg és külön-külön is megfelelnek,
- a nemzetközi sportági szakszövetségek előírásainak, nemzetközi versenyek megtartásának lehetőségével is
- helyi sportegyesületek mellett hazai és nemzetközi egyesületek edzőtáborozására
- a lakosság szabadidős sporttevékenységének kiszolgálására
A területen jelenleg épülő uszodán túl a sportkomplexum a tenisz, atlétika, torna és jodo sportágaknak biztosít sportlétesítményeket:
- teniszcentrum
- jodocsarnok
- tornacsarnok (multifunkciós csarnok)
- atlétika centrum
- központi épület - irányítás, üzemeltetés

A kedvező beépítés, a jó funkcionalitás, a gazdaságosság és az alacsonyabb energiaigény érdekében egyes létesítményeket - a fizikai lehatárolhatóságuk megtartása mellett - tömegileg összevontunk.

Három épülettömeg jelenik meg:
1. Központi épület és atlétika centrum: központi irányítás, üzemeltetés és a téli fedett atlétika edzéslehetőség ill. atlétika centrum helyiségei
2. Tornacsarnok és az atlétika versenypálya fedett lelátója és az atlétika centrum egyes helyiségei
A központi épület és a tornacsarnok épülete egy híddal összekapcsolódik, ami az atlétika versenypálya fedett lelátóihoz viszi a közönséget.
3. Teniszcentrum és judo csarnok

Tornacsarnok
3/18
Tornacsarnok

Központi épület és atlétika centrum

Központi épület

Itt kapnak helyet az épüelettömeg északkeleti szárnyában két szinten a központi épület helyiségei, többek között a központi irányítás és üzemeltetés helyiségei.

A központi épület előtt húzódik a főbejárati teresedés (központi főbejáratnál az EYOF torony), ahol a beléptetés központi kezelése is történik, itt irányítható el a forgalom a sporttelep különböző térrészeihez.

Atlétika centrum

Az atlétika centrum téli fedett edzéslehetőségének helyiségei, az atlétika centrum sportolói és csapatöltözői a központi épülettel egy tömegben elhelyezett épületben helyezkednek el. A sportolói és csapatöltözők így kedvező helyzetben vannak a versenypálya, az edzőpálya és a fedett futófolyosóhoz is.

A nyitott edzőpálya a fedett futófolyosó épülete mentén helyezkedik el. Az 1500 férőhelyes fedett-nyitott centerlelátóval rendelkező nyitott atlétika pálya a kedvező tájolású fedett lelátó északkeleti oldalán terül el.
Az atlétika versenypálya futópályáinak starthelyeihez közel helyezkednek el a sportolói öltözők.

A versenypályához kötődő helyiségeket a nyitott-fedett lelátó egy része alatt, a célhelyhez közel. (bírói öltözők, bírói szobák, dopping szoba, raktár...) helyeztük el, melyek a lelátó alatt végíghúzódó közlekedőről érhetők el. A lelátó felső szintjének egy részén helyeztük el a külön lépcsőn ill. liften megközelíthető sajtószobát ill. média és rendezők helyiségeit, valamint itt kapnak helyet a lelátó felső szintjén a lelátó közönségét kiszolgáló vizesblokkok és büfé.

Teniszpálya
4/18
Teniszpálya

A lelátó tömegét a tornacsarnok épülettömegével integráltuk. A versenypálya lelátója és az atlétika centrumot kiszolgáló helyiségek a tornacsarnoktól fizikailag leszeparáltan helyezkednek el.
A lelátó megközelíthetősége két irányból megoldott és így az üríthetősége is. A feltöltés felülről lefelé, az ürítés pedig lentről felfelé történik.

A lelátó megközelíthető a központi főbejárat felől, ahonnan egy akadálymentes, kényelmes rámpán jutahatunk fel a központi épület mentén húzódó rámpán keresztül a lelátó tetejére. A másik megközelíthetőség a Radnóti Miklós utca felől a Tornacsarnok előtti téren keresztül is biztosított.

Tornacsarnok (Multifunkciós csarnok)

A multifunkciós csarnoknak is alkalmas tornacsarnokot az atlétika versenypálya lelátójával egy tömegbe integráltan alakítottuk ki, a funkciók tiszta szétválasztásával.

A csarnok sportolói és közönségforgalmi bejáratait szétválasztottuk. A közönségforgalmi bejárat, ami versenyek alkalmával működik a nézők bejárataként a Radnóti Miklós utca felől közelíthető meg. A verseny tornacsarnokhoz felállítható 500fő befogadására alkalmas mobil lelátó a közönségforgalmi előcsarnokból közelíthető meg a csarnok északkeleti hosszoldala mentén végigihúzódó galériáról. (A lelátó elhelyezkedése révén akár fixen is kilakítható.) A galériára az előcsarnokból egykarú lépcsőn vagy liften juthat a közönség. A lelátó ürítése alulról felfelé megoldott, úgy hogy a galéria a teljes hosszanti felületén megnyitható. A kiürítés így gyorsan a szabadba megoldható.

A verseny tornacsarnok belmagassága 12m, így ez multifunkciós csarnokként működhet, mely a belmagasság a révén számos sportág számára alkalmas. Az edzőcsarnok 10m belmagasságú.
A sportolói bejárat a versenyek alatt és a mindennapokban is üzemel, a sportkomplexum északkeleti központi főbejárata felől érhető el. A tornacsarnok öltözői, melyek piszkos-tiszta cipős, szétválasztott rendszerűek, a sportolói előcsarnok felől közelíthetők meg, ezek az edzőcsarnok mellett húzódnak.

Judo csarnok és Teniszcentrum

A judo csarnokot és a teniszcentrum épületét egy tömegbe intergrálva lakítottuk ki, a funkciók tiszta szétválasztásával, külön üzemeltethetően.

A közönségforgalmi (nézői) forgalmat és a sportolói forgalmat szintben szétválasztottuk. A külön sportolói bejáratok (külön a Judo csarnoknak, külön a Teniszcentrumnak) a földszinten a délkeleti oldalon helyezkednek el. Ezek a bejáratok üzemelnek a mindennapos használatban is. Versenyek alaklmával a nézők a lelátókat az emeletről érik el, a lelátókat felülről lefelé feltöltve. Az emeletre kényelmes, akadálymentes rámpa vezet fel a sportkomplexum központi főbejárata felől nagyvonalú vonalvezetéssel.

Judo csarnok

A csarnok sportolói bejáratának előcsarnokán át érhetőek el a sportolói,csapat, edzői és bírói öltözők. Az öltözők piszkos-tiszta cipős szétválasztott rendszerűek. A csarnok méretét az határozta meg, hogy alkalmas legyen három tatamis (pódiummal) rendelkező judo versenyek lebonyolítására, bemelegítő helyiséggel (10x25m bemelegítő tatami) és 500 fős mobil lelátóval. A mobil lelátó a mindennnapos súlyemelésnek helyet adó területen állítható fel és az emeleti galériáról érhető el felülről. A lelátó ürítése a hosszoldalán megnyitható galériáról közvetlen a szabadba, a teraszra történhet.

Teniszcentrum

A 10db nyitott salakos teniszpályát magában foglaló teniszcentrum épülete a Judo csarnok északkeleti részén azzal egy tömegbe szervezve, de funkcionálisan tisztán szétválasztva helyezkedik el. A teniszcentrum közönségforgalmi és sportolói közlekedése a többi épülethez hasonlóan szétválasztott. A közönséget a Judo csarnok lelátóihoz is felvezető kényelmes rámpa viszi fel az emeleti fedett, nyitott szintre, ahonnan a centerpálya kedvezően északnyugat felé tájolt 500fős mobil lelátója elérhető. A közönség a büfét és a vizesblokkokat innen a terszról éri el.
A centerpálya elhelyezkedésével lehetőséget ad, hogy az akár később lefedésre kerüljön.

A teniszpályákat kiszolgáló öltözők a sportolói bejárat felől (a mindennapokban is ez a bejárat használandó) közelíthető meg. A sportolói és csapatöltözőkből a pályák közvetlenül megközelíthetők.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.