/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Nézőpontok/Kritika

Épített környezeti nevelés

1/2

Épített környezeti nevelés

Hirdetés
?>
Épített környezeti nevelés
?>
1/2

Épített környezeti nevelés

Épített környezeti nevelés
Nézőpontok/Kritika

Épített környezeti nevelés

2013.05.29. 06:03

A magyar nyelvű szakirodalomban rendkívül hiányos ezen a pedagógiai területen – egy-egy önálló kísérletet bemutató publikációt leszámítva nem jelent meg eddig irodalom a témában. A szerzők ezért vállalkoztak arra a feladatra, hogy egy önálló kötetben adjanak átfogó képet az épített környezeti nevelés elméletéről és gyakorlatáról, és összefoglalják az eddigi a hazai és nemzetközi tapasztalatokat.

MIÉRT FONTOS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS?
A gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben meghatározzák a lakás, a tanulás és a játék terei, mivel megszabják a társadalmi interakció kereteit és ezáltal döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra. Az épített környezet ennek ellenére elenyésző mértékben van jelen mind a formális, mind a nem formális oktatásban. Ennek a káros következményeit egyre több országban ismerték föl az elmúlt 20-30 évben, így megszületett az épített környezeti nevelés, az a speciális oktatási terület, amely az épített környezettel kapcsolatos tudás átadásának elméletével és gyakorlatával foglalkozik.

MIÉRT AKTUÁLIS EZ A KIADVÁNY?
A magyar nyelvű szakirodalomban rendkívül hiányos ezen a pedagógiai területen – egy-egy önálló kísérletet bemutató publikációt leszámítva nem jelent meg eddig irodalom a témában. A szerzők ezért vállalkoztak arra a feladatra, hogy egy önálló kötetben adjanak átfogó képet az épített környezeti nevelés elméletéről és gyakorlatáról, és összefoglalják az eddigi a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. Különös aktualitást ad a témának, hogy a 2012. június 4-én elfogadott Nemzeti Alaptantervben az eddigieknél már sokkal hangsúlyosabban van jelen az építészet. Ehhez a változáshoz csatlakozva szeretnénk a kiadvánnyal a pedagógusok számára egy, a gyakorlatban hasznosítható módszertani segédeszközt nyújtani. A kéziratot a kerettantervek megjelenésekor a szerzők tovább bővítik majd az azokban megfogalmazott követelményeknek megfelelően.

Épített környezeti nevelés
1/2
Épített környezeti nevelés

MIRŐL SZÓL A KÖNYV?
A kötet első részében az épített környezeti nevelés elmélete kerül bemutatásra, többek között a pedagógiai terület sajátos céljai, a társtudományokhoz fűződő viszonya és intézményesülésének története. Az elméleti az általános célok mellett kiemelt jelentőséget kap részben a magyar szakterminológia egységesítése, az épített környezeti nevelés hazai történetének összefoglalása, illetve a területen aktívan működő hazai szereplők.

A KÖNYV ISMERTETÉSE
Az első részben az intézményi keretek mellett számos hazai és nemzetközi szervezet és projekt ismertetésére kerül sor mind a formális, mind a nem formális oktatás területéről, azzal a céllal, hogy ezek az olvasókat arra, hogy maguk is hasonló kezdeményezésekbe fogjanak.

A kötet második része egy tematikusan felépített módszertani gyűjtemény. Olyan részletesen kidolgozott feladatokat és óraterveket tartalmaz, amelyeket a formális és a nem formális oktatás keretében is rugalmasan lehet alkalmazni. A mintafeladatok csoportosítása tematikai szempontú, a feladatok tartalmilag az épített környezet három fő alkotóeleméhez, az épülethez, a köztérhez és a településhez kapcsolódnak. E témakörök feldolgozásához változatos módszereket talál az olvasó, amelyek a gyakorlatban a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások építőköveiként alkalmazhat. A feladatok és azok tartalmi elemei szabadon felcserélhetőek és alakíthatóak, valamint tetszés szerint összekapcsolhatóak vagy sorba rendelhetőek. A példatár kiindulópontot nyújthat egyszeri foglalkozásokhoz, szakkörökhöz vagy akár tematikus projekthetek megtervezéséhez. Emellett fontos módszertani kiegészítő a szerzők Tiéd a város című, gyerekeknek szóló városismereti könyvsorozatához.

KINEK SZÓL A KÖNYV?
A kiadványt elsősorban olyan gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó személyeknek, intézményeknek és szervezeteknek ajánljuk, akik szeretnék, ha az építészet nagyobb súllyal lenne jelen a szakmai programjukban. A kiadvány elsősorban azon pedagógusok, nevelők, szociális munkások, múzeumpedagógusok valamint oktatás iránt érdeklődő építészek, tervezők számára lehet hasznos, akik vállalkoznak arra, hogy a gyerekekkel és fiatalokkal együtt fedezze fel az épített környezetet.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.