Épülettervek/Középület

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

1/11

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
?>
1/11

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
Épülettervek/Középület

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

2012.09.13. 09:25

Projektinfó

Földrajzi hely:
Debrecen, Magyarország

Építészek, alkotók:
Kendik Géza

Vélemények:
2

Letölthető dokumentumok:

A Debreceni Egyetemi Sportcsarnok építésére és a sporttelep rendezésére kiírt meghívásos pályázaton megvételben részesült Kendik Géza és munkatársainak koncepciója, mely a külső kialakításakor egy – a mozgást szimbolizáló – lamella sor mögé helyezett dizájn elemre helyezi a hangsúlyt, amely érdekes és különleges homlokzati megoldást és játékosságot eredményez.

Részlet a műleírásból

Építészet

A tervezett terület az Egyetemi Sporttelep észak-keleti sarkában került kijelölésre, a területtel közvetlenül szomszédos tervezett Hallgatói Klub és tanulmányközpont mellett.
Az építési hely geometriájából adódóan a csarnok és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciók az építési helyen belül a Hallgatói Klub mellé kerül.

Alapvetően két eltérő funkció kerül a tervezett épületbe, melyekhez eltérő tömegforma és alaprajzi kiterjedés társul. A két funkció – sportcsarnok és az öltözők, irodák, termek – minél jobb alaprajzi kapcsolata érdekében előnyös a földszintes elrendezés, melynek eredményeképpen a csarnokot több oldalról is jó kapcsolattal rendelkező kiszolgáló funkciók tudják körbe venni, és mindamellett az épület akadálymentesítése is megoldódik.

 

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
1/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
2/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

 

 

A terület adottságait megvizsgálva a bejárat helyét a Sporttelep súlypontjában találtuk ideálisnak. Az innen való megközelítés mind a gyalogos, mind a kerékpár, mind a személygépjármű, busz mind pedig a teherforgalom szempontjából ideális.

Az így telepített épület, megfelelő távolságban a Hallgatói klubtól – utcaképileg annak folytatásaként elhelyezve – valamint a Sporttelep Dóczy utcai bejáratától optimális kapcsolatba kerül a természeti és az épített környezetével.

Építészeti kialakítás, funkció

Az épület tervezése során kiemelt szempont volt a tiszta, jól szerkesztett, minimális, de jól használható közlekedőkkel ellátott, ideális funkció kapcsolatokkal bíró világos, feszes alaprajz kialakítása.

A funkcionális alaprajz magában foglalja a kiváló működtetés-működés lehetősége mellett az egyszerű, zárt tömegformálást is, mely nem csak esztétikailag lehet érdekes, szerkezetileg is egyszerűbb és az üzemeltetés során is fontos, mivel az egyszerű geometrikus – dobozszerű tömeg – térfogat – felület aránya igen jó, ami az üzemeltetés költségeinél jelentkezik.

Funkció kapcsolatok - alaprajzi kialakítás

A programnak megfelelően kialakított csarnok nagy belmagasságú teréhez 3 oldalról, U alakban földszintes épülettömböt illesztettünk. Az U alak alsó szára a kiszolgáló úttal párhuzamos, két szára pedig a Dóczy utcával valamint a Hallgatói Klub épületével.
Így a sportcsarnok nagy homlokzati felülete a sportpályák felé néz – a sport funkciók vizuálisan és funkcionálisan is „telken belül" maradnak, összekapcsolódnak. Az utcával párhuzamos tömegben az öltözők, orvosi szoba, dopping ellenőrző szoba, valamint a vizesblokkok kaptak helyet. A sportcsarnok hossztengelyével párhuzamos folyosó oldalához – sportcsarnok terében – csatlakozik a kihúzható lelátó.

A Dóczy utcával párhuzamos tömegben a fitness-kondi-relax termek valamint az edzői öltözők, tanszékvezető került elhelyezésre. Ezek a funkciók a sportpályára néznek. A konditerem mellé közvetlenül helyeztük a szabadtéri kondicionálót, így szorosan kapcsolódnak az azonos funkciók, elmosva a külső-belső határait.

A két egymásra merőleges tömb metszésébe került a bejárati előtér, melyet a fedett-nyitott téren keresztül érünk el, amiből közvetlenül – egymástól elválasztva – érhető el a csarnok tere és az öltöző folyosó valamint a fitness-kondi-edzői szobák stb. Szintén az előtérből nyílnak a mosdók – egy paravánfallal leválasztva, valamint ide helyeztünk szendvics és italautomatákat, a szekrényes – nem őrzött – ruhás szekrényeket. A ruhás szekrényeket-automatákat belsőépítészeti elemként együtt kezelve képzeltünk el.
A Hallgatói Klub felőli tömbben kapott helyet a gépészet, a sporteszközraktár, gazdasági bejárat, valamint a szervezői szoba, mely az öltözők folyosójáról érhető el, de a gazdasági bejárathoz is közvetlenül kapcsolódik.

A gazdasági bejárat mellé helyeztük a sporteszközraktárt, így az könnyen tölthető.
Az alaprajzi kialakítás során fontos kritériumként kezeltük, hogy a csarnok ne csak sportra legyen használható, hanem bármilyen rendezvényre alkalmas legyen – állófogadás, hangverseny, táncmulatság, diszkó stb., ezért a nézőtér betolható, az öltöző folyosók lezárhatók, a gazdasági bejárat pedig közvetlenül a csarnok terébe nyitható.
A TV közvetítések kiszolgálására a nézőtérrel szembe egy galériát terveztünk, mely családi vagy egyéb sport rendezvények esetén nézők számára is megnyitható, amennyiben igény van erre.

A sportcsarnok – galéria felőli homlokzata – a sportpályák felé nagy üvegfelülettel nyit - melynek felső része lamellákkal árnyékolt – erősítve a sportpályák közötti vizuális kapcsolatot a kint-bent érzését.

 

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
3/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
4/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

 

 

Tömegformálás

A két egymáshoz illesztett épülettömeget az utca vonalától kissé hátrahúztuk – így az épület és a kiszolgáló út között kialakuló területen az útra merőleges parkolók valamint széles gyalogos járda és egy értékes növényfelület jött létre.
Az épület lapostetejének – zöldtető – bejárat felőli végét kihúztuk a kiszolgáló útig – telekhatárig – így kialakult az épület utcai homlokzatán egy ék alakú előtető, mely az előtér visszahúzásával, a bejárat előtt kiöblösödik. Ennek a formálásnak köszönhetően szinte a Hallgatói Klubtól fedetten érhetjük el a sportcsarnokot. A bejárati öblösödében helyeztük el a szintén fedett egy oldaláról nyitott kerékpár tárolót.

Az így létrehozott ék alak önmagában egyértelműen kijelöli a bejáratot. A telekhatáron a Dóczy utca sarkáig épített – beton lamellás – kerítést terveztünk a meglévő fasor és a meglévő teniszpályák közé. Ez a kerítés a Dóczy utcára is kifordul majd a Sporttelep bejárata előtt fallá „tömörödik" és a Sportcsarnok bejáratához hasonló ék alakú fedett nyitott bejáratot létrehozva, a meglévő-megmaradó lelátót is körbefogva egy - a Dóczy utcával párhuzamos épületállomány helyett, azok funkcióit megába foglaló – épületbe végződik. A tervezett és meglévő-megmaradó lelátó közötti „távolságot" eltüntetve összekötjük, egy egységbe formáljuk a két utcán lévő építményeket. Az így létrejövő elnyújtott „L" alak, mint egy ölelő tenyérként fogja körbe a sporttelepet.

Sportfunkció

A sportpálya kialakításakor a kiíró szándékának megfelelően a különböző sportok kiszolgálása volt a legfontosabb cél. A pálya padozata HARO sportpadló kétirányú rugalmas fa alépítménnyel, és a sportszerraktárban tárolható – rendezvények estén használandó – TARAFLEX BATECO védő felülettel.

A sporteszközök – kapuk, hálók - és a különböző sportokhoz szükséges kiegészítő bútorok – zsűri asztal, cserepadok – mobilak, kivehetők. A kosárlabda palánkok a mennyezetről függesztettek, felhajthatók. A pálya a csarnok közepén leengedhető elválasztó rendszerrel osztható.

A kihúzható lelátó mögötti folyosó – melyről az öltözők érhetőek el – elválasztható-elzárható, így a szurkolók, sportolók egymástól elválasztott útvonalon mozoghatnak. Az öltöző folyosó végén nyíló menekülés miatt is szükséges – kijárat, az ide érkező csapatok külön bejárataként is használható, így a nézők nem csak az épületen belül, hanem a bejáratok szempontjából is elválaszthatók. Az épületbe a kiíró által kért öltöző szám mellet egy mozgássérült öltözőt is kialakítottunk.

 

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
5/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

 

 

Kültéri sportpályák

A tervezett épület helyén lévő teniszpályákat a kiíró által javasolt – a Móricz Zsigmond utcával párhuzamos – területen pótoljuk, a meglévő növényállomány megóvása mellett. Az épület közvetlen környezetébe helyeztük a kültéri kondicionáló és a lábtenisz pályákat.
A területen belül így a Móricz Zsigmond utca melletti területen összpontosulnak a teniszpályák 16 db – 4 db marad a Dóczy utca - kiszolgáló út sarkán.

Hosszútávú fejlesztési terv

A terület további fejlesztési lehetőségeket rejt magában. Javaslatunk szerint a teniszpályák mellé egy, azok igényeit kiszolgáló épület –Teniszcentrum – kerülhetne, a Móricz Zsigmond utca felől egy új bejárattal.

A teniszcentrum és a tervezett Sportcsarnokot egy előtetővel – tetején lelátó minkét focipályára – kötnénk össze, így a területen belüli épületek egy kompozíciós elemként jelennének meg, ugyanakkor a meglévő lelátók is fedettek lennének.

Homlokzati kialakítás

A sport a mozgás és az egészségmegőrzés mellett a közösségépítés, identitás kifejezésének egyik legfontosabb, legelemibb eszköze. A tervezés során az épületünkkel ne csak funkcionális, hanem vizuális szempontból is törekedtünk a fenti értékek kifejezésével. Az épület a Debreceni Egyetem sok éves példaértékű ingatlanfejlesztéseinek sorába fog tartozni. Az egyetemi épületek szinte mindegyike egy-egy jól kivehető önálló értékkel rendelkező, a funkciójára is utaló mű. A sport egyik legjellemzőbb vizuális leképeződése a mozdulat látványa. A mozgás. Az általunk tervezett épület a mozdulatot, a mozgást próbálja a homlokzati rendszerén keresztül felvillantani, de nem öncélúan, hanem több réteg egymásra építésével – használati szempontból is értelmes kialakítással.

A homlokzatok elé – a tájolástól függően – különböző sűrűségű lamellás burkolatot helyezünk. A lamellák mögött a homlokzati falfelületre különböző sportokból kiragadott mozdulatot vagy mozdulatsorokat festünk.

A lamellákkal párhuzamosan haladva – gyalogolunk a ház előtt – a nézőpontunk folyamatos változásának köszönhetően a mozdulatsor lassan elhalványul – kitakarják a lamellák – míg a következő lassan előtűnik. Ennek köszönhetően úgy érezzük, hogy egy pillanatra valódi mozdulatot – mozdulatsort láttunk. A lamellák mindemellett hőtechnikai szempontból is fontos szerepet játszanak, a déli homlokzatokon az üvegezett felületek elé is befutnak, árnyékolva a belső teret. Az edzői irodák, tanszékvezető, fitness-kondi-relax-előtér homlokzatain lévő nagy üvegfelületeket fém keretbe foglaltuk, melyben a homlokzati felülettel azonos ritmusú lamellák elhúzhatók, elfordíthatók, így minden évszakban-időjárási viszony mellett optimális fényviszonyokat tudunk létrehozni.
A bejárat mellett kialakított kerékpártároló tömör beton falára – betonmatricával egyszerűen létrehozható – mozdulatokat „nyomunk" bele, mely hasonlóan működik a lamellás-festéses elvhez. Az egyetem területén kiemelkedő minőségben létrehozott épületek sorába kíván mind funkcionális kialakításával, mind gondolati tartalmával, mind pedig aranyszínű homlokzatával-megjelenésével beilleszkedni az általunk tervezett sportcsarnok.

 

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
6/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
7/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
8/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

 

 

Megvilágítás

A csarnok és kiszolgáló területeinek jó használhatóságához megfelelő megvilágítás szükséges, lehetőség szerint minél nagyobb mértékben természetes fénnyel. A sportcsarnok esetén a különböző tájolású homlokzatain kialakított – fedetlen vagy árnyékolt ablakok mellet a tetőn kialakított felülvilágítók biztosítják az egyenletes, állandó természetes megvilágítást. A teherhordó rácsos tartók alsó-felső síkjain készül fedés. A tartók teljes magasságában felnyílik a tető, állandó, szórt, egyenletes megvilágítást biztosítva, külön szerkezet alkalmazása nélkül.

Közlekedés, parkolók, kiszolgáló forgalom

A terület adottságait megvizsgálva helyeztük el az épületet, bejáratait, parkolóit, gazdasági bejáratát. A területre érkező gépjármű forgalom a kiszolgáló útról érkezik.  A szükséges számú személygépjárművek legnagyobb hányadának elhelyezését az útra merőleges parkolósáv kialakításával célszerű megoldani.

A teherforgalmat a Hallgatói Klub felöli északi homlokzat elé vezetjük be, így a tehergépjárművek - nem a viszonylag kis keresztmetszetű kiszolgáló úton töltik az épületet, nem akadályozzák a gyalogos-kerékpár-személygépjármű forgalmat. A Hallgatói Klub gazdasági feltöltésével szembe kerül - így a két kevésbé frekventált homlokzat néz egymásra.

A kiszolgáló útra merőleges parkolók – 16 db – a sportcsarnok – figyelembe véve a diákok jellemző közlekedési szokásait – rendeltetésszerű használatához elegendők lesznek. Azonban az időszakosan előforduló nagyobb parkolási igényű sportesemények – vagy rendezvények – esetén szükség lehet további parkolókra. Ezeket a gazdasági feltöltés útjáról nyitnánk, „kavicsfix" zöldfelülettel – UV álló nagy teherbírású műanyag sejtek, melyekbe fű-föld keverék kerül – mivel időszakos használatúak ezért az év nagy részében a terület igen értékes növényállományát gazdagítaná.

Parkoló és kerékpárszám:

OTÉK szerinti parkolószám:
nézőtér után: 200/5 = 40 db
irodák után: 35/10 = 4 db
öltözők: 18x8/5= 29 db

Az épületben helyet kapó irodák, nem klasszikus irodák, így a méretezésnél kevesebb is figyelembe vehető. Az öltözők és nézők egyidejűségével számolva valamint a diákok közlekedési szokásait, és a sportpálya várható használatát figyelembe véve, az OTÉK szerinti parkolószám felére méreteztük a parkolókat.

Épület előtt kiszolgáló útra merőlegesen kialakított parkolók: 18 db, az épület mögött további 17 db-ot helyzetünk el.
OTÉK szerinti kerékpárszám:
200+4+144=17,4x2= 35 db
A bejárat mellett 36-40 db kerékpár elhelyezésére biztosítottunk lehetőséget.
A bejárattal szemben 2 db buszparkolót is elhelyeztünk.

Kiszolgáló épületrészek

A csarnoképület 3 oldalán kiszolgáló épületrész készül. Ennek a szerkezeti rendszerhez mért alaprajzi kiterjedése (42,53 x 68,78) igen nagy, ezért a csarnoképületen kívül összesen 4 dilatációs egységgel tervezzük kialakítani. Ezen épületrészek blokktégla teherhordó falazattal, valamint monolit vasbeton födémmel készülnek. A blokktégla teherhordó falazatok minimális vastagsága 20 cm. Azokon a helyeken, ahol teherhordó fal szükséges, viszont ez a vastagság funkcionális okokból nem építhető meg, ott vasbeton falat terveztünk.

A csarnok ÉK-i oldalán készülő épületrész feltámaszkodik a csarnok kitöltő tégla falazatára, a DK-i, valamint a DNy-i oldalon készülő épületrészek teljesen függetlenek a csarnok szerkezetétől.

 

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
9/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve
10/11
Debrecen, Egyetemi Sportcsarnok meghívásos tervpályázata – Kendik Géza és munkatársainak megvételt nyert pályaműve

 

 

Épületgépészet

A sportlétesítmény területén 14 db teniszpálya mellett egy fedett tornacsarnok kerül kialakításra, kiegészítő funkciókkal. Az épület egy szintes, a gépészeti helyiségeket a csarnok ÉK-i szárnyába helyeztük.

A rendszerek kialakításakor ügyeltünk arra, hogy alacsony hőmérsékletű fűtővízzel is üzemképesek legyenek, hogy lehetőséget biztosítsunk a szekunder hálózat átalakítása nélkül alternatív, környezetbarát technológiák telepítésére. 


vezető tervező: Kendik Géza
építész munkatársak: Maza Orsolya, Vilics Árpád
generálervező cég: A4 STUDIO Kft.    


A Bíráló Bizottság értékelése

Építészet

A tervező az épület megközelítésénél érezhetően nem tudta eldönteni, hogy melyik a megközelítés valódi iránya. Ezért - bár a bejáratot a déli oldalra helyezte, - annak tölcsér alakú megformálásával nyitott a Dóczy utca felől is, számítva a városból érkező külső nézőközönségre. Mivel a pályát szintben helyezte el és a bejárat az egyik sarokra került, a nézőtér megközelítése a pálya mellől történik, ráadásul úgy, hogy a nézők vagy a pálya és nézők között haladnak el, vagy át kell menniük az öltözők közlekedőjén. Ez sporttechnológiai szempontból kedvezőtlen megoldás. Ennek a jelentős hibának kivételével az épület egyéb funkciói egymástól megfelelően elkülönülnek. A Sportcsarnok a környezetével egy – a pálya szintjével megegyező - parapet magasságú üvegfallal kommunikál, amely a pálya használata szempontjából zavarólag hat. Az épület tetején elhelyezett felülvilágítók, azok - kedvezőtlen tájolása miatt - a játék szempontjából zavaró fényviszonyokat eredményeznek.

A terv külső megjelenésében egy – a mozgást szimbolizáló – lamella sor mögé helyezett dizájn elemre helyezi a hangsúlyt, amely a valóságban kétségtelenül érdekes és különleges homlokzati megoldást és játékosságot eredményez. Ez a fajta homlokzatképzés érdekes színfoltja lehetne az egyetemi épületek között (a bírálók megjegyzik, hogy az épület homlokzatára elhelyezett teniszező főalakok csak ortogonális nézetben képeznek egy testet, a valóságban az alakok lába és törzse egyetlenegy más nézetből nem képez összefüggő figurát).

A lepényépületen alkalmazott zöldtető megoldás olyan értelemben öncélúnak nevezhető, mi szerint funkcionálisan sem a külső térhez, sem az épület belső tereihez nem kapcsolódik.

A Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesítette.

Sporttechnológia

Pozitívumok: Az épület funkcionális elrendezése a kiírásban foglaltakat kielégíti.

Negatívumok: A küzdőtér hosszanti oldalfala üvegfelülettel van ellátva, a lelátó feltöltése csak a küzdőtér felől történhet.

Gépészet, elektromosság

A pályamű készítői előremutatóan olyan berendezéseket telepítését javasolják, melyek alacsony hőmérsékletű fűtővízzel is üzemképesek, így lehetőség van a későbbiekben – amennyiben elegendő fedezet áll rendelkezésre – környezetbarát technológiák alkalmazására.

A használati meleg vizet napkollektorokkal tervezik biztosítani, téli időszakba rásegítés szükséges lehet.

Vélemények (2)
sponcsak
2012.09.14.
04:13

---

sponcsak
2012.09.14.
04:12

Kezdenek az agyamra menni a racsos dobozok. Szerencsére nem ez nyert.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk