Épülettervek/Hallgatói terv

„Az út maga a boldogság” — fűrésztelep egy tisztáson

1/29

kiköltözés

térkép

térkép

vizsgálat

vizsgálat

vizsgálat

koncepció

koncepció

koncepció

helyszínrajz

alaprajz

tető alulnézet

metszet a-a

metszet b-b

metszet c-c

makett

makett

makett

makett

homlokzat dél

homlokzat észak

homlokzat kelet

homlokzat nyugat

Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák

Beke András

Erdei fafeldolgozó, Cák

?>
kiköltözés
?>
térkép
?>
térkép
?>
vizsgálat
?>
vizsgálat
?>
vizsgálat
?>
koncepció
?>
koncepció
?>
koncepció
?>
helyszínrajz
?>
alaprajz
?>
tető alulnézet
?>
metszet a-a
?>
metszet b-b
?>
metszet c-c
?>
makett
?>
makett
?>
makett
?>
makett
?>
homlokzat dél
?>
homlokzat észak
?>
homlokzat kelet
?>
homlokzat nyugat
?>
Erdei fafeldolgozó, Cák
?>
Erdei fafeldolgozó, Cák
?>
Erdei fafeldolgozó, Cák
?>
Erdei fafeldolgozó, Cák
?>
Beke András
?>
Erdei fafeldolgozó, Cák
1/29

kiköltözés

térkép

térkép

vizsgálat

vizsgálat

vizsgálat

koncepció

koncepció

koncepció

helyszínrajz

alaprajz

tető alulnézet

metszet a-a

metszet b-b

metszet c-c

makett

makett

makett

makett

homlokzat dél

homlokzat észak

homlokzat kelet

homlokzat nyugat

Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák

Beke András

Erdei fafeldolgozó, Cák

„Az út maga a boldogság” — fűrésztelep egy tisztáson
Épülettervek/Hallgatói terv

„Az út maga a boldogság” — fűrésztelep egy tisztáson

2010.02.22. 06:11
MÉD

„Gyerekkoromban egész nyarakat barangoltam a hegyben. A Babó családdal régi az ismeretség, a nyaralónk tetőszerkezetét például az itt gatterolt fából, Áron segítségével építettük." Beke András diplomaterve

„…én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
én vagyok tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
a deszka, amelyből csónakod építed.
én vagyok házad ajtaja
bölcsőd fája,
koporsód fedele…"
(Rakk István: A fa fohásza)
 

Múlt
A majorság már rég üresen állt, mikor a Babó család a kilencvenes évek végén beköltözött. Két egyetemi tanár kivonulása volt ez, az emberi kapcsolatok felszínessége, mégis fájdalmas volta űzte őket messze a fővárostól. Az Ereszteny major fogadta be őket, mely fenn a hegyen, az erdő közepén, egy kis tisztáson áll. A főépület előtt álló hatalmas atlasz-cédrus uralja a területet, az egyetlen emberi jelenlét közelét jelentő élmény a faluból felhallatszó déli harangszó.

Jelen
Azóta a családfő meghalt, és fia, Áron vette át az irányítást. Csellista. Neveli három gyermekét, gondozza az állatokat, szántja, kaszálja a falusiak földjeit, műveli a hét hektár erdejét, és feldolgozza a rajta növekvő fát. Fafaragványoktól épületfáig. A gömbfát az apjától örökölt gatterral vágja egy - a majorságtól földúttal elválasztott - tisztáson. A fafaragványokat, asztalosmunkákat pedig az istállóban berendezett asztalosműhelyben készíti, ahol osztoznia kell a helyen…

Jövő
Valószínűleg Áron gyerekei apjuk nyomdokába lépnek. Talán együtt fogják működtetni a majorságot. Ki tudja.

 

kiköltözés
1/29
kiköltözés

térkép
2/29
térkép

térkép
3/29
térkép

vizsgálat
4/29
vizsgálat

vizsgálat
5/29
vizsgálat

vizsgálat
6/29
vizsgálat

 

 

Ember és fa
Az erdő közepére kiköltözött ember, itt a természet rendjét megértve, azzal együttműködve, abba besimulva él, ám magából fakadóan létével felülbírálja annak működését. Bár az évszakok váltakozása, az időjárás viszontagsága vagy a fa növekedési ritmusa előtt fejet hajt, de tapossa az ösvényt, kaszálja a füvet, vágja a fát. Tetteivel átírja a rendet, újfajta történéseket generál, lakhelyével viszonyítási pontot teremt. Sűrűségváltozás ez inkább, nem minőségi váltás. Hiszen a fa idővel elöregedne, s helyébe új nőne. Az ember beavatkozására a folyamat felgyorsul, sűrűsödik. Ez a sűrűség az, amely a fafeldolgozóban jelenik meg, kézzelfogható formában. Az itt összegyűjtött fák koncentrációja se ez idő előtt, se ez után nem lesz ilyen mértékű.

Kötődés
A majorságtól kb. 500 méterre áll a családom nyaralója. Gyerekkoromban egész nyarakat barangoltam a hegyben. A Babó családdal régi az ismeretség, a nyaralónk tetőszerkezetét például az itt gatterolt fából, Áron segítségével építettük.

 

koncepció
7/29
koncepció

koncepció
8/29
koncepció

koncepció
9/29
koncepció

 

 

Koncepció
A tisztáson jelenleg működő gatterrel felvágott farakatokat Áron általában a fák alá pakolja be. A tisztás fái tehát tetőként működnek a farakások számára. Az ötlet ezeknek a fáknak a bővítése, sűrítése. A fák mintájára tehát tetők (lombkorona), őket tartó oszlopok (törzs), illetve azok alapozása (gyökér) jön létre.

500
A fafeldolgozó tisztást egy földút választja el a majorság többi részétől. Ez egy olyan út, mely bár magánterületen visz keresztül, bárki használhatja. Ez tehát a civilizációval összekötő köldökzsinórként tételeződik. Az útról egy kapuval lezárt ösvény visz a majorság területére. Ez a kereszteződés meghatározó sűrűsödési közeget hoz létre az út hosszában, ez a pont tehát külön figyelmet érdemel. Az itt élők erről közelítik meg a tisztást, itt találkozik a jövevény az itt lakókkal. Ennél fogva a tető innen indulva tekereg - a fák mintáját követve-kiegészítve - egyre beljebb a természet által uralt területek felé.

A nagy tető alatt három funkció kap helyet. A történések kihatnak a tereppel párhuzamosan szerkesztett tetősíkra, és átalakulásra kényszerítik azt. Az asztalosműhely épülete így ház-szerű formát alakít a tetőből, megteremtve a megérkezés fedett-nyitott terét is. A gatter-szín tetején egy fény-beeresztő, meleg-kieresztő nyílás segíti az itt tárolt fák száradását és a munkát, a fészer tömege pedig a tető lehajtásával egy telekvégi tárolóra emlékeztet. A tető alakításával mindhárom funkció elnyeri tömegét is, a ház, a szín és a fészer.

 

helyszínrajz
10/29
helyszínrajz

alaprajz
11/29
alaprajz

tető alulnézet
12/29
tető alulnézet

metszet a-a
13/29
metszet a-a

metszet b-b
14/29
metszet b-b

metszet c-c
15/29
metszet c-c

makett
16/29
makett

makett
17/29
makett

makett
18/29
makett

makett
19/29
makett

 

 

200
A tisztás funkcionális felosztása a jelenleg működő munkafolyamat alapján alakult. Északi részén a gömbfát tárolják, a középső területen az értékesebb (pl. bútorfa) fa tárolására kialakított fedett tároló és a gatter kap helyet, míg a tisztás déli részén a felvágott farakások száradnak. E rend nem köti a használó kezét, mindent saját belátása szerint alakíthat ki, mégis keretet biztosít az itt végzett tevékenységeknek. Jobb is ez így. Ő jobban tudja, mit hogy szeretne csinálni, arról nem is beszélve, hogy később, ha a fiai veszik át az irányítást, valószínűleg sok minden átalakulhat. A háznak majd azokat az igényeket is ki kell tudni elégíteni.

A fafeldolgozás kereteként nagy fedett-nyitott színeket kért, a farakások illetve a gatter védelmére, zárt, fűthető teret csak az asztalos műhely kapott, hisz annak működési időszaka télen nem szakad meg (mint ahogy a gatteré megszakad, hisz a tél a fakitermelés időszaka, a gatter inkább tavasszal és nyáron működik).

Az asztalosműhely belső elrendezése törekszik a teret egyben tartani, a használt végigfutó válaszfal csak a vizesblokk lehatárolására sűrűsödik teljes belmagasságú fallá. A műhely mellett végigfutó tornác a megérkezést, a belsőbb területek felé való irányítást szolgálja, a mögötte létrejövő fedett nyitott tér pedig a hátsó nagy ajtó előtere, de faragási vagy egyéb munkák végzésére is alkalmas lehet.

A gatter-színt az oszlopsorok három részre tagolják. Az északi „hajóba" kerül a gatter, hogy a traktorral oda hordott gömbfát kézzel már ne kelljen messzire cipelni, a déli rész pedig az értékesebb fák tárolását szolgálja. A fészer a kisebb kéziszerszámok, traktor-alkatrészek tárolására jött létre, az előtte lévő fedett-nyitott tér pedig a traktorok helye. A munkahelyek tetővel való összekötése esőtől védett átjárást ad.

 

homlokzat dél
20/29
homlokzat dél

homlokzat észak
21/29
homlokzat észak

homlokzat kelet
22/29
homlokzat kelet

homlokzat nyugat
23/29
homlokzat nyugat

Erdei fafeldolgozó, Cák
29/29
Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák
24/29
Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák
25/29
Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák
26/29
Erdei fafeldolgozó, Cák

Erdei fafeldolgozó, Cák
27/29
Erdei fafeldolgozó, Cák

 

 

100
Az út menti területektől az erdő irányába történő funkcióhígulást követi az oszlopok szerkesztési rendje is. A műhely előtti jellegzetes oszlopsor tornác  hatású szigorúsága a tisztás belseje felé felhígul, az erdő fáinak véletlenszerűsége (a használhatósági szempontok szem előtt tartásával) kezd érvényesülni. Az oszlopok itt fatörzsekként tartják a tetőt, mindnek külön gyökérzete (alapozása) van. Azok az oszlopok, melyek köré fal került, a fatörzsekhez támasztott farakás elvét követik.

50
A műhely falszerkezetének alapelve az oszlopok közé rakott kitöltő fa. A falszerkezet minden eleme fából készül. A vendégcsapok akác, a kitöltő fal fenyő, a hőszigetelés fagyapot, a külső burkolat széldeszka. Ez utóbbi használata igen előnyös, hiszen a fafeldolgozóban a széldeszka hulladéknak számít. A tető szarufákra szegelt deszkaborításon, bitumenes lemez. Ezt védendő a nyári felmelegedéstől, a felület kap egy széldeszka burkolatot, mely használatával az egész építmény felpuhul, környezetének hangulatához jobban illeszkedik. A szerkezetek kialakításakor az építhetőség szempontja volt mérvadó. A házat ugyanis Áron és egy segédje építi, jellemzően kézi illetve helyszínen megtalálható gépekkel. A beton mennyiségének minimalizálása, a fa kapcsolatok belső, nyomatékbíró vasalatok nélküli megoldása, a high-tech megoldások kerülése mind ezt a célt szolgálja.

Beke András
28/29
Beke András

Beke András


Erdei fafeldolgozó, Cák
BME Középülettervezési Tanszék, 2010

konzulensek
építészet: Balázs Mihály DLA
épületszerkezettan: dr. Becker Gábor
épületkivitelezés: Szőnyi László
statika: Facskó Gergő
gépészet: dr. Palócz Miklós

Opponens: Zsuffa Zsolt

Vélemények (10)
Pákozdi Imre
2010.11.14.
18:34

Hja, kérem, ha valaki ismeri a tájat, látja a funkciót, szereti a megrendelőt... Gratulálok szép és jól kidolgozott tervéhez.

angelkate
2010.11.08.
09:07

Szép, izgalmas! Tetszik!

karady.laszlo
2010.09.30.
05:56

gratulálok, szép munka

csonti
2010.02.25.
15:00

rezsesen könnyed és természetes.

grat.

cs

GEP
2010.02.22.
20:46

Jeee!

Géza

kezdoepitesz
2010.02.22.
17:50

Ott voltam a vázlatterven, az minden tekintetben kiérlelt volt, ez pedig egyszerű és csodálatos! Kár, hogy nem így fog megvalósulni... Sok sikert!

nemesdave
2010.02.22.
15:25

Üdv,

Na végre nem egy "mocsári merengő"

Grat,

Nemes Dávid

cs.a
2010.02.22.
14:42

derék.

szép lett.

gratulálok.

csehandrás

andras.n
2010.02.22.
09:44

Andras Nagycsodaszép...Gratulálok!

komlosi.bence
2010.02.22.
07:16

like-olom

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk