Közélet, hírek

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása a Budapest, V. kerület Bécsi utcai tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán

2010.08.03. 06:56

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
7

Dosszié:

Az élénk közérdeklődés, amely az V. kerületi önkormányzat ingatlanfejlesztési elképzelései körül a 2010. június 30-án együttesen tartott Központi Építészeti-Műszaki-,  illetve Fővárosi Tervtanács ülését követően kibontakozott, arra kötelezi a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, hogy elvi állásfoglalást adjon közre annak ellenére, hogy az ügyben eddig hivatalosan még nem keresték meg.

Az élénk közérdeklődés, amely az V. kerületi önkormányzat ingatlanfejlesztési elképzelései körül a 2010. június 30-án együttesen tartott Központi Építészeti-Műszaki-,  illetve Fővárosi Tervtanács ülését követően kibontakozott, arra kötelezi a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, hogy elvi állásfoglalást adjon közre annak ellenére, hogy az ügyben eddig hivatalosan még nem keresték meg.


A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feladata, hogy a gyakorlatban érvényt szerezzen annak a jogalkotói szándéknak, amely a kulturális örökségvédelmi törvényben nyert megfogalmazást, és azon a felismerésen alapul, hogy kulturális örökségünk hazánk történelmének olyan pótolhatatlan forrása, amelynek csorbítatlan fennmaradása elsőrendű közérdek. E törvény értelmében a Hivatalnak feladata a műemléki értékek felkutatása, védelme és a megőrzésükre irányuló tevékenységek szabályozása.


A tervezett fejlesztés által érintett háztömbök műemléki védelem alatt állnak, mégpedig ún. műemléki jelentőségű terület kategóriában és világörökségként. A területi védelemnek ez a formája azt célozza, hogy a jellegzetes, történelmileg kialakult városszerkezet és városi összkép, amely építészeti együttesként fejezi ki az azt létrehozó közösség építészeti kultúráját, megőrizhesse tér- és utcaképeit és a tájjal való kapcsolatát.


A viszonylag rövid idő alatt, a 19-20. század fordulóján szűk negyven év során historizáló-szecessziós stílusban kiépült jellegzetes budapesti városkép európai viszonylatban egyedülálló értéket képvisel. Egyedülálló a nagy kiterjedés, az e mellett tapasztalható magas építészeti átlagminőség, a stílusalkalmazásban megmutatkozó ötletgazdagság és az ennek ellenére egységesként ható „budapesti stílus". Jellemzője ennek az egyedülálló együttesnek az is, hogy be tudta fogadni és szervesen integrálta a modern korszak minőségi építészetét, ha az tekintetbe vette és nem szakított drasztikusan a történetileg nőtt városszerkezettel.

A főváros építészeti-esztétikai értékei mellett különösen hangsúlyos a ránk hagyományozott örökség történeti jelentősége: a mai budapesti városkép az 1918-al lezáruló történelmi korszak utolsó nagy felívelésének, a 19. század végi gazdasági fellendülésnek építészeti lenyomata. Ebben a vonatkozásban regionális referenciapont is: építészeti hatása az egykori Osztrák-Magyar Monarchia keleti felében is mindenhol fellelhető. Ez a jelenlegi országhatárokon túlmutató kulturális és szellemi érték azonban elsősorban az összefüggésekben és sokszor a részletekben ragadható meg leginkább. Ennek megőrzését célozza a területi védelem, és ezért téves az a vélekedés, hogy az egyedileg nem védett épület értéktelen és elbontható. Ellenkezőleg: minden védett területen elbontott történeti értékkel bíró épülettel vagy a hagyományos városképbe, várossziluettbe nem illő elem megjelenésével a védelem tárgya sérül, és a védelem igen hamar okafogyottá válik. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ezért különös hangsúlyt fektet arra, hogy minden eszközzel előmozdítsa a műemléki védelem alatt álló értékek anyagi valójukban történő megőrzését és a jövő nemzedékek számára történő átörökítését.


Az értékek megőrizhetőségének egyik feltétele történeti városainknak és épületeinknek rendszeres megújulása és a bennük jelen lévő egészséges élet. Ezért az értékőrzés és a fejlesztés nem ellentétes, hanem egymást feltételező fogalmak. Különösen öröm, ha a befektető igényli, hogy elképzeléseit elismert építészek öntsék formába, vagy – mint a jelen esetben is – lehetőséget teremt arra, hogy a főváros nagy nemzetközi presztízzsel rendelkező építész munkájával gazdagodjék. Célt azonban csak akkor ér ez a törekvés, ha nem a meglévő értékek kárára, hanem azokhoz hozzátéve érvényesül. Éppenséggel a kiválasztott nemzetközi tekintélyű iroda bizonyította a berlini Reichstag kupolarekonstrukciója révén, hogy ez nemcsak lehetséges, hanem bravúrosan is megoldható.


A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal üdvözli azt a társadalmi figyelmet, amely a szóban forgó V. kerületi fejlesztési terveket övezi, mert ebben kifejezésre jut az örökségvédelmi törvényben megfogalmazott közérdek szellemisége, amelynek értelmében nemcsak együttműködési kötelezettsége, hanem közreműködési jogosultsága is van az állami és önkormányzati szervek mellett a társadalmi szervezeteknek és az állampolgároknak. Ugyanakkor a törvény értelmében figyelmeztet arra is, hogy a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége.


A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal reméli, hogy a kulturális örökséget érintő tervek kapcsán most megnyilvánuló társadalmi aktivitás, amely az utóbbi hónapokban több budapesti fejlesztés kapcsán is megmutatkozott, az ország kulturális értékei iránt tanúsított növekvő figyelem és érzékenység jele, amely szilárd hátterét fogja nyújtani egy megújulás előtt álló örökségvédelmi politikának. Reméli, hogy a Budapest Szíve program keretében tervezett Bécsi utcai fejlesztés újragondolásával olyan példamutató, örökségtudatos építészeti megoldás születhet, amelynek révén az ország, a nemzet szívében fekvő főváros a múlt század fordulójához hasonlóan ismét méltán lesz követendő példa.

 

 

Vélemények (7)
egy-fo-epitesz
2010.08.03.
08:53

Már ki is rúgják, még alig ült be az elnöki székbe. Szegény, pedig jószándékú arca volt, senkinek nem akart ártani.

Tamás Juditra utal a fogalmazás.

"üdvözli azt a társadalmi figyelmet", egy kicsit túlzás. Néhány építész hőbörög, de majd lecsitulnak.

"érvényt szerezzen annak a jogalkotói szándéknak". hát a jogalkotói szándék változott, a nép nevében.

Előzőből: "Dr Tamási Judit meggyőződése, hogy a nemzeti emlékezet őrzője a magyar kulturális kormányzat." Most: "megújulás előtt álló örökségvédelmi politikának"

Tartok Tőle, hogy nem a KÖH a kormány. Vagy a farok csóválja a kutyát?

És a visszavonulásra nyitva hagyott út: "újragondolásával olyan példamutató, örökségtudatos építészeti megoldás születhet, amelynek révén az ország, a nemzet szívében fekvő főváros a múlt század fordulójához hasonlóan ismét méltán lesz követendő példa".

Csak tartok tőle, hogy a szokásos ilyetén politizálás nem fog célt érni. Csipak és Rogán eléggé eltökéltnek tűnik...

Nem is igazán érthető a végén miről is ír. MOST BONTHATÓ VAGY NEM? Ha nem az akkor az újragondolás szó = "felejtsék el". Ha bontható, akkor meg miért nem írja, hogy mit akar: kisebb legyen? vagy majd minőség függő??? hm kicsit szubjektívnek tűnik.

FELEJTSÜK EL EZT A VIRÁG(elvtárs)NYELVET! BESZÉLJÜNK MÁR VILÁGOSAN!

andras
2010.08.03.
09:47

@egy-fo-epitesz: Kedves Tamás!

 A helyzet teljesen világos így is;

A tervezett fejlesztés által érintett háztömbök műemléki védelem alatt állnak, mégpedig ún. műemléki jelentőségű terület kategóriában és világörökségként

Ebből kiindulva valószínűleg két út lehetséges:

1. 

Vagy részleges átalakításon, azaz modernizáláson mennek át az érintett épületek, megtartva külsejüket, igazodva a belvároshoz, - véleményem szerint részleges bontás is lehetséges lenne-  jelen tervek teljes átdolgozásával.

2.

Nem épül meg. 

 

Magánvélemény:

Az utcahossznyi jelen épületdesign (azaz esztétika) üveghomlokzatával, hasábszerű kialakításával nem éri el azt a színvonalat melyet egy belvárosi műemlékvédelmi "övezet" megkövetelne. Jelen design gyatra és szegény, mint egy licenszelt, doboz.

Körülbelül ugyan ezek a dobozok állnak a londoni City Hall mellett is, szivar nélkül.

Szépek, modernek, de nem budapest utcáira. (Éppen elég sok gyatra épület van már)

Ezzel a tervvel tessék a mezőre menni, vagy egy körülbelül Virgin Air(space)port szintű épületet létrehozni. Személy szerint, ha Foster és Budapest nevét említenénk egy modatban, egy "cool" épületre gondolnék. Így viszont azt mondom: Csak?! Tessék csak kinyitni azt a pénztárcát van ott még pár milliárd és az F+P-hez illő egyedi designt terveztetni. 

andras
2010.08.03.
10:01

@andras: ja, csak képmutató dolog ezekről az alternatívákról "újragondolás"ként beszélni.

Miért nem tud egy hivatalnok igazat mondani. Miért talál ki virág(elvtárs)nyelvet? Miért beszél úgy mintha nem tudná mit akar? miért nem tud egyenesen beszélni? az emberben felmerül, hogy azért, mert nem egyenes, azaz gerinctelen.

az öt épületet nem lehet lebontani.

(vagy ha igen: a tervezett épület szintterülete magassága pont kétszerese annak amit ideengedélyezünk...)

a (fos)TERvet EL KELL FELEJTENI.  miért kell azt mondani, hogy "újgondolni..., aki ilyet tett le (hagyott jóvá, vagy támogatott) az ne gondolkozzon soha többet ezeken a telkeken.

letörne a keze ha ilyen egyenesen fogalmazna? miért van ekkora szakadék a hivatalnok és a "normális" emberek között...

andras
2010.08.03.
11:09

@andras: hát ez való igaz. Nem tudnak egy egyenes igent vagy nemet mondani, mert milliárdokról van szó. Ez természetes.

"Jó munkához idő kell." ... a jó döntéshez is. (akár hónapok)  itt nem a zöld vagy a piros gumicukorról beszélünk amikor választani kell. De valójában ez a nyelv nekem világos. Jelen helyzetben nem. Ha módosítják a tervet, igen. (már ha jól látom)

 EGY MÁSIK DOLOG!

Kérem, ha lehetséges,nem tudom ki találta ki, de

Fos(ter), Fost(er), (Fos(terv) szójátékot fejezzük be. Egyedül annak lenne joga így méltatni egy irodát, aki maga is akkorát vezet. Azaz idehaza SENKINEK !  

Yan Gable
2010.08.03.
18:40

@andras: andras! 

Bár nem vagyok moderator, nekem ízléstelen valaki nevével viccelődésed.  Még akkor is az, ha életedben akár csak egy  jelentősebb alkotást csináltad , mint a F+P, a világ építészetét befolyásoló alkotása (példaul: the Sainsbury Centre for Visual Arts, Willis Faber and Dumas Headquarters Ipswich, the Gherkin, the City Hall London,  vagy a hivatkozott repülőtér).

zapata
2010.08.04.
05:12

@Yan Gable: A névvel viccelődés valóban gusztustalan, viszont nem hiszem, hogy az "F+P" áruvédjegy bármilyen minőségi garanciát jelentene.

Sir Norman személyes közreműködése talán jelenthetett volna ilyesmit (bár mindenkinek lehetnek gyenge pillanatai), azonban tudomásom szerint erre még a tervtanácson sem történt hivatkozás. Minthogy az előző átkosban megfordultam hasonló szervezetben, tudom, hogy egy akkora tervgyárból, mint az F+P óhatatlanul kikerülnek nagyon gyenge munkák még akkor is, ha a cég úgy általában jó hírű. Egy adott terv esetében azonban a cég goodwillje nem befolyásolhatja a szakmai értékelést. Ezen a hírhedtté vált tervtanácson azonban ez sajnálatos módon a dokumentumokból érzékelhetően megtörtént.  

egy-fo-epitesz
2010.08.03.
08:37

Köszi ÉF ez gyors volt. Kár, hogy nincs ott alul az elnök aláírása... vagy ez még a régi?

 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk