Épülettervek/Hallgatói terv

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása

1/26

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, analízisek

?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, analízisek
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, átfogó koncepció
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, célmegfogalmazás
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, az emlékmű környezete
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, esőkert
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, esőkert metszet
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, hosszmetszet
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, infotábla
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, jelenlegi állapot
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, jelenlegi állapot
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, központi terület, helyszínrajz
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, lépcső, metszet
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, lokáció
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, mentális térkép
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, A-A metszet
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, B-B metszet
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, C-C metszet
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, potenciális zöldfolyosó
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, programterv
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, SWOT
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, szubjektív mentális térkép
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, településszintű analízisek
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, térsziutációk elemzése
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, tervezett növényfoltok
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, tervezett zónák
?>
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, városi szövetbe illeszkedés
1/26

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, analízisek

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása
Épülettervek/Hallgatói terv

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása

2022.06.13. 16:30

Projektinfó

Szerzők:
Pór Kata

Földrajzi hely:
Magyarország, Balatonboglár

Építészek, alkotók:
Pór Kata

Címkék:
diplomadíj, MUT

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása

Tervezés éve:
2021

Stáblista

Tervező: Pór Kata

Konzulens: Dr. Sárospataki Máté

Intézmény: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (MA)  

Pór Kata mesterszakos diplomamunkájáért elnyerte a Lamping József diplomadíjat, emellett a Magyar Urbanisztikai Társaság diplomadíj-pályázatán dicséretet kapott szabadtértervezés kategóriában. Ahogy a méltatásban kiemelik: "a terv átfogó, komplex gondolkodásmódot képvisel, mely szinte maradéktalanul kiterjed a terv urbanisztikai szintű települési szövetbe illesztésére. (...) legnagyobb érdeme, hogy logikus felépítésével a tervezés egyre részletesebb elemeibe vezet be."

A diplomaterv célterülete a Balaton déli partján fekvő település központjában található, mely a fő kereskedelmi útvonalak találkozásánál alakult ki a XVIII. század végén. A város és egyben a tér dinamikus fejlődésében nagy szerepet játszott a fürdőkultúra és a Déli Vasút megépítése. A tér a település szövetében betöltött origó szerepe napjainkig fennmaradt: a Platán strand, Sétáló utca, Kápolna-domb és a Várdombhoz vezető utak itt találkoznak.

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, jelenlegi állapot
9/26
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, jelenlegi állapot

Különleges adottságaiban rejlő lehetőségek kihasználtsága jelenleg alacsony. A területet az átmenő gépjárműforgalom és burkolt felületek dominanciája jellemzi, s további konfliktusként említhető a vasút és a 7-es főút vonala, melyek radikálisan elhatárolják a városközpontot a Balatontól és az üdülőövezettől. Jelenleg kereskedelmi és vendégátó egységek alkotják a terület nyugati és déli térfalait. A tér keleti területén a műemléki védelem alatt álló Római Katolikus Templom és Hősi emlékmű jelenléte szakrális légkört teremt a látogatók számára.

A városi szövetben betöltött szerepének tisztázásának első lépéseként a tér kapcsolatrendszerének megerősítése tekinthető. A Balaton-parttal való szorosabb kapcsolat biztosításaként a vasúti átjáróhelyen és a 7-es főúton való átkelés gyalogos tengelye kiszélesítésre került, ezzel a Platán sorral való vizuális és szerkezeti kapcsolata megerősödött. A 80 db parkolóhely a vasút és a főút között található kihasználatlan területen került átcsoportosításra. A Sétáló utcával való kapcsolat az épülettömeg átformálásával jött létre: a kereskedelmi és vendéglátó funkcióval rendelkező új épülettömb illeszkedik a Sétáló utca szerkezetéhez, az árkádsor kialakítása pedig a Vörösmarty térre vezető tengely folyamatosságát biztosítja.

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, városi szövetbe illeszkedés
26/26
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, városi szövetbe illeszkedés

A gépjárműforgalom területről való elvezetése a Klapka György utcán  és az Erzsébet utcán történik, ezáltal a Szabadság utca ezen szakasza csak célforgalom számára érhető el, a Templom utca forgalma a Kinizsi udvar előtt éri el a 7-es főutat. A tér kapu jellegű területein fogadóterek kerülnek kialakításra, így a posta épülete előtti téren, a Szabadság utca találkozásánál és a Hősi emlékű környezetében.

A terület arculatformáló elemeként jelenik meg a két nagy, ovális alaprajzú gyepfelület, melyet a parkot feltáró utak hullámzása ölel körbe és az urbánus környezet merev formavilága keretez. A téralakítás fő elveként jelenik meg a gyalogos tengelyek és központi gyepes területek harmonikus találkozása. A területen történő gyors áthaladást a Sétáló utca és a Templom utca tengelyének  frekventált közlekedési útvonala, a Szabadság utca téren található szakasza, illetve a Platán sor tengelye biztosítja. A park tartózkodó területein kisebb ösvények találhatóak, melyek az andalgás és élményszerzés célját szolgálják.

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, átfogó koncepció
2/26
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, átfogó koncepció

A központi gyepfelület nagy kiterjedése feloldódást nyújt ingergazdag környezetének, így e terület a rekreációs tevékenységek színtere, emellett potenciális helyszínt jelent kisebb rendezvények, szabadtéri kiállítások és koncertek számára. A park nyugati területén kialakított kisebb sétálóutca a kisvárosi találkozóterek példája mentén jött létre. A játszószerek elhelyezése mint új funkció a fiatalabb korosztály számára nyújt izgalmas teret. A területen kihasználatlan értékes épületként említhető a 100 éves Étterem, mely környezetének rendezése a vendéglátás fellendülését eredményezheti. A tervezés során szempontot jelentett a változatos térélmények kapcsolata, így a tágas tereket kisebb ligetek és cserjefoltok tagolják, a fókuszpontok területein dekoratív évelőkazetták találhatóak.

A Hősi emlékmű környezete a Vörösmarty tér keleti fogadóterének is tekinthető, s szoros kapcsolatban áll a templom épületével. Az emlékmű ovális alakú gyepen található, mely aszimmetria a terület harmóniáját erősíti. A lépcső teret biztosít a városi megemlékezések számára, a hétköznapok során pedig a pihenésnek, a park látványában való elmélyedésnek nyújt alkalmas helyszínt.

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, az emlékmű környezete
4/26
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, az emlékmű környezete

A növényültetési terv fő elve a vízparti hangulat megidézése, mely a város Balaton-parti fekvéséhez köthető. A lágy vonalvezetésű növénykazetták alaprajza hullámokként jelennek meg a területen, s a tervezett növényállományra a vízpart-imitátor fajok és díszfüvek dominanciája jellemző. A növényfajok kiválasztásakor fontos szempontot jelentett a magas talajvízszint elviselése és a közepes fenntartási igény. Megjelenésüket a visszafogott színhasználat és buja zöld szín jellemzi. A terület ökologikus módon történő vízelvezetését az esőkert biztosítja, mely az innovatív megoldások iránti érzékenyítést segíti. A növényágyás fajai tágtűrésű növények, melyek a szárazságot és a vízborítottságot is elviselik.

A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, tervezett növényfoltok
24/26
A balatonboglári Vörösmarty tér tájépítészeti megújítása, tervezett növényfoltok

A Vörösmarty tér a kulturális események területi eloszlása szerint központi helyen található, átmenő gyalogos forgalma jelentős, így a terület alkalmas köztéri művészeti kiállítások megrendezésére. A tervezett területi egységek különböző térszituációkat mutatnak, melyeket kategorizálva javaslat kerül bemutatásra a kiállítandó, megrendezendő művészeti alkotásokról. A nagy kiterjedésű központi gyep alkalmas területet nyújt nagyobb installáció, performansz, land-art, happening és fluxus megrendezésére. Az emlékmű területe lankás lejtő, mely szintén kisebb installáció, happening megrendezésére alkalmas, itt a teraszolt lépcső kisebb nézőtérként is használható. A kisebb facsoportok alatti "szendvicstér" installáció megalkotására inspirálnak. A posta épületének homlokzata aránylag egy síkban, kiemelkedő díszítés nélkül jelenik meg, így alkalmasnak bizonyul fényjátékok vetítőfalaként, melyet az előtte kialakított találkozótérről lehet megtekinteni.

Szerk.: Nemes D. Nikolett

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk