Épülettervek

XIII. kerületi térfal megújítására vonatkozó ingatlanfejlesztési koncepció

1/12

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/12

XIII. kerületi térfal megújítására vonatkozó ingatlanfejlesztési koncepció
Épülettervek

XIII. kerületi térfal megújítására vonatkozó ingatlanfejlesztési koncepció

2007.08.10. 08:11
MÉD

A Mérték Építészeti Stúdió Kft. a XIII. kerület Váci út Föveny utca és Agyag utca közötti térfalának megújítására vonatkozó pályázatához 2007 márciusában készített anyagának bemutatása.

A Mérték Építészeti Stúdió Kft. Budapest, XIII. kerület Váci út Föveny utca és Agyag utca közötti térfalának megújítására vonatkozó ingatlanfejlesztési koncepció kidolgozására kiírt pályázatához 2007 márciusában készített anyagának bemutatása.

 

KSZT:
Figyelembe véve megbízónk, a „City Tower" Ingatlanforgalmazó Kft. fejlesztési igényeit, terveinkben néhány helyen el kívánunk térni a hatályos Kerületi Szabályozási Tervtől. Koncepciónk 4 db magasházat telepít a fejlesztési területre, tudatában annak a ténynek, hogy ez a Szabályozás módosítását vonja maga után. A „City Tower" Ingatlanforgalmazó Kft. kérésére készítettünk egy, a magasházas telepítést nélkülöző, a KSZT kereteit betartó verziót is.

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12


Városszöveti elhelyezkedés:
A Váci út Budapest egyik legforgalmasabb, legfrekventáltabb és leginkább szem előtt lévő ütőere, míg a XIII. kerület a Főváros legdinamikusabban fejlődő kerülete. Egymás után valósulnak meg a nagyobbnál nagyobb fejlesztések, nem utolsó sorban köszönhetően a kerület szakmai és politikai vezetésének. A Váci út mentén fellelhető volt ipari övezetek, a kiváló közlekedési feltételek, a Duna közelsége mind csábító tényezők a piacon jelenlévő ingatlanfejlesztő cégeknek, ezért nem csoda, hogy a kerület ezen részén egymással versengve épülnek meg városrész léptékű beruházások.

Jelen pályázat tárgyát képező fejlesztés ezek közül talán az egyik legjobban artikulálandó, legfontosabb helyen lévő fejlesztés lehet, ezért tervezőcsapatunk hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a terület elemzésébe és a tervezésbe. Ahogy az egy ilyen hatalmas léptékű fejlesztés esetén szükséges, először a tervezési terület tágabb, majd szűkebb vizsgálatát végeztük el, feltárva közlekedési viszonyait, térrendszereit, megkeresve a környezet fontosabb tervezés alatt álló, illetve építés alatt lévő fejlesztéseit. A vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:

- A terület közlekedési rendszere túlterhelt, de a Váci út zsúfolt forgalmát csökkenti majd a Cserhalom utca helyén kialakításra kerülő, 2x2 sávos tervezett gyűjtőút.

- A 3-as metró közelsége a közönségforgalmi közlekedés szempontjából értéknövelő tényező.

- A fejlesztési területre hatással lévő épülő és tervezett beruházások a következők:

  • Reno Udvar, tervező: Z. Halmágyi Judit, EEA Magyarország
  • BSR Center, tervező: Szász László,
  • OTP Babér utcai székháza, tervező: dr. Komjáthy Attila, Fábián László, Mérték Kft.
  • Rákos-patak revitalizációs program

- A fő térfalalkotó rendszerek a BSR Center Váci úti térfalai, illetve a Reno Udvar dél felé expanenciálisan emelkedő épülettömegei

- A Madarász Viktor utca az a határvonal, ahol az urbánusabb fejlesztések átadják helyüket az alacsonyabb, kevésbé intenzív beépítéseknek.

 

9/12

10/12

 

Telepítés:

Tervünk a fejlesztési területre a következő funkciókat helyezi el: iroda, lakó, vegyes (szálláshely szolgáltató, konferencia, lakó)

Koncepciónk kialakításánál alapvető fontosságot tulajdonítottunk a Váci út zajhatásának az elhelyezni kívánt funkciókra. Ebből adódóan az intimebb, lakó és szálláshely szolgáltató épületek a Madarász Viktor utca felőli oldalon, míg az irodai funkcióval bíró épületcsoportokat – megakadályozandó a zajhatást – a Váci úti frontra telepítettük. Tervünk ezen megállapítások mentén javaslatot ad egy új , de a meglévő telkek geometriáját használó, négy részből álló tömbösítésre, ahol a fent említett épületek egymástól térben is megfelelő módon elkülönülnek. Az új tömbök elhelyezésénél figyelembe vettük, hogy a 26106 hrsz.-ú telken lévő irodaépület még évekig használatban marad.

1/12


Az összevont tömbök az alábbiakban felsorolt hrsz.-ú telkeket foglalják magukba:

1. Tömb: 26118
2. Tömb: 26103, 26104, 26105
3. Tömb: 26110, 26111, 26112, 26113, 26114
4. Tömb: 26106

Az épületegyüttes kialakításánál a legfontosabb megoldásra váró feladat a belső, de mégis városi, urbánus funkciókhoz sorolható tömegek Váci úthoz történő kapcsolása volt. Ekkor fogalmazódott meg bennünk először a gondolat, hogy a Váci út térfalát ne hagyományos, vonalmenti értelmezésben kezeljük, hanem egy, a szimbolikára nyitott építészeti rendszerként értelmezzük. Tervünk ezért a Fiastyúk utca vonalától kezdődően, a Váci úttól (és annak forgalmától) egyre inkább elszakadva egy folyamatos ívként megjelenő térfalat alkot meg.

2/12


A térfal és a Váci úti fronton lévő irodaépületek közötti, egyre táguló, mozgalmas tér irányítottan fordul rá a Rákos-patak partján lévő, a kerület jövőbeli fejlesztései között szereplő közpark irányába, így összekapcsolva a patakpartot az új városrész mesterséges vízfelületekkel szabdalt zöldterületeivel, belső a köz számára nyitott életével. Szintén a térfalrendszer koherens geometriáját kívánjuk erősíteni azzal az összefüggő, közönségforgalom számára is nyitott tetőrendszerrel, mely a magasházakat kapcsolja össze.

A fejlesztés ütemezése figyelembe veszi megbízónk azon szándékát, miszerint az épületkomplexum első ütemét az 1. számú tömbbel kezdenék. Az előbbiekben említett tömbszámozás utal az egyes telkeken építeni kívánt épületek kivitelezési sorrendiségére is (részletesen lásd: grafikus melléklet).

Tervünk illeszkedni kíván a Reno Udvar izgalmas formáihoz, mivel véleményünk szerint a két fejlesztésnek egymással harmóniában kell léteznie, ezért az íves térfal erősödő dinamikáját kifejező, egyre magasodó épületek, nem titkoltan összecsengenek a Reno Udvar épületeivel. Meglátásunk szerint a két erőteljes és irányított formakultúra egymást kiegészítve a Váci úton közlekedő, észak-dél tengelyű forgalom „városkapuja" is lehet.

Az egységes Váci úti utcakép érdekében illeszkedni kívántunk a BSR Center tömegéhez és párkánymagasságához, mintegy posztamensként kezelve, aminek támaszkodva az új, íves térfal elindulhat.

Az általunk felvázolt fejlesztés szintén fontos eleme a Váci út mentén elhelyezett irodablokkok tömegein létrehozott, irányított áttörések rendszere, melyek mindegyike összhangban van a fejlesztés egyéb tömegeivel és tereivel.

Összességében egy olyan egységes koncepciót kívánunk bemutatni, mely tér-, és időbeli ütemezésének bármely fázisában attraktív részévé válhat mind a kerületnek, mind a fővárosnak, sok örömöt nyújtva az itt élő és dolgozó embereknek.

11/12

12/12


Energiatudatos tervezési, városfejlesztési elvek:
Sajnálatos tény, hogy a világ fejlett országai évről évre megdöntik a CO2 kibocsátási rekordokat. E tekintetben sikerült felzárkóznia Magyarországnak is a fejlett nyugat-európai országokhoz. Ebben jelentős szerepet kapnak épületeink, mivel azok energiaellátását a mai napig jelentős mértékben fosszilis energiahordozókból biztosítjuk (az ország összes energia felhasználásának mintegy 25%-a). Hazánk EU csatlakozásának eredményeként az elkövetkezendő években jelentős ingatlan-beruházások indulnak az iroda, középületi és lakóépületi szegmensben. Erre példa jelen pályázat anyaga is. Az ingatlanpiac ilyen léptékű fejlődése, és például a BVKSZ változása merőben új városi struktúrák és sűrűségek kialakulásához vezet. Ennek köszönhetően olyan új, Magyarországon eddig ismeretlen épülettípusok (magasházak) jönnek létre, melyek környezettudatos tervezésében - a Kárpát-medence egyedülálló éghajlati és geotermikus adottságai miatt - különös előnyt élvezünk más európai országokkal szemben.

Tervező, fejlesztő munkánk célja, hogy egy olyan városi szövetet és épület-állományt hozzunk létre, mely nem csupán a tér-, és tömegformálása miatt, hanem a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával is kitűnik kortársai közül. Szándékunkban áll, amennyiben a pályázaton sikerrel járunk, az olyan alternatív energiahordozók és környezettudatos tervezési elvek felhasználása, melyek drasztikusan csökkentik az általunk tervezett és fejlesztett épületek károsanyag-kibocsátását, ezáltal teremtve élhetőbb, mind munka-, mind pedig lakókörnyezetet. Ezen célok megvalósítására garancia az elmúlt években a közvélemény elé tárt munkáink sora, melyek már magukban foglalják ezen elveket.

Mivel az itt vázolt munka egyik igen fontos célja az általunk tervezett épületek éves energiaszükségletének és károsanyag-kibocsátásának drasztikus csökkentése, nyilvánvaló a társadalom számára hasznossága és szükségessége. Az új energetikai direktíva (2002/91/EK), és az EU tagsággal vállalt kötelezettségek miatt a gyakorlati hasznosítás garantált.

szöveg és képek: Paulinyi Gergely és Reith András építészek 

Budapest XIII. kerület Váci út Föveny utca és Agyag utca közötti térfalának megújítására vonatkozó ingatlanfejlesztési koncepció kidolgozására kiírt pályázata

Megbízó: „City Tower" Ingatlanforgalmazó Kft.
Tervező: Mérték Építészeti Stúdió Kft. - Paulinyi-Reith műterem
Projektvezető építészek:
Paulinyi Gergely okl. építészmérnök,
Reith András okl. építészmérnök
Munkatársak: Fülöp Alex, Szirmai Balázs okl. építészmérnökök
Stúdióvezető: Dr. Komjáthy Attila okl. építészmérnök

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk