Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – LEN Architects Kft.

1/15

Birkás Zoltán

Élő József

Román László

Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects

Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects

Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

?>
Birkás   Zoltán
?>
Élő   József
?>
Román  László
?>
Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects
?>
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota  Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects
?>
Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects
?>
Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
1/15

Birkás Zoltán

Élő József

Román László

Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects

Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects

Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – LEN Architects Kft.
Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – LEN Architects Kft.

2011.08.16. 11:33

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára a LEN Architects Kft. által készített pályaművet.

01 építészet
A pályázati munka célkitűzései

Mint az ötletpályázati dokumentációból ismeretes, a tervpályázat célja olyan tervjavaslatok összegyűjtése, amelyek az alulhasznosított Fő teret a városrész fontos területévé teszik, az Újpalotai Közösségi Háznak pedig rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi arculatot adnak. Megítélésünk szerint mindez lehetetlen a téren jelenleg álló magántulajdonban lévő kereskedelmi egységek elhelyezésének újragondolása nélkül. A helyszíni bejáráson elhangzottak alapján fontos szempont a zöldfelület fenntartási költségeinek a jövőre nézve kedvező befolyásolása.

 

Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects
4/15
Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects

5/15

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
6/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
7/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota  Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
8/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

 

Tervezett térhasználati koncepció és építészeti arculat
A tervezési területet két oldalon forgalmas fő közlekedési útvonal, további két oldalán a panelházakat kiszolgáló parkoló utca határolja. Egyetlen határozott térfallal jellemezhető, egy tízemeletes lépcsőházakból álló lakóház monoton tömege zárja le a délkeleti oldalt. A délnyugati oldalon a közeli iskola sportpályájának egyszerű, teljesen transzparens kerítése húzódik. A két fő közlekedési út ( a Nyírpalota út és a Zsókavár utca) közül a Nyírpalota út a jelentősebb, ez jelenti az összeköttetést a belvárossal és az M3-as autópályával. A Zsókavár utca széles szabályozású, 2x2 sávos, középen zöldsávval és villamospályával, az utca végében a villamos végállomásával. Ennek ellenére forgalma csekély, ezért is lehetett már az eredeti, Tenke Tibor-féle koncepció szerint is a szolgáltatások utcája. Erre utal a meglévő áruház, a posta és az emeletes épületben elhelyezett üzletsorok, valamint a pontházakat a földszint felett összefogó, az út felett is átívelő tető. Az eredeti beépítési terv a Fő tér területére is hasonló, ide kiegészítő funkciókat szánt, meglehetősen intenzív területhasználattal.

Kereskedelmi egységek
A pályázati javaslat ezt a gondolatot eleveníti fel az élelmiszerbolt és a cukrászda Zsókavár utcára telepítésével, az épületsávban más funkciónak (kisebb alapterületű szolgáltatók, ruházati üzlet) is lehetőséget biztosítva. A beépítési vonalat a kialakult állapot szerint a tízemeletes lakóházak adták, az üzleteket kiszolgáló parkolók illeszkednek a lakótelep parkolósávjába.

Közösségi Ház
A Közösségi Ház lebegő tömege a fő teret két zónára osztja, miközben a földszinten transzparenciát és széles, a tér léptékéhez igazodó átjárást biztosít - elérve ezzel azt, hogy a két térrész között a vízuális kapcsolat és az egység megmaradhasson. A földszinten és az első emeleten a fogadófunkciók, információ, mosdók, irodák, kávézó helyezkednek el, a második, látszólag zárt, perforált felületű tömegbe kerültek a csoportszobák, öltözők és az előadó. A lépcsőházból kilépve, egyes helyiségeket fedett-nyitott folyosón lehet megközelíteni. A perforált homlokzat és a befelé forduló, átriumra tájolt helyiségek intimitást biztosítanak az itt zajló eseményeknek. A közösségi épület tömege összefogja a teret, annak díszletévé válik, összhangba kerülve a közösségszervezés, összefogás gondolatával. A két különböző funkciót szeparálva magába foglaló két épülettömb egymásra merőleges telepítésű, szerkezetét tekintve egymástól dilatációval elválasztott.

Zöldfelületek
Az újpalotai lakótelep nagy, összefüggő zöldfelületekben gazdag. A fásított gyepfelületek a lakótelep domborzati viszonyainak megfelelően sík területek, a helyi lakók elvétve használják ki a kialakult szokások, illetve a padok hiánya miatt. A Fő térre tervezett zöldfelületek ezen a helyzeten kívánnak változtatni. A tervezési területen mesterséges dombokat hozunk létre, melyek hiánypótló tájépítészeti elemek a sík környezetben. A változatos terepmozgásra a hiányzó térfalak miatt is szükség van, elterelik a figyelmet a megszokott lakótelepi elemekről, sajátos térérzetet kölcsönöznek. Kitakarják a látványból a lakóházakat kiszolgáló parkolókat, ami szintén segíti a Főtér rangbéli kiemelkedésének lehetőségét. A rézsű felkúszik a kereskedelmi épülettömb zárófödémére, zöldtetőként fejeződik be a Zsókavár utca felől. A tér felől így ez a tömb nem érzékelhető, a rézsűre „támaszkodó" Közösségi Ház elkülönülő harmadik emeletének izgalmas építészeti helyzetet teremt. Az itt elhelyezett nagyelőadóból kijárat nyílik a zárófödém feletti zöldtetőre és a rézsűre.  Az intenzíven gondozott, és a helyben összegyűjtött esővízzel, vagy mélyfúrású kútvízzel öntözött, gyepesített dombok teljes egészében át vannak adva a lakosság használatára, rendezvény esetén lelátóként használhatóak. A háromszögekre bontható formák egyes felületei kertészeti eszközökkel emelkednek ki a gyepesített felületek közül.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
9/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects
10/15
Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects

Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects
11/15
Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects

 

 

Burkolt felületek
Az új burkolt felületeken kétféle, hasonló minőségű, színes zúzalékkal és kötőanyaggal készült monolit beton burkolatot alkalmaztunk. A legnagyobb területen ez a felület teszi ki magát a rendezvényteret és a tómedret. A másik burkolatot a térre bevezető útvonalak megjelölésére használtuk, ezek az útvonalak teremtik meg a kapcsolatot a tömegközlekedési vonalak megállóhelyeivel is, egyértelműen vezetve a gyalogosokat. A Közösségi Ház transzparens földszintjének padlóburkolataként ugyanaz a beton burkolat jelenik meg, mint a tér kialakításánál, ezzel is jelezve a földszint átmeneti tér jellegét. A külső-belső tér hangulatát csupán az üvegfalak befolyásolják.

Meglévő emlékművek
Az újpalotai lakótelep alapkövét eredeti helyén tartjuk meg. A Tenke Tibor emlékművet és a Miskolc városától kapott emlékművet a tervezett Közösségi Ház és a Nyírpalotai út közötti térrészen helyezzük el.

Vízfelület, vízelvezetés
A rendezvénytér mellé tervezett vízfelületet dombok és sétautak ölelik körül. A mesterséges tómeder a felületalakítási koncepciót erősíti - a burkolt rendezvénytér felülete átvált negatív formába, a tómeder tulajdonképpen a térből formálódik - legmélyebb pontjának környezetében alakul ki egységes burkolattal. Mivel a szomszédos dombok tó felé lejtő felületei is ezt a szerkesztési elvet követik, tehát a dombfelület síkja folytatódik mederként, minden burkolt és zöldfelület egységesen a vízzel borított legmélyebb pont felé lejt, a tér-vízfelület egy térkompozíciót alkot. Lehetőség nyílik a területről és a tér körüli épületek tetőfelületéről összegyűjtött esővizet idevezetni. Túlfolyók biztosítják az állandó vízszintet és a mindig friss vízkészletet, az ezeken keresztül elfolyó vizet föld alatti ciszternában gyűjtjük össze. Innen minimális energiaráfordítással szivattyúzható víz a zöldfelületek öntözéséhez. A rendszer mélyfúrású kútvízzel is ellátható. Ezzel a megoldással szabályozható a tér hőháztartása.

Tágabb környezet
A lakótelep fiatalok közötti népszerűsítéséhez, a helyi lakosság és az albérletben lakók megtartásához szükség lenne a panelos technológiával épült lakótelepek felújítási és fejlesztési kérdéseinek helyes megválaszolására. Az energetikai szempontok mellett szükséges lenne teret adni építészeti törekvéseknek is, hogyan lehetne a közösségi kapcsolatokat erősíteni épített eszközökkel. A panelépületek homlokzatfelújításánál elterjedt hőszigetelt, színezett felületek helyett hogyan lehetne kreatívabb, esztétikusabb és időtállóbb arculatot adni az épületeknek, netán ökológiai szempontból közelíteni meg a kérdést (zöld homlokzatok). Megoldandó feladat a lakóházak parkolási problémáinak megoldása, a terv erre az épületvégek (bütük) mellé állított parkolótornyokkal ad javaslatot, melyekben autólifttel lehetne megoldani kb. 60 gépkocsi tárolását. Ez komoly lehetőség a növekvő gépkocsiállomány mennységi és minőségi tárolására. Homlokzatai lehetőséget teremtenek egységes tömör növényállomány telepítésére.

Világítás, térbútorok
A tér építészeti arculatához illeszkedő utcabútorok (pad, szemetes, információs pont, tömegközlekedési jelzőtáblák) és világítás került megtervezésre.

Kertészet
A háromszögekre bontható dombok és rézsűk izgalmas növénytelepítési lehetőségeket tartogatnak különböző fűfajták, sás telepítésére. A meglévő faállomány ritkításra kerül a rendezvénytéren illetve a kereskedelmi blokk területén, ugyanitt új fák és növényzet telepítésre nyílik lehetőség. A tér északi csúcsán a faállományt megtartjuk.

02 közlekedés
Tömegközlekedés

Újpalota Fő tere jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Jelentős számú autóbuszjárat, villamos halad el itt, a metróbővítés a környéket érinti. A belvárosból rövid időn belül megközelíthető, így rendezvény esetén akár tágabb környezetéből is számíthat nagyobb érkező forgalomra. Az érintett vonalak megállóit a tervezés többnyire nem érintette, a tervezési területre eső buszmegállók helyét megtartottuk. Zöld villamospálya kialakítására teszünk javaslatot.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
13/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects
12/15
Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
14/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

 

 

Gépjármű-közlekedés, parkolás
A tervezési terület gépjármű-közlekedését megváltoztattuk a tér nyugalmának érdekében. A Legényvár utca – Zsókavár utca torkolat megszűnik, így az átkelő forgalomra nem lesz lehetőség. A továbbiakban zsákutcaként működő Legényvár utca lakói a Nyírpalota út felől könnyűszerrel megközelíthetik a lépcsőházakat. A forgalom változása kedvező lesz a sportpálya számára is, hiszen az áthelyezett élelmiszerbolt forgalma nem fogja terhelni ezt az útszakaszt. A rendezvényre érkezők a Legényvár utcában kialakított felszíni parkolókat használhatják. Az utca lakói továbbra is a házuk előtt lévő, terv szerint felújított és fásított parkolót használhatják. A kereskedelmi egységek számára az üzletek előtt alakítottunk ki fásított parkolókat, melynek megközelítése a Zsókavár utcából történik.

Gyalogos közlekedés
A Fő tér burkolt járdáinak nyomvonalát a várható közlekedés útvonalainak vizsgálata alapján alakítottuk ki. A busz- és villamosmegállókból a burkolatváltásban jelentkező hangsúllyal vezetjük a gyalogosokat a térre. A gyalogos közlekedés széles átjárón áramlik át a közösségi ház alatt.  Nagyobb mértékű átmenőforgalomra a tér Zsókavár utcai bejárata és a 173-as busz megállója között várható. A Zsókavár utcára merőlegesen érkező, a teret is érintő útvonal szélessége alapján kétoldalt sátrakkal felállított vásár tartására is alkalmas. A Zsókavár utca átellenes oldalának fejlesztése során kialakulhat a pontházak első szintjén illetve a meglévő emeletes üzletsor helyén egy új kereskedelmi, szolgáltató központ.  A terv javaslatot tesz eme új épület emeleti szintje és a tervezési területen elhelyezett kereskedelmi egység zöld tetőfelülete között egy út feletti átjárhatóságra.  A tört vonalú híd mint jövőbeli vízió jelenik meg. A Fő tér és a hozzá kapcsolódó útvonalak teljes mértékben akadálymentes kialakításúak.

Kiszolgáló forgalom
A kereskedelmi egységek feltöltése a Fő teret nem érinti, az épület előtt kialakított parkolóból történik. A tér belső útvonalai kizárólag gyalogos zónák, rendezvény vagy a közösségi ház egyéb igényének esetén gépjárművel megközelíthetők.


"Ötletpályázat „Budapest XV. kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítására és az itt lévő Újpalotai Közösségi Ház fejlesztésére, nagyarányú bővítésére"

 

Birkás   Zoltán
1/15
Birkás Zoltán

Élő   József
2/15
Élő József

Román  László
3/15
Román László

 

 

vezető tervezők: Birkás Zoltán, Élő József, Román László - LEN Architects

 

Kapcsolódó oldal:

Újpalota Közösségi Ház bővítése ötletpályázatának eredményhirdetése

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.