Közélet, hírek

TÉR-KÉPZŐ 2012 – építőtábor Bernecebarátiban és Ipolyvisken

2013.03.08. 13:31

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Varga Imre, Deigner Ágnes, Ligeti Ferenc, Szabó Krisztián

Földrajzi hely:
Bernecebaráti, Ipolyvisk

Vélemények:
2

Dosszié:

A BME Urbanisztika Tanszéke évek óta szervez építőtáborokat az Ipoly völgyében fekvő Bernecebaráti községbe. A 2012-es tavaszi félévben a hallgatók kilátót, mozgó standot, tűzrakóhelyet, biciklis megállókat és a határ túloldalán, Ipolyvisken színpadot terveztek és építettek – utóbbit a pozsonyi egyetem hallgatóival közösen.

A tapasztalatra alapozott tanulás a BME Urbanisztika tanszékén

A BME urbanisztika oktatásának sikeres, és már évtizedes programja a falvakat és kisvárosokat érintő településkutató és módszertani tábor, amelynek eredményeként a helyszínen vizsgált településekről a majdan készítendő fejlesztési tervekhez rendkívül értékes tudás gyűlik össze.
Felfigyeltünk, hogy hallgatóinkban a valós helyzetekben erősödik a települések természeti, társadalmi és épített értékeiért érzett felelősségvállalás. Az inspiráló hatás általában a tantárgy keretén kívüli is jelentős munkára sarkall. Erre alapozva tanszékünk oktatási profilját finomítottuk, amelynek lényege, hogy létező települési közösségek tapintható igényeire, valós fejlesztési lehetőségeinek felismerésével készítünk fejlesztési programokat, települési- és építészeti terveket.

Az oktatás középpontjában, az elméleti tudás alkalmazásával, a kutatási- tervezési módszerek megismerése, a problémafelismerő és –megoldó készségek fejlesztése áll. Az oktatási célok elérését szolgálja a tapasztalatra alapozott tervező- és építőtáborok („TÉR_KÉP_ző") szervezése is, amely program keretében a szorgalmi időszakban közterületet és közterületi tárgyakat is tervezünk. A terveket nyáron, önkéntes munka keretében, a helyi lakosokkal együtt építjük meg.

Az Ipoly-völgyi Bernecebaráti önkormányzata és a polgármestere, Gyenes Zoltán évek óta aktívan és lekötelező bizalommal fogadja az egyetemistákat. A munka során a periférikus helyzetűnek tűnő környéken, a nehéz gazdasági körülmények közt is működő falut, élettel teli közösséget találtunk. A siker legfőbb zálogának bizonyult a közösségért tevékeny helyi lakók és a kreatív építészhallgatók egymásra találása.

Az országhatár átjárhatóságát és a periférikus helyzet enyhülését szerettük volna előmozdítani azzal, hogy a határon átnyúlva több települést is érintő programot készítettünk elő. Foglalkoztunk Bernecebaráti, Tésa, Ipolyvisk (Szlovákia), települési szintű terveivel és a fejlesztés kapcsolódó kérdéseivel, közterületek, egyedi közterületi tárgyak tervezésével és építésével.

A 2012-es tavaszi félév előkészítő tervezési munkái két helyszínen, szakmai vezetéssel folytak: Budapesten kívül a pozsonyi egyetemen is készültek a nyári építőtáborra – így valódi, határokon átnyúló együttműködés jöhetett létre. A szlovákiai diákcsoport egy ottani projektet, az ipolyviski színpadot valósította meg. A honi magyar diákcsoportok feladata biciklis megállók, gabionos padok, kilátó, lekváros kocsi, tűzrakó-hely volt. A helyi mesteremberekkel közös, jó hangulatú munka során új közterületek, a találkozás új helyei jöttek létre.

Hallgatóink következő írásai ebbe a folyamatba is engednek bepillantást.

Kilátó

Kilátónk - a tábor többi építményével együtt - azt a célt szolgálja, hogy valamilyen módon fogópontot, találkozási pontot - divatos kifejezéssel élve landmark-ot - jelöljön ki a környéken túrázók, és a kerékpárosok számára. Egy helyet, ahol meg lehet állni egy pillanatra, körülnézni, enni egy szendvicset, majd továbbmenni. Az építményünk inkább egyfajta gesztus a tájban, mint tényleges kilátó. Arra hivatott, hogy az országhatár felé haladó utazót megfordítsa, a Börzsöny panorámájának keretet adva elősegítse a rácsodálkozást a táj szépségére, amit a nagy rohanásban már észre sem veszünk. Az épület két fő eleme két szalag, mely a földből indul és oda is tér vissza, s közben térbeli töréseivel ellátja feladatát. [...]


Mozgó stand

Amikor először jártunk Bernecebarátiban, magával ragadott minket a táj és nem utolsósorban az ízek. A falu és környéke híres lekvárjairól, befőttjeiről, házi szörpjeiről és pálinkáiról. A helyiek közül sokak boldogulását jelentette a bogyósgyümölcs termesztése, azonban a környékbeli feldolgozóüzemek bezárása után nehéz helyzetbe kerültek. A cél az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a helyi értékekre. Egy mozgó standot terveztünk, ami saját házi termékeik eladását segítheti, és ami arculatot ad a falunak. [...]

Tűzrakóhely

A Bernecebaráti Börzsöny felőli végén található tisztás az erdő és falu találkozása, az erdei iskola közelsége és a fellendülő kerékpárforgalom miatt ideális pihenő és közösségi használatra. A projektünk ehhez teremt tárgyi környezetet és megállásra késztet. Elgondolásunk egy sokrétűen és spontán használható, csoportos leülésre alkalmas bútorcsoport. A kompozíció magját a tűzrakó alkotja, e köré rendeztük az ülőbútorokat, követve a völgy vonalát, mégis véletlenszerű természetességgel „ottfelejtve". Az elhelyezett tárgyak funkciója nincs meghatározva, ülésre, fekvésre egyaránt alkalmasak, a magasabb elem pedig a sütés-főzés előkészületeit is szolgálja. A fekete hasábok tetszőlegesen mozgathatók, ahogy a használat kívánja. [...]


Visk - színpad

A Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékétől lehetőség érkezett a 2012-es nyári építőtáborában való részvételre egy csapatnyi szlovákiai építészhallgatónak is Pozsonyból. A terep bejárását követően Szabó Krisztián építész, a Fiatal Építészek Fóruma vezetője által vezetett csapatunkban megfogalmazódott, hogy beavatkozásunkkal ezt a kis Ipoly-menti falut szeretnénk gyarapítani.

Tervünket a falu határában folyó Ipoly partján elterülő ártéri tisztás ihlette, ahová helyi igények szerint és a tábor témájához kapcsolódóan egy Ipoly menti falvakat összekötő, tervezett kerékpárút pihenőhelyét javasoltuk. A helyszínt fontos közösségi találkozóhellyé emelik a határ mindkét oldalán elterülő, környékbeli falvak bevonásával szervezett halászléfőző versenyek és egyéb hasonló jellegű helyi események.

A puhafa szerkezetű, deszkázott ülőalkalmatosság ennek megfelelően kisméretű színpadként is funkcionál, amelynek három, trapéz alaprajzú eleme önállóan, egymástól elkülönülve, illetve alakjának megfelelően egyenes sorban, illetve félholdas szervezésben is felállítható. A főzőversenyekhez kapcsolódóan - három lépcsőfokát kihasználva - eredményhirdető dobogóként is funkcionálhat. Munkánk a többi, Bernecebaráti tervezőcsoporttól elkülönülve, az ipolyviski iskola udvarán folyt, melynek során kétkezi munkájukkal nagy segítségünkre voltak az önként hozzánk csatlakozó helyi fiatalok.

A viskiek vendégszeretete, bizalma és segítsége, az építés minden sikere, sikertelensége és a többi építőtáborossal eltöltött esték mind hozzájárultak egy tartalmas héthez, amelyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a budapesti Urbanisztika Tanszéknek és Gyurkovics Józsefnek, Ipolyvisk polgármesterének.


Biciklis megállók

A kerékpártároló és a padok elhelyezésének a kiválasztásánál a fő szempont a használat gyakorisága, tehát a kihasználtság volt. Igyekeztünk olyan helyeket választani, amelyeket a helyiek és a kirándulni vagy túrázni vágyók is használhatnak. A belőtt négy célterület a következő lett: egy sokak által gyakran látogatott tűzrakóhely a falu végén; a szintén sok látogatót vonzó Szokolyai kastély; a helyi kápolna és a falu óvodája.

Az egy percig nem volt kérdéses, hogy mindent kizárólag fából fogunk elkészíteni. Fontosnak tartottuk, hogy alkotásaink belesimuljanak a környezetbe, mind anyaguk mind színük tekintetében. Végül a fenyő mellett tettük le a voksunkat és nagy lelkesedéssel álltunk neki a tervezésnek és az előmunkálatok megszervezésének. [...]

Gabion rendszerű padok a patakparton

Bernecebaráti egyik legszebb része a Kemence-patak. A nyáron lassan csordogáló patak a tavaszi és őszi áradások idején nagy sodrású víztömeggé duzzadhat. A partszakaszt több helyen gabion rendszerű támfalakkal erősítették meg. A tervezési program egy pihenőhely kialakítása volt. Koncepciónk alapját az képezte, hogy újrahasznosított, tartós anyagokkal dolgozzunk, minél kevesebb anyagi ráfordítással. Fontosnak tartottuk, hogy a megépült utcabútor a táj része legyen. Egyetlen elemet helyeztünk el a patakkal párhuzamosan.

A pad gabion technológiával készült. Egy horganyzott acéldrót kerítésdarab adta a geometriai formát. A kötözőhuzalok segítségével megépített hasábot az építés helyszínén megraktuk a patakból gyűjtött kövekkel. Az ülőfelület tölgy gerendákból áll, amelyeket gyalulás után lenolajkencével kezeltünk. A gerendákat acél hevederekkel fogtuk össze és hozzákötöttük a hálóhoz.[...]

Építész konzulensként Varga Imre, Deigner Ágnes (Budapest), Ligeti Ferenc (Budapest, Bernecebaráti) és Szabó Krisztián (Pozsony) segítették a diákokat.

A szöveget összeállította: Péteri Zsolt

A résztvevő diákok, a feladatra szerveződött csoportok szerint:

Biciklis megállók: Albert Anna, Novák Fruzsina, Balogh Edit, Schneider Esztella, Odry Szilvia
Gabionos padok: Takács Gyula, Hofstetter Péter
Kilátó: Péteri Zsolt, Vaits Zoltán, Öcsi Gabriella, Plájer Judit, Ábrahám Tamás, Benedek Márton, Falussy Bence, Nagy Péter
Ipolyviski színpad: Takács Ákos, Szabó Kornél, Somogyi Előd, Barbora Tóthová, Simona Tóthová
Lekváros kocsi: Bujdosó Dorottya, Balogh Gergő, Lezsovits Gergely
Szokoly-kert: Novák Zsófia, Ivicsics Júlia, Jauernik Zsófia, Ligeti Máté, Nusszer Diána, Gyenes Flóra
Tűzrakóhely: Piedl Anna, Nádasdi Zoltán, Takács Zoltán, Hollósi Lilla, Gyenes Flóra

Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik elősegítették a munkálatokat és lehetővé tették a tábor létrejöttét:

Bernecebaráti Önkormányzat, Gyenes Zoltán polgármester úr
Ipoly Erdő Zrt., Kiss László vezérigazgató, Varga Zoltán erdészetvezető (Kemence)
Pálfy Sándor DLA, BME Urbanisztika Tanszék

Egy hétig segítséget nyújtottak a munkában: Bartus Ernő, Ligeti Ferenc, Major László és Major Balázs, Szőnyi Zsolt, Téglás Miklós, valamint Orosz Károly, György Gábor, Kiss Róbert, id. Bezeczky Árpád, if. Bezeczky Árpád

A teljes beszámoló a csatolmányban olvasható.

Vélemények (2)
benedekmarci
2013.03.09.
18:07

A kilátó építésében részt vett Falussy Bence és Nagy Péter is.

peter.garai
2013.03.11.
09:02

@benedekmarci: köszönjük az észrevételt, a résztvevők névsorát pontosítottuk, a cikk pedig Péteri Zsolt kérésére kiegészült a köszönetnyilvánítással.

GP

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk