Épületek/Középület

Szolgálat és emlékezet – református templom Tornán

1/23

Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János

?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
?>
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
1/23

Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János

Szolgálat és emlékezet – református templom Tornán
Épületek/Középület

Szolgálat és emlékezet – református templom Tornán

2021.11.29. 08:06

Projektinfó

Református templom, Torna, Szlovákia

Tervezés éve:
2016

Építés éve:
2021

Stáblista

Építész:
Krcho János

Építész munkatársak:
Michal Mihaľák, Juraj Kis, Boženik Gábor

Belsőépítész:
Félegyházi András

Statika:
Viktor Bauer, Roman Kucko, Kanócz János

Szakági tervezők:
Ladislav Kalinič,  Peter Bandler, Viktor Tóth, Vladislav Dufala, Slavomír Hankovský 

Világítástechnika:
Bellatrix s.r.o. 

Letölthető dokumentumok:

Egy épület különböző történelmi rétegeinek különleges együttélése valósul meg a szlovákiai Torna új református templomán. A főleg műemléki kutatásokkal és helyreállításokkal foglalkozó Krcho János által tervezett épületet Pazár Béla utalásokkal és emlékképekkel tarkított írásából ismerhetjük meg. 

Az írás eredetileg a Magyar Építőművészet 2021/5. számában jelent meg.

Tornán, az utcára néző házak sorában meglepő, már-már varázslatosan váratlan helyzetben egy emeletes lapos tetős téglaépület állt az oldalhatáron. Lehet, hogy kicsit átalakítva, de az is lehet, hogy nem. A 20. század első felében épült.

Fent két kétosztású álló, lent egy három osztású ablak. A nyílások e kötetlen rendje nélkülözi a modernek kompozíciós igyekezetét, de nem teljesen véletlenszerű. Helyzete, arányai sajátos aurát sugároznak. Az embernek akaratlanul is Adolf Loos vagy Josef Frank jut eszébe, mindenesetre valami alapvetően közép-európai itthon-érzés keríti hatalmába. Loos a szomszédban, Morvaország szívében, Brünnben, a mai Brnóban született, majd a másik szomszéd fővárosában, Bécsben lett meghatározó mester. A tornai templom nem véletlenül lett ilyen: a Bata cipőgyár építette, hasonlóan a magyarországi martfűi épületekhez, a korszak modern építészetének szellemében. Ha Európa térképére, vagy netán a földgömbre nézünk, akkor érzékelhetjük igazán, hogy Csehország és Morvaország milyen közel van hozzánk. Nem is gondolunk bele, hogy mennyire a mi kultúránkhoz is tartozik, ez a hegyes-völgyes vidék. Loos honfitársa, a hallhatatlan zeneköltő, Gustav Mahler és még sokan mások is ennek a mi Közép-Európánknak a szülöttei, amelyet nyugaton oly gyakran vitatnak el tőlünk, hogy már hajlamosak vagyunk el is hinni, hogy mi Kelet-Európa vagyunk, legjobb esetben is Kelet-Közép-Európa.

Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
13/23
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János

Az utcai oldalon fehér homlokzat, harangláb, oldalt még maradt a vakolatlan nyerstégla. Valami megváltozott, de ami itt volt, nem tűnt el. Ahogy gondolatban közeledünk a jelenhez, Hermann Czech és Janáky István épületei is feltűnnek képzeletünkben. Czech gondolkodásának egyik fontos eleme az „Umbau", Janáky a „spontán" építészet rejtett szépségeit kutatta. Az épület békésen változik, gazdagodik, tovább szolgál. A hely az épülettel emlékezik. Ezt jelenti a monumentális kifejezés, amely a latin ’monere’, azaz ’emlékezni’ szóból származik, tehát nem hatalmas, hanem méreteitől függetlenül emlékezetes. Az építészet története a kezdetektől számtalan példával szolgál kisméretű, de ebben az értelemben emlékezetes épületekre. Ilyenek a ránk maradt állapotukban többször továbbépített csodálatos Árpád-kori magyar falusi templomok is, vagy olyan kortárs művek, mint Peter Zumthor Szent Benedek és Bruder Klaus kápolnája. A továbbépítés szót jó két évtizede használjuk itthon, elsősorban Tomay Tamás építész gondolatai nyomán. Kevesen tudják, hogy Hajnóczi Gyula már az 1890-es években rámutatott arra, hogy a továbbépítés az építés alapvető módja, ami már a megépítés idején is emlékezik anyagi valóságával, ezért az emlékezés egyik legtágasabb, legősibb technológiájának kell tekintenünk.

Torna régi magyar település, névadója Torna, majd Abaúj-Torna vármegyéknek, délről Borsod, keletről Zemplén és nyugatról Gömör szomszédságában. A táj, a vár, a település szövete jellegzetes környezeti karakter a Felvidék kapujában, ahol valahogy mindig az otthon közelségét érzem. Ennek az érzésnek személyes forrásai vannak. Miskolcon születtem, felmenőim az egykori Szepes és Gömör vármegyékből származnak, két, olykor három nyelvet használtak a legtermészetesebb módon. Anyai nagyapám a két világháború között a morvaországi Ostravában dolgozott, mint vegyészmérnök, édesanyám itt született, cseh és német nyelvű környezetben. Miskolci gyerekkoromhoz felejthetetlenül hozzátartozott ez a világ is.

Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
2/23
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János

Aztán megérkezünk a jelenbe. Az egyik utcában új református templom épült. Az itt álló modern épületet mintha nem bontották volna el, a hely azonossága sem anyagában, sem szellemében nem szakadt meg. Fehérre meszelt téglafal magasodik most itt, kis hajlású tetővel fedett oromzattal, előre lépő lábazattal. A fal textúrája emlékezik. A falban fent a két befalazott ablak, lent a harmadik, és mintha egy széles, portál jellegű szerkezet nyoma is kirajzolódna. A meszelt téglafal befordul, majd az alacsonyabb épületrésznél már vakolt a felülete. A falba beépítve, gondos tisztítás után fehérre meszelt, Jászó, Jasov feliratú bélyeges tégla, a kétnyelvű felirat utal a gyártás lehetséges idejére. Aki járt Jászón, nem csak a téglagyárra gondol. Franz Anton Pilgram apátságának, a magyarországi barokk talán egyetlen teljes kiépítésben megvalósult ma is működő monumentális épület együttesének sugárzó auráját is érzi.

Az utcavonalon álló épületek utcai oldala mindig különleges helyzetben van, valamit üzen a közösségnek. A lakóházak tiszta szobája, a boltok portáljai, a paloták osztásrendjei, a templomok homlokzatai tudatnak velünk valami fontosat az építtetőkről, korokról, hitekről, arról, hogy mit csinálnak, csináltak az épület belső tereiben. Ezeknek a közléseknek az elemi formái nálunk éppen a falusi házak, ahogyan itt is állnak rendben egymás mellett. A fehérre meszelt oromzatos téglafalban egy kör alakú nyílás. Jól ismert ősi szakrális építészeti elem, amely furcsa másodlagos technológiai jelentést kapott a 20. század modern építészetében: e minta forrása a mérnöki számítás alapján születő modern hajó, a gép esztétikája volt, ez a hatás azonban nem tudta felülírni az évezredes szakrális hagyomány erejét. Az utcáról látjuk, érezzük, hogy a fal túloldalán szakrális tér van, annak is bizonyosan a középpontja.

Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
4/23
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János

A harangláb és az épület között lépünk be az udvarba. A fal mellett függesztett, könnyű tető árnyékában megyünk tovább. E tornácot idéző, de annak építészeti elemeit tudatosan elkerülő fedett nyitott térre nyílik az épület. Ez a feltárás egyrészt a telekhatáron álló lakóépület tiszta szerkesztési hagyományából következik. Másrészt a magyarországi protestáns templomok kezdetben kényszer szülte, mára azonban szép és sajátos település szerkezeti státusa él tovább, vagy inkább születik újjá, a templom nem közterületről nyílik, nem tárulkozik fel, hanem kertben áll, tornya sincs mindig, hiszen azt is tiltották egy ideig. Az utcára néző bejárat nélküli, emlékező, meszelt, dörzsölt nyers téglafal, a beforduló magasabb tömeg, a templomkert, vagy templomudvar, mint a falusi vagy városi utcától, tértől elhatárolt, nyitott közösségi tér, az innen nyíló ház-templom együttese a protestáns hagyomány egyik legfontosabb üzenetét is hordozza: a templom egyszerű közösségi „prédikáló terem" a legelső keresztény közösségek liturgiájának, magyarul szolgálatának szellemiségében.

A lineárisan kifejtett térsor hátsó, alacsonyabb részében kisebb helyiségek kaptak helyet, a kompozíció egészében nagyon koncentrált, kifinomult egyensúlyban van, a templomtér szakrális azonossága nem kérdéses, nem válik félreértett, bőbeszédű kommunikációs elemekkel tarkított társasági térré, mint annyi manapság épült templom esetében. Enyhén hosszanti tér, szimmetrikus; karzat, fehér vakolt falak a léptéknek megfelelően, sík fehér mennyezet, kőpadló. A kert felé néző oldalon keskeny oldalbejárat, amely a belső térben megtöri a mívesen elkészített padok szimmetrikusan induló rendjét. Apró, ám a hazai templomainkról mennyire ismerős és barátságos gesztus!

Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János
7/23
Református templom Tornán – építész: Krcho János – fotó: Krcho János

Talán kicsit sok itt a nyílás, a kör alakú ablak pedig, ha szent – a mesterektől azt tanultuk, hogy akkor csak egy. A padok az utcavonalon álló fehér fal felé néznek, a fal tövében kicsit kiemelt falazott szószék, a szakrális középpontban az Úr asztala. Minden természetes. A hossztengely másik végén a közösségi elosztó tér csatlakozik, ez a templomtér hagyományos feltárási iránya, amelyet az előtérbe belépés után fél fordulattal érünk el. Ez is ismerős fordulat, a településszerkezeti helyzet megjelenik a belső térszervezésben. A berendezési tárgyak a közeli látás és a közvetlen tapintás érzékelési tartományaiban is szépen bontják le és ezzel folytatják, kiemelik, erősítik, értelmezik a teret. A keskeny matt világító sávból szerkesztett, csillárt idéző kör alakú lámpa manapság kedvelt és gyakran alkalmazott világítási rendszer elem, akár termék, akár egyedi gyártás. Engem kicsit elgondolkoztatott. Értem a döntést, ám mégis múlandó elemnek érzem, a többi fényszóróval együtt. Lehet, hogy ez a szépen, feszesen összefogott tér és tömeg kompozíció majd egyszer ledobja őket magáról. Nem lesz baj, ez az élet rendje.

Jó érzés, hogy Nagy András, Cseh András és Czigány Tamás 2014-ben épült újrónafői katolikus templomához mérhető, átgondoltan szép református templommal gazdagodott építészetünk.

Pazár Béla

 

Rövid beszélgetés Krcho Jánossal (Magyar Művészeti Akadémia MMA):

 

Szerk.: Winkler Márk

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk