Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig
Egyéb cikkek

Pécsi konferencia- és koncertközpont

1/13

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/13

Pécsi konferencia- és koncertközpont
Egyéb cikkek

Pécsi konferencia- és koncertközpont

2007.04.21. 18:50
MÉD

Díjazásban nem részesült pályamű szerzők: SPORAARCHITECTS tervezők: Dékány Tibor, Finta Sándor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya, Farkas Zsófi

Díjazásban nem részesült pályamű

szerzők: SPORAARCHITECTS
tervezők: Dékány Tibor, Finta Sándor, Hatvani Ádám, Vadász Orsolya, Farkas Zsófi
munkatársak: Apáti Glória, Várhidi Bence
tájépítészet: Durbák Eszter, Kutasi Dániel, Steiner Balázs, Szendrői Júlia

 

 
 

Részlet a műleírásból 

 
TERVEZÉSI HELYSZÍN:

Balokány-ligeti közpark mellett fekvő PVTC sporttelep (teniszpálya) és az Universitas utca – Zsolnay utca közötti tömb

ELŐZMÉNYEK:

A tervezésnél a terület egészére vonatkozóan figyelembe vettük a meglévő lehetőségeket a Búza tér, 48-as tér és a Zsolnay-gyár közötti tengelyt, beépítési és közlekedési szempontból. A városi és fejlesztési összefüggések a telepítési koncepció összefüggéseiben a helyszínrajzi tervlapon részletesen szerepel. Az új kulturális központ a városfejlesztési stratégia céljainak megfelelően képes lesz megindítani a tágabb környezet funkcionális és minőségi felértékelését. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy a terület a városközpont kiterjesztésének egyik első lépéseként fokozatosan kerül fejlesztésre.

A környezettel való kapcsolat kialakításánál elsődleges szempont volt az épület belváros felőli gyalogos és autós megközelítése valamint a parkkal való kapcsolata. A tágabb tervezési területre kiterjesztve a park funkciót a belváros felől megérkezők részére egységes látványként tárul fel a parkban úszó épületek között a pkk tömbje.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Az együttes építeszeti kialakítása az európai trendekre reflektálva markáns, kortárs, időtálló megjelenést hordoz, mely Pécs Európa Kulturális Fővárossá válásával egyidőben elhelyezheti a várost Európa kortárs építészeti térképén is. A főtömeg határozott megjelenése kontrasztban van a többi, nagy magasságot nem igénylő funkció terepszerű kialakításával, mely a komplexumot a környezetbe , a parkba illeszti. Ez a kontraszt fokozza a hangversenyterem megjelene okozta feszültséget egy olyan környezetben, ahol bármilyen gyengébb építészeti gesztus, a környezetbe való „beilleszkedésre" tett kísérlet eleve kisszerű, halálra van ítélve. Az alapforma egyszerű kő anyagú téglatest, melyet mint egy travertíno mészkőtömböt számos kisebb-nagyobb bevágás, üreg tagol, de úgy, hogy a forma még mindig jól felismerhető. A nyílások a kilátási irányokra néznek. Ez a szabdalt doboz rejti a hangversenyterem kissé amorf, nemes anyaggal, kerámiával burkolt kelyhét. Anyaghasználatot a Pécsre jellemző természetes anyagok (kő, fa ) mellett a Zsolnay épületkerámia újszerű alkalmazása jellemzi. A kerámia modern, nem ornamentikus alkalmazása az épületen amellett, hogy megrendelést biztosít a gyárnak, későbbi ismertsége révén a Zsolnay épületkerámia reneszánszát jelentheti. Az építészeti koncepció inkább a belső térre és az onnan való kilátásra konkoncentrál.


A helyiségek négy fő funkció köré szerveződnek a Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei, Konferencia-és Koncertközpont és irodaháza, hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei és közönségforgalmi területek.

A kiválasztott telek adottságaitól figyelembe véve a plató összeköttetést teremt az információs blokk és a PKK-t körülvevő természeti környezet között, mely nemcsak az épület és az azt körülvevő tér építészeti egységének kialakítását segíti, hanem a PKK funkciójának szélesebb körű kihasználását is lehetővé teszi (kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolítása).

A koncertterem otthont nyújt a Pannon Filharmonikusok zenekarának, kiváló akusztikájú hangversenyteremmel kiszolgálja a koncertigényeket és a zenekart, és a platóban elhelyezett többcélú létesítmény kulturális rendezvényeket, konferenciákat szervező központja. A tervezésnél szem előtt tartottuk, hogy egyszerű és világos módon szervezett tércsoportok biztosítsák az épület használóinak differenciált igényeit, és hosszútávon a működtetés gazdaságosságát.

 

KÖRNYEZETI, TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A koncepció rövid távon a Zsolnay úton a 6-os út forgalmának megmaradásával számol, ezért a városközpont felőli gyalogosforgalmat szintben elválasztva felüljáróval vezetjük a területre a Búza tér felől. Itt a liget tulajdonképpeni bejáratánál a jelenlegi bizonytalan építészeti nívójú kereskedelmi együttes (benzinkút, stb.) elköltöztetésével számoltunk - a településrendezési tervben meghatározott céloknak és eszközöknek megfelelően, ill. ezek kiterjesztésével (közpark kialakítása, elővásárlási jog) - ennek megvalósításához Pécs városának bizonyára rendelkezésére áll megfelelő méretű és elhelyezkedésű csereingatlan kompenzációs célra.

Balokány-liget keleti oldalán fekvő meglévő strandfürdő területén a település szerkezeti terv lehetőséget ad egy a mai igényeknek megfelelő fürdő kialakítására, a műemlék épület megtartása mellett.


A területet keletről a Zsolnay Művészeti Negyed határolja. Valószínüleg itt, a gyárépületek között is szükség lesz szintben elválasztott gyalogosátjáróra, de ez már a jelenlegi tervezési területen kívül esik.

A vasúti védőzónán belül a töltés mellett a rendezési tervben jelölt helyen feltáró-szervízút alakítandó ki, így kiszolgálva a Tudásközpontot, a diákszállót, a Konferencia- és Koncertközpontot (és adott esetben a fürdőt is).


A kialakítandó tájépítészeti elemek dűnékben közösségi és szabadidős funkciók pl. klubok, kávézó, stb. elhelyezhetőek. Ezek az elemek egyben az együttes zajvédelmét is szolgálják a vasút ill. a forgalmas főút felől. A parkban lévő tó kontúrját a koncepciónak megfelelő módon alakítottuk át.


A Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei

A PFP székháza az irodahelyiségeivel saját bejárattal rendelkezik, mely egyúttal ellátja a PKK dolgozói bejárat szerepét is, a két intézmény egy helyen lévő de külön üzemeltethető portával rendelkezik. Igy az épület lezárhatósága, ellenőrizhetősége jelentősen javul. A művészbejáró a PFP irodai bejáratánál, a színpad mögött található, innen gyorsan és egyszerűen elérhetők az öltözők és az irodák egyaránt. A székház épületszárnya a PFP nagy próbatermével és a szólampróba helyiségekkel kapcsolódik a hangversenyterem tömbjéhez a PKK kiállító terét közrefogva. Az irodák és az öltözők a hangversenyterem mögött, attól szerkezetileg elválasztva, de egy magasabb tömbben kaptak helyet. A szólampróba helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy azok egy konferencia esetén szekciótermekként működjenek, így a PFP nagy próbatermével együtt a Pécsi Konferencia-és Koncertközpont a mai igényeknek megfelelő kongresszusok befogadására alkalmas anélkül, hogy a zenekar munkáját veszélyeztetné. A szólampróba helységek természetes megvilágítást kapnak a park felőli üvegfalon keresztül, amennyiben szükséges az üvegfal elé az akusztika javítása érdekében táblás mobil akusztikai burkolat húzható, ebben az esetben felülvilágítón érkezik a természetes megvilágítás. A termek zárható, külön folyosóról nyílnak, mely kapcsolatot tart a konferencia kiállító helyével és a PFP székházzal is.

A működtetés irodaterei az épület hátsó szekciójában, a hangversenyterem művészbejárata felöli oldalon helyezkedik el, közvetlen kapcsolódási felülettel a művészeket kiszolgáló helyiségekhez. Az üzemeltetés irodaházának hely igényét az üzemeltetést végző szervezet típusától függetlenül, alapvető funkciók szerint gondoltuk végig, ugyanis e megoldás lehet egyedül időtálló.

A nézőtér tagolt kialakítása optikailag mobil befogadó képességűvé teszi a termet (650fő – 1220fő)

A próbatermek kialakításának tervezési szempontjai: a hangversenyteremmel megegyező akusztikai környezet biztosítása, a próbahelységek egymástól is tökéletes hangszigetelése, természetes fény a teremből kezelt hangfelvevő/lejátszó rendszer.

A hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei

Az információs blokk az épület főbejárata felöl található, közvetlenül a hangversenyteremhez kapcsolódva. Az információs blokk az épület teljes többi részétől (székház, irodaház, terem) elkülönített, lezárható, így lehetőség van e rész állandó biztonságos nyitva tartására, funkciójának maximális kihasználására.

A négy fizikailag elkülönülő egység között a különböző rendezvények teremtenek kapcsolatot.

Hangverseny esetén: a hangversenyterem és az információs blokk;

Konferencia esetén: a hangversenyterem, szükség szerint a szólampróbatermek, mint szekciótermek, illetve az információs blokk kerül dinamikus kapcsolatba.


A ruhatár/földszint liftekkel közelíthető meg a onnan pedig az emelten a foyer/ 1.emelet. A foyerből kilátás nyílik a park felett a Zsolnay Művészeti Negyed tömbjére.

A koncerttermet négy szintről lehet megközelíteni. A megközelítési útvonalak mentén kilátás nyílik a város panorámájára és a Mecsekre.

Társművészetek megjelenése a foyer az étteremben és a konferencia izgalmas térkapcsolatait még érdekesebbé teszi. A hangversenyterem nézőtére tagolt szerkezeti kialakítású, mely lehetővé teszi az egyes terek fénytechnikai leválasztását,és optikailag mobil befogadó képességűvé teszi a termet, (650fő – 1220fő), így a PKK eltérő fogyasztói keresletet képviselő produkciói során „telt ház" érzetet érhetünk el. A nézőteret minden pontján egyenletes, az akusztikai élményt támogató térszerkezet határolja, biztosított a közönség és a művészek tökéletes funkcionális elkülönítése.

A terem mobil telefontól leárnyékolt kialakítású.

A nézőtér teljesen hangszigetelt a PKK egyéb tereitől.

A terem bútorzata több órás rendezvény esetén is kényelmes ülést nyújtó, nehéz, karfás székek.

A fogyatékkal élők számára a zsőllye utolsó sorában alakítottunk ki helyet

A diákok számára kialakításában vonzó, árkategóriájában megfelelő hely az állókarzat biztosít.

Konferencia funkció specifikum az írópultos széksor (a szék háttámlájából lehajtható írópult), a mobil 4 nyelvű tolmács rendszer kialakítása, tolmácsfülkék elhelyezése a hangversenyterem környezetében, vetítő hely kialakítása.

Alapvető cél hosszútávon zörejmentes széksorok biztosítása. Mobil széksor esetén komoly veszélyt jelent a rendszeres mozgatás (nehéz, kevés elemből épített székek).


A színpad kialakítása:

-romantikus nagyzenekar+kórus+szólisták kifogástalan elhelyezésére alkalmas színpad

-társművészetek befogadására alkalmas színpad kialakítása

-1 m magas a zsöllye padlószintjéhez illetve az első sorhoz viszonyítva

-süllyedő pódium bővítéssel változtatható, az aktuális produkciónak megfelelő, 3 különböző alapterületű színpad: kis színpad (szólóest, kamarazenekar, kórushangverseny),közepes színpad (romantikus nagyzenekar),nagy színpad (romantikus nagyzenekar + kórus)

-süllyedő zongorakiemelő

-a különböző színpad méretek pódium emelésének mobil kialakítása a színpad mélységének irányában a hangszeres összeállítás illetve karmesteri igény szerint, a színpad oldal irányában A vonós kar is lépcsőzetesen emelhető

-biztosított a színpad 4 pontú megközelíthetősége a művészek számára, a zenekari művészek a színpad hátsó részén bal és jobb oldalon, a karmester és a szólisták a pódium elején bal és jobb oldalon.

-a zenekari öltözőkből direkt útvonal a színpad bejáratokhoz 60-150 művész hangszerekkel

-a nézőtér felöl oldalanként egy-egy lépcső vezet fel a színpadra

-a nagyszínpad mögött zenekari gyülekező (hangoló), művész foyer található

-a süllyedő pódium bővítéssel zenekari árok alakítható ki a scenizált oratórikus művek, (opera), filmvetítés előadásokhoz

-a nagyszínpad fölött kivetítő (opera szöveg, konferencia funkció) található

-hangszerraktárat a színpad közvetlen környezetében alakítottuk ki

-a színpadhoz teherlift készül.

Az orgona jellemzői: regiszterek száma: 70 ,szélesség: 12 m,mélység: 6m,.magasság: 12m

 

Akusztikai paraméterek tervezési elvei

-a terem utózengési idejének a közepes frekvenciatartományban (250-2000Hz) 1,2 és1,8 sec között a kell lennie

-a továbbtervezés során akusztikai terv részletezze, hogy stabil vagy mozgatható akusztikai elemek rendszerével hogyan biztosítható ez az utórezgési idő.

-a kialakítás szempontjai: a zenekar fölötti elhelyezés, a hangvető egyúttal tartószerkezete a világításnak, mikrofonoknak, a scnenikai eszközöknek (ponthúzók) is,a változatos zenei repertoár akusztikai igényeinek megfelelő kialakítás

Az ideális akusztikai adottságok elérése érdekében tervezés kiindulópontja a zengő tér volt.

A hangversenyterem, alakját és a beépített anyagokat tekintve, elsősorban komolyzenei művek előadására van kialakítva. A további akusztikai paraméterek, mint mellékzengési fok és diffuzitás, amelyek az utózengési idő mellett döntőek az akusztikai élmény tekintetében, elsősorban a mennyezet és az oldalfalak hangvető felületeinek kialakításától függenek. A tört, strukturált felületű hangvetők szórják és terelik a hangot a publikum irányába. A nézőtér egy részén halláskárosultak is hallgathatják az előadásokat, indukciós hurok segítségével.

A nézőtér fölött állítható hangvetők kerülnek beépítésre.

A zenészekhez is elsősorban a mennyezeti hangvetőkről jut vissza hang.


A stúdió és a hangrendszer tevezési szempontjai:

-fixen beépített, szimfonikus zenekari hangfelvétel készítésére alkalmas mikrofon rendszer

-alapfelszereltségben beépített, stúdióból vezérelt kamera technikával élő közvetítés vagy felvételek készítésének lehetősége

-közvetítő kocsi számára kiépített technikai rendszer, csatlakozók

-színpadhang az épület valamennyi pontján, irodájában

-stúdióból vezérelt hangversenytermi projector


A közösségi terek elválaszthatóak egymástól, de össze is nyithatóak, ezzel a differenciált használat széles spektrumával rendelkeznek, az egy nagy rendezvényen és a több, párhuzamosan futókissebben keresztül, a kihasználhatóság ésszerű maximumát biztosítva.


Pécsi Konferencia-és Koncertközpont és irodaháza


A koncertterem mögött a város fele néző homlokzattal kerültek a konferencia központhoz és a koncertteremhez valamint a PFP- hez kapcsolódó irodák. A PFP székház a PKK székházzal azonos bejárattal rendelkezik, melyről önálló közönségforgalmi területtel (lépcsőház, lift) az irodák, a zenekari próbaterem, a zenekari próbateremhez kapcsolódó raktárak elérhetők

Az irodaszárny a hangversenyteremtől és a szólampróbatermektől illetve a hozzájuk kapcsolódó közönségforgalmi területektől lezárható kialakítású, szerviz folyosóval kapcsolódik a szólampróbatermekhez és a hangversenyteremhez. Az irodaszárnyban egymástól elkülönített szinten találhatóak a PFP és a PKK, valamint a hangversenyterem működtetéséhez szükséges irodák, öltözők. Az irodablokk tetejére a művészek és a dolgozók számára klubszerűen kialakított éttermet helyeztünk, melyből jó kilátás nyílik a belvárosra és a Mecsekre.


Műszaki, szerkezeti megoldások

Az épület nagyrészt monolit vasbeton szerkezetű, talajmechanikai szakvélemény által javasolt alapozással készül. A hangversenyterem független szerkezeti kialakítású, rezgésmentesen csatlakozik az épület többi részéhez. A homlokzati „burok" egyedi kialakítású faltartókból álló dobozszerkezet, vasbeton, vagy acél szerkezetű kialakításban, mely lehetővé teszi a homlokzat helyenkénti nagyléptékű megnyitását. A tetőszerkezet szintmagas acél rácsostartó a hangversenyterem fölött, melyben még egy technikai szint is helyet kaphat. A konferencia épületrész monolit vasbeton szerkezetű, tetején zöldtetős kialakítású park helyeszkedik el.


Homlokzat, anyagok


A homlokzati anyag vágott mészkő, v. lángolt gránit, később kerül a lehetőségek ismeretében kiválasztásra. A hangversenyterem külső burka kívül Zsolnay kerámiával burkolt acélszerkezet, belső burkolata fatábla. A hangversenyterem belső fala megfelelő akusztikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal burkoltak.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Nézőpontok/Történet

TORNALJA // Rejtett Kincsek

2023.05.04. 17:21
9

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk