| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Sajtos Gábor és munkatársainak megvételben részesült terve

1/17

Távlati kép

Madártávlati kép

Főbejárat, látványterv

Látvány a park felől

Látványterv

Látványterv

Tornacsarnok látványterve

Tornacsarnok látványterve

Medencecsarnok látványterve

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

I. emeleti alaprajz

II. emeleti alaprajz

A-A és B-B metszet

C-C és D-D metszet

Déli homlokzat

Északi homlokzat

?>
Távlati kép
?>
Madártávlati kép
?>
Főbejárat, látványterv
?>
Látvány a park felől
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Tornacsarnok látványterve
?>
Tornacsarnok látványterve
?>
Medencecsarnok látványterve
?>
Helyszínrajz
?>
Földszinti alaprajz
?>
I. emeleti alaprajz
?>
II. emeleti alaprajz
?>
A-A és B-B metszet
?>
C-C és D-D metszet
?>
Déli homlokzat
?>
Északi homlokzat
1/17

Távlati kép

Madártávlati kép

Főbejárat, látványterv

Látvány a park felől

Látványterv

Látványterv

Tornacsarnok látványterve

Tornacsarnok látványterve

Medencecsarnok látványterve

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

I. emeleti alaprajz

II. emeleti alaprajz

A-A és B-B metszet

C-C és D-D metszet

Déli homlokzat

Északi homlokzat

NKE Sportközpont, Sajtos Gábor és munkatársainak megvételben részesült terve
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Sajtos Gábor és munkatársainak megvételben részesült terve

2012.12.17. 13:47

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Sajtos Gábor

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontja tervpályázat

URL:
SAGRA Építész Kft.

Tervezés éve:
2012

Stáblista

építész vezető tervező: Sajtos Gábor
építész tervezőtársak: Páll András, Virág Péter
szakági tervezők: Horváth Csaba, Magyar András, Tóth László

Dosszié:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára kiírt pályázaton megvételben részesült a Sajtos Gábor vezette tervező csapat koncepciója. A pályamű egy átjárható, átlátható, tagolt tömegformálású épületet vázolt fel, amely a parkban úsztatva helyezkedik el, erősítve kapcsolatait környezetével. 

Részlet a műleírásból

Célunk egy olyan épület létrehozása, amely a környezetével és használóival aktív kapcsolatba képes kerülni és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára szükséges sport, oktatási és rekreációs funkciók kiszolgálására alkalmas. Az épület nem egyszerűen a park mellé telepszik, hanem annak szerves részévé válik, intenzív kapcsolatba kerül azzal. Az épület reagál a városszerkezeti kontextusra, illeszkedik az Orczy kerthez és a meglévő Ludovika épületéhez. Építészeti koncepciónk alapja, hogy egy karakteres, funkciójának maximálisan megfelelő, környezetével intenzív kapcsolatban lévő, költséghatékonyan megépíthető és gazdaságosan üzemeltethető épületet hozzunk létre. A tervezés során a fenntarthatóságot, a környezettudatos és energiatakarékos kialakítást tartottuk szem előtt.

Távlati kép
1/17
Távlati képA tervezett sportcsarnok telepítésénél a környezethez igazodunk, a környezet adottságait kihasználjuk, ennek előnyeit az épület javára fordítjuk. A koncepció kialakításánál alapvető célunk volt a kor követelményeinek megfelelő épület kialakítása, az új tervezett egyetemi park egységes koncepciójának részeként úgy, hogy az a park környezete térkapcsolatainak erősítését segítse. A tervezett épület építészeti koncepciójával hozzájárul a közösségi funkciók erősítéséhez. A sportközpont a park részévé válik, ugyanakkor illeszkedik a városi beépítéshez. Az épület tömegével finoman ráfordul az Orczy útra, a Campus II. ütemében építendő, tervezett kollégiumi épületek felé, illetve teresedéseket alakít ki maga körül.

Az Orczy út és Diószeghy utca kereszteződése közelében városias közteret hozunk létre, mely kapuként fogadja a parkba érkezőket és egyben a sportközpont előterét képezi. Az épület telepítésével reagál a Diószeghy utca túloldalának beépítésére, jellemző tömböt lezáró irányaira. A város felől érkezőek számára a keleti oldali főbejáratával felnyílik. A Diószeghy utca felőli befogadó gesztus mellett az épület megnyílik a park felé. A sportközponthoz érkező látogatók több irányból érkezhetnek, így fontosak az épület megközelítési irányai. A villamossal és az autóval érkezők a Diószeghy utca felől közelítik meg az épületet, míg az egyetemisták túlnyomó része várhatóan a park felől érkezik. Az épület közönségforgalmi bejáratot kap a keleti és a nyugati irányból is. Az épület koncepcionális kialakításánál fontos szempont volt az átjárhatóság, mely a parkhoz való tartozást is szervesebbé teszi. Az épület átjárható a földszinti előcsarnokon át, a keleti-nyugati irányú bejárati lehetősége révén. A környezet részeként átjárhatóvá válik az épület a belső tér érintése nélkül, az első emeleti, park felé megnyíló teraszon keresztül a keleti, déli és északi irányokból kialakított, kényelmes lépcsők és rámpa segítségével.

Főbejárat, látványterv
3/17
Főbejárat, látványtervAz épület a park környezeti kapcsolatait erősíti, amelyben fontos szerepe van a kedvező tervezett beépítéssel kialakuló teresedéseknek. Teresedést alakítunk ki a közönségforgalmi főbejáratok előtt mind a keleti, mind a nyugati oldalon, az Orczy út felé a Diószeghy utca mentén, valamint a Hallgatói központ épülete és a tervezett sportközpont között a sportolói bejárat előtt.
                            
Az átjárhatóság mellett másik fontos koncepcionális alapelv az átláthatóság. Az épület tisztán szerkesztett, funkcionálisan jól szervezett. Az átláthatóság szimbolizálja a közszolgálatisághoz való kapcsolatot. A nyitottság az épület megnyitásaiban érvényesül. A nyitottság, tisztaság, átláthatóság hármasához párosul az épület fehér színe. Ezek - együttes eleganciájuk mellett - utalnak a sport egy igen fontos momentumára, ami a Fair Play.

A környezet adottságának kettős jellege, azaz a park természetközelisége és a parkot határoló utak városias beépítése az épület kialakításának fontos meghatározója. A tervezett épület nem egy, a park szélén álló ház, hanem a városias beépítésre reagáló a park részévé váló, közösségi funkciókat erősítő épület, ami nem lezárja a parkot, hanem átmenetet, kapcsolatot teremt. Az épület környezetére finoman reagáló, földből kinövő, mégis könnyed tömege érzékeny kapocs a természetes és az épített környezet között.

Tornacsarnok látványterve
7/17
Tornacsarnok látványterveAz épület a funkcionális és sporttechnológiai követelményeknek maximálisan eleget tesz, a közönségforgalmi és a sportolói forgalmak és funkciók szétválasztása jól megoldott. A kialakítás egy nagyon tiszta, átlátható rendet teremt, annak számos előnyével. A funkcionális kialakítás racionális, a felhasznált területekkel ésszerűen és gazdaságosan bántunk.

Mindkét tornacsarnok közvetlen szabadba nyíló ajtókkal rendelkezik. A csarnoktereket 4,9 m magasságig tömör falak, a többfunkciós tornacsarnokot egyik hosszoldalán a lelátó, egyik rövid oldalán a mászófal határolja. Külső, közvetlenül zavaró, üvegezett megnyitásokat a pályák körül az alsó szinten nem alkalmazunk. Az emelet feletti részen a többfunkciós tornacsarnok mind a 4 irányba megnyílik. A csarnokot övező, matt üvegezésű felületek a sportolást már nem zavarják, azonban egyenletes, természetes szórt fényt biztosítanak a küzdőtér egész területén. A matt üveg minden esetben szórt fényt ad a belső térben, zavaró direkt fény nem juthat a sportpályára. A természetes fény ideális környezetet teremt, energiatakarékos és környezettudatos megoldás. Szükség esetén az üvegfelületek előtt a végfalon és a hosszfalakon leereszthető belső árnyékoló és textilroló gondoskodik a sötétítésről. A bemelegítő csarnok az északi hosszoldalán jelentősebb méretű matt üvegfelülettel nyílik meg, amely kedvező fényviszonyokat teremt a belső térben.

Földszinti alaprajz
11/17
Földszinti alaprajzA Bíráló Bizottság értékelése

20. sz. pályamű

Telepítés: mind alaprajzi szerkesztését, mind tömegalakítását tekintve az önfeledt, szabad formálás jellemzi. Az épület térlehatárolásait, csiszolt formáját a környező köztérkapcsolatok is alakítják. Tömege igazodik a Rozgonyi utca, Diószeghy út, illetve az Orczy útról ferdén átvezetett gyalogút irányaihoz. Tervezők a fő megközelítést a medencecsarnok és a többcélú tornacsarnok csatlakozásánál megnyitott, szétforgatott tömegek között adják meg, a Diószeghy utcától mélyen behúzva. Az így létrejött sikátor jól kijelöli a bejárat helyét, de arányai miatt mégsem tűnik egy jó választásnak.

Funkció: az előcsarnokhoz a bejárat közelében csatlakozó terek nem orientálnak, a belső közlekedés áttekinthetetlen, nehézkes, nemcsak a fő közönségforgalmi, de sportolói oldalon is. A lelátókhoz vezető lépcsők a bejárattól távol esnek, takart helyzetük a belső áramlást nehezíti. A párhuzamos-merőleges szerkesztésű alaprajzi rendszer és külső határoló ferde falak közötti terekkel nehezen boldogul a tervező. Esetleges belső formai megoldásokat eredményez ez a szituáció, mint például az előcsarnokban megjelenő üzletek és vizes helyiségek szerencsétlen térsorait.

Építészet: dicséretes az a közösségi szemléletű törekvés, hogy a park szerves részeként, úsztatva kívánja elhelyezni az épületet, így azonban nehezen teljesíthető elegáns módon az üzemeltetés, a park éjszakai zárására vonatkozó követelménye. Jó ötlet viszont a park felőli emeleti karzat, amely teljes egészében megnyitást enged a parkra, egyik oldalon rámpás, másik oldalon lépcsős feljutással. Nagy előnye még a tervnek a különböző karzatokról való átlátás, belátás, megnyitások, a külső, belső terek vizuális kapcsolatai, a természetes fény jó arányú használata.

Sporttechnológia: a szabadtéri pályák tájolása jó. Mindhárom létesítményre kitérő részletes sporttechnológiai leírást produkáltak. Közlekedési útvonalak, öltözők kialakítása az előírásoknak megfelelő. Az egyoldali lelátó kialakítás nem sportjellegű rendezvények szempontjából is megfelelő. Tanmedence és az üvegfal közötti távolság kevés.

Tartószerkezet: az eltérő épülettömegek ellenére átgondolt, egységes szerkezeti megoldásokkal készült.

Költségek: a szerkezetek becsült költségei a szakértői vélemény szerint magasak.

A tervezési programtól való eltérés 5 % alatt van (200 m2).

A pályaművet a Bíráló Bizottság a fent említett erényeinek figyelembevételével megvételben részesíti.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.