Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Hallgatói terv

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

1/29

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
?>
1/29

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

2012.07.19. 12:22
MÉD

Szczuka Levente Breuer Marcell-díjas diplomatervében arra keresi a választ, hogyan lehetne a Nemzetközi Hajóállomást olyan módon újragondolni, hogy a Dunapart és a Belváros kapcsolata szervesebbé válhasson. A feladat komplex szemléletet igényel, a terv ezért nem csupán egy épülettel és annak közvetlen környezetével foglalkozik, hanem a Március 15. tér - Váci utca - Szabadság híd által érintett terület integrált fejlesztésére tesz kísérletet, a környező tömbök bevonásával.

Témaválasztás

A diplomaterv témája a Budapest V. kerületében, a  Belgrád rakparton található Nemzetközi Hajóállomás újragondolása. A főváros életében meghatározó szereppel bír a Duna: meghatározza a város szerkezetét, városképét, klímáját egyaránt, adottságait mégsem használja ki a város kellőképpen. A XIX. században létesített partszakaszok, majd a 20. század elején kiépített rakparti utak mind a mai napig meghatározzák a város működését. A jelentős forgalom elszakítja a várost a víztől, szinte nem is enged szabad lejárást a partra. A Belgrád rakparton ezt az elszigeteltséget tovább fokozzák a Nemzetközi Hajóállomásnál kikötő szállodahajók, amelyek vizuális értelemben is gátként jelentkeznek. A diplomaterv célja, hogy Budapest belvárosában egy vonzó, a XXI. századi igényeknek megfelelő Duna-part jöhessen létre.

 

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
1/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
2/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 Kiindulási pontok

Város és víz kapcsolata

Budapest sajátos helyen és sajátos természetföldrajzi környezetben fekszik. A város szerkezetét alapvetően meghatározza a Duna; ettől függött – és függ ma is. A Belvárost a Dunától az alsó és felső rakpart sajátos, történetileg kialakult rendszere választja el. A rakpartok és kikötők - átfogó szabályozás hiányában - a ’80-as évek végi állapotokat idézve konzerválódtak.

Természeti, társadalmi, gazdasági szempontból a Duna kiemelt jelentőséggel bír, ezért nem lehet alárendelni egy célnak, érdeknek, funkciónak. Meg kell találni a lehetséges használati formák közti összhangot, a funkcionális sokféleséget. A víz és partjainak használata, hasznosítása, megközelítési lehetősége ugyanakkor rengeteg konfliktusforrást hordoz.


A Belgrád rakpart jelenlegi helyzete

A Belgrád rakpart Budapest pesti belvárosának az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti területsávja. A teljes rakparti kialakítást tekintve ez a partszakasz a legmostohább, forgalmi rendjében is a legterhelőbb a város környezetállapota szempontjából, a víz megközelítése pedig szinte lehetetlen.

A partot teljes mértékben uralja a közlekedés. Ezen a szakaszon ér össze az alsó és a felső rakpart, mely önmagában jelentős elválasztó szereppel bír; ezt a parton áthaladó villamosvonal menti betonelem-sáv még inkább hangsúlyozza. A Belvárosban a hangsúlyozott gyalogos szerepkör gyakorlatilag hiányzik, a gyalogos hálózatok a partszakasz állapota által nem tudnak összefüggő rendszert képezni. A területet általános leromlottság, a burkolt felületek magas aránya jellemzi. Ezt még inkább kihangsúlyozza, a szomszédos frissen átépített Március 15. tér, és a Fővám tér, mely által még inkább lehangoló, még kontrasztosabb kép alakul ki.

 

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
3/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 

A parton lévő funkciók a jelentős forgalom miatt nem tudnak kibontakozni. Ez igaz mind az itt lévő vendéglátóhelyekre, mind a rakparti épületsor földszinti funkcióira. A Duna partját mindeközben a szállodahajók rengetege tartja „sakkban". Miközben a Duna-Majna-Rajna csatorna által nyújtott lehetőségeket a város nem használja ki kellőképpen, ezért - átfogó parthasználati, hajózási koncepció híján - a kikötőhasználat ad-hoc módon, a hajózási társaságok érdekeinek megfelelően alakul. A város és a hajózási társaságok érdekütközése az utóbbiak javára tolódott el az elmúlt évtizedekben, így azonban a városlakók számára a Duna-parti sáv teljes mértékben használhatatlanná vált.


A Belgrád rakpart általános problémái röviden:
 • gépjármű-forgalom egyeduralma,
 • gyalogos szerep háttérbe szorulása,
 • villamosvonal elválasztó hatása,
 • átjutási nehézségek,
 • Dunával való kapcsolat hiánya,
 • kapcsolathiány a környező területekkel,
 • burkolt felületek nagy aránya,
 • gazdasági tényezők kihasználatlansága,
 • hányatott sorsú vendéglátás,
 • szállodahajókkal telített partszakasz,
 • leromlott épületállomány,
 • alulhasznosított Duna-part,
 • nemzetközi színvonal hiánya.

 

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
4/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 


A Nemzetközi Hajóállomás helyzete

A világörökség részét képező rakparti sáv ad helyet a Nemzetközi Hajóállomásnak. A ’30-as évek végén épült - eredetileg ideiglenes - hajóállomás a teljes rakparti szakasz részeként 2011-ben műemléki védettséget kapott. A rendkívüli módon alulhasznosított épületsor az elmúlt 75 év folyamán lepusztult, a part szégyenfoltjává degradálódott. A diplomaterv készítésénél alapvető kérdésként jelentkezett a meglévő épületállomány megtartásának kérdése. A tervezés folyamán elemeztem a megtartás lehetőségét, annak vonzatait (ld. örökségvédelmi elemzés c. melléklet), azonban az a következtetés született, hogy a területet nagyvonalúan, magasabb célok mentén kell kialakítani, ezért a terv a meglévő hajóállomás bontásának felvállalásával számol.

A Duna és a Belváros viszonya

A tervezés folyamán a Dunára, a teljes városra, és a Belvárosra vonatkozó magasabb szintű elképzelések figyelembevétele megkerülhetetlen. A diplomaterv ezért a felsőbb szintű tervekkel való összhang megteremtésére alapoz. (Duna Régió Stratégia, TSZT, IVS, stb.).  A területen összhangba kell hozni város különböző igényeit, így a gyalogos-Belváros kiterjesztését, a hajóállomás működését, valamint a forgalmi kérdéseket.

A Belgrád rakpart Budapest egyik legkiemelkedőbb helyszíneként megérett a változásra. Kérdés azonban, hogy milyen módon tud megújulni. A kiemelt helyszín kiemelt kezelési módot igényel. A Belgrád rakparton ezért nem csupán egy épület megalkotása a cél. A városi összefüggésekből lebontott, a legfontosabb koncepcionális gondolatok mentén végighaladó tervre van szükség.

Komplex célrendszer

A terület beépítési koncepciójának megalkotása az átlagosnál nagyobb kitekintésű, komplex célrendszer felállítását igényli, melyen belül meghatározóak a következők:

 1. Közlekedés rendezése
 2. Gyalogos preferencia
 3. Hajóállomás rendezése
 4. Zöld gondolkodásmód
 5. Műszaki feltételek
 6. Gazdasági szempontok

A tervezés folyamatosan e szempontok mentén haladt, melynek bővebb kifejtését a szakdolgozat kiemelten tárgyalja.


A Belgrád rakpart komplex megújítása

A Belgrád rakpart megújítása komplex szemléletet igényel. A terv ezért nem csupán egy épülettel, és annak közvetlen környezetével foglalkozik, hanem a teljes, a Március 15. tér, Váci utca, Szabadság híd, által érintett terület integrált fejlesztésére tesz kísérletet, a környező tömbök bevonásával. A magasabb rendű tervekben is célként kitűzött forgalomcsillapítás, gyalogospreferencia és vízkapcsolat együttes megteremtése, továbbá a kikötőforgalom színvonalas biztosítása a jelen állapotban nem realizálható, ezért e rakparti sáv teljes megújítása a feladat.

 

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
5/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
6/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
7/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
8/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
9/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
10/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
11/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
12/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 

A terv olyan part létrehozására tesz javaslatot, mely elsősorban a vízpart-város kapcsolatát hivatott megteremteni, igényes zöldfelületekkel átszőtt, attraktív vízfelületekkel tagolt, többszintű rekreációs lehetőséget hozva létre.

A terv legfontosabb elemei

A terv koncepcionális alapvetése, hogy ne a közlekedés határozza meg a felszín alakítását, de tágas, jól működő, rendezett zöld és gyalogos felületek jöjjenek létre, mindemellett minőségi kikötési körülmények alakuljanak ki. A terv a rakpart átmenő forgalmának süllyesztett átvezetése, egy közúti alagút létesítése mellett foglal állást, és azt, mint legerősebb „hardware" elemet a terv kiinduló pontjának tekinti. A közúti alagút mellett mélygarázs kapna helyet, amely mind a lakosság, mind a hajóállomás és a partra érkezők számára elérhető. A hajózás minőségi körülményeinek megteremtése érdekében a parti sáv déli része szolgálna a Nemzetközi Hajóállomás épülete számára. A hajóállomás elsősorban a magas színvonalú, luxuskategóriás szállodahajók és a nemzetközi transzfer turistahajók belvárosi fogadópontjaként funkcionál.

 

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
13/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
14/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
15/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
16/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
17/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
18/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
19/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
20/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 

A területen turisztikai, vendéglátási, kulturális funkciók egyaránt megjelennek, így a partszakasz élettel teli, nyüzsgő belvárosi Duna-parttá válhat. A tervben kiemelt szerepet kap a zöld gondolkodásmód, ezért a megújuló energiaforrásokra alapozott, a környező háztömböket is integráló rendszer kialakítására is javaslatot tesz.

A part funkcionális rendezése

Belgrád rakPARK

A belváros Nagykörúton belüli forgalomcsillapítási szándéka, a Budapest Szíve további programpontjai és a kerületi városrendezési szabályozás egy irányba mutatnak abban a tekintetben, hogy a part felső szintjét gyalogospreferenciájú területté kell alakítani. Ugyan továbbra is megmaradna az engedélyes behajtás az itt lakók számára, de az átmenő forgalom – a közlekedési fejezetben ismertetett módon – a felszín alatt vezetett közúti alagúton keresztül bonyolódna. Ezért a felszín berendezésénél a tartós forgalmi útpályákkal nem kell számolni. Megmarad ugyanakkor a villamosvonal átvezetése, ennek nyomvonalán érhető el a Belgrád rakparti épületsor, és a felszínen megmaradó lakossági parkolók.

A 2x1 sávos alagút le- és felhajtói északról az Erzsébet híd északi oldalán indulnak, az Irányi utca vonalában a Duna utcán keresztül a hídkapcsolat külön rámpán biztosítható. Az alagút déli oldalán, a mai alsó rakparti felhajtó vonalában kerül felszín alá a forgalom, a hálózati kapcsolatok ezeken a pontokon keresztül biztosíthatók.
Kiemelten fontos a városlakók számára a vízpart megközelítésének lehetősége. Ennek érdekében a mai hajóparkoló jelleget meg kell szüntetni. Tovább kell vezetni a gyalogos irányokat és építészeti eszközökkel biztosítani szükséges a közvetlen vízkapcsolatot, ennek érdekében változatos partszakaszok kialakítása célszerű.

A Nemzetközi hajóállomás – szűkebb kapacitással – mint budapesti érkezési pont továbbra is megmarad, nagyjából a mai épületek helyén javasolt egy, a part egészének átalakítására visszaható épületet elhelyezni. Az új épülethez kapcsolódóan 230 férőhelyes mélygarázs létesíthető, ahonnan az épület gazdasági feltöltése is megoldható. A part komplex megújítása tehát több, mint egy épület létesítése, mivel jelentős közlekedési beavatkozással és nagymértékű közműkiváltással jár. A legfontosabb közműkiváltás az amúgy is felújítandó főgyűjtő áthelyezése.

A part átrendezésének funkcionális kialakítása

A területen elsődleges szempont az átmenő forgalom megszüntetése és a közúti alagút kialakítása. A keresztmetszeti lehetőségeket, ezáltal a felszín rendezését is ez határozza meg. Fontos, hogy a mélygarázs az itt lakók számára és a belvárosba látogatók számára egyaránt megfelelő, a belső utcarendszert nem érintő parkolási lehetőséget biztosítson. A meglévő és megfelelő funkciókat továbbra is biztosítani kell, így különösen a vendéglátás és a turizmus létesítményeit. Olyan további vonzó funkciók telepítése kívánatos, mely sokszínű választási lehetőséget nyújt. A terület északi, Erzsébet hídhoz közel eső részére Vízi teraszt, és kávézót helyeztem el. A kávézó a villamosmegállóval és a turistahajó információval egy épületben kap helyet.

 

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
21/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
22/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
23/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
24/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
25/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
26/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
27/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 

A Nemzetek Fala mögött húzódó Duna „Folyóshow" kiállítótér a Duna természeti és épített környezetét hivatott bemutatni. A kiállítótér déli bejárata szervesen kapcsolódik a Sörház lépcsőhöz, mely a Sörház utca és az E-nergiamóló közti kapcsolatot teremti meg. Ez a tengely egyben a Váci utca és a Duna közti fő tengelyként szolgál.
Erre a tengelyre kapcsolódik a Nemzetközi Hajóállomás épülete is. A hajókról érkező turisták így egyből a város kiemelt gyalogos hálózatának egyik gócpontján érkeznek meg a városba. Az érkező-induló turisták közvetlen turistabusz-kapcsolatot kapnak az érkezési szinten, a terepszint alatt.

A hajóállomás épületében a terepszint felett éttermi funkció kerül kialakításra, mely az idényszerűség kiküszöbölése érdekében napközben menzaként, míg az esti órákban látványkonyhaként üzemelhet. Az épület mindkét szintjéről megközelíthető JazzClub a minőségi szórakoztatást hivatott szolgálni. A lakóházaktól távolabb eső funkció révén így éjszaka sem üresedik ki teljesen a partszakasz.

Az épület a parthoz simul, annak szerves részeként jelenik meg. Az épület rámpás kialakítása a gyalogos közlekedés részét képezi, tetőteraszként folytatódva pedig a szállodahajók felett átlátást biztosít. A part ritmusáért a mélygarázs-feljárók szolgálnak, amelyekben kerékpártároló kapott helyet. Az épületek Corten acél, valamint - a bontott rakparti lépcsők anyagából - újrahasznosított kőburkolatot kaptak az egységes megjelenés érdekében.

 


Tervező: Szczuka Levente, Okl. Településmérnök MSC, Okl. Tervező Építészmérnök MSC


Konzulensek:

Építészet: Rohoska Csaba DLA
Clima-Design: Dr. Reith András PhD
Épületszerkezet: Gradwohl János

Opponens: Gunther Zsolt DLA

Oktatási Intézmény: Pécsi Tudományegyetem PMMIK – Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar , Tervező Építészmérnök MSC Szak 2012

Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve
28/29
Nemzetközi hajóállomás terve a Belgrád rakpartra - Szczuka Levente diplomaterve

 

Vélemények (4)
tdbt
2012.10.15.
07:07

Nagyszerű az infografikai rész, amely a szakmától távolállókkal is teljeskörűen ismerteti a környezet fontosnak vélt összefüggéseit, a tervezett válaszokat. Bámulatos az ezer szempontot fölényes biztonsággal kezelő átfogó szemlélet, hasonló összetettséggel diplomamunkában nem találkozni, ez inkább komolyabb alkotócsoportok pályázataira volt eddig jellemző. Szívből gratulálok! Tardos Tibor

Pákozdi Imre
2012.08.03.
07:55

A folyami kikötő rágós falat a fiatal építészeknek. Szentigaz, hogy a jelenlegi állapotok a Belgrád rakparton méltatlanok Budapesthez és ahhoz a fejlődéshez, amelyen a hajós turizmus egy bizonyos válfaja, a szállodahajózás átment. Tény, hogy a város és a Duna kapcsolata a Belgrád rakpart mentén teljességgel megoldatlan. A terv által javasolt megoldás azonban több sebből vérzik. Egyrészt lehetetlenné teszi a közvetlenül a rakparhoz kötött nagy szállodahajó kimanőverezését a neki kijelölt kikötőállásból. Se előre, se hátra; és hiába rendelkeznek ezek a hajók orrsugár-kormánnyal (sőt, annak farsugaras változatával is), oldalt kisodródni arról a helyről szerintem közel lehetetlen a kikötői művek veszélyeztetése nélkül. A másik a Duna medrében elhelyezett, épített struktúrák dolga. Olvasom, hogy a keresztirányú ponton pillérei mint "jégtörő kialakítású hordók" kerülnének kialakításra. Nos, én nem vagyok vízépítő mérnök, de azt hiszem, hogy a tervező és konzulensei sem. Javaslom, méreteztessék meg azokat a pilléreket hídépítő szakemberekkel és az eredmény tükrében think twice... A harmadik a mélygarázs. Minek? Túl azon, hogy persze, nagyon kell a garázs a Belvárosban, de mi köze ennek a döntően turistabuszos forgalmú hajóállomáshoz? (A mélygarázsnak annál több köze lenne a Duna vizéhez...). A terv ugyanakkor kihagy egy nagy lehetőséget, a 2-es villamos burkolt vagy erőteljesen mélyített lesüllyesztését az Erzsébet-hídtól délre, a Szabadság-hídig. Dicséretes, hogy a közúti forgalmat alagútba tereli, de azzal, hogy ezt az alagutat az Erzsébet-híd északi oldaláról indítja, megnehezíti az Erzsébet-hídon Budáról érkező szgk.-k lekanyarodását a rakpartra. Nekem tetszenek az épületek és az egész zöld, parkos rendezési koncepció. Erőltetettnek érzem ugyanakkor a turbina beépítését. Ennek energetikai szerepe elenyésző, karbantarthatósága azonban nehézkes lenne.

Bachorecz Ferenc
2012.08.02.
17:10

Sok mindent átgondol a terv, tényleg sok munka van benne. Funkcionálisan szép és működő a koncepció (függetlenül attól, hogy a corten-acél nekem akkor is csak "rozsdás" marad, ha "patinás"-nak hívjuk). Kedvenc vesszőparipám azonban a megvalósíthatóság. Szívesen olvastam volna az épületszerkezetekről, arról a dilemmáról, amely valamennyi folyó- és vízparti épület sajátja: a térszín alatti részek szerkezeteinek (alapozás-mélyalapozás, szigetelés-vízkizárás, tartószerkezetek) szóbajöhető anyagairól, megoldásairól. Jónéhány vízparti projekt fulladt be már ezen, vagy jelent folyamatos problémát a rossz műszaki megoldás miatt. Reménységem, hogy ez nem "kifelejtődött" a tervből, hanem hely és időszűke okán nem került említésre. Itt jegyzem meg a Fórum működtetői felé, hogy a tervek műleírásai, legalábbis a mérnöki részeket tekintve (anyagok, szerkezetek, műszaki megoldások, speciális szerkezetek), soha nem kerülnek közlésre, pedig átfogóbb képet lehetne egy-egy tervről kapni. Bachorecz Ferenc

KONIG TAMAS
2012.07.23.
08:11

Nagyon szép a terv. Ugyanakkor megjegyzem, hogy jó lenne, ha nem szoknátok le arról, hogy a koncepciótervek, funkciósémák és távlati képek bemutatásán túl alaprajzokat és metszeteket is közölnétek az oldalon, hogy ne a tablókon kelljen azokat keresgélni és böngészni. Megismétlem, hogy a terv nagyon szép.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk