Helyek/Tájépítészet

Múzeumkert - a Tér-Team első díjas terve

1/9

A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team

Jelenlegi állapot

Jelenlegi állapot

Jelenlegi állapot

?>
A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár
?>
Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team
?>
Jelenlegi állapot
?>
Jelenlegi állapot
?>
Jelenlegi állapot
1/9

A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team

Jelenlegi állapot

Jelenlegi állapot

Jelenlegi állapot

Múzeumkert - a Tér-Team első díjas terve
Helyek/Tájépítészet

Múzeumkert - a Tér-Team első díjas terve

2016.09.09. 10:33

Projektinfó

A Múzeumkert mint történeti közpark átfogó, a hagyományt sokoldalú fejlesztési eszközök segítségével szolgáló rehabilitációjára kiírt ötletpályázat

URL:
Tér-Team

Tervezés éve:
2016

Bruttó szintterület:
29531 m2

Stáblista

szerzők: Szabó Gábor, Szende András, Juhász Kristóf Attila

tájépítész munkatársak: Györe Viola, Orbán Nóra 

Letölthető dokumentumok:

A Szabó Gábor és Szende András vezetésével készült Tér-Team pályázat célja a Múzeumkert Petz Ármin tervezte kialakításának rekonstrukciója, a meglévő növényzet felújítása, a kert funkcióinak gazdagítása, egyúttal a jelenlegi problémák, konfliktusok és a helyhez méltatlan állapotok felszámolása volt, amellyel a zsűri első díját nyerték el.

A pályázat egyik legfontosabb pontja a klasszicista épületekhez, funkciókhoz illeszkedő kertrekonstrukció, a Petz Ármin-féle tájképi kert visszaidézése az örökségvédelmi (műemléki) vezérelv és értékek mentén, de fontos eleme a tervnek a széttagoltan álló, részben felújításra szoruló szobrok felújításával, illetve szükség szerint áthelyezésével és további szoborhelyek kijelölésével egy szoborsétány létesítése is.

A Múzeum utca mellett avult állapotban van és építészetileg méltatlan a Múzeumkerthez a „klasszicizáló pavilon". Nem illeszkedik a kertrekonstrukcióhoz, elbontása szükséges. Funkciója pótolható a kertészház teljes rekonstrukciójával és bővítésével (kávézó-étterem, éttermi terasz).

A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár
1/9
A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

A Múzeumkertben jelenleg különféle anyagú és elrendezésű, helyszínrajzilag széttagoltan elhelyezkedő, részben nem illeszkedő és az akadálymentesség követelményeinek sem megfelelő, egyenetlen út- és térburkolatok találhatók. Vízelvezetésük nem megoldott, terhelhetőségük kétséges (tűzoltó letalpalás).
A meglévő burkolatok teljes cseréje szükséges a kertben egységes, megfelelő rétegrendben megépített, teherbíró „szórt" burkolatra, a mozgássérültek igényeinek figyelembe vételével.

A kertben lévő szobrok egy része rossz helyen, vagy kedvezőtlen pozícióban áll (pl. Kazinczy Ferenc mellszobra). Az utak zavaros jellege és a környezet általi takarás miatt nem érvényesülnek, a megfelelő rálátás és annak iránya sem biztosított. A pályázati terv „szoborsétány" koncepciója új, rendezett környezeti kapcsolatokat teremt, és illő helyzetbe hozza a szobrokat, amik felújításra is szorulnak.

Jelenlegi állapot
8/9
Jelenlegi állapot

A kertészház teljes funkcióváltása és mára funkció-idegenné, alulhasznosítottá vált kertészeti üzemi telep megszüntetése szükséges. A kávézó-étterem létrehozása a kertészház épületbővítésével, a déli toldalék elbontásával alakul ki a műemléki szempontok szerint. Illeszkedő építészeti megoldással fedett terasz, pinceszint bővítés valósul meg. A déli oldalon javasolt transzparens hozzáépítés biztosítja, kiszélesíti a Pollack Mihály tér és a Múzeumkert között átlátást, téri megnyitását. A javasolt kávézó-étterem szintterület az új fedett terasszal együtt 304 m2.

A Múzeumkerten belüli méltatlan állapot megszüntetése javasolt. A kertészeti fenntartás kiszervezése elkerülhetetlen, így megszűnik a kertészház „üzemi lerakat" jelege és a szabadtéri átmeneti hulladéktárolás. A külső szolgáltatónak nem lesz „saját" kerti telephelye, ami – korszerű fenntartást feltételezve – nem igény.

Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team
2/9
Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team

A meglévő támfalkerítés statikailag mindenhol ép, eltekintve a kertészháztól É-ra lévő lépcső melletti kisebb szakaszt, ahol nagyra nőtt fa gyökerei „szétnyomták" a lépcsőt és a támfalat is veszélyeztetik. A lépcső helyreállítandó. A kert rekonstrukciójával egyidejűleg – a később biztosan jelentkező és csak nagyon jelentős költséggel orvosolható – szerkezeti problémák költséghatékony megelőzése érdekében elvégzendő a kerítéstámfal hátsó vizesedésének megszüntetése a Pollack Mihály tér felőli oldalon.

Az érdemi faápolás és a szakszerű – a kívánatos tájképi térszerkezet eléréshez vezető – szelekció hiánya jól kitapintható a kertben. A fenntartás inkább „eseménykövető", de nem távlatos és nem alakító jellegű. A pályázat javasolja az érdemi fafelmérést és növény-egészségi állapot rögzítést követően az idős fák ápolásának azonnali megkezdését, elkerülhetetlen és időben ütemezett szelekcióját, amit más kerti térállásba helyezett pótlásokkal kell követni. A nagyra nőtt gyomfákat, özönnövényeket fokozatosan kell eltávolítani (pl. Ailanthus altissima – bálványfa).

A kertben és a közterületi környezetben is változó minőségű, anyagú és igen különböző formavilágú utcabútorok jelennek meg. Egyes kerti bútorok állaga riasztó. A pályázat egységes formai-anyagi rendszerű utcabútorzat megvalósítását javasolja a Múzeumkerten belül és a csatlakozó közterületeken is, ami segíti a fenntartás célszerűségét.

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
3/9
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

A Múzeumkertben megszüntetendő a térszinti parkolás. A jelenleg hatalmas kertfelületet lefedő parkolási funkció és az indokolatlan belső gépjárműmozgási területek nem tarthatók meg. A gépjármű kapcsolat korlátozása szükséges. A tűzoltó felvonulási út megmarad a főépület körül (OTSZ-szerinti térigény és burkolati terhelés biztosítása a megfelelő szórt rétegrenddel). A parkolás megoldható a mélygarázsban, a mozgássérült térszinti parkolás a Múzeum utcában jelölhető ki.

A Múzeum körút felől meglévő sorompókat meg kell szüntetni, mert a látogatók számára riasztó és a korszerű üzemeltetést, beléptetést más eszközökkel célszerű biztosítani. A gyalogos látogatói megközelítés mellett a Múzeum körút felől csak vészüzemű járművek és műtárgyszállítási okból hajthatnak be gépjárművek. A sorompót süllyeszthető poller, digitális üzemi beléptetés-térfigyelés váltja ki a pályázat javaslata szerint.

A meglévő – részben ültetett, részben magról kelt – idős fák túlzottan takarják a kertet, „sötét" és „komor" hangulatot árasztanak. A pályázat javasolja területi és időbeli ütemekre bontott faápolási-megújítási terv készíttetését és megvalósítását. A növényalkalmazáshoz kapcsolódó fontos szerkezeti elemek az „angolkerti körsétány" tisztásai, ahol egyedi kiültetések, hangsúlyok kapnak helyet és teret, valamint a nagyvonalúan gyepesített főbejárat előtti fogadótér.

A Múzeumkert kerítése mentén a Múzeum körút felőli oldalon térhatárt szabó, magas örökzöld sövény húzódik, ami meggátolja a főhomlokzat érdemi feltárulását a közterület és a Kálvin tér felé. Pollack háza „alig látszik" kívülről.

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
5/9
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

A Múzeum körút felől takaró sövényt a pályázat javasolja teljesen megszüntetni (legfeljebb térhatár alatti szintig jelentősen visszavágni). Így a főhomlokzat képileg újra feltárul. Az újra megnyitott látványt a kerítés fém-pálcás, áttört szerkezete nem zavarja és a közterületi fasor sem akadályozza érdemben ezt az újbóli képi feltárulást. Ezzel egyidejűleg célszerű a közterületi fasor megújítása, a megszokottnál magasabban elágazódó lombkoronájú fasorral történő felváltással, ütemezetten annak érdekében, hogy képileg a túloldalról is megfelelően áttörté váljon a fasor a múzeum felé.

A kertben több szobor áll a környezetével ellentmondásos nézetben (Régészek emléke - sztélé). Az egyetlen frontális nézetre komponált szobor jelenlegi helyén, a tér közepén különösen „rosszul" és furcsán hat, mely érzetet a parkolás még inkább felfokozza. A szobor áthelyezendő, frontális nézőpont jellege miatt új helyén háttérként takaró növényzetet tartalmaz a pályázati terv. A szobor felújítandó, tisztítandó, kő-impregnálásra is szorul, de nagyobb anyaghiányai nincsenek. A tervben a meglévő szobrokat a pályázók megvizsgálták (történet, „eredeti" hely, kvalitás, állapot, pozíció), és javaslatuk további négy új, arányos elhelyezési lehetőséggel bővítve összesen 14 plasztika elhelyezése a kertben.

A Múzeum körút főbejáratai előtt WC és kis őrházak vannak, jelenleg érdemi használat nélkül, avult állapotban. A terepszint alatti WC teljes vízgépészeti és belsőépítészeti, burkolati rekonstrukciója elkerülhetetlen. Ez általános környezetesztétikai és turisztikai érdek. A Múzeum körút felőli őrházak építészeti rekonstrukciójával együtt információs pontokat célszerű létrehozni a kis épületekben: pályázat javaslata szerint itt tekinthetők meg a napelemmel működő interaktív múzeumi információk a kiállításokról és programokról.

Tér-Team

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.