Helyek/Tájépítészet

Múzeumkert - a Tér-Team első díjas terve

1/9

A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

?>
A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár
?>
Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
?>
Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team
?>
Jelenlegi állapot
?>
Jelenlegi állapot
?>
Jelenlegi állapot
1/9

A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Múzeumkert - a Tér-Team első díjas terve
Helyek/Tájépítészet

Múzeumkert - a Tér-Team első díjas terve

2016.09.09. 10:33

Projektinfó

A Múzeumkert mint történeti közpark átfogó, a hagyományt sokoldalú fejlesztési eszközök segítségével szolgáló rehabilitációjára kiírt ötletpályázat

URL:
Tér-Team

Tervezés éve:
2016

Bruttó szintterület:
29531 m2

Stáblista

szerzők: Szabó Gábor, Szende András, Juhász Kristóf Attila

tájépítész munkatársak: Györe Viola, Orbán Nóra 

Letölthető dokumentumok:

A Szabó Gábor és Szende András vezetésével készült Tér-Team pályázat célja a Múzeumkert Petz Ármin tervezte kialakításának rekonstrukciója, a meglévő növényzet felújítása, a kert funkcióinak gazdagítása, egyúttal a jelenlegi problémák, konfliktusok és a helyhez méltatlan állapotok felszámolása volt, amellyel a zsűri első díját nyerték el.

A pályázat egyik legfontosabb pontja a klasszicista épületekhez, funkciókhoz illeszkedő kertrekonstrukció, a Petz Ármin-féle tájképi kert visszaidézése az örökségvédelmi (műemléki) vezérelv és értékek mentén, de fontos eleme a tervnek a széttagoltan álló, részben felújításra szoruló szobrok felújításával, illetve szükség szerint áthelyezésével és további szoborhelyek kijelölésével egy szoborsétány létesítése is.

A Múzeum utca mellett avult állapotban van és építészetileg méltatlan a Múzeumkerthez a „klasszicizáló pavilon". Nem illeszkedik a kertrekonstrukcióhoz, elbontása szükséges. Funkciója pótolható a kertészház teljes rekonstrukciójával és bővítésével (kávézó-étterem, éttermi terasz).

A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár
1/9
A Nemzeti Múzeum 1935-ben - forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

A Múzeumkertben jelenleg különféle anyagú és elrendezésű, helyszínrajzilag széttagoltan elhelyezkedő, részben nem illeszkedő és az akadálymentesség követelményeinek sem megfelelő, egyenetlen út- és térburkolatok találhatók. Vízelvezetésük nem megoldott, terhelhetőségük kétséges (tűzoltó letalpalás).
A meglévő burkolatok teljes cseréje szükséges a kertben egységes, megfelelő rétegrendben megépített, teherbíró „szórt" burkolatra, a mozgássérültek igényeinek figyelembe vételével.

A kertben lévő szobrok egy része rossz helyen, vagy kedvezőtlen pozícióban áll (pl. Kazinczy Ferenc mellszobra). Az utak zavaros jellege és a környezet általi takarás miatt nem érvényesülnek, a megfelelő rálátás és annak iránya sem biztosított. A pályázati terv „szoborsétány" koncepciója új, rendezett környezeti kapcsolatokat teremt, és illő helyzetbe hozza a szobrokat, amik felújításra is szorulnak.

Jelenlegi állapot
8/9
Jelenlegi állapot

A kertészház teljes funkcióváltása és mára funkció-idegenné, alulhasznosítottá vált kertészeti üzemi telep megszüntetése szükséges. A kávézó-étterem létrehozása a kertészház épületbővítésével, a déli toldalék elbontásával alakul ki a műemléki szempontok szerint. Illeszkedő építészeti megoldással fedett terasz, pinceszint bővítés valósul meg. A déli oldalon javasolt transzparens hozzáépítés biztosítja, kiszélesíti a Pollack Mihály tér és a Múzeumkert között átlátást, téri megnyitását. A javasolt kávézó-étterem szintterület az új fedett terasszal együtt 304 m2.

A Múzeumkerten belüli méltatlan állapot megszüntetése javasolt. A kertészeti fenntartás kiszervezése elkerülhetetlen, így megszűnik a kertészház „üzemi lerakat" jelege és a szabadtéri átmeneti hulladéktárolás. A külső szolgáltatónak nem lesz „saját" kerti telephelye, ami – korszerű fenntartást feltételezve – nem igény.

Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team
2/9
Múzeumkert rekonstrukció - tervező: Tér-Team

A meglévő támfalkerítés statikailag mindenhol ép, eltekintve a kertészháztól É-ra lévő lépcső melletti kisebb szakaszt, ahol nagyra nőtt fa gyökerei „szétnyomták" a lépcsőt és a támfalat is veszélyeztetik. A lépcső helyreállítandó. A kert rekonstrukciójával egyidejűleg – a később biztosan jelentkező és csak nagyon jelentős költséggel orvosolható – szerkezeti problémák költséghatékony megelőzése érdekében elvégzendő a kerítéstámfal hátsó vizesedésének megszüntetése a Pollack Mihály tér felőli oldalon.

Az érdemi faápolás és a szakszerű – a kívánatos tájképi térszerkezet eléréshez vezető – szelekció hiánya jól kitapintható a kertben. A fenntartás inkább „eseménykövető", de nem távlatos és nem alakító jellegű. A pályázat javasolja az érdemi fafelmérést és növény-egészségi állapot rögzítést követően az idős fák ápolásának azonnali megkezdését, elkerülhetetlen és időben ütemezett szelekcióját, amit más kerti térállásba helyezett pótlásokkal kell követni. A nagyra nőtt gyomfákat, özönnövényeket fokozatosan kell eltávolítani (pl. Ailanthus altissima – bálványfa).

A kertben és a közterületi környezetben is változó minőségű, anyagú és igen különböző formavilágú utcabútorok jelennek meg. Egyes kerti bútorok állaga riasztó. A pályázat egységes formai-anyagi rendszerű utcabútorzat megvalósítását javasolja a Múzeumkerten belül és a csatlakozó közterületeken is, ami segíti a fenntartás célszerűségét.

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
3/9
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

A Múzeumkertben megszüntetendő a térszinti parkolás. A jelenleg hatalmas kertfelületet lefedő parkolási funkció és az indokolatlan belső gépjárműmozgási területek nem tarthatók meg. A gépjármű kapcsolat korlátozása szükséges. A tűzoltó felvonulási út megmarad a főépület körül (OTSZ-szerinti térigény és burkolati terhelés biztosítása a megfelelő szórt rétegrenddel). A parkolás megoldható a mélygarázsban, a mozgássérült térszinti parkolás a Múzeum utcában jelölhető ki.

A Múzeum körút felől meglévő sorompókat meg kell szüntetni, mert a látogatók számára riasztó és a korszerű üzemeltetést, beléptetést más eszközökkel célszerű biztosítani. A gyalogos látogatói megközelítés mellett a Múzeum körút felől csak vészüzemű járművek és műtárgyszállítási okból hajthatnak be gépjárművek. A sorompót süllyeszthető poller, digitális üzemi beléptetés-térfigyelés váltja ki a pályázat javaslata szerint.

A meglévő – részben ültetett, részben magról kelt – idős fák túlzottan takarják a kertet, „sötét" és „komor" hangulatot árasztanak. A pályázat javasolja területi és időbeli ütemekre bontott faápolási-megújítási terv készíttetését és megvalósítását. A növényalkalmazáshoz kapcsolódó fontos szerkezeti elemek az „angolkerti körsétány" tisztásai, ahol egyedi kiültetések, hangsúlyok kapnak helyet és teret, valamint a nagyvonalúan gyepesített főbejárat előtti fogadótér.

A Múzeumkert kerítése mentén a Múzeum körút felőli oldalon térhatárt szabó, magas örökzöld sövény húzódik, ami meggátolja a főhomlokzat érdemi feltárulását a közterület és a Kálvin tér felé. Pollack háza „alig látszik" kívülről.

Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team
5/9
Múzeumkert rekonstrukció, kertészház - tervező: Tér-Team

A Múzeum körút felől takaró sövényt a pályázat javasolja teljesen megszüntetni (legfeljebb térhatár alatti szintig jelentősen visszavágni). Így a főhomlokzat képileg újra feltárul. Az újra megnyitott látványt a kerítés fém-pálcás, áttört szerkezete nem zavarja és a közterületi fasor sem akadályozza érdemben ezt az újbóli képi feltárulást. Ezzel egyidejűleg célszerű a közterületi fasor megújítása, a megszokottnál magasabban elágazódó lombkoronájú fasorral történő felváltással, ütemezetten annak érdekében, hogy képileg a túloldalról is megfelelően áttörté váljon a fasor a múzeum felé.

A kertben több szobor áll a környezetével ellentmondásos nézetben (Régészek emléke - sztélé). Az egyetlen frontális nézetre komponált szobor jelenlegi helyén, a tér közepén különösen „rosszul" és furcsán hat, mely érzetet a parkolás még inkább felfokozza. A szobor áthelyezendő, frontális nézőpont jellege miatt új helyén háttérként takaró növényzetet tartalmaz a pályázati terv. A szobor felújítandó, tisztítandó, kő-impregnálásra is szorul, de nagyobb anyaghiányai nincsenek. A tervben a meglévő szobrokat a pályázók megvizsgálták (történet, „eredeti" hely, kvalitás, állapot, pozíció), és javaslatuk további négy új, arányos elhelyezési lehetőséggel bővítve összesen 14 plasztika elhelyezése a kertben.

A Múzeum körút főbejáratai előtt WC és kis őrházak vannak, jelenleg érdemi használat nélkül, avult állapotban. A terepszint alatti WC teljes vízgépészeti és belsőépítészeti, burkolati rekonstrukciója elkerülhetetlen. Ez általános környezetesztétikai és turisztikai érdek. A Múzeum körút felőli őrházak építészeti rekonstrukciójával együtt információs pontokat célszerű létrehozni a kis épületekben: pályázat javaslata szerint itt tekinthetők meg a napelemmel működő interaktív múzeumi információk a kiállításokról és programokról.

Tér-Team

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk