Közélet, hírek

Mátrai Péter kapta 2010-ben a Kotsis Iván Emlékérmet

1/15

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó utáni koccintás, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Csontos Györgyi és dr. Bitó János, a Kotsis Iván Emlékérem 2002-es díjazottja. Fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter átadja a díjat Mátrai Péternek, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter köszönti Mátrai Péter feleségét, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, Mártai Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter családjával, fotó: perika

?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó utáni koccintás, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Csontos Györgyi és dr. Bitó János, a Kotsis Iván Emlékérem 2002-es díjazottja. Fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter, fotó: perika
?>
Kotsis  Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter átadja a díjat Mátrai Péternek, fotó: perika
?>
Kotsis  Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter köszönti Mátrai Péter feleségét, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, Mártai Péter, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika
?>
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter családjával, fotó: perika
?>
1/15

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó utáni koccintás, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Csontos Györgyi és dr. Bitó János, a Kotsis Iván Emlékérem 2002-es díjazottja. Fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter átadja a díjat Mátrai Péternek, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter köszönti Mátrai Péter feleségét, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, Mártai Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter családjával, fotó: perika

Mátrai Péter kapta 2010-ben a Kotsis Iván Emlékérmet
Közélet, hírek

Mátrai Péter kapta 2010-ben a Kotsis Iván Emlékérmet

2010.12.15. 23:01

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Mátrai Péter

Vélemények:
6

Dosszié:

Az ünnepségen a MÉSZ képviseletében Hegedűs Péter, Roth János és Perényi Tamás vett részt. A díjat Hegedűs Péter adta át Mátrai Péternek, a díjazott érdemeit Roth János méltatta.

Minden évben december 15-én, Kotsis Iván születénapján adja át a MÉSZ elnöksége az érmet annak a pályatársnak, aki mind építészeti munkáiban, mind az oktatásban Kotsis Iván méltó örököse, szellemiségének továbbvivője. A díjat a MÉSZ 1989-ben alapította, és a szakma "fair play" díjának is hívják. Idén Mátrai Péter építész, egyetemi tanár, zeneszerző kapta a Kotsis Iván emlékérmet, amit a MÉSZ elnökségének képvisletében Hegedűs Péter, Roth János és a BME Lakóépülettervezési Tanszék vezetője, Perényi Tamás adott át, köszöntve Mátrai Péter családját és Kotsis Iván örököseit is.

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
3/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Csontos Györgyi és dr. Bitó János, a Kotsis Iván Emlékérem 2002-es díjazottja. Fotó: perika
4/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Csontos Györgyi és dr. Bitó János, a Kotsis Iván Emlékérem 2002-es díjazottja. Fotó: perika

 

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
5/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter, fotó: perika
6/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter, fotó: perika


 

Kotsis Ivánra emlékezve Hegedűs Péter idézte Csonka Pál professzor szavait, melyek Kotsis Iván temetésén hangzottak el.

"Építőművészi hitvallását, szorgalmas, alkotó munkában eltöltött életének tanulságait meggyőzően fejtette ki abban a mélyen szántó, klasszikus előadásában, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara előtt a gyémánt diploma átnyújtása alkalmával tartott (1970). Szerinte az épületek értékállandóságának elengedhetetlen kelléke részben a tisztaság az alapelrendezésben, a lelkiismeretesség a szerkezetben és az értelmesség az anyagok kiválasztásában, részben az őszinteség, a szépség és harmónia a kifejezésben. Szavai szerint "ezek a gyakorlatilag és esztétikailag megalapozott értékek teszik az épületeket maradandóvá, függetlenül attól,  hogy a keletkezésükkor fennállott felfogás miféle formákba öltöztette őket, mert vérbeli kvalitásaik immunissá teszik őket az idők forgandó és múlandó felfogásbeli változásaival szemben. Irányzatok jönnek, mennek, az igazi építőművészet azonban egyformán keresztüldolgozza magát azokon."

Ő maga mindig az egyszerűségre, a célszerűségre és a harmóniára törekedett; műveiben is éppen olyan őszinte, kiegyensúlyozott és szerény volt, mint emberi magatartásában. Alkotásainak művészi hatását éppen ezekkel a kvalitásokkal érte el. Példát mutatott arra, miként lehet egyszerű eszközökkel is szépet és a gazdaságossági szempontok szigorú érvényesítése mellett is művészit alkotni. Tisztelte a múlt hagyományait, de ugyanakkor megértéssel fogadta az újabb építészeti törekvéseket is.

Mint mondotta, "elismeréssel kell lennünk a múlt mestereinek jó műveiért, akiknek a formanyelvét már nem értjük meg és ugyanakkor megértéssel kell viselkednünk a fiatal generáció törekvéseivel szemben, akiknek nyelvezetét talán még nem értjük meg."

"Amíg ma, a technikai fejlődés forgatagában nem jutott erő és idő a humanisztikus életformákra, úgy egy idő múlva óhatatlanul előtérbe fog kerülni az egyéni elmélyülő művészi gondolkodás igénye, amely az eddig kidolgozott, műszakilag és gyakorlatilag tökéletesedett megoldásokba újból melegséget fog önteni és életörömöt fog árasztani a technikai vívmányokkal telített emberiségre."

Rendületlenül hitt az igazság erejében, elvei és meggyőződése mellett minden körülmények közt híven kitartott. Megvetette a címeket, rangokat, került minden formaságot, külsőséget, mindenkit csak érdemei szerint bírált el. Egész lényét szigorú logika, igaz realizmus és józan önmérséklet jellemezte. Szerénységénél csak abszolút puritánsága volt nagyobb. Harmonikus életfelfogását, tudását és emberi kvalitásait széles körben példaképül tekintették. Pályáján sok csalódás és méltánytalanság érte, melyekért a személyét övező nagyfokú tisztelet, a kartársak és tanítványok szeretete, valamint a minden oldalról megnyilvánuló kitüntető nagyrabecsülés nyújtott elégtételt.

 

Kotsis  Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter átadja a díjat Mátrai Péternek, fotó: perika
7/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter átadja a díjat Mátrai Péternek, fotó: perika

Kotsis  Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter köszönti Mátrai Péter feleségét, fotó: perika
8/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Hegedűs Péter köszönti Mátrai Péter feleségét, fotó: perika

 


Róth János laudációja

 

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika
9/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, fotó: perika
10/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, fotó: perika

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, Mártai Péter, fotó: perika
11/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Róth János laudációja, Hegedűs Péter, Perényi Tamás, Mártai Péter, fotó: perika

 


 


 

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika
12/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika

Mátrai Péter az alábbi  - az Országépítő "Tanítható-e a művészet?" kérdésére válaszolva írt - szavakkal köszönte meg a kitüntetést.

Négy dolog

Megpendítek egy húrt.
Meghúzok egy ceruzavonalat.
Leírok egy szót.
Kimondok egy mondatot.

Jóideje mindennap megteszem ezt a négy dolgot.

Amíg megtehetem, addig szabad vagyok.

Szemlélődő magány.
Mérhetetlen kíváncsiság.
Bensőséges csend.
Elmélyült fegyelem.

Ezek szükségeltetnek leginkább.

No meg minden megelőző nap tudása és mersz mindenekfölött.

Hogy minden pont akkor, pont úgy történjék, ahogyan kell.

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika
13/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter, fotó: perika

A húr eléggé feszes legyen.
A ceruzahegy megfelően kihegyezett.
A szó kifejező.
A mondat végletekig kifinomult.

És a dolgok egyszercsak müvé lesznek.

Zene lesz.
Ház lesz.
Vers lesz.
Tanitás lesz.

Azután egyszercsak

Akad valaki, aki meghallja.
Akad valaki, aki bemegy.
Akad valaki, aki elolvassa.
Akad valaki, aki megérti.

És ezek a valakik egyszerre, legelőször
(akárcsak én hajdanán)

Megpendítenek egy húrt.
Meghúznak egy ceruzavonalat.
Leírnak egy szót.
Kimondanak egy mondatot.

Csak hagyni kell, hogy mindez megtörténjék.

Csendben, pisszenés nélkül figyelni.

2001.03.03. m.p.

 

Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter családjával, fotó: perika
14/15
Kotsis Iván Emlékérem díjátadó - Mátrai Péter családjával, fotó: perika

 

 

Vélemények (6)
vizeslo
2011.02.06.
15:36

Miért ne lehetnék felháborodva! Sajnos elég jól ismerem több éven át kellett volna tanítania, de nem tette. Egész egyszerűen nem. Nemcsak engem, másokat sem, más egyetemeken sem. Úgy gondolom nincs joga ahhoz, hogy az ember értékes diákéveit teljesen elfecsérelje. Ezért tartom teljesen abszurdnak, hogy ezért díjat kap.

sanyiahegyről
2011.02.08.
10:17

@vizeslo: érdekes, én láttam Pétert tanítani is, és nem tűnt egy agresszív tudásvisszatartó alkatnak ... :)

balintcili
2011.02.08.
12:53

@vizeslo: érdekes, én is láttam Pétert tanítani (mi több, engem is tanított), és számomra nem csak tanárként, hanem EMBERként is megkerülhetetlen. 

kedves vizesló, talán nem kéne másra kenni azt, hogy semmit sem tanultál és elfecsérelted az értékes diákéveidet :-)

vizeslo
2011.02.04.
12:51

Ebből is látjuk mennyit ér egy ilyen díj. Gondolom nem a tanítványok szavazatai alapján kapta......... ugyanis akkor legjobb esetben is csak a munkakönyvét kapná kézhez, ha finoman fogalmazunk.

sanyiahegyről
2011.02.04.
14:25

@vizeslo: a válasz leginkább téged minősít ... nemcsak a megfogalmazott véleményed miatt, hanem mert nem ismered Pétert, EGYÁLTALÁN ... és ez hiányosság. többet kéne emberekkel beszélgetned, szakmáról. persze, ha gondolod jöhetnek a szokásos körök; belterjes, fekete, társadalmi párbeszédre képtelen, elefántcsonttorony, fekete, fekete, fekete, elitista, fekete ... csak egy baj van. az ezek felett mondott értékítélet mögött az esetek nagy részében nincs valós tartalom, míg a másik oldalon van.

kek-szakall
2011.02.04.
15:20

@sanyiahegyről: vizeslóval értek egyet. és a te második bekezdésed első fele is igaz...

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.