Épülettervek/Hallgatói terv

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve

1/28

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
?>
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
?>
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
?>
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
?>
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
?>
Konopás Judit Emese
?>
1/28

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve

2012.08.01. 13:06
MÉD

Konopás Judit Emese diplomatervében - Sashalom városközpont rehabilitációját folytatva - egy közösségi ház és kert koncepcióját vázolta fel. Az egykori kavicsbánya oldalába simuló, a  helyszín rétegződéseire reagáló, földbeton falakkal és zöldtetővel tervezett épület rugalmasan alakítható belső világa és a környező kert bármilyen rendezvény számára helyet adhat, a sportolástól és a kertészkedéstől kezdve az esküvőkön át egészen a kulturális eseményekig.

Diplomatervem témája egy közösségi ház és a hozzá tartozó kert megtervezése, amely a jelen kor városi társadalmának izolációjából fakadt. Városi lakos révén fontosnak tartom emberi közösséghez tartozni. Az ember számára - társas élőlény révén - nem csupán a család életében való részvétel fontos, hanem a más közösségekkel való kapcsolat fenntartása is létszükséglet. A nagyobb városokban az idő hiánya, a távolságok miatt az embernek nehezen van módja igazi közösségek részévé válni, ezért az emberek elidegenednek egymástól. Elszigetelődésüket az együttműködés hiánya okozza. A városban felületes kapcsolatok alakulnak ki. Ebből következnek a rongálások, mivel az emberek nem érzik magukénak a teret. A közösségek szerveződése a környezet mibenlététől függ. Rendezett körülmények esetén az emberek jól érzik magukat, megosztják egymással élményeiket, így közösségek is ki tudnak alakulni. A közösségek szerveződésében fontos a művészet. Diplomamunkámban teret biztosítok a különböző művészeti tevékenységek terjesztésének, a XVI. kerületi kulturális igényekre kiemelten. A kerületi lakosok nagy része fiatal, ezért egy találkozóhelyet alakítok ki a helyi közösségek szerveződésének elősegítésére. Olyan létesítményt terveztem, amely szabadon használható bárki számára; ha nincs rendezvény, mintegy fedett köztérként funkcionál. Ez az épület nem csak egy középület, mert a kerületi lakosok igényeit szolgálja ki, a helyi szokások erősítésével.

 

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
1/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
2/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
3/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

 

 

XVI. kerület

A XVI. kerület öt részből áll, ezek Cinkota, Rákosszentmihály, Sashalom, Árpádföld és Mátyásföld. Ezek a községek Budapesthez való csatolásuk előtt nem rendelkeztek központtal, az Önkormányzat lényegesnek tartotta kialakítani, így Sashalom városközpont rehabilitációja valósult meg az elmúlt két évben. Rákosszentmihály és Sashalom határán található egy volt külszíni kavicsbánya, a Sashalom u. 6. szám alatt. A városközpont-rehabilitációt kiegészítve, folytatva, egy közösségi házat terveztem ide. Az épületem bekapcsolódik a felújításba, kiegészítve a Havashalom park funkcióit, ahol a Polgármesteri Hivatal és a kerületi Református Templom is található. A Református Templom melletti utca a park felől vezeti át az embert. Tömegközlekedéssel, autóval, gyalogosan is  egyszerűen, több irányból is könnyen elérhető a terület. A Sashalmi Városközpont Rehabilitációról szóló, ide kapcsolódó videó.

Tervezési helyszín

A tervezési helyszín egy volt külszíni kavicsbánya, amely régebben illegális szemétlerakó hely volt. A területen lévő szintkülönbség 7 m. A hely körbeépült családi házakkal, területi besorolását illetően zöldfelületű intézményterület. A kerület célja kertvárosból parkvárossá válni, ezt támogatva nem csak a közösségi házat terveztem meg, hanem az azt körülvevő kertet is megújítottam, ezáltal a közösségi élet kint és bent egyaránt is megvalósulhat.

 

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
4/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
5/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
6/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
7/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
8/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

 

 

Tervezési folyamat

A tervezési folyamatban egyrészt fontos volt, hogy az épület tömegét ne hangsúlyozzam, a szintkülönbséget és a katlan adta lehetőséget erre kívántam felhasználni. Másrészt lényeges volt, hogy a helyszín több irányból is megközelíthető legyen. A területen az északról jövőknek a hosszirányú közlekedő nyújt könnyű elérhetőséget. Az épület homlokzatának kialakítását, illetve anyaghasználatát a bányáról talált kép inspirálta. A helyhez való illeszkedést itt is lényegesnek tartottam, ezért a területre jellemző földtani rétegződést hangsúlyoztam az épületemnél is.

Kert

A kert kialakításánál fontos volt, hogy a magyar őshonos fákat helyezzek el, így a helyszín mintegy bemutató-, pihenőkertként funkcionáljon. Találhatunk itt többek között hársat, díszszilvafát, cserszömörcét, gyertyánsövényt is. Az épület teteje a kerthez illeszkedve zöldtetővel borított. A kert és az épület együtt működik, különösen jó idő esetén, amikor az épület a katlan felé megnyílik. Az épületet hosszanti irányban a park felől kis utcákon lehet megközelíteni, a Rákóczi és a Sashalom utca felől, a rávezetést a homokkő burkolat jelzi - hasonlóan ahhoz a területhez is, amely a szabadtéri színpadnak, illetve a vendéglő terasznak ad helyet. A kert kialakításánál fontos volt, hogy a terület épület felőli részét jelöljem ki a látogatóknak használatra, amint azt a burkolat elhelyezése is mutatja. A hátsó kertek felőli rész felé a használati funkciók ritkulnak, a növények veszik át a főszerepet - ezt látjuk a nézőtéren is, amelynek egyik részén az ülőalkalmatosságok helyett már a növények kapnak helyet. A terület felső része sportolásnak ad helyet, az alsó rész inkább a kultúrát szolgálja ki. A kertet részben a tetőn összegyűjtött esővízzel locsolják.

Közösségi ház

Az épület hét fő részből áll, három külön működő egységre bontható le. Ebből négy a kiszolgáló helyiségeké, három pedig a világítással és a bútorokkal átalakítható - ezek a kölcsönző, vendéglő és a köztér. Ez a három egység akár külön ki is adható, egymástól függetlenül is tud működni. Az épület anyaga földbeton, ehhez illeszkedve a beltérben csiszoltan jelenik meg a padlón, míg a köztéren és a próbateremben balett padlót találunk. Fontosnak tartottam egy olyan helyet létrehozni a köztéren, amit az emberek akár a földön ülve, ingyenesen is használhatnak, ha épp nincs előadás.

 

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
9/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
10/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
11/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

 

 

Megközelítés

A közösségi házat a kis utca felől egy hosszirányú közlekedőn át érhetjük el, így az épület hátulról is megnyitható, átszellőztethető, de a főbejárat és a megnyitás a katlan felől van.

Funkciók, homlokzatképzés

A közösségi házban különböző funkciók lakhatják be a teret - én öt változatot készítettem el. A köztér csoportos foglalkozás, szabad tánc, színházi előadás, koncert, vagy akár esküvő helyszíne is lehet. A vendéglőt egy melegítőkonyha szolgálja ki. A ház helyet adhat étteremnek, fogadásnak, esküvőnek, vagy a koncert kiegészítéseként itt helyezkedhet el a bárpult is. A kölcsönző lehet egyszerűen csak a területen használatos sportoláshoz, kertészkedéshez szükséges felszerelések, szerszámok kölcsönzője, vagy akár használtruha piacnak, magbörzének, szabad táncelőadásnak, esküvőnek, de még koncertnek is teret adhat. Az épület anyagaként használt földbeton jó hang- és hőszigetelő, így az épület működőképes. Az épület homlokzatképzésénél látható, hogy három oldalról zárt és a negyedik oldalról - északnyugat felől - a katlan felé nyílik meg.

 

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
12/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
13/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
14/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
15/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
16/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
17/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
18/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
19/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
20/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
21/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese
22/28
KÖZ PONT közösségi ház és kert diplomamunka - tervező: Konopás Judit Emese

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
23/28
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
24/28
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
25/28
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve

KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve
26/28
KÖZ PONT - közösségi ház és kert Sashalmon, Konopás Judit Emese diplomaterve

 

 

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság is fontos szerepet játszott a tér kialakítása és az alkalmazott műszaki eszközök kiválasztásánál. A gépészet és a világítás mennyisége és minősége a funkcióktól függően külön-külön szabályozható. Az épület három része ezáltal külön is tud működni, mert a három egység egymástól le is zárható.  


KÖZ PONT közösségi ház és kert, diplomamunka

Konopás Judit Emese
27/28
Konopás Judit Emese

tervező: Konopás Judit Emese
bruttó szintterület: 969 m2
konzulensek:
építészet: Turányi Gábor DLA
épületszerkezettan: Dr. Novák Ágnes
statika: Ligeti Ágnes
gépészet: Oltvai Tamás
világítástechnika: Radnóczi Ferenc
szakdolgozat: Schmidt Andrea
opponencia: Kapy Jenő DLA 

Vélemények (3)
sun5058
2012.09.10.
20:05

Ezt nem értem: http://epiteszforum.hu/node/19260

Mizsei Anett
2012.09.14.
08:37

@sun5058: Alap + mesterképzés.

sun5058
2012.10.18.
17:55

@Mizsei Anett: Értem, köszönöm!

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk