Épületek/Középület

Hétszínvirág óvoda bővítése és felújítása - Magyarcsanád

1/13

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/13

Hétszínvirág óvoda bővítése és felújítása - Magyarcsanád
Épületek/Középület

Hétszínvirág óvoda bővítése és felújítása - Magyarcsanád

2007.08.10. 08:42
MÉD

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Császár Imre, Bordás Péter

Vélemények:
11

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

építész tervezők: Császár Imre és Bordás Péter

„Szívem szirma, szeretlek,
szállj nyugatról keletnek,
északról meg délfele,
szállj el, szállj el százfele!
Földet, ha érsz kis szirom,
legyen úgy, mint akarom,
tedd meg nekem, szépen kérlek
hogy..."
Valentyin Katajev: Hétszínvirág

Magyarcsanád község az ország dél-keleti részének legszélén, (Csongrád megye) a Maros folyó jobb oldalán, a nagylaki magyar-román határátkelőtől néhány kilométerre fekszik. Nemzetiségi település. Békességben élnek együtt magyarok, románok, szerbek és cigányok. Jellegzetes alföldi falu széles utcákkal, földszintes, nagy telkes házakkal, szépen kialakított faluközponttal.

1/13

2/13

3/13

4/13


Az 1909-ben épült óvodaépület az elmúlt száz év többszöri alakításai ellenére időközben alulméretezetté, korszerűtlenné vált. A település úgy döntött, hogy a sokszínű, nemzetiségi intézmény bővítését és korszerűsítését a Regionális Operatív Program fejlesztési pályázatának segítségével kívánja véghezvinni. A sikeres pályázat reményében 2004 elején engedélyezési terv készült, minimál programmal és költségvetéssel.

5/13

6/13

7/13

8/13


A régi óvodaépület teljes utcavonalat betöltő hagyományos elhelyezkedése, az újonnan építendő két csoportszoba és vizesblokk telepítését csak a belső udvari front felé tette lehetővé. Az új épületrész az utcáról nem látható belső „ékszerként" jelenik meg, idegenek számára rejtett, a használóik számára befelé forduló intimitással és nyugalommal. Az udvari játszókert, elemeinek kiegészítéseként, nem többet mutatva magukról, mint amiért létrejöttek.

9/13

10/13

11/13

12/13


Egyszerű, nem középületként megjelenő játékos formák, a gyermeki lélek szerénységével és a hétszínvirág égszínkék szirmának énekelt kívánsággal.

Építtető: Magyarcsanád Község Önkormányzata
építész tervezők: Császár Imre és Bordás Péter
munkatársak: Kakas László (engedélyezési terv), Szauer Áron, Tóth László (épület felmérés)
tartószerkezet: Fekete Szabolcs
épületgépészet: Tóth Gábor
Tervezés éve: 2004. (engedélyezési terv) – 2005. (kiviteli terv)
Építés kivitelezés: 2007. év – HPQ kft.

Külön köszönet TóthPál Lászlóné és Csóti Ferenc áldozatos munkájáért.

fotók: Császár Imre

Vélemények (11)
Hétszínvirág Óvoda
2007.09.08.
07:29

Valóban beázott az új ovi egyes része, de téves az az információ, hogy a kapcsolókból és a konektorokból is folyt a víz. Az épület biztonságos nincs baleset és életveszély, erről a kivitelező és a műszaki ellenőr is nyilatkozott. A beázás okát feltárták, jelenleg a műszaki megoldáson és a helyreállításon dolgoznak.Az ovi nettó 37.700.000.-Ft-ért készült el.

Szeptember 1-én, vagyis 3-én hétfőn két csoportban kezdtük a tanévet, nagycsoportunk az új óvodai részben. Nekünk, óvodai dolgozóknak és a gyerekeknek nagyon tetszik az új óvodai rész, az hogy a gyerekek minden ajtón és ablakon kilátnak, közvetlen kapcsolatunk van az udvarral....(nincs bezártság érzés) Javaslom minden óvodát tervező építésznek, hogy olyan épületet tervezzen ovisoknak, ahonnan nem csak a felnőtt lát ki!

Tisztelettel:

Tóth Pál Lászlóné

az óvoda vezetője

maki
2007.09.09.
07:42

@Hétszínvirág Óvoda: Kedves óvódavezető és jegyzőasszony!

Császár Imre úr tervezési munkáját úgy érzem nem marasztaltam el, nem tisztem és nem is akarom munkáját leszólni. Félreértés ne essék, én is örülök, hogy megújult az óvoda, és annak is örülök, hogy az óvoda dolgozóinak és a gyerekeknek tetszik. Az én nemtetszésem egyéni vélemény, más véleményét tiszteletben tartom. Amiatt szintúgy örömömet fejezem ki, hogy nem baleset- és életveszélyes  az óvoda, hiszen aggodalmam kizárólag gyermekem testi épsége érdekében nyilvánítottam ki. Úgy emlékszem a megnyitón 60 milliós beruházást említettek, de bocsánat, ha rosszul emlékszem. Egyébként nem értem, hogy miért a jegyző asszony magyarázkodik a kivitelező helyett.

Végül, de nem utolsósorban elnézést kérek mindekitől akit hozzászólásommal megbántottam, de úgy érzem ez az egész dolog bűzlik és ezt nem csak én egyedül, hanem sokan mások is érzik kicsiny falunkban.

Tisztelettel:

Mátó József

Utólagos szerkesztéssel:  Elnézését kérem az építész úrnak, hogy  ezt a fórumot használtam, hiszen tudom, hogy ezek a dolgok nem ide valóak. Részemről a témában többet nem nyilatkozom és további jó munkát kívánok.

Dr. Bagi Mária
2007.09.09.
13:37

@maki: Kedves Mátó József úr!

Talán csak figyelmetlenség, vagy már nem emlékezett a három nappal ezelőtti hozzászólására, melyben kétszer is megszólította a tervezőt, „realista lyukas sajtnak” nevezte az általa megálmodott óvodát, melynek falára már csak a Jerry-t kellene felfesteni; majd - remek magyarsággal - aggodalmát fejezte ki aziránt, hogy NEM-E balesetveszélyes az épület, illetve említést tett arról az eshetőségről is, ha a gyerekek fejére roskadna a tökéletes tetőszerkezet.

Azt is megjegyezte, hogy NEM TETSZIK SEM A KÜLSŐ SEM A BELSŐ FORMA.

Mindezek után kissé meglepő a következő mondat: „Császár Imre úr tervezési munkáját úgy érzem nem marasztaltam el…. Nem is akarom a munkáját leszólni.„

Az építész úr majd bizonyára eldönti, hogy a vele kapcsolatban leírtakat miként – netán dícséretként - értékeli.

  Ön a beázás miatt a tervező és a kivitelező urakhoz szólt!

Én reagálásként azt írtam: „a beázás NEM A TERVEZŐ hibája”. Viszonylag egyszerű kikövetkeztetni, hogy ha nem a tervezőt, akkor a kivitelezőt tartjuk felelősnek. (A többes szám a műszaki ellenőr véleményét is jelenti)

Furcsa logikát takar mindezek után az a megállapítása, hogy a „jegyzőasszony” – így egybeírva – a KIVITELEZŐ HELYETT MAGYARÁZKODIK.

(Mint említettem, a hiba feltárásán részt vettem, és az ott látott és megállapított tényeket írtam le.)

A hozzászólása utolsó mondatának második részében nem tudom, mire célzott, megkérem, szíveskedjék  konkrétan és érthetően fogalmazni és a megfelelő helyen közzétenni.

Szándékomban állt felhívni a figyelmét, hogy ez a Császár Imre építész szakmai fóruma, ezért megjegyzése nem tartozott ennek a fórumnak a témájához.

Örülök, hogy – ha utólag is – de Ön is belátta.

   Tisztelettel:

Dr. Bagi Mária jegyző

maki
2007.09.09.
17:32

@Dr. Bagi Mária: Kedves jegyző asszony!

Válaszát nagyon köszönöm, tulajdonképpen a legfontosabb az, hogy az épület nem balesetveszélyes, ugyanis nem szeretném, ha valakit bármilyen baleset érne a beázából kifolyólag.

Amúgy belátom és elfogadom magyarázatát és ismétlem, sem önt, sem az óvodavezető asszonyt, sem senki mást nem szerettem volna megsérteni. Ha úgy érzik, hogy mégis megtettem, akkor bocsánatot kérek.

Hozzászólásom utolsó mondatának második részét semmilyen rossz célzattal nem írtam, csak hallottam, hogy más szülők is aggódnak.

Tisztelettel:

Mátó József

maki
2007.09.06.
16:07

Kedves Hétszínvirág óvoda tervezői és kivitelelezői valmint azok akik értenek az építészethez!

Ahhoz mi a hozzáfűznivalójuk, hogy az egy héttel ezelőtt Magyarcsanádon lesesett 8 mm esőtől, beázott ez a gyönyörű realista lyukas sajt - amelyből csak Jerry hiányzik a falra festve - , ugyanis a vízelvezető nem bírta elvezetni a csapadékot. Emiatt szeptember 1-jén a régi óvoda egyetlen termében kellett elkezdeni a munkát, úgy hogy az óvónők kérték aki meg tudja oldani ne vigye a gyermekét évkezdéskor óvodába.

Arról már nem is beszélek, hogya konnektorokból folyt a víz, a lámpabúrákban a villanyégők vízben áztak, a régi és az új épület közötti térből sok vödör vizet kellett kihordani, az üveggyapot és az álmennyezet elázott, stb......

Önök szerint kedves tervező és kivitelező urak, nem kellene külső szakértővel megvizsgáltatni, hogy nem-e baleset- esetleg életveszélyes az épület. Ugyanis nem vetne jó fényt a készítőkre, ha a gyerekek fejére roskadna a tökéletes tetőszerkezet, vagy esetleg lesz egy 60 milliós raktáruk ami csak tárolásra alkalmas.

Talán ennyi lett volna. Azt még megjegyzem, lehet, hogy a én szépérzékem nem fejlődött ki, de egyáltalán nem tetszik, sem a külső sem a belső forma.

Tisztelettel:

Mátó József

szülő 

Dr. Bagi Mária
2007.09.08.
16:23

@maki: A beruházó nevében tájékoztatom az olvasókat, nem a tervező hibája, hogy az óvoda új épületrésze beázott. A csapadékvíz-elvezető cső nem tudta kivezetni a szabadba az esőt, mivel a cső végén többszörös rétegű geotextil zárta el a víz útját, amelyre vastagon föld volt  terítve. A cső végének a nagy szemű kavics-ágyba kellett volna csatlakoznia, és nem fölé. A csőben dugót képezett a tetőre hullott falevél, amit a víz bemosott, és nem tudott a geotextil miatt távozni (már fent vannak a tetőn a lefolyók bemenetelénél a szűrősapkák)

Mindezen hibák feltárásánál a vezető óvónővel és a kivitelezővel együtt személyesen jelen voltam.

Az M.J. hozzászólásában található ténybeli tévedéseket a vezető óvónő az előző hozzászólásában helyreigazította, ezért ezekre ismételten nem térek ki.

  Az óvoda átadási ünnepségén sok meghívott vendég nyilvánította ki tetszését, és gratulált a kedves, barátságos új épülethez.

Mindezt fontosnak tartottam ezen a helyen leírni, miután ez az oldal Császár Imre építész munkáiról nyújt információt.

  Tisztelettel:

Dr. Bagi Mária

Magyarcsanád Község jegyzője

hady
2007.08.14.
08:27

Nofene, egy friss ház! Amiról még azt is elhiszem, hogy itt, ebben az országban épült és helyet is talál. Kifejezetten tetszik a a realistán szellemes játékossága, ahogy a hagyományos lyukarchitektúrát átértelmezi valamivé, ami esetleg egyeseknek jelenthet is valamit. Persze nem volna reális, ha azt is elvárnánk a megrendelőtől, hogy fordítson több figyelmet a részletekre is. Úgymint a belső világítás rosszkedvű sztenderdje, a gondolattalanul elhelyezett radiátorok (még balasatveszélyesek is), a még műveletlen terepből kikandikáló kerti csap és az unásig szellemtelen és kényelmetlen bolti mászóvár. Persze, értem: valamitől magyarnak is kell lennie az egész cuccnak.

garageinc
2007.08.13.
13:39

...de aki azt hiszi róluk, hogy kis apró törpék, akik gombaházakban laknak, és torz értelmezéseik vannak a világról, szerintem az sem nagyon ismeri őket

tamas
2007.08.10.
12:44

Na végre...egy olyan óvodaépület, amely formájában is képes igazodni a funkciójához és nem egy lekicsinyitett és fantáziátlan mini irodaházat próbál meg óvodásoknak építeni (mint amilyet nem is olyan régen mutattak be itt az építészfórumon). Az építészeti eszközök egyszerüek és hatásosak, gratulálok a tervezőknek !! Koós Miklós építész www.koos.hu

olvasó
2007.08.10.
15:16

@tamas: Az óvodások ha megnőnek nagyobb valószínűséggel lesznek irodisták, mint egerek.

olvasó
2007.08.13.
11:28

@olvasó: aki azt gondolja, hogy a gyerekek kis méretű, fejletlen felnőttek (mert pl. szeretik utánozni azokat), az nem nagyon ismeri őket.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk