Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Középület

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - Csillag Katalin, Gunther Zsolt

1/18

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, helyszínrajz - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, funkcióséma - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, vezérszint alaprajz - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, homlokzat - 3h Építésziroda pályaműve
?>
Lebegő tömeg – fennköltség érzése - 3h Építésziroda
?>
Köztes tér - Nemzeti Emlékhely - 3h Építésziroda
?>
Vöröses derengés a homlokzaton - 3h Építésziroda
?>
Pihenőtér - rálátás a városra - 3h Építésziroda
?>
Előcsarnok  - 3h Építésziroda
?>
Konferencia lobby - 3h Építésziroda
?>
Kávézó - 3h Építésziroda
?>
1/18

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - Csillag Katalin, Gunther Zsolt
Épülettervek/Középület

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - Csillag Katalin, Gunther Zsolt

2010.09.20. 12:02
MÉD

Az üresség fölött lebeg egy egyszerű, torzított, időtlen forma. A felülete opálos, sejtelmesen csillog. A homlokzaton vörös tüskék jelennek meg, a fehéresen áttűnő külső hártyán keresztül elmosódó vércsíkokra emlékeztetnek. A 3h Építésziroda pályaműve.

Építészeti koncepció
Tervünk három fő elemből áll: alul helyezkedik el az ékszerűen emelkedő rézsű, a domb, felül a lebegő test, a kettő között pedig a tér, az üresség.

 

 

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
1/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

 

A domb mint nemzeti emlékhely – az irracionalitás érzése
A II. világháború során rengeteg lengyel vesztette életét. A náci és sztálinista bűnök kivizsgálásával és a felelősök bíróság elé állításával foglalkozó lengyel intézet történészei tanulmányukban 5,62 millió és 5,82 millió közé teszik a lengyel halottak számát egy 2010-ben megjelent tanulmányban. Az új összesített adat magában foglal minden zsidó és nem zsidó lengyelt, valamint külföldit, akik 1939 és 1945 között a német és a szovjet megszállás alatt és miatt vesztették életüket.A Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) 2010 júniusában indított el egy - történelmileg és informatikailag egyaránt nagy horderejű - kezdeményezést: az internet segítségével megpróbálják összeszámolni a német megszállók összes áldozatát, név szerint felsorolva mindenkit. A Nemzeti Emlékezet Intézete kezdeményezéséhez csatlakozva tervünk az összes fellelhető nevet jeleníti meg a múzeum alatti téren a gdanski nemzeti emlékhelyen. A nevek enyhén döntött fekete gránitmezőn alfabetikus rendben sorakoznak. Így minden lengyel és nem lengyel, aki személyesen vagy csak köztvetve kötődött az elhunytakhoz, leróhatja kegyeletét a helyszínen. A világháború kezdetének helyszíne így válhat a tragikus élmény lezárásának és feldolgozásának terévé. Az emlékhely a nevek monoton ismétlésével, az emlékezés kényszerének feladásával és automatizálásával a megnyugvás és katarzis érzésének egy új, irracionális dimenzióját nyitja meg.

 

 

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
2/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
3/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
4/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
5/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve
6/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma, helyszínrajz - 3h Építésziroda pályaműve
7/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, helyszínrajz - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma, funkcióséma - 3h Építésziroda pályaműve
8/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, funkcióséma - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma, vezérszint alaprajz - 3h Építésziroda pályaműve
9/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, vezérszint alaprajz - 3h Építésziroda pályaműve

Gdańsk II. Világháború Múzeuma, homlokzat - 3h Építésziroda pályaműve
10/18
Gdańsk II. Világháború Múzeuma, homlokzat - 3h Építésziroda pályaműve

 

A köztes tér – a magány, az üresség érzete
A háborúban meghatározó élmény a mindent el- és betöltő üresség. A csatamező borzalmai, az ott észlelt világ köszön vissza koncentráltan a két felület közötti térben. A horizontalitás és a kilátástalan lét érzetét erősíti felhőként a terület fölött lebegő szabályos-szabálytalan test.

A fizikai üresség magában rejt egy ennél mélyebb, esszenciálisabb ürességet: az idő és  a tér hiányát. A tető alól felsejlik a város, a másik irányban az ég, de mindez olyan távol…

Ennek ellenére nem az a cél, hogy dialektikus kapcsolatot hozzunk létre meglévő és hiányzó, háború és béke, félelem és nyugalom között, hanem az, hogy a mindent átható hiány és hiábavalóság érzéset tegyük kézzelfoghatóvá. Az épület és az alatta lévő tér nem esztétikai eszköz, hanem egzisztenciális valóság. A tér úgy válik üressé, hogy az emberek emlékét csupán nevük őrzi. Rengeteg halott, csak a név és az emlékezet marad kőbe vésve.

A hatalmas, lebegő test a természetes fényt erőtlenné teszi. Csupán néhány lanternán keresztül dereng át vöröses fény, a felső fehéres felület opálos csillogása tükrözi az alsó gránitburkolat sötétségét. A lebegő testet elszórt, felnagyított tankcsapdákra emlékeztető támaszok tartják.

 

Lebegő tömeg – fennköltség érzése - 3h Építésziroda
11/18
Lebegő tömeg – fennköltség érzése - 3h Építésziroda

Köztes tér - Nemzeti Emlékhely - 3h Építésziroda
12/18
Köztes tér - Nemzeti Emlékhely - 3h Építésziroda

Vöröses derengés a homlokzaton - 3h Építésziroda
13/18
Vöröses derengés a homlokzaton - 3h Építésziroda

 

 

A lebegő test – a fennköltség érzése
Az üresség fölött lebeg egy egyszerű, torzított, időtlen forma. A felülete opálos, sejtelmesen csillog. A homlokzaton vörös tüskék jelennek meg, a fehéresen áttűnő külső hártyán keresztül elmosódó vércsíkokra emlékeztetnek. Ezek a tüskék tartják a homlokzati elemeket. A test olyan alakú, hogy körbejárva bizonytalanságot ébreszt a látogatóban – hol szabályos, hol szabálytalan, szerkesztettségében megfoghatatlan a forma. Kant és Burke romantikus értelmezése, mely szerint az ember apró és kiszolgáltatott a kozmosz végtelenségében, kiegészül a technika mindenhatóságával és rombolásával szembeni tehetetlenséggel. A lebegő test mint a technika tökéletesített terméke jelenik meg fejünk fölött. A város mint környezet az egyik irányban, az ég mint a kozmosz reprezentánsa az ék magas oldalán sejlik fel a távolban.

Nappal a múzeum fehéresen csillogó felülete dominál, a homlokzatot tartó pálcák fokozatosan olvadnak bele a háttér világos felületébe. Az épület belső síkjai rétegenként mutatkoznak meg, a vörös pálcák a felületnek dinamikus és egyben szabálytalan ritmust kölcsönöznek. A feszes geometriájú test felülete éjjel fehéren dereng, benne a tartók vörösen izzanak. A fehéresen világító, csiszolt tömegben a pálcák olyan hatást keltenek, mintha lövések által ejtett sebek lennének.

A vörös színű vér többféle üzenetet hordoz a terv narratívájában. Egyrészt jelenti a sebesülés, a halál borzalmát, másrészt az életet, az újrakezdés reményét. Így a vér motívuma keretezi a háborút, segít a tragikus emlékek feldolgozásában, csakúgy mint az emlékhelyen megjelenő nevek sokasága.

 

 

Pihenőtér - rálátás a városra - 3h Építésziroda
14/18
Pihenőtér - rálátás a városra - 3h Építésziroda

 

Kapcsolat a várossal
Az épület nem reagál a lebombázott XIX. századi beépítés telekstruktúrájára, a városi szövetbe való illeszkedést nem így, hanem átvitt értelemben interpretálja. A történeti város irányában az ék és a lebegő forma közötti üresség megnyílik, míg a tenger felé összeszűkül, szinte csak az eget engedi láttatni. A sírkert mint a városra fókuszáló tér a múzeum és az óváros kapcsolatát egy másik dimenzióban értelmezi.

Ezt támasztja alá az épület és környezetének léptékváltása is. A lebegő múzeum és a környező lakóépületek viszonya mérhető egy dolmen vízszintes eleme és az ezt övező dimbes-dombos táj kapcsolatához. Az ősi, kultikus elem újraértelmeződik: valószínűtlenül lebeg a posztindusztriális táj fölött, inkább természeti mint mesterséges elemként. A városi kontextust vizsgálva újra eljutotottunk a fennköltség, az irracionalitás fogalomköréhez.

 

 

Előcsarnok  - 3h Építésziroda
15/18
Előcsarnok - 3h Építésziroda

Konferencia lobby - 3h Építésziroda
16/18
Konferencia lobby - 3h Építésziroda

Kávézó - 3h Építésziroda
17/18
Kávézó - 3h Építésziroda

 

Tájépítészet, megközelítés
Az ékszerűen kiképzett mesterséges domb a gdanski nemzeti emlékhely, melyen monoton egymásutániságban következnek a gránitlapokra vésett nevek. Az enyhén döntött fekete lapok között ugyanúgy lehet járni-kelni, ahogyan egy temetőben. Keskeny, rendezett ösvények geometrikus szigorral tárják fel a területet, ezt a rendet csupán a múzeum bejáratához vezető utak és a területet átszelő gyalogos út töri meg. A lebegő test alatt csak az emlékhely kőtáblái helyezkednek el, a múzeum tömegétől távolodva a kőtáblák véletlenszerűen ritkulnak, a támadt űrt pázsit tölti ki.

A gyalogos feltárás szempontjából legmarkánsabb a területet keresztben átszelő út, mely az északi oldalon rámpával kapcsolódik a buszmegállók területéhez. A Motława folyó partján érkező látogatók egy új hídon közelíthetik meg a területet. A domb a Raduni-csatorna felé lejt, a csatorna menti sétányhoz csatlakozik. A sétány bármely pontjáról fel lehet jutni az épület alá, és innen belépni a múzeumba. A múzeum bejárati hasjábjai a domb minden irányából jól láthatóak és könnyen elérhetőek. A személyfelvonót a gazdasági liftekkel egy tömbben helyeztük el. A múzeum kiszolgáló egységeit a Stara Stocznia felöl lehet feltárni. Innen történik a gazdasági feltöltés (teherautók), és a mélygarázs megközelítése is.

Homlokzati anyaghasználat
A lebegő tömeg külső héját opálüveg alkotja, melynek távtartói 40 cm vastag, perforált acélcsövek, melyekben fénycsöveket helyeztünk el. Ezek együttesen adják azt a derengő fényt, mely a ház jellegét határozza meg. Az üvegborítás héjként körbeveszi az egész épületet. A tetősíkon részben víztiszta, síkban elhelyezett felülvilágítót, részben fehéren derengő opálüveget helyeztünk el. Ez az opálüveg jelenik meg az épület alsó síkján is, ezzel burkoltuk a bejárati hasábokat is. A gúlaszerű támaszok fehér műgyantával kezeltek, hogy a fehéres derengés itt is érezhető legyen.


Gdańsk II. Világháború Múzeuma

vezető tervezők: Gunther Zsolt, Csillag Katalin - 3h Építésziroda
építész munkatársak: Bartha András Márk, Pataj Orsolya, Szarka Tímea, Holló Mátyás, Fábri Attila, Vincze Dániel, Thuróczy Mária, Funk Bogdán
makett: Szabó Miklós - Mikett Bt.

 

Vélemények (1)
racsostarto
2010.09.22.
07:35

az előadásmód nagyon szép, viszont a ház......ezen a pályázaton az első díjas nemhiába volt 1.díjjal jutalmazva.......

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk