Épületek/Középület

Egy várossá váló falu - iskolabővítés és felújítás Vépen

1/39

Építési terület a beruházás megkezdése előtt - fotó: Bakucz András

?>
Építési terület a beruházás megkezdése előtt - fotó: Bakucz András
?>
Keleti homlokzat - fotó: Bakucz András
?>
Keleti homlokzat - fotó: Bakucz András
?>
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Összekötő híd - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Régi épület belső udvara - fotó: Bakucz András
?>
Régi épület belső udvara - fotó: Bakucz András
?>
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Meglévő épület csatlakozó nyugati homlokzata - fotó: Bakucz András
?>
Meglévő, felújított épületrész - fotó: Bakucz András
?>
Régi épület homlokzatfelújítása - fotó: Bakucz András
?>
Összekötő híd - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Részlet - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Kilátás az iskolakertre - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Aula - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Csatlakozó régi épület felújított folyosói - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Új tanterem - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
?>
Bakucz András
?>
1/39

Építési terület a beruházás megkezdése előtt - fotó: Bakucz András

Egy várossá váló falu - iskolabővítés és felújítás Vépen
Épületek/Középület

Egy várossá váló falu - iskolabővítés és felújítás Vépen

2010.10.27. 13:27

Vépen a régi iskola felújításával és kibővítésével, illetve az akadálymentesítéssel a 2009-ben városi rangot kapott falu első modern, városias jelleggel bíró épülete készült el. Az építészeti megfontolásokról, a kivitelezés menetéről az egyik tervező, Bakucz András számol be.

Európai Uniós pályázaton nyert támogatással újulhatott meg 2009-2010 között a kistérségi oktatási feladatokat is ellátó vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az időközben várossá vált vas megyei település régi vágya valósulhatott így meg.

 

Építési terület a beruházás megkezdése előtt - fotó: Bakucz András
1/39
Építési terület a beruházás megkezdése előtt - fotó: Bakucz András

Keleti homlokzat - fotó: Bakucz András
2/39
Keleti homlokzat - fotó: Bakucz András

Keleti homlokzat - fotó: Bakucz András
3/39
Keleti homlokzat - fotó: Bakucz András

Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
4/39
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András

Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
5/39
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András

Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
6/39
Bővítmény keleti homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András

Összekötő híd - építészet és fotó: Bakucz András
7/39
Összekötő híd - építészet és fotó: Bakucz András

Régi épület belső udvara - fotó: Bakucz András
8/39
Régi épület belső udvara - fotó: Bakucz András

Régi épület belső udvara - fotó: Bakucz András
9/39
Régi épület belső udvara - fotó: Bakucz András

Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
10/39
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András

Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
11/39
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András

Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András
12/39
Bővítmény nyugati homlokzata - építészet és fotó: Bakucz András

 

 

A vépi általános iskola két egymástól pár méterre elhelyezkedő épületben működött. Az egyik épület egy száz esztendős iskola, a másik az 1960-as években épült, itt annak idején gimnáziumi oktatás zajlott. Az épületek kora és széttagoltsága miatt az intézmény nem rendelkezett néhány, a hatékony működéshez elengedhetetlen funkcionális egységgel. Az iskola napi működését korlátozó általános probléma volt a két épület közötti közvetlen építészeti kapcsolat hiánya, ami nehezítette a tanári kar tagjainak egymással és a gyerekekkel történő kommunikációját, a tanórák organizációját. A gyerekek és az oktatók fedetlen területen közlekedtek a két épület között. Hiányzott az iskolai ünnepségek és egyéb rendezvények lebonyolításához szükséges aula, és egy korszerű számítógépes szaktanterem; az épület akadálymentesítése is a régóta megoldandó feladatok közé tartozott.

 

Meglévő épület csatlakozó nyugati homlokzata - fotó: Bakucz András
13/39
Meglévő épület csatlakozó nyugati homlokzata - fotó: Bakucz András

Meglévő, felújított épületrész - fotó: Bakucz András
14/39
Meglévő, felújított épületrész - fotó: Bakucz András

Régi épület homlokzatfelújítása - fotó: Bakucz András
15/39
Régi épület homlokzatfelújítása - fotó: Bakucz András

Összekötő híd - építészet és fotó: Bakucz András
16/39
Összekötő híd - építészet és fotó: Bakucz András

Részlet - építészet és fotó: Bakucz András
17/39
Részlet - építészet és fotó: Bakucz András

Kilátás az iskolakertre - építészet és fotó: Bakucz András
18/39
Kilátás az iskolakertre - építészet és fotó: Bakucz András

Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András
19/39
Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András

Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András
20/39
Feljárat az emeletre - építészet és fotó: Bakucz András

Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
21/39
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András

Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
22/39
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András

Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András
23/39
Lépcsőház - építészet és fotó: Bakucz András

 

 

A problémaelemzés során tehát világossá vált, hogy az intézmény leglényegesebb, központi eleme hiányzott. Az iskolabővítésre elegendő hely mutatkozott a két épület közötti területen. A belső udvar teherautóval való megközelítéséhez egy űrszelvényt hagytunk, felette összekötő híd került megépítésre. Megszüntettük az épületek széttagoltságát, és egy középülethez illő új, főbejáratot és központi teret hoztunk létre. A földszinti aula tere és átláthatósága összeköti az utcai zónát a belső kerttel. A bejárati zóna az épület emeleti tömege alá húzódik be, védelmet nyújtva a csapadék ellen. A tervezett akadálymentesített főbejáraton keresztül jutnak be ezután a gyerekek az iskolába, amit a portaszolgálati helyiségből ellenőrizni lehet. A bővítményben kapott helyet a többfunkciós aula, ami az iskolai ünnepségek, a közösségi élet és művelődési programok színtere lehet. Az aula a természetes megvilágítás érdekében nagy üvegfelületekkel rendelkezik; a nagyméretű faláttörések közti falszakaszokon és a szemközti falon helyet kaphat a művészeti oktatás számára fontos iskolagaléria. Az emeletre lépcső vezet fel, a két szint között lift közlekedik. A fülke belső mérete lehetővé teszi a kerekesszékkel való megfordulást. A telek lejtéséből adódó padlóvonalbeli különbséget a felső szinten oldottuk meg, ahol egy félemeleten futó közlekedő kialakításával a régi emelet szintjének padlóvonalára kapcsoltuk hídszerű megoldással a folyosót. A lift ezen a helyen 90 fokos ajtónyitással funkcionál.

 

Aula - építészet és fotó: Bakucz András
24/39
Aula - építészet és fotó: Bakucz András

Aula - építészet és fotó: Bakucz András
25/39
Aula - építészet és fotó: Bakucz András

Aula - építészet és fotó: Bakucz András
26/39
Aula - építészet és fotó: Bakucz András

Aula - építészet és fotó: Bakucz András
27/39
Aula - építészet és fotó: Bakucz András

Aula - építészet és fotó: Bakucz András
28/39
Aula - építészet és fotó: Bakucz András

 

 

Az emeleten pótoltuk a hozzáépítés miatt „elvesztett" tantermeket, és helyet adtunk a további szükséges egységeknek. Az emeleten került kialakításra a számítástechnikai szaktanterem és szertár. Az épületben szintenként elkészültek az akadálymentes vizesblokkok, felújításra került a büfé, igazgatóhelyettesi iroda és szaktanári öltöző készült.  A meglévő épület homlokzati nyílászáróit kicserélték, a falak hőszigetelést kaptak, a tetőre új cserépfedés került. A tantermek, folyosók padlóburkolatait és festését cserélték/felújították, korszerű villamos és számítógépes kábelezés, illetve fűtéskorszerűsítés valósult meg az épületekben. Az iskola akadálymentesítését teljes körűen elvégeztük, az udvarra új térburkolat került.

 

 

Csatlakozó régi épület felújított folyosói - építészet és fotó: Bakucz András
29/39
Csatlakozó régi épület felújított folyosói - építészet és fotó: Bakucz András

Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András
30/39
Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András

Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András
31/39
Emeleti zsibongó - építészet és fotó: Bakucz András

Új tanterem - építészet és fotó: Bakucz András
32/39
Új tanterem - építészet és fotó: Bakucz András

 

A kivitelezés organizációját nehezítette, hogy egyszerre négy épületegységen zajlottak az eltérő mértékű felújítási és építési munkák. Az osztályok egy része a település különböző intézményeiben (óvoda, művelődési ház, gépészképző szakiskola) kaptak elhelyezést. A régi épületrészben zajló oktatás és a konyha, illetve az iskolai menza zavartalan működését az építés során is biztosítani kellett. Az iskolavezetésnek köszönhetően az oktatás rugalmas szervezésével és a tanítási szünetek elosztásával, heti közös helyszíni kooperáció mellett (megrendelői, tervezői, kivitelezői részvétellel), jó tempóban haladtak az építési munkálatok - ezt a tanári kar és a gyerekek is türelemmel viselték.

 

 

Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
33/39
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András

Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
34/39
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András

Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
35/39
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András

Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
36/39
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András

Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András
37/39
Iskolabővítés Vépen - építészet és fotó: Bakucz András

 

A 2009-ben városi rangot kapott falu első modern, városias jelleggel bíró épülete készült el. A legfontosabb, a település lakói számára is érzékelhető üzenet, hogy a különböző korú épületek új egységbe való forrasztásával, szemmel láthatóan is új időszak kezdődött. A kistelepülések iskoláinak megszűntetése és leépítése idején Vép fejlődni akar, lakóinak perspektívát kíván nyújtani, ebben az iskolaépület és az oktatás fejlesztése az egyik legfontosabb lépés volt.

Bakucz András


A vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bővítése, felújítása és akadálymentesítése

Bakucz András
38/39
Bakucz András

építészet: Bakucz András és Kovács Imre – Tempo-Ép Kft.
szakági tervezők:
statika: Csapody Gábor - Vasi Korrekt Kft.
gépészet: Kiss István, Horváth Ervin - Épgép Kft.
elektromosság: Csermely György
tűzvédelem: Felbert Károly
rehabilitációs szakmérnök: Rózsa Erzsébet
liftgépészet: Vörös József - V-Lift Kft.
generáltervező Tempo-Ép Kft.

tervezés éve: 2008-2009
kivitelezés éve: 2009-2010
megbízó: Vép Város Önkormányzata
generálkivitelező: VASBER Zrt.
műszaki ellenőr: Szele László

 

Vélemények (1)
sponcsak
2010.10.27.
14:18

Végre egy szép, valoban illeszkedo én nem eluto bovités, bravo!

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk