Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Tervpályázat

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

1/10

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
?>
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
1/10

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
Épülettervek/Tervpályázat

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

2022.05.05. 16:13

Projektinfó

Szerzők:
Csépke Tamás
Skrabák Zoltán

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Csépke Tamás, Skrabák Zoltán

Vélemények:
1

Városháza Park megújítása

Tervezés éve:
2021

A Főváros tavaly novemberben írt ki terpályázatot a Városháza Park megújítására. A változatos használatot lehetővé tevő, intenzív zöldfelülettel rendelkező tér koncepcióját a tervezők mutatják be. 

 

Tervezési alapgondolatok

A budapesti városháza park és az annak környezetében elhelyezkedő, parkolóként hasznosított udvar jelenleg alulhasznosított területként jelenik meg a városszövetben. Érthető a szándék egy megújult, modern igényeknek eleget tevő városi tér létrehozására. A terület tömegközlekedés szempontjából jól ellátott. Metróállomás, villamosmegállók találhatók a környéken, valamint buszjáratok is elhaladnak a közelben. A gyalogos, kerékpáros közlekedés mellett a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő mikromobilitási eszközökkel is könnyen elérhető. Emellett a városban betöltött történeti szerepe és lokációja, a városközpont közelsége kiemelt hellyé teszi. A helyszínt komplex téri és történeti struktúra jellemzi, ami alapjaiban határozta meg a koncepcióalkotást.

A pályázat kiírása a városháza épületének eredeti főhomlokzata helyett a városháza parkra néző homlokzati szakaszát kezelné főhomlokzatként, és ennek előtereként értelmezné a városháza parkot. Ugyanakkor távlati célként határozza meg a csonka tömb beépítését is. A kiírás két alapfelvetése némiképp ellentmond egymásnak, mivel a létrejövő főhomlokzat és teresedés működését a tömb későbbi bezárása ellehetetlenítené. Pályázatunkban arra adunk javaslatot, hogyan tartsuk meg a városháza eredeti főhomlokzatának szerepét amellett, hogy az épülettömb bezárását lehetővé tegyük a későbbiekben. A javaslat, hogy a városháza parkot autonóm parkként kezeljük, és kapcsoljuk a városháza épületéhez.

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
2/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

A Károly körút felé néző városháza park jelenleg csonka városi térként jelenik meg a városszövetben. Ennek oka egyrészt a városháza befejezetlen torzója, másrészt a jelenlegi „park" és belső parkoló szétszabdaltsága. A tér egybenyitása és a terep feltöltésével egységes városi tér jön létre a belváros ezen kiemelt pontján. Míg a körút másik oldalán a Madách-házak erőteljes vizuális keretet és ezzel térfalat képeznek, addig a Károly körút mentén a térfal hiánya nehezen értelmezhetővé teszi a városháza tömbjét. Távlati megoldás lehet a városháza bővítése, az eredeti tervek szerinti keret valamilyen formájú megépítése, mellyel visszaállna a térfal hiánya miatt elbillenő körút képe.

Amíg ez nem történik meg, addig a városháza park részeként megjelenő térépítészeti elemmel létrehozható lenne a hiányzó térfal, mely egyfajta vizuális jelként megidézné a tömb megújítását. A belső udvaroknak a megközelíthetőségükből és méretükből adódóan némiképp szeparált helyzetük van. A tömb újraértelmezése során a belső udvarok ideiglenes pavilonszárnyainak bontása és parkosítása, a városháza parkhoz való fűzése a nyitott városháza koncepciójába szervesen beleilleszthető. Az udvarok szükség esetén a közparktól független használatot is lehetővé teszik, zárt területekként ideiglenesen leválaszthatók.

Mindezt összegezve, a városháza parknak egy olyan hibrid elegyet kellene alkotnia, ami zöld és burkolt városi tereket ötvözve hoz létre új kitüntetett pontot a belvárosban, szem előtt tartva a mindennapi használatot és lehetőséget teremtve a későbbi városháza fejlesztéseknek, amik tartalékot jelentenek még a térképzés és használat során. 

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
6/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

Térképzési koncepció

A tervezés során egy változatos használatot lehetővé tevő, intenzív, több szintes zöldfelülettel rendelkező városi tér megfogalmazása volt a cél. Fontosnak tartottuk, hogy az új térszövet a meglévő környezet elemeit integrálja. Ilyen meghatározó elemek voltak a közlekedési kapcsolatokat biztosító csomópontok, a meglévő és új belépési pontok elegye, valamint a meglévő épített környezetre való reflektálás. Ez utóbbinál a Merlin színház épületét hangsúlyos elemként értelmeztük. Mivel a színház megtartása hosszútávú cél, ezért integráns részét kell képezze a kialakítandó térnek.

A nyitott városháza koncepció elve mentén az U alakú épületrész földszinti helyiségeibe olyan közösségi, kulturális és vendéglátó funkciókat vizionáltunk, amikhez szintén kapcsolódik a tervezett új köztér. Ezáltal egy változatos használatú, a külső és belső tereket összekapcsoló rendszer jöhet létre.

A két kisebb udvar szintén integrálható ebbe a rendszerbe, azzal a kiegészítéssel, hogy ezek a városháza funkcióinak szerves kiszolgálóterei lehetnek. Azáltal, hogy az épületen keresztül érhetők el és zárhatóvá tehetők, megoldható a protokoll események nyitott térben való lebonyolítása, illetve a zárt parkoló szükségszerű használata is.

Útvonalak

Ezen elvek nyomán alakult ki a főbb közlekedési csomópontokat összekötő, változó szélességű útvonalak hálózata. Olyan rendszer létrehozása volt a cél, ami léptékében befogadhatóbbá teszi a területet, ugyanakkor szövetében egészként kezeli mindhárom udvart és változatosan tagolja azokat.

Területalakítás

Az új városháza tér kialakítása során olyan tagolást akartunk megvalósítani, ami változatos használatot tesz lehetővé és reagál a környezetére. A tér három fő sávra osztható fel. Két többszintes növénytakaróval rendelkező zöldterületi sáv fog közre egy középső tengelyt. Ez a tér centruma, melyet a Merlin színház és az újonnan kialakított rendezvénytér színpada jelöl ki. Ez a kialakítás egyrészt a belső intenzív térnek kölcsönöz némi intimitást mind a városháza, mind a körút irányából. Továbbá a zajokat is szűri és kedvezően befolyásolja a mikroklímát.

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
4/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

A középső kultúrtengely egy intenzív városi tér, amely alkalmas nagy létszámú szabadtéri rendezvények lebonyolítására, gyülekezési pont és jól definiálható karakteres köztér. Fontos volt, hogy az egykori városfal jelenjen meg ezen a téren. Mivel gyakorlatilag átlósan kettészeli a területet, így terveink szerint egy visszafogott burkolatváltásban, vizuális gesztusként vonulna végig az egész tér felületén. A régészeti értékeket a városháza épületében kiállítás keretében lenne lehetőség megtekinteni. Ehhez a középső tengelyhez kapcsolódnak olyan térbővületek, amelyek a zöldterületekkel történő finom összefonódást eredményezik. Ezek a térbővületek jellemzően szabadtéri játékoknak, játszótereknek, nézőtereknek és lépcsős pihenőknek adnak helyet. Térplasztikai játékok jelennek meg rajtuk, ezek szintén gazdagítják a használati lehetőségeket.

Téralakítás

A terület terepadottságai lehetővé teszik a szintek közti finom átmenetek kialakítását. A tervben a területet részben feltöltjük, de a lejtésviszonyok kialakítása során a középső városi tér kerül a legalacsonyabbra a két irányból ide középre lejtő felületek által. Ez a lejtés dinamikusság érzetét kelti. Ennek az érzetnek a felerősítését szolgálja az egyes zöldterületi táblák és térplasztikai elemek vertikális tengelyen történő mozgatása. A sarkok és élek mentén történő megemelés térdfalakat, vizuális és fizikai határvonalakat képez. A lejtett felületek nemcsak füves dombokat képeznek, hanem a terület irányított vízgyűjtését is lehetővé teszik.

Mikro architektúra

A tér kialakításának szerves részét képezik azok a mobil vagy telepített elemek, rendszerek, amik a mindennapi használatot biztosítják. Ilyen határozottan megjelenő rendszer a tér világítását biztosító lámpák rendszere, mely jelszerűen erőteljes színezettel van jelen. A lámpák több szinten világítják meg a park területét: az útvonalak mentén egy alacsonyabb és a tér többi részén egy magasabb szétszórt térvilágítást biztosító rendszer formájában.

A parkban elhelyezett ülő felületek és növényládák rendszere szintén karakteres képet eredményez. Olyan ülőbútorokat terveztünk a területre, amelyek mobilisak, így dinamikusan változhat a tér arculata.

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
7/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

A város és a körút felé attraktív elemként jelenik meg az új moduláris pergolarendszer. Ez egy zártszelvény vázrendszer, ami néhol fedett oldalakkal vagy fedélként kialakított tömör tetőrésszel rendelkezik. Erőteljes színével kommunikál a város felé, lehetőséget biztosít találkozási pontoknak, kiállítási felületeknek vagy vásárok esetén beköltözhető. Amennyiben a városháza tovább bővül és ez az elem már nem szükséges itt, úgy a
modulok szétszerelhetők és a város pontjain felállíthatók.

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
8/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

Zöld-, kék infrastruktúra

A zöldterületek tervezése során a meglévő növényállományt integráltuk a tervezett állományba. A városháza park említett középső tengelye felé haladva a növénytakaró intenzitása fokozatosan csillapodik. Ezáltal aktív használható felületek váltják fel a bokros, fás zónákat. A növények várostűrő és diverzív kialakítása által gazdag mikrokörnyezetek alakulnak ki. A magasabb növényekkel rendelkező szélső zónákba nagyméretű lombhullató fákat terveztünk, keskenylevelű kőrist, mezei juhart és ostorfákat javaslunk. Ezek a fajok jól bírják a városi klímát, szárazságtűrők és füstgáztűrők. Magasságukat tekintve nagyra nőnek és lombkoronájuk ernyőszerű, terebélyes.

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
9/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

A félintenzív területekre galagonyát és virágos, vörös kőrisfát terveztünk. Szintén rendelkeznek az említett kedvező tulajdonságokkal, de alacsonyabb koronájúak. Az aljnövényzeti szintre vörös borbolya, madárbirs és örökzöld mirtuszlonc kerülne. A háromszintes növénytakaró legalsó szintjét a gyepszint képezi. A tervezés során igyekeztünk a zöldterületi arányt magasan tartani, ami kedvező hatást gyakorol a mikrokörnyezetre. A nagyméretű zöldterületek megkötik és raktározzák a csapadékvizet ezzel visszatartva a lehulló csapadékot. Ezáltal a lehulló esővizek késleltetve jutnak a közműhálózatba, a párolgás pedig hűtőhatást fejt ki a szélsőséges nyári hőhullámok során.

A terület kialakítása során cél volt, hogy a lehulló csapadék ne a közműhálózatot terhelje, hanem lokálisan „szivacs" elven raktározható legyen. Ehhez a kevésbé vízáteresztő és vízáteresztő felületek vegyes használata mellett a zöldterületek magas aránya járul hozzá. A felszíni és épületről lekerülő vizek egy része földalatti szikkasztókban raktározható, ahonnan túlcsordulás esetén mérsékelten terheli a közműveket, drén rendszeren keresztül a terület vízellátásához segít hozzá.

Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán
10/10
Csépke Tamás és Skrabák Zoltán megvételt nyert terve a Városháza Park pályázatán

A főbb útvonalak mentén kavicságyazatba rakott, hézagos térburkolaton keresztül szivároghat el a víz. Míg a közbenső süllyesztett zöldfelületekre közvetlenül a burkolatról folyhat rá, ezáltal természetes felszíni szivárgási lehetőséget biztosítva. A terek és burkolatok rendszerét kiegészítendő dréncső rendszer, szikkasztó felületek és telepített szikkasztóládák együtt nagyban hozzájárulnak a terület vízkörforgásának stabilizálásához. A központi tér műgyantás stabilizált szórt burkolattal rendelkezik, ami jó vízáteresztő képességű. A területen megjelenő süllyesztett zónákban pedig a vízzáró burkolat miatt természetesen és mesterségesen is megjeleníthető a víz. A felsorolt burkolatok közepesen karbantartás igényesek, de a tervezett rendszer szerves részeként tartósan hasznosulhatnak a mikrokörnyezet pozitív hatásait erősítve.

Csépke Tamás, Skrabák Zoltán

Szerk.: Paár Eszter Szilvia

Vélemények (1)
Reki
2022.05.05.
21:47

Minek az a nagy piros terület? Inkább több fű és virágágyás kellene!

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk