Közélet, hírek

A Zaha Hadid Architects módosította a Szervita téri terveket

1/10

Cselovszki Zoltán

?>
Cselovszki Zoltán
?>
Patrik Schumachet ismerteti a tervet
?>
Szász László opponens
?>
Szervita tér makett fotó
?>
Szervita tér makett fotó
?>
Szervita tér látványterv
?>
Szervita tér látványterv
?>
Szervita tér látványterv
?>
Szervita tér látványterv
?>
1/10

Cselovszki Zoltán

A Zaha Hadid Architects módosította a Szervita téri terveket
Közélet, hírek

A Zaha Hadid Architects módosította a Szervita téri terveket

2008.02.25. 10:59

Cikkinfó

Szerzők:
Haba Péter
Marinov Péter

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Hadid, Zaha

Vélemények:
9

A londoni építésziroda Szervita téri blobja néhány méterrel összezsugorodott, nagyobb teret hagyva maga körül a környező műemléképületek javára, a tér széleit nyaldosó "hullám" azonban eltűnt. Durván így foglalható össze a módosított terv lényege. Ahogy az mifelénk megszokott, a hatályos szabályozások megkérdőjelezik a mű létjogosultságát, de jó hír, hogy folyamatban van az előírások átdolgozása. Ráadásul a Központi és Fővárosi Tervtanács teljes mellszélességgel támogatja a tervet.

Február 21-én immár másodszor kerültek a Központi Tervtanács és a Fővárosi Tervtanács összevont ülése elé a Szervita térre építendő üzlet-és irodaház tervei. A Zaha Hadid Architects koncepcióját tavaly márciusban nagyra értékelte a tervtanács, ám felhívta a figyelmet arra is, hogy a hatályos szabályozás nem teszi lehetővé megvalósítását. Az építészek a tervek átdolgozásával igyekeztek megfelelni a szakmai-szabályozásbeli elvárásoknak.

Cselovszki Zoltán
1/10
Cselovszki Zoltán

Cselovszki Zoltántól, az V. kerületi főépítésztől megtudtuk, hogy az elmúlt közel egy évben megindult a vonatkozó kerületi szabályozás módosítása. Mint elmondta, új módosítási módszert vezettek be, melynek lényege, hogy a kerület több pontjára speciális, az általános területi szabályoktól lényegesen eltérő előírásokat dolgoznak ki. Ezek lehetővé teszik majd merészebb, különlegesebb építészeti alkotások megépítését is, de hangsúlyozta, hogy ezek a szabályok nem konkrét projekteknek kívánnak zöld utat engedni, hanem az adott helynek szólnak majd. Közben elkészült a Szervita tér szabályozásának a kerületi képviselőtestület által előzetesen elfogadott koncepciója is, melynek szakhatósági és fővárosi egyeztetése már folyamatban van.

Patrik Schumachet ismerteti a tervet
2/10
Patrik Schumachet ismerteti a tervet

Az új tervváltozatot Patrik Schumacher ismertette, aki miután sorra vette a változásokat (ezeket lásd alább), kitért az épület belső struktúrájának elemzésére is. Az enyhén meghajló, veseformájú épület hullámzó homlokzatai mögött ovaloid alaprajzú közlekedőmag húzódik meg, melyet az épület teljes magasságában nyitott légtér ölel körül. Ez utóbbit a hajladozó közlekedőterek és folyosók rendszere kíséri, melyek a homlokzatok mentén, gyűrűszerűen sorakozó helyiségekhez vezetnek. A földszinten és a –1. szinten üzleteket alakítanak ki, melyek az épületen áthaladó passzázs mentén szerveződnek. A ház és a tér alá négy szinten 332 férőhelyes parkolót terveztek – a lehajtó a Szomory Dezső téri klasszicista ház mellett kialakuló kis közben lenne.

Schumacher kiemelte, hogy a templomra néző homlokzat finom, pikkelyszerű struktúrája nem csak iparművészeti igényű, izgalmas formajátékként jelenne meg, de árnyékolórendszerként is működne. Az épület energiafelhasználását a minimálisra csökkentenék: a természetes ventilláció mellett a tetőn napelemek működnének, s nagyban alapoznának a geotermikus energiára is. A ház előtti tér enyhe konkáv ívének legmélyebb pontja 1,5 méterrel lenne a környező felszín alatt. Ez sajátos, amfiteátrumszerű karaktert adna a térnek, mely fokozná a hely vonzerejét, közösségi használatát.

Szász László opponens
3/10
Szász László opponens

Az opponens, Szász László felidézte, hogy az V. kerületi Önkormányzat a Fővárossal egyetértésben a korábban bemutatott változathoz képest négy pontban foglalta össze elvárásait a módosított tervvel kapcsolatban. Az igény, hogy az épület legmagasabb pontja ne legyen 40 méter fölött, amit az új tervek teljesítenek (a korábbi 48 méter helyett). Szász szerint az az elvárás, hogy a földszint legyen átjárható a gyalogosforgalom számára, „elvileg biztosított, legalábbis ami az alaprajzi elrendezést illeti; sőt a –1 szinti kereskedelemnek is a térről kellene egy méltó bejárattal nyílnia. A homlokzatokon, számítógépes térbeli ábrázolásokon ezeknek nincs nyoma."

 

Szervita tér makett fotó
4/10
Szervita tér makett fotó

Szervita tér makett fotó
5/10
Szervita tér makett fotó

Szervita tér látványterv
6/10
Szervita tér látványterv

 

Az önkormányzat kérései között az is szerepelt, hogy az épület előtti tér szintváltás és egyéb akadály nélkül folytatódjon a közterületen, s a Mária szobor és környezete legyen a térformálás része. Ebben a tekintetben jelentős változtatások történtek: „már nincs szintkülönbség és a visszacsapó hullámszerű peremezés a jogilag kétféle közterület között, a térrendezésbe bekerült a teljes Szervita tér egésze a Mária szoborral és környezetével. Nagyvonalú és szép az a lendületes kontúr, mely az épületet és a teret magába foglalja..." – írja Szász. Az utolsó elvárás városszerkezeti kérdéseket érintett: „az épület a korábbi tervváltozatnál jobban legyen elhúzva a Szomory Dezső téri műemlék épülettől és a Fehérhajó utcában a homlokzat síkja egyetlen pontján se lépje át a közterületi határt." Ennek kapcsán az opponens észrevétele az volt, hogy „a beépítés módja elvben zártsorú, de a kerületi KVSZ tartalmazza az Épületköz intézményét, melynek ... szélessége legalább 10 m, ... területét közhasználat céljára átadott területként kell kialakítani és az épületeket az épületközzel határos falain homlokzattal kell megépíteni. A tervezett módosítás ezt még megfejeli azzal, hogy amennyiben gépkocsi-lehajtó is létesül, akkor ez a távolság legalább 12,0 m kell legyen. Sajnos a terven a gépkocsi-lehajtó továbbra is az épületköz sávjában van, azt mindenképpen át kell helyezni vagy az épület földszinti kontúrján belülre, vagy még korábban, a közterületen kellene elsüllyeszteni az autókat."

Szász konklúziójában hagsúlyozta, hogy a terv a tér műemlékeit „fantasztikusan jó helyzetbe hozza. Azzal, hogy forradalmian más építészeti nyelvet beszél, fel sem vethetőek a hagyományos értelemben vett illeszkedés szempontjai, és éppen ez a kontraszt az, ami egy új érték teremtésével elegánsan tudja magasabb rangra emelni környezetét."

 

Szervita tér látványterv
7/10
Szervita tér látványterv

Szervita tér látványterv
8/10
Szervita tér látványterv

Szervita tér látványterv
9/10
Szervita tér látványterv

 

A Tervtanács tagjai szinte egyöntetűen üdvözölték a tervet – Beleznay Éva, Cselovszki Zoltán, Lázár Antal, Z. Halmágyi Judit, Finta József szóban is. Csak egyetlen olyan részlet körül alakult ki vita, amely egy általános fővárosi problémát érint, s magához a tervhez lényegében csak közvetetten kapcsolódik. Lázár Antal szerint a szabályoknak megfelelő parkolószám rendkívüli terhelést ró a Szervita térre és környékére. London példáját emlegette, ahol a város belső területein egy hasonló beruházás kapcsán az itt tervezett parkolószámnak csak jó ha a tizedét építenék meg, a többit külterületekre telepítenék. Erre felhívta a figyelmet Szász László is, aki térre az itt lévő funkciók számára minimálisan elégséges, a lehető legkevesebb parkolót engedne csak megépíteni, a közforgalmú vagy bérparkoltatást máshol megoldva.

Hogy a grémium teljes mellszélességgel támogatja a tervet, bíztató jel lehet a beruházó, az Orco Property Group számára, hiszen Szász László szerint például Hani Rashid Váci útra tervezett irodaháza (mely szintén az Orco projektje lett volna) azért nem valósulhat meg, mert a szakma nem adott kellő ösztönző erőt az érintett hivatalok számára ahhoz, hogy a szükséges szabályozás-módosításokat elindítsák.

szöveg: Haba Péter
fotó: Marinov Péter

Vélemények (9)
jackonod
2010.07.03.
21:46

Ez szőrnyű!!!! Bocsánat, de biztosan nem ment el senki jozan esze? Vagy aki az abnormálisak kőzt normális az tűnik abnormálisnak? Biztos, hogy ezt az átlátszó vasalót ide, a Szervita térre kell épiteni? A kűlső Váci Ut, az igen. Több tiszteletet a templomnak, több tiszteletet Budapestnek. Látom jol megtanitották egyeseknek, hogy Pest egy értéktelen eklektikus katyvasz és ezért mindent lehet vele. Svájcban ugy rugnák ki azt aki ilyen helyre ilyet engedélyez, hogy lába se érné a főldet, legalábbis Berlinig. Az nekik valo, ott dorbézolhatnak a posztmodern, istentelen mikulások. Mi meg megengedjük, hogy a sztárépitész előtt hajbokolva gyárkazánt épitsenek a belváros kőzepébe. Hol lesz ez a Hadid 50 év mulva? Ahol az összes diszharmon-kiüresedett-elidegenedett szánnivaló, Bergengóciában. A Bergengoc király meg - fejjel lefele fordultan - azt fogja mondani neki, hogy "ha szép lennél belűl a lelkedben, szépet alkottál volna kivűl is, harmonikusat, amely az egyszerű embereknek is tetszik. De mivel ronda vagy és engem  szolgáltál, jutalmul elzavarlak én is magamtól.Ez nálam igy szokás, én nem az Isten vagyok,( mint te magadról hiszed), hanem az ellenfele".

A szépre, a harmonikusra - mindarra amit 120 éve még olyan magátol értetődően tudott mindenki, és a nem "agymosott-megtanitottakon" kivül ma is tud minden (un.egyszerü) ember - mára a patás kitalálta azt a szot, hogy "giccses, hogy nem korszerü, nem fejezi ki a korát."Meg unalmas, mert az unalom az szörnyü dolog ám, a külvilágnak kell engem ébren tartani, ha én magam nem tudom...

Talán nem ezt az perclátó ürességet kellene majmolnunk, hanem megmaradni akár az unalmasság vádjával is a szépnél és a harmonikusnál, amire eredeti lelkünk vágyik. Odanemillő torz deformáciokat pedig - szelektiven ugyan - de a kukába, mint ezt a Zahar Hadid tervet is, izlésficamosok bánatára, de ne mindig nekik legyen okuk örülni!A végén ugyis az igazság örül majd, ti meg menjetek Berlinbe, amig az ottaniak engedik...

 

jackonod
2010.07.04.
05:44

@jackonod: hál'isten ez csak egy rossz álom volt. az orcot a válság viszi.

kemtam
2008.02.25.
20:26

A ház és a tér alá négy szinten 332 férőhelyes parkolót terveztek – a lehajtó a Szomory Dezső téri klasszicista ház mellett kialakuló kis közben lenne.

Sajnos a terven a gépkocsi-lehajtó továbbra is az épületköz sávjában van, azt mindenképpen át kell helyezni vagy az épület földszinti kontúrján belülre, vagy még korábban, a közterületen kellene elsüllyeszteni az autókat.

Most akkor hol is lesz a kocsilehajtó? És a fenti képsor jobb szélső darabja végülis miféle közterületi zónát vizionál? Mert nem látok sávokat, sem buszöblöt...

Mindazonáltal a képek alapján továbbra is agyonnyomja a teret ez a bazinagy veseszűrő - vagy mi. Főleg a 8-as képen tűnik nyomasztónak a mérete. (Persze még mindig jobb, mintha a gyémáncsillagot akarták volna betuszkolni a térre...) Egyébként számomra - minden kompromisszumharc ellenére - nagyon szomorú, hogy  itt is a befekettők után kullog a helyi KVSZ koncepció. Lásd Cselovszki magyarázgatását...

gramercy
2008.02.25.
22:25

@kemtam: ennél a poshadt, rothadó korpusznál ami ma budapest / magyarország "építészeti kulturája" az is jobb, ha a demokratikus processzusok határát súrolva

1. befektetőt meghívjuk, kb. önköltségen odaadjuk a telket

2. kikötjük hogy nemzetközi pályázaton kell építészt keresni

3. a nyertes tervbe mi, kontraszelektált baromarcok a hivatalbó' nem szólunk bele, lenyeljük a békákat

4. néhány év alatt néhány tucat építész leteszi a kézjegyét, lesz akkora pezsgés mint száz éve volt

 

 

mert nem kéne azzal áltatnunk magunkat, hogy a jelenlegi magyar szabályozási rendszer; engedélyezési procedúra:

demokratikus

átlátható

gyors

praktikus

jó eredményeket hoz

 

mert a megépült lakó/iroda/ipari épületek, középületek vagy üzlethelyiségek 90 %-a nyilvánvaló ellenpélda

 

 

ezek után álszent, rövidlátó dolog nyócmétereken meg kinyúlványokon sz@rakodni és irányítani a máshol bizonyított világsztárok ceruzáját;

sőt, ennél több: jómagyar módon a pitiánerségünkkel vágjuk magunk alatt a fát

 

igenis NE VET SÉ GES 

kemtam
2008.02.26.
00:00

@gramercy: Na ja, ha egyösszegben lehülyézzük végre az építészeti elitünket (VÉGRE!), akkor igazad lehet. De akkor hülyézze már le tényleg valaki őket (magukat) valahára!

 

Egyébként ha volna igazi belvárosfejlesztési koncepciónk, akkor amellett igenis ki lehetne állni. De még így is, ha ki van találva mondjuk hogy 40 méter a határérték, akkor Hadid tervezzen oda olyan arányu szobrot (vagy házat? fene se tudja), hogy az beleférjen a limitünkbe. Ha akkora Sztár, akkor menni fog neki - nem csak, ha sivatag közepébe kell atomlepárlót telepítenie...

Az meg már mindennek a teteje, hogy minálunk, ha le kell fektetni mondjuk 200 nm diszburkolatot, vagy netán átfesteni néhánytucat köztéri padot, akkor ahhoz már rögtön megaprojeket kell segítségül hívnunk. Mintha sztárpofák nélkül nem lehetne kipucolni magunktól is a sz@rt...

Egyébként annyi kisérleti terep volna még az efféle magamutogatással egybekötött városmarketingként is eladható(?) tőkevonzalomra. Ott a Váci út. Vagy a Dózsa Gy. XIII. kerületi szakasza. Vagy a számos rozsdazóna valamelyike. Oda miért nem akar menni a tőke és a starface? Ott miért csak Marinapartra futja? (Jelzem, ahhoz is át kelett szabni az addigi KVSZ-eket.)

Bocs ha OFF voltam.

kemtam
2008.03.19.
23:06

@kemtam: Bár a legfrissebb Szervitás képek csupán illusztrációk - s ha látványterv van is, az sem mutathat teljes képet -, de a zöldfelület képzésről teljesen lemondtunk, tessékmondani? Csupasz betonplacc ma egyedül az üdvözítő megoldás? Ez most a trendi, kezicsókolom? Nem-e lehetne-e mégiscsak valami kis parkot is odatenni azoknak a korongizé semmiresejó dizájnlapoknak a helyére? Túl maradi lenne az ehhez a géniuszi hangfal-párnához? A Tervtanács - ahogy olvasom - nagyon is hiányolja a valódi térkezelés kidolgozottságát. Már pedig anélkül hogyan is szeretné az ORCO lenyomni a város torkán ezt a fejlesztését? Azzal, hogy egy kultirodaházban a napközben egyébként is láthatatlan bérrabszolgák nagyobb kedvel fognak dolgozni, még nem nyer sokat (sőt talán semmit sem) a belváros.

kemtam
2008.02.25.
17:19

Erről a nevetségességről azért érdemes lenne beszélgetni a Fehérhajó utcai magasemeletiekkel is. Kiváncsi vagyok, mit mondanának róla... Mégiscsak másfél emeletnyi különbségről van szó! :))

A látványtervek persze szépek-jók - csak távol esnek picit a valóságtól. Jól mutatnak ugyan a talajból kiálló korongok - csakhogy befutják szinte az egész teret. Miközben ott elvileg a 15-ös busz forgalma bonyolódna. Hacsak meg nem szüntetik időközben (mibe fájna az, nemigaz?). Az élhető belvároshoz azonban nem csak ikonházakra, de működő tömegközlekedésre is szükség van. Vagyishogy volna...

gramercy
2008.02.25.
19:24

@kemtam: a Bécsi/Petőfi utcai forgalom megmarad nem? onnan lenne a lehajtó is a parkolóba

gramercy
2008.02.25.
15:44

az utolsó bekezdésre reflektálva: 

vajon a 21. században amikor is Budapest többszáz várossal versenyez a hasonló épületekért, figyelemért, színvonalért, üzletért - akkor tényleg a bürökráciát kell noszogatni? nem fordítva kéne lennie?

"talán" nem véletlen, hogy moszkvában, dubaiban vagy épp münchenben szívesebben / többet építenek ilyen épületeket

 

morbid, patetikus, nevetséges hogy pl. felfelé 8 métereken sz@rozunk

NE VET SÉ GES 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Nézőpontok/Történet

TORNALJA // Rejtett Kincsek

2023.05.04. 17:21
9

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk