Épülettervek/Tervpályázat

A történetiség és a kortárs építészeti karakter összhangja – A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház pályázaton

1/24

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - helyszínrajz

?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - helyszínrajz
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - koncepció
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - axonometria
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - pinceszint
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - földszint
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - galériaszint
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - első emelet
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - második emelet
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - tetőtér
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - galériaszint
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - utcai homlokzat
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - metszet
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - homlokzat
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - udvari homlokzat
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - metszet
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - hátsó homlokzat
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - hosszmetszet
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - hosszmetszet
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - metszet perspektíva
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
?>
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
1/24

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - helyszínrajz

A történetiség és a kortárs építészeti karakter összhangja – A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház pályázaton
Épülettervek/Tervpályázat

A történetiség és a kortárs építészeti karakter összhangja – A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház pályázaton

2021.07.26. 16:59

Projektinfó

Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázat

URL:
Hetedik Műterem

Tervezés éve:
2021

Stáblista

Felelős tervezők: Biri Balázs, Szabó Levente

Munkatársak: Surján Borbála, Szilágyi Szabolcs

Látványterv: Gazdag Zoltán

A harmadik díjas koncepció alapeleme az egykori épület régi fényének visszaállítása és jelentős mértékű, kortárs építészeti eszközökkel történő bővítése anélkül, hogy a műemléképület integritása csorbát szenvedne. Az így megszülető épületegyüttesben a történeti atmoszféra és a kortárs építészeti karakter egymást erősítve képes jelen lenni. Cél volt emellett a kiemelt fontosságú belső kert megtartása is. 

Tervezési alapgondolatok, építészeti koncepció

A Puskin utca 4. szám alatt található az 1899-ben épült Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének egykori székháza, mely egy viszonylag eredeti formájában fennmaradt műemlék épület. A házat többször átépítették ugyan, de eredeti térszervezése és struktúrája kisebb kivételektől eltekintve alapvetően megmaradt. A nagy belmagasságú terekben részben utólag galériákat alakítottak ki, melyek a belső udvari és a kerti homlokzatokon is nyomot hagytak, illetve a nagyvonalú tereket több helyen válaszfalakkal tagolták. A homlokzatok egykori, gazdag ornamentikája nagyrészt eltűnt.

A pályázatban megfogalmazott tervezési program egy új, nagyléptékű teret foglal magában, mely befogadására a meglévő műemléki épület - értékeinek csorbulása nélkül - nem alkalmas. Pályázatunk az új nagytermet a telek tömbbelső felőli végébe javasolja elhelyezni, ezzel távolságot tartva mind a műemlék, mind a környező épületektől. Célunk a kiemelt fontosságú belső kert megtartása, mely a tervezett elrendezésnek köszönhetően a két épület, a meglévő műemlék és az új bővítés közé kerül, így mind a két ház funkcionálisan és térileg is tud kapcsolódni az ezen a területen kuriózumnak tekinthető, hangulatos belső kerthez.

A javaslatunk a tervezési programban megfogalmazott, összetett funkciókat egyértelműen elválasztva alakítja ki. A műemléki épület földszintjén, közvetlen utcai kapcsolattal kap helyet a kávézó és közvetlen kerti kapcsolattal az étterem. Az 1. emeleten helyeztük el a kulturális célú és kiállító tereket. A 2. emelet utcai traktusában az alapítványi irodák, az udvari traktusában és a tetőtérben pedig a co-working irodák kapnak helyet. A pinceszinten az új épület nagyterméhez kapcsolódóan helyeztük el az alapítványi klubélet kiszolgálására is alkalmas közösségi teret, mely pozíciójának köszönhetően a nagyteremmel közösen, akár szekcióteremként is tud működni.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - koncepció
2/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - koncepció

A Steinhardt Antal és Krisztinkovich Béla által tervezett épület nagyvonalú, elegáns terek sorolásából áll, mely elrendezés véleményünk szerint nem teszi lehetővé az utólagos bővítést, ráépítést és a mai igényeknek megfelelő, szükséges kiszolgáló funkciók elhelyezését. Ezért koncepciónk alapeleme az egykori épület régi fényének visszaállítása és a jelentős mértékű, kortárs építészeti eszközökkel történő bővítése anélkül, hogy a műemléképület integritása csorbát szenvedne. Az így megszülető épületegyüttesben a történeti atmoszféra és a kortárs építészeti karakter egymást erősítve képes jelen lenni, szolgálva és kifejezve a tervezési program szerinti intézmény küldetését.

Fő közlekedési rendszerek, az épületek térszerkezete

A meglévő épület három bejáratát megtartva alakítottuk ki az összetett funkciójú ház megközelítéseit.

A ház északi telekhatára mellett található, az utcát és a kertet közvetlenül összekötő földszinti átjárót megtartottuk és fedett-nyitott térként alakítottuk ki. Az utcai traktusba helyezett kávézó a teljes átjáró felőli falát megnyitva kapcsolódik az átjáróhoz, így külön, közvetlen utcai megközelítése van. Az átjáró fedett-nyitott térként való kialakítása lehetővé teszi a kapcsolódó bevilágító udvar kibontását, az átjáró kiteresedését, így feloldva annak folyosószerűségét. A bevilágító udvar a telekhatárig tartó bevilágító kertként természetes fényt enged az átjáróba.

Az itt meglévő, eredeti, húzott karú lépcsőn keresztül közvetlen kapcsolat biztosított a kávézó kiszolgáló terei felé, illetve a meglévő, eredeti csigalépcsőn keresztül a konyha kiszolgáló terei felé is a pinceszintre. Az átjáró a kert közvetlen megközelítése mellett az étterem külön használatát is lehetővé teszi, hisz annak kerti kapcsolatán keresztül az épület többi terétől függetlenül az utcáról is megközelíthető. Az átjárónak ezen felül a kert végébe tervezett nagyterem menekülése szempontjából is jelentősége van.

A déli kapun keresztül juthatunk az épület összes szintjét összekötő új lépcsőházba és a liftekhez. Az új közlekedőmag a tűzvédelmi előírások miatt zárt, füstmentes, túlnyomásos lépcsőházként alakítandó ki, melynek a földszinten közvetlen utcai kikötéssel kell rendelkeznie. A bejárat az utca szintjéről, a földszint magasságára a lift elérése után lépcsőzik fel, így biztosítva a teljes épület akadálymentes használatát. A liftek és lépcsőház közvetlen elérése miatt ez a bejárat dolgozói bejáratként is tud üzemelni, mely kártyás kialakítást feltételezve, akár az épület reprezentatív tereinek érintése nélkül is megközelíthetővé teszi a felsőbb szintek irodatereit és co-working tereit.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - axonometria
3/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - axonometria

Az utcai homlokzat középső főbejáratán keresztül a műemléki lépcső előterébe jutunk, ahonnan szintén megközelíthető a kávézó és az étterem is. Ehhez kapcsolódóan helyeztük el az utca szintjén lévő utcai traktusba a portát és az üzemeltetési irodát is.

A jelenleg kusza földszinti padlószinteket rendeztük. A földszint utcai traktusa (kávézó, porta és üzemeltetési iroda) az utcaszinttel azonos szinten van jelenleg is, a középső és hátsó traktus peremén lévő összetett szintviszonyokat pedig a főlépcsőház induló szintjére javasoljuk felhozni. A meglévő épület eredeti térstruktúráját visszaalakítjuk, az utólagos válaszfalakat elbontjuk, a műszakilag rossz állapotú födémeket, azonos pozícióban újraépítjük. Reprezentatív, nagy termek sorakoznak mind az utcai, mind az udvari traktusban. A középső traktusban pedig a két bevilágító kert és a főlépcsőház található. Ebben a középső zónában helyezzük el a szükséges, új közlekedőmagot, és a szükséges mosdókat úgy, hogy a déli bevilágító kert körüljárhatóvá válik. Az új közlekedőmagot a déli telekhatár mentén, a meglévő lépcsőházzal ellentétes oldalon terveztük, mely a lift kétirányú megközelítésének köszönhetően akadálymentes használatot biztosít a teljes épületnek.

Az új épületben kialakított nagyterem kulcsfontosságú funkcionális kérdése annak megközelítése. Javaslatunkban a műemlék ház déli bevilágító udvara mentén, a központi előcsarnokból indulva alakítottunk ki egy elegáns, reprezentatív lépcsőt, mely a főbejáraton keresztül közvetlen kapcsolatot teremt a süllyesztett padlószintű nagyterem felé. A központi előcsarnokból megközelíthető füstmentes lépcsőház és a liftek szintén a régi és új ház pinceszintjét összekötő nyaktagba érkeznek. A nyaktag a nagyterem előtereként működik, itt kap helyet a ruhatár is. A szükséges kiszolgáló funkciók pedig a meglévő épület pinceszintjén találhatók. A nagyterem déli falában egy egyenes karú lépcső vezet a galériára, mely az új épület teljes homlokzatát megnyitva a belső kerthez kapcsolódik. Ennek nem csak menekülési szempontból van jelentősége, de a terem alternatív ki- és bejárati lehetőségét is megvalósítja, a rendezvények típusától és az időjárástól függően.

Az egyes szintek funkcionális elrendezése

A földszint utcai traktusában található a kávézó, a porta, az üzemeltetési iroda és az akadálymentes bejárat. A kávézó kiszolgáló terei a pinceszinten kapnak helyet, melyek a földszinti átjáróban megtartott eredeti, húzott karú lépcsőn keresztül közvetlen megközelíthetők. A kávézó főbejárata a belső kertet és az utcát összekötő átjáróból nyílik, így lehetővé téve a háztól való külön használatot is, ugyanakkor a kapualjba vezető meglévő ajtón keresztül a kávézó kapcsolatban van az előcsarnokkal is.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - földszint
5/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - földszint

Az udvari traktusban kap helyet az étterem, mely így közvetlen kapcsolatban tud lenni a belső kerttel. Az étterem kiszolgáló tereit három szinten helyeztük el, azokat a meglévő csigalépcsővel és étellifttel összekapcsolva: a pinceszint és földszinten kívül - a földszinti nagy belmagasságnak köszönhetően - a házban egyedül itt tartottuk meg az amúgy eredeti galériaszintet. Az étterem az északi oldalon egy lépcsőn keresztül kapcsolódik a belső kerthez és a telek északi határa mentén kialakított fedett-nyitott teraszhoz. Az étteremhez kapcsolódik még egy különterem is, melynek a kert felé egy saját terasza is van.

A meglévő ház pinceszintjén alapvetően kiszolgáló funkciókat (kávézó és étterem kiszolgáló tereit, mosdókat, gépészetet, raktárokat és a szükséges sprinkler helyiségeket) helyeztünk el. A díszterem alatti, eredetileg egy nagy térként működő vívó és tornatermet, mely az angolaknán keresztül természetes megvilágítással rendelkezik visszaállítottuk. A terem így ideális helye az alapítványi klubéletnek, és a lokalizációja okán az 500 fős nagyteremmel közösen is használható, kiegészítve azt.

A ház déli bevilágító udvarát a meglévő födém elbontásával a pinceszintre süllyesztjük, így a lépcsőház és lift leérkezésénél természetes fény és legalább látványát tekintve kertkapcsolat alakul ki a pinceszinten is.

Az első emeleten a külső használatot feltételezve kaptak helyet a közösségi, kulturális célú és kiállító terek. A második emeleten az alapítványi irodák és az udvari traktusban co-working irodák. A középső traktus „kitisztított“, tágas közlekedő tereiben pedig a szükséges, kapcsolódó közösségi terek alakíthatók ki.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
24/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv

A tetőtér beépítése a meglévő tetőgeometria egyszerűsítéséből és rendezéséből alakul ki. A kerti oldalon lévő díszterem magastetejének gerincmagasságáig növeljük meg az utcai és udvari traktusok magastetejét is, így az épület legmagasabb pontja a meglévő állapottal azonos marad. A belső tetősíkokat megemeljük, így az épülethez méltó, nagy belmagasságú, nem tetőtérként érzékelhető, elegáns tetőtéri szint jön létre, melyben szükség esetén akár további galériaszint is kialakítható. A tervünk a díszterem feletti magasabban lévő födém fölé, egy külön lépcsővel megközelíthető plusz teret javasol, mely felülvilágítóval kap természetes megvilágítást. A galériaszintre vezető lépcső alatt kap helyet a teakonyha.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - tetőtér
9/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - tetőtér

Az épület közepére szervezett tetőtéri kert körben megnyitott, belső, kortárs homlokzatai a tetőtér kellő bevilágítását biztosítják, így a műemléki környezetben nem kívánatos tetőablakok építése elkerülhető. A tetőkert magában foglalja a meglévő lépcsőház felülvilágítóját és a déli bevilágító kertet is, melyek között egy intenzív tetőkertet alakítottunk ki.

Az északi bevilágító udvar fölött átvezetett híd-szerű összekötés a tetőtéri szint és a tetőkert körbejárhatóságát biztosítja és leválasztja az északi telekhatárra tapadó, északi bevilágító kertet. A déli bevilágító kert körül egy függőfolyosó biztosítja a kert körbejárhatóságát.

A közlekedőmag fölött a tetősíkba süllyesztve elhelyezhetők a szükséges kültéri gépészeti berendezések, melyek aztán a térdfalak mögött és a kialakított álpadlóban szövik be az épületet. A csigalépcső mellett és a liftek mögötti pozícióban a ház kerti és utcai traktusához kapcsolódóan alakítottunk ki nagyméretű gépészeti aknákat, melyek a földszintig látják el a különböző tereket.

Az új épület, 500 fős nagyterem

A telek hátsó részébe tervezett új épületben található a többféleképpen berendezhető 500 fős nagyterem. A terem szükséges nagy belmagassága, túlzó tömeget eredményezne a tömbbelsőben, így annak süllyesztésével és pinceszinti megközelítésével mérsékeljük azt. A meglévő ház és az új épület földalatti, felülvilágított összekötése révén az új épület a tömbbelsőbe helyezett, szinte szabadon álló, a kerítésből „kinővő" épületként tud viselkedni, nem zár el a szomszéd épületek felé. A nagyterem tömege, rövid oldalaival kifeszül az északi és déli telekhatár között. A hátsó telekhatártól viszont kissé elhúzva helyezkedik el, mely elhúzás lehetőséget biztosít arra, hogy a homlokzatot ne tűzfalként kezeljük, a tömbbelső felé egy intenzív, zöld kertet alakítsunk ki és a falat minimálisan megnyissuk (tűzgátló üvegezéssel).

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - metszet perspektíva
19/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - metszet perspektíva

A nagyterem természetes megvilágítását az extenzív zöldtetőben kialakított, pontszerű felülvilágítók adják, illetve a galériaszinten közvetlen kapcsolódik a belső kerthez. A felülvilágítók az alulbordás vasbeton födém gerendái közé feszülnek ki, homogén, szőnyegszerű kiosztásban.

A pinceszinten a terem egy világos, színezett, lazúrozott fa bélelést kap, mely faburkolat magába rejti a szükséges technikai eszközöket, kellemes puha felületként veszi körbe a fő teret és a terem akusztikájában is segít. A felső galériaszint és az alulbordás födém világos, fehér felületével könnyed felső lezárása a teremnek.

A hátsó kert alatti részen egy hosszanti, a nagyteremhez több helyen kapcsolódó, a terem esetleges osztásánál is használható raktársáv alakul ki.

A terem síkpadlós kialakításban használható keresztirányban és hosszirányban is. Mind a két esetben a terem kiegészítéseként tud működni az L-alakú galériaszint is. A galéria alatti tér közlekedőként is használható, így a terem felosztása esetén is biztosított a különböző termek külön megközelítése. A nagyterembe különböző mobil lelátók is építhetők, a legkülönbözőbb használatokat feltételezve, mely lelátók a bontható mellvédeknek köszönhetően közvetlenül kapcsolódhatnak a galériához.

A nagyterem elsődleges megközelítése a középső kapualjon keresztül, a központi előcsarnokból, a déli bevilágító kert mentén levezető lépcsőn keresztül van, ugyanakkor az északi telekhatár mentén megtartott fedett-nyitott átjárón és a kerten keresztül is érkezhetünk a terem galériájára, ahonnan a saját belső lépcsőjén és liften keresztül juthatunk le az alsó szintre.

Kertek

A pesti belváros sűrű beépítésében a telken található, gesztenyefás belső kert kiemelt érték, mely megőrzésének szükségessége pályázatunk egyik fontos állítása. A belső intenzív, hangulatos kertet kiegészítik a különféle szinteken kialakított egyéb kertek, zöld felületek. A műemléki ház két belső bevilágító kertje, melyből az északi a földszinthez, a fedett-nyitott átjáróhoz, a déli pedig a pinceszinthez kapcsolódik. A pinceszinti közösségi tér előtti meglévő angolakna szintén egyfajta süllyesztett kertként kapcsolódik a klubhelyiséghez, a kibontott parapetű ablakain keresztül.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv
20/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - látványterv

A környező épületekből látható nagyterem tetejét extenzív zöldtetőként alakítottuk ki. Illetve egy vékony intenzív hátsó kertsávot terveztünk a nagyterem mögötti raktársáv fölötti részen, a tömbbelső felé.

A tetőtérhez kapcsolódó belső tetőteraszon szintén egy intenzív kert található, mely egyedi mikroklímát eredményez a teraszon.

Anyaghasználat és homlokzatok

A műemlék épület homlokzati díszítései, különös tekintettel a kerti homlokzat egykori díszítésére, a tudományos dokumentáció alapján visszaállítandó. A homlokzat színe a falkutatás eredménye alapján szintén visszaállítandó. A megemelt tető részben lapostetős kialakítású, mely fedésére antracit színű fémlemezt javaslunk, mely magába tudja rejteni a kültéri gépészetet takaró rácsokat és a felülvilágítót is, homogén egységes tetőt eredményezve.

A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - utcai homlokzat
11/24
A Hetedik Műterem terve a Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázaton - utcai homlokzat

Az új épület világos színű vakolt homlokzatokkal és fa szerkezetű nyílászárókkal készül, melyet a tömb környező épületeiből látható extenzív zöldtető zár le. A belső kert északi és keleti oldalát határoló fedett-nyitott terasz falburkolata és padlóburkolata a belső terekben használt fa burkolattal azonos, színezett, lazúrozott lécburkolat.

Szerk.: Nemes D. Nikolett

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk