Épülettervek/Tervpályázat

A szellemi egység köre – A Studio IN-EX és az ARROW terve a Mathias Corvinus Collegium épületére

1/5

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
1/5

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

A szellemi egység köre – A Studio IN-EX és az ARROW terve a Mathias Corvinus Collegium épületére
Épülettervek/Tervpályázat

A szellemi egység köre – A Studio IN-EX és az ARROW terve a Mathias Corvinus Collegium épületére

2021.04.27. 08:06

Projektinfó

Az Egység Köre – Az új MCC campus

Tervezés éve:
2021

Stáblista

Vezető építész tervezők:

ARROW: Ulrik Raysse, Bertrand Labalette

STUDIO IN-EX: Ivány Inke, Jassó Sándor, Krámer Péter

Építész tervezők:

ARROW: Eduardo Vieira, Mohamed Samir Hassan

STUDIO IN-EX: Dobszai Dániel, Nagy Ádám, Sales Oliver, Zalántai Ágnes

STUDIO IN-EX - Szakági tervezők:

Tartószerkezet: Szabó Gábor

Tájépítészet: Stoeva Liliya, Szakács Barnabás, Szécsényi Natália (Lépték-Terv Tájépítész Iroda)

Épületgépészet: Szilágyi Antal

Épületvillamosság: Bakos István

Tűzvédelem: Csonka László

Út és közműterv: Diviki Gábor, Kurucz Adrienn

Letölthető dokumentumok:

Az MCC tervpályázatának megvételre ajánlott pályaműveit ismertető sorozatunkban végül a Studio IN-EX és a koppenhágai székhelyű ARROW közös tervét mutatjuk be. A pályaművet a bírálóbizottság különösen a terepre illesztés, a térszervezés és az elegáns belső udvar kialakítása miatt javasolta megvételre.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Beépítés-szimbólum: A beépítés fő eleme egy olyan központi jel, amelynek minden irányból ugyanaz az olvasata, így karakteresen közvetíti a Collegium új üzenetét, a szellemi központi egység gondolatát. A természeti környezet felett lebegő tiszta forma határozott, de nem hivalkodó, értékálló, környezetbarát, egységes megjelenésével, korszerű homlokzati és térszervezési megoldásaival méltó keretet kíván adni a benne zajló tevékenységekhez, a magas színvonalú, komplex képzéshez és szellemi műhelymunkához. A transzparens megjelenés célja, hogy nyitottságot közvetítsen és a földszinti közösségi tereket vizuálisan összekapcsolja a körülötte kialakított nívós zöldfelületekkel, vízfelületekkel. Ez a sokrétű összefonódás egyben lehetőséget teremt a szünetekben a pihenésre, felkészülésre, az elmélyülésre és a rekreációra. A letisztult, nagyvonalú formával, a korszerű és funkcionális épületburokkal, a környezetbarát megoldások integrálásával a tervezők az innovatív, de tradíciókon alapuló Tudásközpont szellemiségét szeretnék tükrözni.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
1/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Az épület telepítését és tömegképzését a környezet adottságainak, az előírásoknak és a kiírási program paramétereinek figyelembevételével határozták meg: a terepadottságokhoz maximálisan igazodva, a meglévő fás területeket megőrizve, a kívánt funkcionális igényeket, alapterületeket is szem előtt tartva. A tervezés folyamán a telken kívüli zöldterületek elhelyezkedését, kapcsolódási lehetőségeit, a panorámát, a közlekedési irányokat, valamint a közúti csatlakozási lehetőségeket is számításba vette a Studio IN-EX és az ARROW csapata. A tájolás, átszellőztetés, árnyékolás, zöld környezet telepítése, napsugárzás, esővíz kezelése a természetes környezetbe való illesztést szolgálja, melynek célja, hogy az épület a környezeti egyensúly iránt elkötelezett, innovatív oktatási intézmény képét sugározza.

Térstruktúra-Közösség-építés-Anyaghasználat: Az épület tömege magasabb, mint a szomszédos épületek, ezért az illeszkedés megkönnyítésére a homlokzatot meghajlították, a nagyobb tömeget kerek formával optimalizálták. A tervezők ezzel kívánják ellensúlyozni a mellette lévő lakóházak kisebb tömegét úgy, hogy az épület egyben illeszkedni tudjon a középület funkció elvárásaihoz. Az így kialakult központi belső kert és fedett udvar átlátható környezetet nyújt a diákok, az épület dolgozói és a könyvtár vagy a konferenciaközpont időszakos látogatói számára egyaránt. Az épület előtti fás, természeti zöldfelület főleg intimebb funkciókat kapott, kivéve a főbejárat előtti reprezentatív kialakítású burkolt felületet, amelyet vízfelületekkel tettek hangsúlyossá a tervezők. A hátsó kertet ezzel összhangban alakították ki, egy második bejárat is található ott. A teremgarázs lejáratát a telek legalsó pontjára, a közlekedőmagok a központi területekre helyezte a pályázó. A belső szervízútról jól ellátható a telek belső része, és a másodlagos megközelítést is lehetővé teszi. Innen biztosítható az étterem és a kiszolgáló területek feltöltése. A tervezett középület környékén többnyire lakóházak helyezkednek el, léptékében és tömegformálásában ehhez kíván igazodni, amelyet anyaghasználatában a fahatású felületek humanizálnak. A zöld teraszokkal megmozgatott tömeg elősegíti a környezetkapcsolatot, az árnyékolóval, fény-árnyék hatásokkal kiküszöbölhető a nagy nyári felmelegedés. A tervezés során a tájolási adottságokat is próbálták figyelembe venni, a szerkezetek megválasztásakor pedig reális költségű, megvalósítható műszaki megoldásokat alkalmaztak a tervezők. A homlokzatok és járófelületek anyagai időtállóak, a belső burkolatok nagy kopásállóságúak.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
3/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

TÁJÉPÍTÉSZET KONCEPCIÓ

A kert tervezésekor fontos szempont volt a reprezentatív megjelenés, ugyanakkor az is, hogy a diákok, dolgozók sajátjuknak érezhessék a kertet, ezért publikus, fél publikus és privátabb használatú terekben gondolkodnak a tervezők. A publikus terület az épület bejárati része, ahol minden ide érkező áthalad, ettől északra az erdős terület fél-publikus használatú, az épület mögötti kertrész pedig a privátabb terület. Direkt lehatárolás a területek között nincsen, a növényzet és a funkciók jelzik ezt indirekt módon. A terület körül kerítés húzódik, így a belépés csak meghatározott pontokon történik.

A tervezett kert három fő funkcionális részre tagolódik. Első rész a bejárati terület, mely feladata az érkezők bevezetése az épületbe és a kertbe reprezentatív elemekkel. A bejárati lépcsősoron haladva balról a támfal határolja, majd két oldalról pedig a vízarchitektúra fogadja a vendégeket, dolgozókat, diákokat. Az épület előtt a burkolt felület kiszélesedik, előkészítve az épületben a tér folytatásaként az agorát, ugyanakkor találkozási helyként is funkcionál, kültéri bútorokkal kiegészülve. A bejárati területtől északra és délre található a vízarchitektúra, amelynek déli oldali indulási pontja a terepszinten magasabban van, onnan kíséri végig az épületet és a terepszintet a könyvtár előtt. Az északi oldalon a konferenciaterem és a fitnesz előtt húzódik, majd a bejárati térhez érkezik meg. A belső terekből – könyvtárból, a konferenciateremből és a fitneszteremből – kitekintve így egy inspiráló környezettel kerülhetünk kapcsolatba, amely látványa frissítően hat a tanulás vagy egyéb testi-szellemi munka közben. A kert másik fontos része az épülettől észak-nyugatra található erdős parkrész, ahol az eredeti terepet megtartva kialakulhatott egy erdősebb, védettebb, intimebb kertrész a meglévő fák és növényzet megtartásával. Ebben a kertrészben kapott helyet a kápolna, amelyet egy ösvény kapcsol össze a főbb területekkel.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
4/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

A harmadik kertrész az épület mögött helyezkedik el, privátabb terület, amelyet csak a diákok és a dolgozók használnak. Itt egy ún. napozórét kialakítására törekszenek a tervezők, amely egy nagyobb vízszintes gyepes felület, teret adva a kikapcsolódásnak, rekreációnak, emellett a terep adta lehetőségeket kihasználva az amfiteátrum, amely teret ad kültéri tanóráknak, csoportos munkának, vagy alkalmas a szabadidő eltöltésére is. A kert természetes megjelenése jól egészíti ki az épület tömegét, befogadja azt a természetességével, a meglévő terepadottsághoz alkalmazkodik, kihangsúlyoz egy-egy adottságot támfalakkal, rézsűkkel, vagy éppen vízszintes felületekkel ellensúlyoz. A növényalkalmazás során fontos szempont az őshonos, adaptálódott növények alkalmazása, illetve a tervezésben fontos pont volt az északnyugati részen az erdős-ligetes fás állomány megőrzése. Többszintes növényállományt terveztek a kertészek, az erdős területen főleg fákból, alacsony cserjékből és talajtakaróból az átláthatóság biztosítása érdekében, egyéb területekre díszfüveket, évelőket, talajtakarókat és alacsony és középmagas cserjéket alkalmaztak a fák mellett.

A kerti funkciókat padokkal, székekkel egészítették ki a terek jobb használhatósága érdekében, illetve az erdős kertrészben egy sakkasztalt is elhelyeztek. A bejáratokhoz fedett kerékpártárolók lettek elhelyezve. A megvilágítást az utak és ösvények mentén alacsony és középmagas fénypontú világítótestek végzik, hogy a késő esti órákban is megfelelően használható legyen a kert. A földszinti zöldfelületek mellett tetőkerteket is kialakítottak: az épület szívében egy intenzív zöldtető, amely az épület belsejébe hozza a természetet, illetve fentebbi szinteken, a hídon és a teraszon zöld szigetekként további kétszintes intenzív zöldtető. A tetőszinten megosztva található extenzív zöldtető (a napelemek alatt), és intenzív zöldtető, mind megközelíthetően a teraszról.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
5/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

A csatlakozó közterületeken felülvizsgálták a járdákat, parkolókat. Az MCC jelenleg az Alsóhegy útról induló lépcsőn keresztül közelíthető meg a völgy felőli oldalról, míg a hegy felől az épület oldalával átellenes oldalon található járda teremti meg a közlekedési lehetőséget. A tervezett állapotban az MCC oldalában is közterületi járdát alakítottak ki a tervezők, elősegítve ezzel a gyalogos közlekedést. Az MCC oldalában a garázskihajtó két oldalán 2+3db K+R parkolót helyeztek, amelyek a fiatalabb korosztály biztonságos közlekedését segíti elő. Az épülettel átellenes oldalon lévő merőleges parkolók megmaradnak a mélygarázsba behajtani nem tudó vendégek kiszolgálásának részére. Az épületen belül pedig a tervezők egy 82 férőhelyes, egyirányú körbejárható parkológarázst alakítottak ki a -2. szinten.

Az MCC telkétől délre elhelyezkedő zöldterületek – a meglévő faállomány kiegészítésével, átvezető utakkal és lépcsőkkel – parkosítva lettek a tervekben. Ez a parkos terület egyfajta előkészítése az épület körüli parknak, kiegészíti és kiterjeszti azt a közterületre is, miközben olyan érzést kelt az épület felé haladva, mintha felfelé másznánk az erdőben.

 

Szerk.: Hulesch Máté

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk