/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Épülettervek/Tervpályázat

A Multifunkcionális városi közszolgálati telephely, Szombathely tervpályázat zárójelentése

1/5

1. számú pályamű

2. számú pályamű

3. számú pályamű

3. számú pályamű

?>
?>
1. számú pályamű
?>
2. számú pályamű
?>
3. számú pályamű
?>
3. számú pályamű
1/5

1. számú pályamű

2. számú pályamű

3. számú pályamű

3. számú pályamű

A Multifunkcionális városi közszolgálati telephely, Szombathely tervpályázat zárójelentése
Épülettervek/Tervpályázat

A Multifunkcionális városi közszolgálati telephely, Szombathely tervpályázat zárójelentése

2016.06.27. 11:48

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Szombathely

Tervpályázatot írtak ki egy költséghatékonyan működtethető központi telephely tervezésére és egy egységes ipari park beépítésére, a szombathelyi Önkormányzat tulajdonában álló közszolgálati gazdasági társaság számára. A Bírálóbizottság I. és II. díjat nem adott ki, III. díjban Bózsó Csongor tervét részesítette, melyet továbbtervezésre javasolt. 

1 Tájékoztató adatok

1.1 A tervpályázat kiírója (ajánlatkérő)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt.
9700 Szombathely, Welther Károly utca 4.

A tervpályázat lebonyolítója

MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A tervpályázat tárgya

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló közszolgáltató gazdasági társaság számára, egy egységes és gazdaságilag optimálisan és költséghatékonyan működtethető központi telephely tervezése, valamint egy egységes ipari park beépítési javaslata.

A tervpályázat célja 

A közszolgáltató gazdasági társaságok infrastrukturális centralizációja a Sárdi-ér utcai iparterületek jövőbemutató fejlesztése mentén, az ingatlan portfólió minél teljesebb körű hasznosítása, amelynek megalapozását a szükséges és a lehető legmagasabb szintű projekt megvalósítás biztosíthatja.


1.3 A tervpályázat fajtája, formája

3.a) A tervpályázat fajtája: NYÍLT

3.b) A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS, TITKOS

3.c) A tervpályázat lebonyolítása a

 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
 • a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
 • valamint a tervpályázati kiírás előírásai szerint történt.


1.4 A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata


a. Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete: 2016. március 24. péntek

b. Helyszíni szemle időpontja: 2016. március 30. szerda, 14.00 óra

c. Kérdések feltevésének határideje: 2016. március 25. péntek

d. Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. április 4. hétfő

e. Pályaművek módosított beérkezésének határideje: 2016. május 30. hétfő, 16.00 óra

f. A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, 2016. június 17. péntek, 11.00 óra

g. Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2016. június 30-ig

h. Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. július 31-ig

2. A lebonyolítás rövid ismertetése, pályaművek állapota

A tervpályázati kiírás 2016. március 24. napján, 2016/S 059-098873 azonosító számmal, az Európai Unió Hivatalos Lapjának HL/S 59. számában került közzétételre. A tervpályázati kiírást mindösszesen 1046 potenciális pályázó tekintette meg, míg a dokumentáció regisztrációt követő letöltésére 51 pályázó vállalkozott. Az előzetes intenzív érdeklődés ellenére mindössze 4 pályamű érkezett a kiíróhoz.

A Lebonyolító 2016. június 8. napján 11.00 órára, a Bírálóbizottság első plenáris ülésére szállította a helyszínre a beérkezett pályaműveket.

A Bírálóbizottság tagjai megállapították, hogy valamennyi benyújtott pályázat csomagolása sértetlen. A bontás megkezdhető.

Ezt követően a bonyolító a pályázatok bontását a bizottság tagjaival megkezdte 11:15 órakor.

A Bírálóbizottság mind a négy beérkezett pályázatot kibontotta. A pályaművek valamennyi munkarészét bírálati sorszámmal ellátta és a pályázatok azonosítására szolgáló jelöletlen borítékokat a bírálati sorszámmal történő ellátását követően a bírálati munka befejezéséig elzárta.

A tervpályázatok bontása, pályaművek sorszámozása, aláírások, kiállítási állványra felhelyezése 12.00 órakor befejeződött.


2.1 A Bírálóbizottság munkája 

A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint, valamennyi benyújtott pályamű részletes bírálatával, a bírálati szempontok alapján végezte munkáját 2016. június 8. és június 15. között 4 plenáris ülésen. Az ülések között a BB tagjai és szakértői részben egyedi, részben közös egyeztetésen alapuló bírálatot folytattak.

A Bírálóbizottság munkája nem volt nyilvános.

A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen – a Kbt. szerinti jogorvoslati lehetőséget ide nem értve – fellebbezni nem lehet.


3. A Bírálóbizottság összegző megállapításai 

A Bírálóbizottság a részletes bírálat után megállapította, hogy a hazai tervpályázatokra beérkező átlagos mennyiségnél kevesebb számú pályamű érkezett. Viszont a beérkezett pályaművek mindegyike teljesítette az elvárt tartalmi és formai követelményeket. A pályaművek tartalmukban különböző módon, de értékes javaslatokat tartalmaztak.

Megállapította, hogy egyetlen pályamű sem volt olyan minőségű, hogy változtatás nélkül a megvalósítás alapja lehetne, így I. és II. díjat nem adott ki. A pályázatok egymáshoz viszonyított minősége alapján végül is a 3. számú pályaművet tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy a továbbtervezés alapja legyen. Ennek megfelelően III. díjban részesítette, és javasolta, hogy a továbbtervezést ennek alapján folytassa a Kiíró.

Megállapította továbbá, hogy a 2. és 4. számú pályamű döntően azonos tartalmú és színvonalú volt, ezért mindkettőt rangsorolás nélküli IV. díjban részesítette. Az 1. számú pályaművet összességében nem díjazta, de részmegoldásaiért megvételben részesítette.

A Bírálóbizottság összességében megállapította a benyújtott tervek alapján, hogy a tervpályázat – mind szakmai tartalmát, mind a pályázatok alacsony számát tekintve – csökkent értékű, ezért a teljes díjazásra meghatározott 8,0 MFt összeg helyett csak 6,0 MFt felosztását javasolta a pályaművek egymáshoz viszonyított szakmai színvonala alapján.

Dr. Németh Gábor a Bírálóbizottság elnökének összegzése a beérkezett pályaművekről:

A beérkező pályaművek egyike sem teljesítette teljes körűen a megfogalmazott igényeket. Álláspontom szerint merőben újszerű megoldást, innovatív elemet egyik pályamű sem tartalmaz.

A részletesen kifejtett indokok alapján sem I. sem II. díj odaítélését nem látom indokoltnak.

Rangsorolás nélküli III. díjban javaslom részesíteni az 1. és a 2. számú pályaművet 1,5- 1,5 millió Ft díjazással.

Megvételre javaslom a 3. és 4. számú pályaművet 500 – 500 ezer Ft díjazással.


5. A Bírálóbizottság ajánlása 

A Bírálóbizottság a Sárdi-éri úti multifunkcionális közszolgáltatási telephely kialakítása tárgyában lefolytatott nyílt tervpályázati eljárás eredményeként javasolja a kiírónak, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 3. számú és III. díjat nyert pályaművet benyújtott tervezővel folytassa le.

Amennyiben a 3. számú és III. díjat nyert pályaművet benyújtott tervezővel történő szerződéskötés valamely okból meghiúsul, abban az esetben a Bírálóbizottság javasolja a kiírónak, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a rangsorolás nélküli IV. díjban részesült 2. számú pályaművet és a 4. számú pályaművet benyújtott tervezővel együttesen folytassa le.

Amennyiben rangsorolás nélküli IV. díjban részesült 2. sz. pályaművet és a 4. sz. pályaművet benyújtott tervezők valamelyikével történő szerződéskötés valamely okból meghiúsul, abban az esetben a Bíráló Bizottság javasolja a Kiírónak, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a megvételben részesült 1. sz. pályaművet benyújtott tervezővel együttesen folytassa le.


6. Díjazás

 • III. díjban és 2.500.000.-Ft-os díjazásban részesült a 3-as sorszámú pályamű.
  Szerzője: Bózsó Csongor
  Vezető tervező: Bózsó Csongor
  Munkatársak: Bartha Zalán, Bózsó Barna


3. számú pályamű
4/5
3. számú pályamű 

 • Rangsorolás nélküli IV. díjban és 1.500.000.-Ft-os díjazásban részesült a 2-es sorszámú pályamű.
  Szerzője: Szántó és Mikó Építészek Kft.
  Vezető tervezők: Mikó László, Nagy Sándor, Bérces László
  Szakági tervezők: Lukács László, Széll András, Lád Gergely, Gyüre Borbála Munkatársak: Rohonczi Donát, Juhász Kristóf

 • Rangsorolás nélküli IV. díjban és 1.500.000.-Ft-os díjazásban részesült a 4-es sorszámú pályamű.
  Szerzője: Építész Stúdió Kft.
  Vezető tervezők: Fialovszky Tamás, Félix Zsolt, Nagy Iván, Sólyom Benedek Szakági tervező: Mangel Zoárd
  Munkatársak: Ábrahám Tamás, Hellenpárt György, Kenéz Gergely

 

 • Megvételben és 500.000.-Ft-os díjazásban részesült az 1-es sorszámú pályamű.
  Szerzői:
  Vezető tervező: Szalai Attila
  Szakági tervezők: Bodor Zoltán, Czap Attila, Nagypál Tibor, Somlai Péter, Szatmári Örs, Szilvás István, Pintér Gábor
  Munkatársak: Horváth Gábor, Jávorházy Judit, Kajári Tünde, Mojtó László, Németh Márk, Csitos Csilla, Gyurkovics Gábor, Jánosi Csaba


A Bírálóbizottság 

 

Elnök: Dr. Németh Gábor
Társelnök: Kuslits Tibor 
Tagok: Pothárn László, Piroska László, Wéber József 
Lebonyolító: Eltér István 

Szombathely, 2016. június 15.
 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.