Épületek/Középület

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

1/21

Baja, Eötvös József Főiskola

?>
Baja, Eötvös József Főiskola
?>
Baja, Eötvös József Főiskola
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
?>
1/21

Baja, Eötvös József Főiskola

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
Épületek/Középület

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

2008.05.05. 09:59
MÉD

Építész vezető tervező: Puhl Antal DLA, Dajka Péter

1. Előzmény
Irodánk nyerte meg 2004-ben a bajai Eötvös József Főiskola épületének bővítésére kiírt nyílt tervpályázatot. Az épületet a program szerint egy aulával és nagyelőadóval, tantermekkel és könyvtárral kellett bővíteni. A tervezés 2004-ben kezdődött, az épületet 2008. április 25-én adták át PPP konstrukcióban. A beruházó, illetve a kivitelező a Swietelsky Építő Kft. volt.

Az Eötvös József Főiskola két önálló intézményből jött létre: a 135 éves múltra visszatekintő Tanítóképzőből és a hetvenes évek elején létrehozott Vízügyi Főiskolából. Ezen intézmények épületei a városban most szétszórtan találhatók, sokszor párhuzamos funkciójú épületekkel. A könyvtár, a nagy előadóterem és az ünnepségekre is alkalmas aula létesítésével fontos cél volt többek között a szétszóródottság megszüntetése.

 

Baja, Eötvös József Főiskola
1/21
Baja, Eötvös József Főiskola

Baja, Eötvös József Főiskola
2/21
Baja, Eötvös József Főiskola

 

2. A tervezési terület - az ott található épületek
A tervezési terület Baja központjához közel, a Sugovica partján helyezkedik el, az árvízvédelmi töltés védett oldalán. A telket a másik oldalról egy közút határolja. Ennek az útnak nincsen jelentős forgalma, és talán ezért is erősebb a telek „vizuális" kötődése a Sugovicához, mint a városi szövethez.

A területen található az Eötvös József Főiskola Műszaki Karának épülete, kollégiuma, laborépülete, illetve egyéb kisebb raktárépületek. A főiskola épülete 5 szintes. A földszinten, az épület kontúrjától 3 m-rel visszahúzódva, az épület tartószerkezeti rendszeréből adódóan helyezkednek el a gépészeti és egyéb kiszolgáló helyiségek. Ez a szint nincs közvetlen belső kapcsolatban az épület többi szintjével. Az épület fő szintje a magasföldszint, ahová grandiózus előlépcsőn jutunk. A program kiírásának és a célszerűségnek megfelelően az új épület ezen a szinten keresztül kapcsolódik a helyiségek funkcionális rendszeréhez.

 

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
3/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
4/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
5/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

 

A terület másik meghatározó épülete a kollégium. A kollégiumi szobák teraszos kialakítása nagyszerűen kihasználja a környezet adottságait. Bár építészeti minőségében jó színvonalú volt, ugyanúgy felújításra és bővítésre szorult, mint a főépület. A kollégium eredeti tervezője Tokár György Ybl-díjas építész volt.

A közút túlsó oldalán lévő épületek lapos tetősek, 3-4 szintesek. A főiskola jelenlegi épülete méretével uralja a környezetét mely karakteres téglaarchitektúrájával építése idején kifejezetten jó építészeti színvonalat képviselt. A területen több, nagyméretű fűzfa található, melyek lehetőség szerinti megtartása a tervezés egyik fő célja volt. A területen található egyéb raktárépületek az új épület megépülte után elbontásra kerülhetnek.

 

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
6/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
7/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
8/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

 

3. A tervezési koncepció
A tervezésnél fontosnak tartottuk, hogy a tervezett új funkciók – melyek új épületszárnyakban jelennek meg – a meglévő épülettel együtt szerves egészet alkossanak. Ezért nem kívántunk a hetvenes években épült, építészetileg korrekt épülettel rivalizálni, azt mintegy zárójelbe tenni, de természetesen olyan épületet terveztünk, melyen az „alkalmazkodás" mellett a jelen kor is érzékelhető.

Az új épület, tömegében nem kíván rivalizálni a meglévő épülettel. Attól két szinttel alacsonyabb, háromszintes kialakítású. Mind az utca felől, mind a Sugovica felől a főépület karakterének folytatásával egyfajta ritmust ad, ami újabb bővítés esetén tovább folytatható.

 

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
9/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
10/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

 

A beépítésben a Sugovicára merőleges beépítést folytattuk. Az új funkciókat két a folyóra merőleges szárnyban helyeztük el. Az egyik egy tiszta könyvtári szárny, míg a másik szárny szorosabban kapcsolódik az oktatáshoz (aula, tantermek, nagyelőadó). Ezzel lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az új szárnyak szinte minden részéből legyen vizuális kapcsolat a Sugovicával és a lehető legkisebb felületen „érintkezzen" az épület a közúttal.

A bővített együttes súlypontja is eltolódott, ezért a főbejáratot a két új szárny között helyeztük el. Az új szárnyakban is – mint a meglévő épületnél – a magasföldszintet tettük fő szintté. Ezen a szinten kapcsoltuk össze az új épületszárnyakat a meglévő oktatási épülettel. Ezzel olyan struktúrát kívántunk létrehozni, ami egy esetleges további bővítésnek sem akadálya. Mivel a jelenlegi épület és a kollégium is téglaburkolatú, így egyértelmű volt számunkra, hogy az új szárnyak is téglaburkolatot kapnak.

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
11/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
12/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
13/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

 

4. Funkcionális kialakítás
Az új épületben is a magasföldszint jelenik meg fő forgalmi szintként, ezáltal a meglévő épület logikáját folytatja tovább, ami a telepítésben is következetesen folytatódik, ugyanis az új funkciókat a meglévő épülettel párhuzamos, vele közel megegyező traktusszélességű két épülettömbben helyeztük el.

Az utca felé zárt homlokzatok egyszerűen jelölik ki a gazdasági és a személyi főbejáratot. Mivel az új épületbe kerül át a főbejárat, ezért a meglévő épület keleti oldali főbejárata későbbiekben megszűnik, ezen az oldalon nagyméretű, kultúrált parkoló alakul ki.

Az új épület főbejárata a két új épülettömb között felvezető lépcsőn közelíthető meg. A szélfogón keresztül jutunk be a magasföldszinten lévő bejárati előcsarnokba. Innen mehetünk tovább az előadótermi szárnyba, illetve a könyvtári szárnyba. Ezen a szinten van összekötve a két új szárny a meglévő épület magasföldszinti előcsarnokával. A két új szárny alapvetően a következő funkciókat tartalmazza:

  • Előcsarnok, aula
  • Nagyelőadó
  • Tantermek
  • Könyvtár
  • Gépészet

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
14/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
15/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
16/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

 

Előcsarnok, aula
A bejárattól balra helyezkedik el az aula, nagy belmagasságú, többfunkciós tér, mely egy nagy üvegfallal nyílik a Sugovica felé. Az egész együttes szempontjából az aula a központi helyre került. Egyrészt elosztó funkciója van. Innen közelíthető meg a nagyelőadó, a meglévő épület előcsarnoka, a könyvtár és a földszinten lévő oktatótermek. Alkalmas különböző rendezvények, ünnepségek, kiállítások, stb. lebonyolítására. Nagyobb rendezvények esetén a szintbeli ruhatár, a földszinti mosdók és az emeleti büfé használható.

Nagyelőadó

Az aulából közvetlenül jutunk az előadóterembe, mely 290 férőhelyes. A vertikális közlekedő mag két oldalán van a ruhatár, úgy méretezve, hogy az nagyobb rendezvények esetén is megfelelő legyen.

Az előadóteremben a lejtős nézőtér mögött, a galérián található a technikai helyiség, mely a szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő, projektor stb.) tárolására alkalmas. Igény esetén tolmácsfülke kialakítására is van lehetőség.

 

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
17/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
18/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
19/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

A bajai Eötvös József Főiskola bővítése
20/21
A bajai Eötvös József Főiskola bővítése

 

Könyvtár
Magasföldszint
A bejárattól jobbra ezen a szinten nyílik a könyvtár. Az ellenőrzési pontokon áthaladva a kölcsönző pulthoz jutunk. Vele szemben található a három szintet összefogó közlekedési mag (lépcső-lift), mögötte a vizesblokkal (női, ffi, mozgáskorlátozott).

A kölcsönzőpult mögött található az infotéka, mögötte pedig két összenyitható multimédiás olvasóterem. A nyugati oldalon találhatók az olvasóhelyek, közel 270 könyvtári asztallal. Az olvasóteret a fénymásoló választja el a szabadpolcos könyvkiválasztótól. Ebből nyílik négy kutatószoba. A szabadpolcos rész folytatásaként, de térben leválasztva található a régi könyvek tára, szintén olvasóhelyekkel.

Földszint

A földszintet a bejárat melletti lépcsőn és liften lehet megközelíteni. Ezen a szinten van a meglévő épület felől a személyzeti, illetve a gazdasági bejárat, illetve innen is érkezhetnek a mozgáskorlátozottak. A személyzeti bejárat mellett található a jegyzetbolt. Az épület déli szárnyában további szabadpolcos könyvkiválasztó van, míg az északi oldalon, egy középfolyosóról nyílva találhatók a könyvtárosi munkahelyek illetve az irattárak.

I. emelet
A vertikális közlekedési magon jutunk az első emeletre, ahol a szabadpolcos könyvkiválasztó nagy része található. Ebből 15 kutatószoba nyílik. A tér északi részében egy tömörpolcos raktár került kialakításra.

Oktatótermek
Földszint
Az aula alatt 6 szemináriumi terem található. A termek egyenként 40 fősek.
A meglévő épületet az újakkal összekötő személyzeti porta mellett egy különterem van. Az előadóterem alatt egy audiovizuális labor található a hozzá tartozó montírozóval, süketszobával, vezérlővel és raktárral.

Gépészet
Földszint
A gazdasági porta közelében – a földszinti folyosóról nyílóan – helyezkednek el a gépészeti és elektromos helyiségek, úgymint trafó, kisfeszültségű kapcsolótér, UPS-helyiség, rack-helyiség, szellőzőgépház. A gazdasági porta ellenőrzésében juthatnak a tanárok és a mozgáskorlátozottak mind a régi mind pedig az új épületbe.

képek és szöveg: Puhl Antal Építész Irodája Kft


Eötvös József Főiskola bővítése,
könyvtár, aula és nagyelőadó
Baja, Szegedi út 2.

generáltervező: Puhl Antal Építész Irodája Kft.

tervezők:
építész vezető tervező: Puhl Antal DLA, Dajka Péter
építész tervezőtárs: Füzesi Katalin
statika: Hampl Róbert - Hampl Építész Iroda Kft.
gépészet: Oltvai András - Oltvai Gépész Stúdió Kft.
elektromosság: Kovács György - Provill Kft.
lift: Billitz Tibor - Schindler Hungária Kft.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk