Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Középület

320° Művészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázata - 4D Építész Stúdió Kft.

1/5

Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.

?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
?>
1/5

Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.

320° Művészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázata - 4D Építész Stúdió Kft.
Épülettervek/Középület

320° Művészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázata - 4D Építész Stúdió Kft.

2010.09.02. 08:49

Részletesen bemutatjuk a 4D Építész Stúdió Kft. által a siófoki 320° Kulturális, Oktatási és Technikai Központ tervpályázatára benyújtott művet

Részletek a műleírásból

BEÉPÍTÉS, TELEPÍTÉS, MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

A meglévő, megmaradó kenyérgyári üzemi épület nagy mértékben meghatározza az 1.beruházási ütem új épületrészeinek telepítését. Koncepciónk szerint a meglévő-megmaradó épület központi szerepet kap a beruházásban mind funkcionálisan, mind a meghatározó építészeti értékek és karaktereknek hierarchiájában. A meglévő-megmaradó épület szabadon hagyásával - javaslatunk szerint - az épület körül olyan közösségi zóna alakul ki, mely városi (elő)térként bejárati előteret biztosít a Szekrényessy u. felől, ugyanakkor kissé zártabb rendezvényteret és „nyugalmi zónát" alkot az épület mögötti (belső új felöli) zónában.

Az új épületrészek a meglévő-megmaradó épületrésztől délre kapnak helyet –megfelelő építészeti „attitűddel" és kifejezésmóddal alkalmazkodva a meglévő-megmaradó épülethez és építészeti értékekhez. Az épületkomplexum gyalogos és gépkocsik általi megközelítését a Déli és Szekrényessy utcák felől javasoljuk (a Szekrényessy u-ról nyíló süllyesztett szintű fedett-nyitott parkoló terület kialakításával.)   

 

 

FUNKCIONÁLIS ISMERTETÉS

ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS ISMERTETÉS

Az I. építési ütemben (a meglévő-megmaradó épületrészben és a hozzá kapcsolódó új épületrészben) kerülnek elhelyezésre a Művészeti tevékenységhez kapcsolódó tércsoportok, valamint a gasztronómiai, kereskedelmi és adminisztrációs tevékenységek –integrálva a fő közönségforgalmi és közönség kiszolgáló funkciókat. Az I. építési ütemet kb. 7000 m² bruttó szintterülettel javasoljuk kialakítani –mivel itt kell megvalósítani a fő közönségforgalmi gyűjtő-elosztó-kiszolgáló  teret is (melyek a II. ütemet is fogják szolgálni).

A II. építési ütemben kap helyet az oktatási tevékenység és az ismeretterjesztő tevékenység. E II. ütemben megvalósuló funkciókat kb. 4350 m² bruttó szintterülettel javasoljuk megvalósítani; az alapterületi redukció fő okai: külön konferenciaterem kialakítását nem javasoljuk (összevonásra kerül a „színház térrel"), továbbá már az I.ütemben megvalósul a közönségforgalmi kiszolgáló funkciók „összevont" része. Így, fentiek szerint a tervezési program szerinti komplett épületcsoportot (I-II. építési ütemet együtt) kb. 11.350 m² bruttó szintterülettel javasoljuk megvalósítani.

Koncepcionális javaslatunk alapeleme, hogy mind a régi épület körül a terepszinten, mind az I.-II. ütem épület(rész)einek tetején átjárható tetőpark és rendezvényterület kialakítását javasoljuk, lehetővé téve, hogy minél több zöld felület – és egyidejűleg – jelentős kültéri kiállítási- és rendezvényterület jöjjön létre (kb. 8000 m² rendezvényterület járható tetőfelületen).

MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

A meglévő-megmaradó pincerészek hasznosításával biztosítjuk a terepszint alatti gazdasági feltöltéseket (a konyhait és az általános üzemit különválasztva) valamint a trafóhelyiség elhelyezését. A földszintet teljes mértékben hasznosítjuk (az épület É-i végének – korábbi hozzáépítés – visszabontásával); a középső csarnoktérben kiállítási (és rendezvényi) területet alakítunk ki, az oldalszárnyakban éttermek, üzletek kapnak helyet (a keresztszárnyban közös konyhai kiszolgálással). Az 1.emelet meglévő-megmaradó központi galériája és épület keresztszárnyi területe között – az „oldalhajók" felett új galéria terek kialakítását javasoljuk, így lehetővé tehetjük, hogy megvalósuljon a közönségforgalmi körbejárhatóság. A liszttorony II-III-IV. emeletén kis kiállítótér létesül (felfelé szintenként: Siófok múltja, Siófok jelene, Siófok jövője), tetőszinten kávézó (felette kilátószint) kap helyet.

 

Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
1/5
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.

Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
2/5
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.

 

 

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY – I. ÜTEM

Süllyesztett szinten (oldalról – a természetes szellőzés miatt – nyitottan) parkolót alakítunk ki; e szinten kap helyet a gazdasági feltöltés is, valamint egyes raktár- és gépészeti funkciók. Földszinten helyezzük el az egész épületkomplexum központi közönségforgalmi terét, mely nem csak előcsarnokként, hanem interaktív kiállítótérként is funkcionál. E térbe nyílik a színpad és nézőtér, valamint a fő közönségforgalmi kiszolgáló területek (recepció, ruhatár, vizesblokkok). Emeleten a színháztér felett kap helyet a kamaraszínpad- és nézőtér, valamint a próbaterem.

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY – II. ÜTEM

Süllyesztett parkolószinten + terepszinten (épület alatt) parkolót alakítunk ki. A földszinten kapnak helyet az oktatási funkció helyiségei, valamint interaktív és statikus kiállítások terei (ismeretterjesztés). Az 1.emeleten szintén kiállítóterek + közönség kiszolgáló teret kapnak helyet, ugyanakkor –az utcaszintről az első és az 2.emeltről egyaránt megközelíthető – tetőfelületi rendezvényterület kiszolgálózónája is itt található.

AKADÁLYMENTESÍTÉS

Az egész épületkomplexum teljes mértékben akadálymentesített.

Az épületen belül minden szint elérhető liftekkel is, továbbá a tetőfelületi rendezvényterületek és kiállítási területekre is könnyen el lehet jutni, liftekkel megközelíthetők, illetve az 1.emeleti rendezvényterület külső rámpával is.

KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLET-LÉTESÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÜZEMELTETÉS

Egy épület telepítésénél, üzemeltetésénél, így a tervezésénél is alapvető szempont a megújuló energiák lehetőség szerinti maximális kihasználása, igénybevétele – költséges közműhálózatoktól való lehetséges függetlenedés céljával –, valamint az energiaháztartást kedvezően befolyásoló korszerű épületszerkezetek alkalmazása, beépítése.

Tervezés: figyelembe véve az épületegyüttes funkcióját és léptékét – valamint a helyszín, környezet adottságait – a következő rendszerek kiépítését javasoljuk:

  • gravitációs szellőztetés – talajszint alól vett friss levegővel és felül kiöblített szennyezett levegővel gravitációsan átszellőztetik a többszintes központi tereket, „átmeneti térként" temperálják az épületbelső kiállítási tereit. a friss levegő bevezetést terepszint alá telepített légvezetékeken keresztül javasoljuk megoldani (ez a mélyszintek telepítésével egyidejűleg is kiépíthető), a szennyezett levegőt – hővisszanyerést követően – tető fölé lehet kiengedni.
  • a geotermikus energia felhasználás mind fűtési és hűtési céllal – az évszaknak megfelelően, padló- és falfűtési, ill. mennyezethűtési rendszerrel. A szerkezetek ily módú temperálásával a hőháztartás optimalizálható.
  • napkollektorok telepítésével a melegvíz előállítás teljes energia szükséglete biztosítható, mindemellett a csapadékvíz (wc-öblítés célú) gyűjtésével a közüzemi vízfelhasználás is csökkenthető.
  • az épület hűtési energiájának előállítása nyáron fentiek együttes alkalmazásával, valamint elsődlegesen gravitációs szellőzés biztosításával csökkenthető. tetősíkokon napelemek telepítésével az elektromos energia szükséglet csökkenthető.


Napkollektorok: az épületek tetőszintjén elhelyezett kollektorok a használati melegvíz előállítás mellett a fűtési melegvíz előállításában is szerepet kaphatnak – ez későbbi költségelemzés alapján tervezhető.

Geotermikus fűtési- és hűtési rendszer: az épület alá telepített szondák és pinceszintre helyezett hőcserélők, mint primer rendszer telepítésével, ill. padló- és falfűtési szekunder körök kialakításával (méretezés alapján esetleg hűtő- fűtő álmennyezet alkalmazásával) a fűtési energia igény a természetből „kölcsönvehető".

Csapadékvíz-gyűjtés: a tetőfelületekről az esővíz összegyűjthető terepszint alatti víztározókba, ahonnan a vizesblokkok wc-öblítésére, kerti öntözésre, ill. a tervezett (dísz-) vízmedencék, csobogók, vízfelületek táplálására – vízdíjfizetési kötelezettség nélkül – felhasználható.

 

Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
3/5
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.

Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.
4/5
Siófok tervpályázat.Vezető tervező:Koszó József.

 

 

Környezetvédelem:

  • jelzett épületgépészeti rendszer kiépítése mellett az épület környezetszennyezése számottevően csökken; geotermikus fűtés és napkollektoros energiatermelés mellett (kazánház nem készül) nincs égéstermék képződés.
  • süllyesztett padlószintre helyezett gépészet és gépjármű-parkoltatás mellett csökken a forgalomból eredő, ill. az üzemi zajterhelés.
  • javasoljuk kialakítani a környezetet kevésbé terhelő szelektív hulladékgyűjtés, tárolás és elszállítás alkalmazását.

A fenti rendszerek telepítésére az európai unió több támogatási alapja is – pályázat keretein belül – igénybe vehető, mely a megvalósításnál nem elkerülendő szempont. Az épületben a fenti rendszerekhez kapcsolódó gépészeti helyiségeket a közönségnek bemutatható módon („látványgépészet") javasoljuk kialakítani.


vezető tervező: Kószó József
építész munkatársak: Szabó Ádám, Banitz László, Hoffmann György, Ferencz Tamás

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk