Épülettervek/Tervpályázat

Miskolci egykori Központi Leánykollégium fejlesztése ötletpályázat zárójelentés

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Miskolci egykori Központi Leánykollégium fejlesztése ötletpályázat zárójelentés
Épülettervek/Tervpályázat

Miskolci egykori Központi Leánykollégium fejlesztése ötletpályázat zárójelentés

2016.07.08. 09:32

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Miskolc

Vélemények:
1

Miskolc, Dózsa György utca 2. sz. alatt lévő egykori Központi Leánykollégium fejlesztésére ötletpályázatot írtak ki. Az I. díjban a Hartmann Építész Kft., rangsorolás nélküli II. díjban Kévés György és Czelnai Zsolt csapata, valamint Viszlai József, Halászné Ráczkevi Anna és Juhász Nagy Balázs csapata, míg III. díjban pedig Gaul Cicelle részesült. 

Zárójelentés  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt
„Miskolc, Dózsa György utca 2. sz. alatt lévő egykori Központi Leánykollégium fejlesztése"
építészeti ötletpályázathoz


A jelen zárójelentés a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, egykori Központi Leánykollégium fejlesztése ötletpályázat pályázati kiírás előírásai szerinti zárójelentése, mely a Bíráló Bizottság pályázattal kapcsolatos összegzését tartalmazza a Kiíró számára az alábbiak szerint.

Az ötletpályázat tárgya, célja

A tervpályázat tárgya a Miskolc, Dózsa György utca 2. sz. alatt lévő egykori Központi Leánykollégium épületének „A" kategóriás irodaépület feltételeit teljesítő, inkubátorház funkcióra alkalmas átalakítása fejlesztése. A Kiíró építészeti ötletpályázat formájában kívánja összegyűjteni azokat a tervi javaslatokat, fejlesztési koncepciókat, amelyek segítségével pontosabban tudja a fejlesztés során megvalósítandó funkció tervezési programját összeállítani. Kiíró a legmagasabb szintű és a kiírás szempontjából legjobban megfelelő építészeti megfogalmazások felhasználásával fogja a tervezett fejlesztés műszaki tartalmát, elemeit meghatározni. Az ötletpályázattal induló fejlesztés célja az, hogy Miskolc belvárosában egy, az innovatív hazai és külföldi vállalkozások, szolgáltató központok számára színvonalas fejlesztési, IKT infrastuktúrális hátteret biztosító irodaház valósuljon meg. A fejlesztésnek Miskolcot vonzóvá kell tenni a Magyarországon már jelenlévő régiós szolgáltató központok körében, valamint potenciális új vállalatok számára. Miskolcon, de a megyére vonatkoztatva sincs ilyen kapacitású és minőségű irodaház. Miskolc Megyei Jogú Város szándéka az, hogy egy magas minőségű, „A" kategóriás irodaházat valósítson meg, mely helyet biztosítana a térség kezdő vállalkozói részére és a régiós szolgáltató központok részére egyaránt.

A Kiíró elképzelése, hogy felújítása után az irodaépület Miskolc Belváros modern, emblematikus, karakteres, városképi szempontból domináns létesítményévé válik, mely építészeti megfogalmazásával, megoldásaival, technológiájával és anyaghasználatával sokrétű igényeket kielégítő, előremutató épület mintapéldája.

Az ötletpályázat helyszíne

A Miskolc - Belváros exponált helyén található egykori kollégiumi épület a Miskolc, Dózsa György utca 2. sz. (hrsz. 2667/2/A/1) alatt helyezkedik el. A kollégium korának mintaszerű, igényesen kialakított, jelentős épülete, mely nem csak egykori funkciójából adódóan, hanem építészeti megfogalmazásának is köszönhetően vált a város építészeti örökségévé.

2013. évben a telekmegosztás és társasház alapítás eredményeként létrejött a 6458 m2 térmértékű telek, melyen két albetétből álló társasház jött létre. A társasházban található a 2667/2/A/1 hrsz-ú „iroda" megnevezésű és a 2667/2/A/2 hrsz-ú „konyha" megnevezésű ingatlanrész, melyekhez 293 m2 közös terület tartozik.

Az ötletpályázat eljárásának típusa, formája

A pályázati eljárás típusa: NYÍLT
A pályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS, TITKOS
Az ötletpályázat lebonyolítása: az ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

Az ötletpályázat időtáblázata

Tervpályázat meghirdetése, értékesítés kezdete 2016. április 13.
Kérdések postára adásának határideje 2016. április 26.
Kérdésekre adott válaszok határideje 2016. május 2.

Pályaművek postára adásának határideje 2016. június 15.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása 2016. június 30.
Az ötletpályázat nyilvános bemutatása 2016. június 30.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016. július 15.

A Bíráló Bizottság összetétele

Szavazásra jogosultak

Elnök: Dr. Kriza Ákos, polgármester

Tagok:

 • Rostás László, építész, önkormányzati főépítész
 • Kiser László, építész, állami főépítész
 • Szunyogh László, építész, megyei főépítész
 • Bodonyi Csaba DLA, Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész (B.A.Z. Megyei Építész Kamara küldött)
 • Szélyes Domokos, Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. - vezérigazgató
 • Barsi Béla, építész, Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. – műszaki igazgató


Szavazásra nem jogosultak:

 • Jogi szakértő: dr. Angyalné dr. Soltész Kitti, Miskolc MJV Önkormányzata Jogi Osztály
 • Szakmai titkár: Erdeiné Gadó Helga, építész, Miskolc MJV Önkormányzata Városépítészeti Osztály

2. Az ötletpályázat lebonyolításának rövid ismertetése, a beérkezett pályaművek száma és állapota

Az ötletpályázat lebonyolítására a Miskolc, Dózsa György u. 2. sz. alatt lévő egykori Központi Leánykollégium épületének fejlesztésére kiírt nyílt építészeti ötletpályázati kiírás 2016. április 13-án meghirdetésre került dokumentációjának előírásai alapján került sor.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat sikeres és eredményes. A pályamunkák kidolgozottsága színvonalas és az építészeti hozzáállás is megfelelő.

A vártnál kevesebb pályamű érkezett, azonban azok mindegyike professzionális munka, jó gondolatokat és megoldásokat tartalmaz.

Az ötletpályázati kiírás és a hozzá tartozó mellékletek a Magyar Építész Kamara és Miskolc MJV honlapján váltak elérhetővé.

A tervpályázat 2016. április 13-án került meghirdetésre.

A pályaművek postára adásának határideje 2016. június 15. 24:00 óra volt. Az ötletpályázati felhívásra 6 pályamű került benyújtásra.

A pályaművek 2016. június 22- én kerültek felbontásra, amikor a Bíráló Bizottság jelen lévő tagjai megállapították, hogy a pályaművek mindegyikének csomagolása sértetlen volt és a pályaműveket bírálati kódszámmal látták el.

A Bíráló Bizottság a bontási jegyzőkönyvet elfogadta. A pályaművek mindegyike szabályos volt, megfelelt az alaki és formai követelményeknek és kielégítette a kiírás összes követelményét, ezért a Bíráló Bizottság a beérkező pályaművek mindegyikét bírálta a továbbiakban.


3. A Bíráló Bizottság munkája

A Bíráló Bizottság a kiírásban foglaltak, valamint a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint, a bírálati szempontok alapján végezte munkáját 2016. június 22-én és 2016. június 23-án. A Bíráló Bizottság tagjai a plenáris üléseken kívüli időben egyedi bírálatot folytattak.

A Bíráló Bizottság munkáját, a jogi szakértő folyamatos jelenlétében végezte, munkájáról nem szószerinti folyamatos jegyzőkönyv készült.
A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait jelen zárójelentésben teszi közzé. A Bíráló Bizottság munkája nem volt nyilvános.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályaművek értékelésének szempontjai

 • az épület funkcionális és esztétikai megfogalmazása, a javasolt építészeti elemek minősége;
 • fenntarthatóság és gazdaságos üzemeltethetőség szempontjainak érvényesülése;
 • a vizuális hatás a környezetre, az előremutató építészeti – műszaki megoldások minősége;
 • a Belváros vonzerejének, versenyképességének növelése;
 • innováció

Az ötletpályázat eredményének összefoglaló értékelése

A Bíráló Bizottság a pályaműveket felbontásuk után részletesen áttanulmányozta és az értékelhető megoldások alapján az ötletpályázatot eredményesnek tartja.
Az ötletpályázat eredményességét jelzi, hogy a Bíráló Bizottság mind a 6 pályaművet alkalmasnak találta és tartja arra, hogy a pályaművek szerzőit díjazásban, vagy megvételben részesítse.

A beérkezett pályaművek vártnál kevesebb száma miatt a Bíráló Bizottság a pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló 10 MFt összeg 7,5 MFt-ra történő mérsékléséről döntött.

Építészeti szempontból változatos, előremutató megoldások születtek. A tervek magas építészeti minőséget képviselnek, melyek jól reagálnak a meglévő karakteres épület szerkezeti adottságaira és értékeire, a jelenlegi „elszigeteltség" problémáira.4. Az ötletpályázat pályaműveinek átfogó Bíráló Bizottság általi véleményezése

4.1. Az épület funkcionális és esztétikai megfogalmazása, a javasolt építészeti elemek minősége

A tervek bírálata során a településszerkezeti szempont hangsúlyosságát az egykori kollégiumi funkció irodaépületté történő „átváltozása", s az ebből következő új kontextusok adják.

Az épületegyüttes városszerkezeti és városképi újrapozícionálása elengedhetetlen.

A bírálat során pozitív értékelést kapott az a pályamű, mely a jelenlegi közlekedési kapcsolatok újraértelmezésére ad javaslatot, törekedett az épület ki-és megnyitására és a jelenlegi „túlburkolt" környezet humanizálására, valamint az épületegyüttes és a városszerkezet párbeszédének élénkítésére.
A díjazott pályaművek figyelembe veszik, hogy az épületek egyben a Szemere kert térfalát is meghatározzák.

A bírálat során kedvezően hatott a folytatás arányossága, a nem túl erős karakterváltás, a kiegyensúlyozott architektúra, s az épület korabeli karakterének megőrzése.

A Bíráló Bizottság kedvezőnek tartotta a Dózsa György útra nyíló, jelenleg parkolóként használt tér kis városi térként való hasznosítását, s az étteremmel való kapcsolatát.

4.2. Fenntarthatóság és gazdaságos üzemeltethetőség szempontjainak érvényesülése

A pályázat tárgya a fejlesztés eredményeként egy 500-600 fő befogadóképességű irodaház.

A beérkezett pályázati anyagok ezen szempontból elsősorban azok funkcionalitása, jó karbantarthatósága és a várható bérlői igényeknek való megfelelés előkészíthetősége alapján kerültek megvizsgálásra.

A bírálat során pozitív értékelést kapott az a pályamű, amely egyszerűen hasznosítható, könnyen és jól berendezhető és változtatható belső tereket hozott létre.

Fontos szempont volt az egyes funkcióegységek önálló hasznosíthatóságának biztosítása és az új minőségi kiegészítő funkciók megjelenése.
A pályaművek értékelésére kedvezően hatott a déli és az északi homlokzat differenciált kezelése, s ebből eredően az égtájakra reagáló anyaghasználat.

4.3. A vizuális hatás a környezetre, az előremutató építészeti – műszaki megoldások minősége

Az épület jelenlegi, illetve egykori arculatát a letisztult, határozott vonalvezetés, karakteres szerkezeti megoldások jellemzik.

Az épület szerkezeti karakterének megőrzésére fókuszáló megoldások voltak kedvezőbbek, melyek ugyanakkor előremutató, friss arculatváltozást is eredményeznek.

Az épületegyüttes egyes elemeinek karakteres vizuális elválasztása helyett a látványos, hangsúlyos egysége jelent értékelhető többletet.
A bírálatkor az előbbi arculati jellemzőket „kiszolgáló" funkcionális újítás (multifunkcionális terek) fontos szempont volt.

A pályaművek értékelése során a minél intelligensebben használt zöldfelületek és a víznek, mint a valamikori Pece patak emlékének felszíni víz alapsíkon való megjelenése voltak előnyösebbnek tekinthetők. Az épületegyüttes arculatváltásának, minőségi megújításánál megjelenített zöldkarakter
– a Green City program részeként, de a helyszíni adottságok miatt is - pozitív megoldásnak minősült.

A Bíráló Bizottság hiányolta, hogy az épület születésének idején általános „szoborszerű" tömegformálásból származó semleges, tömör sarok végfal építészeti újrafogalmazásának mai időszerűségét a pályázók nem ismerték fel, s erre nem tettek javaslatot.

A pályamunkák a parkolók számát 40-180 között határozták meg, egyes esetekben 3 térszint alatti mélygarázsban. A Bíráló Bizottság max. kétszintes parkolót, min. 120 gépkocsiállással tart reálisnak.

4.4.A Belváros vonzerejének, versenyképességének növelése

A tervek bírálata során pozitív értékelést kapott az a pályamű, mely fokozza az épület bekapcsolását a belváros hivatali negyed életébe.

Az illeszkedés szempontjain belül maradva jelent értékelhető többletet az irodafunkciót kiegészítő, itt exkluzivitást sejtető sport, relaxációs és vendéglátó terek, valamint a kerékpáros pont kialakítására szolgáló tér.

4.5.Innováció

A pályaművek a megújuló energia hasznosítása vonatkozásában egyszerű, már „üzembiztos" megoldásokat tartalmaznak.

6. A díjazásban és megvételben részesült pályaművek

Az 5. fejezetben ismertetett értékelések alapján a Bíráló Bizottság az alábbi sorrendet állítja fel a pályaművek között:

A Bíráló Bizottság I. díjban és 2 MFt díjazásban részesíti


A Bíráló Bizottság rangsorolás nélküli II. díjban és 1,5 MFt díjazásban részesíti

 • 2. bírálati számú pályaművet, amely a PN 00070811777 001 postai azonosító ragszámmal ellátott csomagban érkezett
  Szerzői: Viszlai József, Halászné Ráczkevi Anna, Juhász Nagy Balázs

A Bíráló Bizottság III. díjban és 1 MFt díjazásban részesíti

A Bíráló Bizottság rangsorolás nélküli kiemelt megvételben és 750 000 Ft megvételi díjban részesíti

7. A díjak és megvételek elosztása és ennek rövid indokolása

A beérkezett pályaművek vártnál kevesebb száma miatt a Bírálóbizottság a pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló 10 MFt összeg 7,5 MFt-ra történő mérsékléséről döntött.

A Bíráló Bizottság a díjazottak részére kifizetendő összegeket az alábbiak szerint állapította meg:

 • I. díj: 2 millió forint díjazás
 • rangsorolás nélküli II. díj: 1,5 millió forint díjazás
 • III. díj: 1 millió forint díjazás
 • rangsorolás nélküli kiemelt megvétel: 750 000 forint


Miskolc, 2016. június 30.Vélemények (1)
Cice
2016.07.08.
11:47

6. bírálati számú pályamű III. díjáért az elismerés első sorban Molnár Biankát, Nusszer Dianát és Varga Andrást illeti!!! :-)

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk