Épülettervek/Lakóépület

Magház 3.

1/18

Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)

Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)

Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve

a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift

A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve

A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve

A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé

földszinti alaprajz

földszinti alaprajz

?>
Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)
?>
Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)
?>
Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve
?>
a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift
?>
?>
?>
?>
?>
   A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve
?>
   A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve
?>
A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata
?>
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
?>
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
?>
?>
?>
az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé
?>
földszinti alaprajz
?>
földszinti alaprajz
1/18

Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)

Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)

Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve

a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift

A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve

A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve

A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé

földszinti alaprajz

földszinti alaprajz

Magház 3.
Épülettervek/Lakóépület

Magház 3.

2003.11.24. 12:35

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Janesch Péter

építész tervező: Janesch Péter

Fény, levegő, növény

A Kisfaludy és Kis Stáció utcai telkek intenzív beépítése részben a környező épületek magassági, tömeg - és belső udvar- arányaihoz rendeződik, részben a megvalósíthatósági tanulmánynak a beépítés gazdaságosságát mutató szigorú számainak felel meg. A Kis Stáció utca 1-3. (Kisfaludy utca 8.) 1445 m2-es telek beépítettsége 66%-os, a szintterületi mutató eléri a megengedett maximumot (5.0). A Kisfaludy utca 3.-nál ezek a számok: 976 m2, 49% és 4.3.

A következő fejezetben olyan építészeti megoldásokat ismertetünk, amikkel a beépítésnek ezt a sűrűségét igyekeztünk lazítani, könnyebbé tenni.

Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)
1/18
Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)

1. Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6. csatlakozása (É-D).

Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)
2/18
Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)

Az A épületrész IV. emeleti függőfolyosóján nyugat felé nézve (balra a Kisfaludy utca 6., a folyosó végén - az utca túloldalán - a Harminckettesek tere 4. látszik).

2. Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY).

Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve
3/18
Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve

a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift
4/18
a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift

Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve. Jobbra a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift.

A konzolosan épített, 1.20 m széles folyosó öt szinten tárja fel az udvari szárny 4-4 lakását. A folyosó külső pereme 0.4 m-rel marad el a beépítési vonaltól (a Kis Stáció utca 5. tűzfalától). Az örökzöld borostyánt (hedera helix) vagy a dörzsölt vakolással helyreállított tűzfalra, vagy a födémszélekre szerelt fém-rácsra futtatjuk. A folyosó és a lakások járószintje között 0.6 m a különbség - így a bejárati hidakkal közrefogott négy világító/légudvarra néző étkező-konyhákba a közlekedőkről nincs zavaró belátás.

Az OTÉK 71.§(1) a légudvar legkisebb szabad alaprajzi méretét 3.0 m-ben, legkisebb területét 16.0 m2-ben állapítja meg. Az udvari szárny - földszintjén nincs beépítve - pilléreken, illetve penge-falakon áll. A négy, gyakorlatilag egybefüggő, összesen 24.5 m hosszú, a zöld-falig 3.05 m széles légudvar között a levegő szabadon jár - így, véleményünk szerint, a megoldás a rendeletalkotói szándéknak megfelelő helyzetet teremt. A függőfolyosók konzolos kialakításának - amit a beépítés más helyein is javaslunk - további előnye a meglévő épülettől távolabb tartott alapozási vonal, a nagyobb biztonságú építés.

5/18

6/18

3. Az A épületrész udvari szárnya és a Vajdahunyad utca 3. telkek csatlakozása (É-D). nap: február 19. 10:30

7/18

Az A épületrész udvari szárnya déli fala illetve a B épületrész keleti homlokzata a reggeliző-teraszokkal.

Itt egy több szempontból nyitott megoldásra kérünk engedélyt - felsorolva indokainkat, valamint a szomszéd telek esetleges beépítése által megváltozott helyzetre vonatkozó biztosítékot.

 • a Vajdahunyad utca 3. sz. telken, az utcavonalon zártsorú beépítéssel egy (1996. 06. 20.-i hivatalos helyszínrajzon védelemre javasolt) földszintes épület áll. A használaton kívüli csarnok-épület a telek hátsó harmadában, telekhatárokra épült.
 • Amennyiben ez a beépítés lényegesen nem változna (és mondjuk a területre jelenleg érvényes RRT-ben szereplő fsz+4 emeletes, zártsorú, utcai beépítés valósulna meg, jelenlegi épület-kontúrokkal), úgy, egy a Kisfaludy 3. és 5. telkek közöttihez hasonló beépítési viszony alakulna ki - több telken keresztül összefüggő, É-D-i irányú légudvar-sorozattal. Ott a Kisfaludy utca 11-től a Harminckettesek tere 3. hátsó, déli homlokzatáig, itt a Kisfaludy utca 22. - Vajdahunyad utca 13-tól a Kis Stáció utcai beépítésünk déli homlokzatáig járja át a levegő és a fény a tömbbelsőt.
 • Amennyiben a Vajdahunyad utcai szomszéd a telke hátsó részére, a telekhatárhoz tűzfallal csatlakozó, 4-6 szintes beépítésre kap engedélyt - az A épületrész udvari szárny déli lakásai nyugatról még megfelelő szellőzést és bevilágítást kapnak, a javasolt megnyitás helyett szintenként átszellőző zárt-erkéllyel vagy lakásbővítéssel.
 • Beépítésünk két homlokzata (az A épületrész nyugati és a B épületrész keleti) ezeknél a lakásoknál kerül leginkább közel egymáshoz (~8.0 m), tehát 10 érintett lakás átlátás-problémáját is próbálja (akár időlegesen) megoldani a felvetés.

4. A B épületrész (volt Kisfaludy utca 8.) és a Kisfaludy u 10-12. csatlakozása (É-D). nap: június 19. 16:45

8/18

A B épületrész II. emeleti függőfolyosójáról kelet felé nézve (jobbra a lépcsőház, háttérben a keleti tömb reggeliző-teraszai)

A Kisfaludy utca 10-12. tűzfalától a lépcsőházi födém széle 0.4m. Az örökzöld borostyánt a felújított tűzfalra vagy a lemez-peremekhez rögzített fém rácsra futtatjuk.

5. Az A épületrész Kis Stáció utcai beépítése (a volt Kis Stáció utca 1. és 3.).

   A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve
9/18
A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve

   A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve
10/18
A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve

A beépítés vonalát - a volt telekhatáron (Kisfaludy utca 1. és 3.) megtörjük, hogy

 • a szűk Kis Stáció utca a tér felé (a Kisfaludy utcai kiszélesedéshez hasonló módon) nyíljon,
 • a Kis Stáció utcai - viszonylag hosszú - homlokzatot tagoljuk,
 • a Harminckettesek tere felé szelídebb szögben forduljunk,
 • a régi, sarki borkimérés határát megjegyezzük.

6. A B épületrész Kisfaludy utcai beépítése (a volt Kisfaludy utca 8.).

A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata
11/18
A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata

A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata. A kép azt a javasolt kialakítást mutatja, ami egy még folyamatban lévő kérelem kedvező elbírálása esetén valósulhat meg.

A (volt) közterületi rész ~6.0x7.5 m-es területére 1.0 m magasan (az épületek udvari szintjével egy magasságban) kialakított elő-lépcsőt terveztünk. A Harminckettesek tere felől ez a fogadó-szint és a borostyánnal futtatott kő-burkolatú fal a sövény- és fasor együttes háttere. A főbejárat erre a 6.0 széles zöld-sávra egy másik merőleges tengelyt jelöl ki, ahonnan (a hátsó beépítések földszinti üvegfalain át) a tömbbelsők határáig (A-B épületegyüttesnél a Kisfaludy utca 3. tűzfala, C épületnél a Harminckettesek tere 2. tűzfala) látunk.

7. A C épület (Kisfaludy utca 3.) utcai illetve udvari szárnya és a Kisfaludy utca 5. csatlakozása.

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
12/18
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
13/18
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve.

A tűzfalon az A-B épületegyüttesnél ismertetett módon futtatott örökzöld (hedera helix). A zárt udvar déli végében ~6.0x7.0m-es területen bambusz (semiarundinaria fastuosa vagy pseudosasa japonica). Az udvari szárny keleti függőfolyosói 1.50m szélesek - 0.3m-es föld-ládákból futtatott vadszőlővel (parthenocissus tricuspidata ill. hedera helix).

14/18

15/18

A Vajdahunyad utcai tömbbelső telek-csatlakozásához adhat mintát a volt ipari épület rehabilitációja. Az Kisfaludy utca 5. hátsó telekrésze északi telekhatárán álló félnyeregtetős melléképület bontásával a hátsó udvarok összefüggő zöld-területekké alakíthatóak. A volt redőnygyár a C épület gyalogos sikátoráról és garázsából alternatív megközelítési útvonalakat kap.

az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé
16/18
az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé

az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé

földszinti alaprajz
17/18
földszinti alaprajz

földszinti alaprajz
18/18
földszinti alaprajz

földszinti alaprajzok

 

a Magház 3. terve
Budapest, VIII., Kis Stáció utca 1-3. (Kisfaludy utca 8.); Kisfaludy utca 3.

építész tervező: Janesch Péter

munkatársak:
építészet: Boór András, Kern Orsolya, Klobusovszki Péter, Zombor Gábor
elektromos: Balogh Lajos
épületszerkezet: Barta Ferenc
gépész: Jerkó Anikó
közlekedés: Táskai Andorné, Nádasdy Tamás
statikus: Pozsgai István
talajmechanika: Farkas József
tűzvédelem: Horváth István
költségvetés: Garami Judit
környezetvédelem: Gerőfi Levente
kémény: Kocsis Krisztián
felvonó: Várnai László
technológia: Horváth Miklós, Illyés István

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk