Nézőpontok/Kritika

Hogy máskor ne legyen tudathasadás

1/0
Hirdetés
1/0
Nézőpontok/Kritika

Hogy máskor ne legyen tudathasadás

2010.08.13. 08:25

Cikkinfó

Szerzők:
Korompay Katalin

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
11

Dosszié:

A Bécsi utcáról szakszerűen, kis kitérőkkel. A Budapest Világörökségéért Alapítvány nyilatkozata.

A Bécsi utca páros oldalának lebontásával elképzelt ingatlanfejlesztés jó alkalom arra, hogy a történelmi városmagban való építés néhány ismert alapelvét – talán kissé iskolásan, de hiszen műegyetemi tananyag, itt ér össze az urbanisztika és az építészettörténet – ismét leszögezzük.

  • Nemzetközileg és itthon is követett általános alapelv, hogy értékes, védett történelmi városszövetben nem engedhető meg két teleknél nagyobb telekösszevonás, az is csak ha indokolt.
  • Nem létezhet olyan jó építészeti terv, amely ezen a helyen öt telek összevonására (a fent a „léghajóval" összekötött két tömbfront együtt a Városháza homlokzathosszával lenne egyenlő, cca 200 m) indoklás lehetne, mert ilyen mértékű telekösszevonás a szerves városfejlődés/-fejlesztésben csak kiemelkedő közösségi funkció számára lehetne indokolt, amelynek létrejövő városképi dominanciáját csak ilyen funkció érdemelné ki –
- a tervezett funkció (üzlet, bériroda, szálloda) nem ilyen, a várost alkotó közönséges funkciók nem érdemelnek kitüntetett városképi helyzetet
- ez a helyszín (szűk utca) nem alkalmas kiemelkedő funkciónak, domináns városképi elem érvényesülésének
- ma Budapesten nincs olyan építési boom, ami a szerves városfejlődés elveit felülírva hozna létre új értékeket (ahogy a millennium idején az Erzsébet-híd számára megnyitott városszerkezetben pl. a Klotild paloták és környezetük tehette).
  • Általában Budapesten a történelmi városmag teljes 1945 előtt épült épületállománya védettnek tekintendő, amit itt az egyedi és területi védelem is megerősít –
- védeni azt kell, ami értékes, de veszélybe kerülhet
- az építészeti örökségvédelem azt jelenti, hogy az épületet vagy épületegyüttest a közösség – képviselői által hozott, mindenkire érvényes rendeletek által – nem engedi lebontani, bár a magánérdek akarná (tehát megbízásukat/magukat árulták el a fővárosi képviselők, amikor a maguk által megszavazott helyi védelmet befektetői/kerületi igényre törölték a Fischer-üzletházról – nota bene arról a Fischer-üzletházról, amelyben 1944-ben a Nostra Általános Közraktár Vállalat székelt, hamarosan dr. Horváth János, ma az országgyűlés korelnöke vezetésével, amikor a Magyar Függetlenségi Mozgalom egyik főhadiszállása volt, ahol a mélypincében stencilezték a németellenes röplapokat – emléktáblát érdemel)
- a pesti óvárost mint műemléki jelentőségű területet a jogszabály jellegzetes, történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggő rendszere miatt védi, mert az műemléki védelemre érdemes módon fejezi ki az azt létrehozó közösség építészeti kultúráját – fantasztikus ez az időkeresztmetszet, amit itt a reflektor kiemelt, jellegzetesen belvárosi, gyakran átépült szövet, két egymás mellett álló épület véletlenül sem áll rokonságban, gyakran éles is a kontraszt, mint a böhöm szecesszió és a finom, elrontott földszintű Kallina-ház között, mégis ez az utca is műemléki védelemre, azaz megtartásra és helyreállításra érdemes módon fejezi ki 90 év építészeti kultúráját. Az MJT is megtartást és helyreállítást jelent.
  • Az örökség városfejlesztő erejével tisztában lévő helyhatóságnak (kerületi-fővárosi együttműködésben) azt kell intézményesítve elősegítenie, hogy ne a lebontás és új építés, hanem a helyhez és az épülethez illő funkcióra való helyreállítás legyen kívánatos az ingatlanpiac számára is – erre másutt már rég külön örökségi ingatlanfejlesztők szakosodnak, tudva, hogy a helyreállított jó régi épületbe való befektetés jóval értékőrzőbb az új épületnél. Nyilván ezért is rekonstruálta elég jól a Deák-palota levert homlokzatát Csipak úr. – E téren való budapesti előrehaladásról kell számot adnia Magyarországnak az UNESCO előtt 2011. februárban.
  • A történelmi építészet ingatlanpiac által való megvédéséhez és fenntartásához határozott, uniós-állami-önkormányzati közvetett és közvetlen támogatású fővárosi városrehabilitációs program és azon alapuló kerületi szabályozás, akciótervek és hozzá kiépített intézményi struktúra szükséges.

Helyes volt, hogy a fejlesztő egy tervvázlattal kérdezte meg az illetékes tervtanácsoktól, szabad-e ezt csinálni itt, amire – bár erősen fájlalható, hogy a szakma illetékes prominensei nem tudtak hirtelen jó választ adni – a társadalom és a szakma egyértelműen kifejezett elutasítása megadta az érvényes választ. Ezt a projektet itt most nem lehet megcsinálni. – Az öt házból esetleg egy-kettő bontása lehetséges időõvel, ha nagyon jó jön a helyükre.

Budapest Világörökségéért Alapítvány,
Korompay Katalin Ybl-díjas építész

Vélemények (11)
egy-fo-epitesz
2010.08.17.
18:32

oligarchák és Rogán

itt is arról megy a vtia, kinek mi a dolga...

http://www.hirszerzo.hu/cikk.enged_az_oligarchaknak_rogan_antal_a_kerulet_szerint_nem_az_o_dolguk.162799.html

szerintem nem kell ebből gondot csinálni.egyszerűen mindenki teszi a dolgát.

A tervező tervez.A beruházó számol.A főépítész elmondja a saját szakmai véleményét.A polgármester örül a fejlődésnek.A média hírt ad.A tervtanács szakmai véleményt mond.A műemlékvédő kiáll az értékeket.A pártok hőzöngenek.A miniszter kinevez/levált.A településtervező szabályzatot ír és rajzol.A lakosok véleményt mondanak (a szabályozásról).Az építés hatóság határozatot hoz.A szomszéd fellebbez.A közig.hivatal dönt.A bíróság ítél.A jogvédők az ügyészségnek írnak óvásért.Az ügyészség dönt.A lakó kiköltözik.A bontó bont.A kivitelező kivitelez.A gyalogos, az autós kicsit portszív és kerül.A bank fizet.A bérlő bérel.A vevő vesz.A tulajdonos és a beruházó számot vet.A város fejlődik/ vagy nem.A lakosok és a túristák jól érzik magukat, vagy nem.A többiek azt gondolnak, amit akarnak.Az utókor ítélkezik.Isten végez.

Uhrin Imre
2010.08.18.
06:47

@egy-fo-epitesz: Jó lenne, ha úgy kezdhetném, hogy István ennél tömörebben nem lehetett volna leírni.

Na mindegy!

Az az írás lehetne a Mai Magyarország Városépítészeti Biblia első oldala. (Az isten szó kivételével)

Meg lehetne tűzdelni még jegyzetekkel, ahol a PÉNZ szó dominálna.

Az új rend ezt hozta.

Nem kell elfogadni ezt, de nemtudunk tenni ellene.

Uhrin Imre
2010.08.17.
09:46

Tisztelt Korompay Katalin

Miből gondolja, hogy ön jó választ adott. Az ön válasza azok szerint jó akik nem szeretnék ott a változást. Legalábbis ilyen formában.

A "prominensek" azt a választ adták amit a szakmai tudásuk diktált. Akkor ők voltak ott őket kérdezték, az ő válaszukat kell elfogadni mindenkinek.

Ha esetleg ön kerűl ilyen helyzetbe, ön is a legjobb tudása szerint fog dönteni. Ha az akkor megkérdezett többség úgy dönt ahogy ön akkor győzött az a többség akit ön képvisel.

Hartmann György Sándor
2010.08.17.
14:36

@Uhrin Imre:  Tisztelt Uhrin úr!

Ön miből gondolja, hogy a válasza:

A "prominensek" azt a választ adták amit a szakmai tudásuk diktált. Akkor ők voltak ott őket kérdezték, az ő válaszukat kell elfogadni mindenkinek.

jó?

Az ugyan igaz, hogy a tervtanács azt a választ adta, amit adott, de miért kellene ezt a választ mindenkinek elfogadni?

Ryhe

Ui. És remélhetőleg, mivel ez a tervkoncepció megmérettetése volt csupán (vagyis még csak nem is az elvi építési engedélyzési tervé), remélem, hogy ez a nagy szakmai ellenállás, valamit módosít a további terveken.

És még egy lényeges dolog (bár maholnap erőből mindent lehet) ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson módosítani kell a kerületi szabályozási tervet (amihez ismételten szükségesek lesznek szakmai egyeztetések, sőt ebbe még a lakósságot is illik bevonni!)

Én pedig a módosított szabályozási tervebe még azt is beleírnám (mint Berlinben), hogy a Belvárosban minden beépített alapterület 20 %-án lakó (és nem szállás) funkció szükségeltetik. Akkor lehet, hogy újra lesz Belvárosunk!

Uhrin Imre
2010.08.17.
16:34

@Hartmann György Sándor: T. Hartmann Úr!

Nem kel mindenkinek elfogadni, de nem is kérdeztek meg mindenkit.

Lehet bárkinek bármilyen véleménye róla, de csak azok dönthetnek akiket felkérnek rá. A többiek maximun duzzoghatnak, hogy miért nem őket kérték fel a döntés meghozatalára.

Magyarország nem maholnap, hanem már most ott tart, hogy mindent lehet. Ha esetleg szükséges lesz egyeztetésekhez bevonni hatóságokat, biztos megtalálják a leg megfelelőbb embereket. A lakosság bevonásával meg csak azt érik el, hogy nem haladunk sehova. Mari néni a fakanál mellől menjen el négy évente szavazni és utána bízza a nyertesekre a döntés jogát.

Berlin az Berlin, Budapest meg Budapest.

Ha engem kérdeznének akkor ott egy 30 emeletes épület épülne az öt épület helyén és az épület körüli rész park lenne.

DE NEM ENGEM KÉRDEZTEK!  

ragacs
2010.08.17.
17:39

@Uhrin Imre: T. Uhrin Imre!

Fél belvárosi telektömb szélességre (ami max 30m), ön egy 30 emeletes épületet javasolna körülötte parkkal?

Nem is tudom, hogy ezek után mért kéne önt szakavatottabbnak tekintenünk mint szegény Mari nénit "a fakanál mellől"...

 

Uhrin Imre
2010.08.18.
06:39

@ragacs: Jobban szeretném ha vállalná a fórumon a nevét, mert a levegővel nem nagyon szeretk beszélgetni.

A szélességgel igaza van!

Nem kell szakavatottabnak tekinteni. Sőt ebben a témában teljesen mindegy a szaktudásom, mivel nem engem kérdeztek meg.

Én önökkel szemben elfogadom azoknak a véleményét akiket megkérdeztek, mégha nem is értek vele egyet.

ha valami csoda folytán én kerülük doöntéshelyzetbe akkor Budapesten is fognak épűlni magasházak a nagykörúton belűl.

ragacs
2010.08.18.
14:15

@Uhrin Imre: T. Uhrin Imre.

Lehetnék Kovács Jánosné. Attól változna valami? Ön ugyan úgy nem tudná hogy milyen a hajszínem, és hogy reggelente tejjel iszom-e a kávét vagy a nélkül. Szerintem úgyis tudja a választ.

Kissé szélsőséges példával élve, ezek szerint a II. vh alatt meghozott döntéseket (Nyilaskeresztes Párt, holokauszt, stb.) mindenkinek el kellett volna fogadnia, hiszen -- az ön érvelése szerint -- azokat a hatalmon levők hozták. Mondja hogy csak viccel... Azon kívül, hogy a demokrácia lényege a szabad véleménnyilvánítás, ön is igazán beláthatná, hogy a hatalmon levők is ugyan olyen emberek mint ön meg én. Emberek, akik tévedhetnek.

Szerintem most tévedtek. Ennyi.

Maradok önnek továbbra is,

ragacs

 

ui: Ha a fentebb említett csoda bekövetkezne, mérget vehet rá, hogy személyes összemérettetésünk nem fog elmaradni, s akkor majd személyesen is megismerhet.

Uhrin Imre
2010.08.19.
17:04

@ragacs: A kedves édesapjának mindenesetre érdekes neve van "Ragacs" honnét származnak? 

Nem az én tisztem eldönteni, hogy mi történjen ott.

Nem kértek fel rá, hogy döntsek.

Ha a hatalmon lévők hasonlóak hozzám, esetleg önhöz, akkor miért ne döntenének a nevünkben.

Ön szerint tévedtek, szerintem meg nem. Legalábbis abban, hogy azon a környéken pár épület bontásra érett.

A múlt rendszerben már egy bontási - építési hisztit végigkövethettem a Váci utcában.

ragacs
2010.08.19.
19:38

@Uhrin Imre: És még azt mondják, egyesek, hogy a teljes név megadása emelné az a hozzászólások szintjét.

Tudja kedves Uhrin Imre, nálam van egy bizonyos szint, aminél lejjebb nem adom. Részemről az önnel folytatott "diszkurzust" így befelyezettnek tekintem.

További szépnapot.

Uhrin Imre
2010.08.20.
08:54

@ragacs: Na én is így gondoltam!

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.