Közélet, hírek

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék

1/12

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
?>
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
1/12

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék
Közélet, hírek

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék

2021.12.10. 17:18

2021. december 1-én a FUGA Budapesti Építészeti Központban nyílt meg a BME Középülettervezési Tanszékének könyvbemutatóval egybekötött kiállítása, amelyre a tanszék 75. éves jubileuma alkalmával került sor. Az alábbiakban az esemény összefoglalóját olvashatják. 

A kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Dr. Czigány Tibor egyetemi tanár, a BME rektora, Alföldi György DLA egyetemi tanár, a BME Építészmérnöki Kar dékánja és Szabó Levente DLA egyetemi tanár, BME Középülettervezési Tanszék vezetője. A kiállítást megnyitotta és a könyvet bemutatta Marián Balázs DLA, a MOME Építészeti Intézet egyetemi docense.

A kötet bevezetőjében Szabó Levente így foglalta össze a tanszék megújulási törekvéseit:

„Építve hagyományaira, adottságaira és lehetőségeire a kutatás, és elsősorban az oktatás területén, a tanszék ma a közösségi építészet művelését az emlékezet, a fenntarthatóság és az innováció a legtöbb esetben szét nem választható fogalmaival strukturálja, amelyek – s ezt leginkább a kötetbe válogatott hallgatói munkák igazolják – nagyon szépen lefedik a közösségi építészet szinte valamennyi aspektusát. E hármas megközelítést – mint azonos problémakörön gondolkodó oktatói és hallgatói csoportokat, azaz tervezési stúdiókat – másfél éve vezettük be tanszékünkön. A stúdiók olyan, a képzés előre haladtával egyre intenzívebben artikulálódó vertikális műhelyek, amelyekben a tematikus hallgatói munkák (elsősorban, de nem kizárólag a TDK-, a komplex- és a diplomatervek), a doktori és oktatói kutatások, alkotások, projektek egymással lazább vagy erősebb kapcsolata, egymást szinergikusan erősítő jelenléte a legfőbb felhajtóerő. Ennek az egymásba kapaszkodásnak, egymásból kifejlődésnek az oktatásban, azaz az inspiráló hallgatói tervekben és sikerekben megjelenő eredményeit tekintjük legfőbb célunknak és motivációnknak is." 

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
7/12
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

A kiállítás nem csupán keresztmetszetét adja a graduális képzés legelejétől a teljes curriculumon át egészen a diplomatervekig, majd a doktorandusz hallgatók munkájáig, de bemutatja az elmúlt 5 év legfontosabb hallgatói-oktatói eredményeit, sikereit is.

Az esemény keretében került sor a frissen alapított Weichinger-díj átadására. A díjat bemutatta és átadta Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, első ízben Surján Borka 2020-an diplomázott egykori hallgatónknak, jelenlegi meghívott oktatónknak. Balázs Mihály elhangzott gondolatai a díjátadón a következők voltak:

„Egy közösség általában azért alapít díjat, mert szeretné saját értékrendjét felmutatni, önazonosságát megfogalmazni és erősíteni. A díj mindig szimbolikus, kifejezi az alapító, a névadó és a díjazott összetartozását. Weichinger-díj alapításának is ez volt a célja azon túl, hogy a tanszék alapító professzorának legendásan hiteles alkotói és tanári személyisége előtt tiszteleg. Ő volt az aki megalapozta azt a szellemi műhelyt, ami az elmúlt 75 év során az építészet legkiválóbb művelőit vonzotta. Farkasdy Zoltán, Jurcsik Károly, Virág Csaba, Makovecz Imre, Csete György, Turányi Gábor, Varga Levente, Tomay Tamás  - csak néhány név azok közül, akik diplomájukat a tanszéken készítették és akik meghatározó tanáregyéniségei, formálói voltak az elmúlt évtizedek kortárs építészetének és az építészképzésnek. Bár diplomatervét nem a tanszéken készítette, későbbi tanszékvezetőként mégis közülük is kiemelkedik Török Ferenc, aki talán a legnagyobb hatású tanáregyénisége volt a tanszéknek és aki Balázs Mihály díj-alapításra vonatkozó felvetését elsőként lelkesen támogatta. Ez volt Török Ferenc utolsó gesztusa a tanszék és a hallgatók felé, a díj elkészültét és első átadását már nem élhette meg. 

Maga a díj egy modulort ábrázoló ezüst jelvény,  mely az embert, az emberi arányokat és általában az arányosságot, mint az építészet egyik alapkövetelményét jelképezi. A modulor egy fából készült "házban lakik". A két tárgy együtt ember és természet kapcsolatát szimbolizálja. A díjtárgy Sógor Sarolt fémműves egyetemi hallgató alkotása. Az alapításkor tíz számozott példány (sorozat) készült, a kézműves jellegből és a fa mint természetes anyag tulajdonságaiból adódóan mindegyik egyedi sajátossággal bír. A kitüntetést igazoló oklevelet Polgárdi Ákos tervezte.

A díjat a Középülettervezési Tanszék és a Közösségi Építészetért Alapítvány alapította a tanszék fennállásának 75. évfordulója alkalmából. Évente egy díj adományozható a Középülettervezési Tanszéken mester szintű diplomát szerzett személy számára. A Weichinger-díj azonban nem diplomadíj! Az elismerést a tanulmányi teljesítmény és a diplomamunka sikeressége mellett hangsúlyozottan az építészet és kultúra kapcsolatának ápolása, az építészet közösségi jellegének, etikai vetületének erősítése terén kiemelkedő tevékenységet folytató fiatal építész kaphatja, a tanszéki közösség tagjainak titkos szavazatai alapján."

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
10/12
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

A díjátadót követően Weichinger András, Weichinger Károly fia üdvözölte a jelenlévőket és az első alkalommal a kitüntetettet.

A kiállítás Vannay Miklós DLA, Kemes Balázs DLA és Bartha András DLA egyetemi adjunktusok, Váncza Márk, Nagy Mercédesz és Krompáczki Péter doktoranduszok és Molnár Csenge, Macsek Kata, Tóth Soma Péter demonstrátorok, valamint Polgárdi Ákos grafikus koncepciója alapján valósult meg a tanszék szinte összes oktatójának, doktoranduszának és demonstrátorának közreműködésével.

Az alkalomra a Kosbor együttes újra összeállt Gyulai Csaba (gadulka), Thurnay Balázs (kaval), Komesz Zsolt (viola da gamba), Tamás Benedek (basszus oud) és Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus (mandolincselló) közreműködésével.

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
12/12
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

A kötet felelős szerkesztője Szabó Levente, szerkesztői Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus, Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens és Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus voltak, a nyelvi lektori munkákat Áfra János végezte, a kötetet tervezte és tördelte Polgárdi Ákos.

A kiállítás és a kötet a Nemzeti Kulturális Alap és a Közösségi Építészetért Alapítvány támogatásával valósult meg. A kiállítás 2021. dec. 1. - dec. 22. között tekinthető meg a FUGA-ban (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.). A kötet megvásárolható a FUGA-ban vagy a Középülettervezési Tanszék titkárságán

A kiállítás és a könyv mellett az alkalomra megújult a Középülettervezési Tanszék új honlapja is, amely a www.kozep.bme.hu címen érhető el.

Marián Balázs megnyitó beszéde itt, Balázs Mihály Surján Borkát laudáló szövege pedig itt érhető el.

A kiállításmegnyitó felvételről elérhető a FUGA youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=xpxayV_Ua0c&t=46s

Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka
2/12
Egyben a három. 75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – Fotó: Máté Albert, Képkocka

Szerk.: Winkler Márk

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk