Épületek/Lakóépület

Atelier Galatea — a modern székely ház

1/30

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
?>
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
1/30

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

Atelier Galatea — a modern székely ház
Épületek/Lakóépület

Atelier Galatea — a modern székely ház

2022.09.13. 07:58
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Románia, Csíkszereda

Építészek, alkotók:
Antal Zoltán, ZTN

Címkék:
Csíkszereda, MÉD

Atelier Galatea

Tervezés éve:
2018

Építés éve:
2021

Bruttó szintterület:
128 m2

Stáblista

Gepeszet: Promax Engineering

Statika: Moebius Engineering

Beruházó: Antal Zoltan

Kivitelező: Rotribut SRL

MÉD:

Antal Zoltán tervével nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint a székely ház archetípusának a modernitásba való átültetése. Erős érzelmi indíttatású feladat, amelynek indoklása megosztó érvekre támaszkodik. A következő írás és az abban bemutatott ház megpróbál állást foglalni és példát mutatni tradíció és modernitás fúziójára.

A modern ember értelmi tevékenysége az absztrakció felé haladt, és lassan kikopott belőle az az analógiára épülő közvetett belső világ, amely az érzékekre hat. A túlvilágot kezdte el szembeállítani a közvetlen tudattal. A modern építészet válsága, hogy meg akart szabadulni az élettelen stílusokat imitáló koroktól, és a hagyományos lakóház fejlődése megtört a globalizáció következtében. Végterméke az, hogy a házak torzultak, absztrakt formákat és gondolatokat kezdtek el követni. A szellemi űrt nem tudták kitölteni, mivel a transzcendencia már nem kapott szerepet. A hangsúly az emberről átkerült a globalizáció termékeként létrejött problémákra, amelyek tagolatlanok, és nincs kezdetük, se végük. A tér problémává vált, és eltűnt az emberi élet útkeresésének térbeli gondolata.

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
3/30
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

A globalizáció következtében a ház további fejlődése megakadt. A városkép torzult, felhígult a külföldről importált stílusjegyekkel, különböző anyagok módosították az addig kialakult hagyományos szerkezeteket. A lakóházak organikus fejlődése megakadt, szép lassan az enyészetté vált. Olyan művészi stílusirányzatok kerekedtek felül egész Európában, amelyek a művészi formák keresésének teljes szabadságát hirdették. A lakóháztervezés átalakult művészeti útkereséssé, így fosztva meg a magyar nemzeti stílust a népies elemektől és hagyományoktól, amelyek eddig természetes korlátok közé zárták.

Az építészet célja, hogy egy adott helyszínből helyet csináljon, a benne rejlő értelmet és lehetőséget felszínre hozza lakói által. A tornác, mint egykor létfontosságú elem a modern ember számára elhanyagolható. Abban a világban, ahol a segédeszközök váltak létfontosságúvá, és egyfajta virtuális világ jött létre, a létezés kérdései pusztán fiziológiai hatásúak.

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
1/30
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

Koncepció

Ennek a háznak a kiindulópontja egy tanulmány, amely arra tesz kísérletet, hogy a régi székely házak formai és térbeli méreteit megőrizve újrafogalmazza azokat modern és kortárs szellemben. A példás ház méretei nem változtak, ellenben a külső tornác beépítésre került. Az így létrejött tér megőrizte a tornác jellegét, a tér nyitott, átlátható és a fény átjárja az egész házat a két sarokablakon keresztül, amely a tornácot szimbolizálja. A tér nyitottságra szeretett volna törekedni – amely a régi világ természetközeliségét szimbolizálja – és ezáltal megőrizni azt a harmóniát, amit a parasztház jelentett ember és természet között. A ház méretéből adódóan a belső teret vizuálisan megnyújtottam a panorámás ablaknyílások és egy új tornác segítségével, így az újonnan létrejött belső tér már nem szűkös, hanem tágas és a bent-kint kapcsolatot erősíti.

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
28/30
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

A hely szelleme

A vizuális kapcsolat a ház és a hely között az ablaknyílásokon keresztül a templomokra fókuszált nézőpontok jelentik. A hálószobából a csíksomlyói templom, a nappaliból a csíktaplocai templom, míg a tornácról a csobotfalvi templom látható. Próbáltam úgy elhelyezni az ablaknyílásokat, hogy az ne csak egy vizuális élmény legyen, hanem a hitben is erősítsen, lélektani szerepe legyen a háznak, ami nélkül nincs élet. Ezt fokozni próbáltam a fa szerkezet őszinte megjelenítésével, ahol a szerkezet egyben maga a dekoráció. A szerkezet között nyárfa panelok kaptak helyet, textúráik igazi festői tájképet szolgálnak a belső térnek, amiket egy panorámás ablaknyílással hoztunk kapcsolatba. A két belső teret egy fém körlépcső kapcsolja össze. Nincsenek vizuális határok; a kert, terasz, és belső tér harmóniában együtt tud dolgozni.

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
17/30
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

A belső tér

Összességében a fény-árnyék játék, az anyagok használata, a külső faborítás és annak játéka, a különböző lambériaméretek és a körablak megjelenítése az én vízióm arra, hogyan lehet egy modern parasztházat építeni, annak méreteitől nem elrugaszkodva lépni túl a formán úgy, hogy a természet kapja a hangsúlyt, és az építészettel (szerkezet / fény / anyag) tudjon kapcsolódni.
Az épület egy olyan formai archetípusra támaszkodik, ami fontos szerepet töltött be az itteni népek életeben. Ez maga az égbolt; a sátor alakú terek és az ég közös kapcsolata. A nappali nyitottsága, ahol a legtöbbet vagyunk, egy kör tetőablakon keresztül hozza létre a kapcsolatot köztünk és az égbolt között. Továbbá helyet kapott a nappalinál egy olyan nyitott átrium, amely a manzárddal kommunikál egy körlépcső segítségével, amely mint szobrászati elem jelenik meg.
A tető ablakszegély kiképzése, a bejárati ajtó, a két tornácvégződés, a hagyományos Saxonia cserép és a szarufák végei mind a ház alapvető formai felépítésére utalnak – a háromszögre és a körre. Előbbi azt a harcos csoportot szimbolizálja, amely a székelységet, mint határvédőket volt hivatott reprezentálni; utóbbi pedig fontos kapcsolatukat a természettel.

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
25/30
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

A külső tér

A külső lambéria megjelenítése is a háromszög felépítésére szeretne utalni. A léptékváltásban és síkváltásokban három különböző formájú lambéria segít egy olyan tagoltságot, léptéket és felépítést biztosítani a háznak, amely arra hivatott, hogy kihangsúlyozza a tetőt, mint legfontosabb építészeti elemet. A tető egy olyan fontos eleme a magyar építészetnek, amit többet és jobban kellene hangsúlyozni, nem feltétlenül formai variációkban.
A lambéria tagoltsága a homlokzatokon az oromfalak léptékét leszűkíti, izgalmasabbá és vibrálóvá teszi. Egy vizuális élményt nyújt a ház fala, nem egyszerű vakolat. Ehhez az élményhez három típusú lambériát használtam, különböző szélességgel és különböző falcolással. A síkok egymás között finoman el vannak tolva, így ugrálva felfele kap központi szerepet a ráhelyezkedő tető.

Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.
10/30
Atelier Galatea, A Modern Székely Ház, Építész: Antal Zoltán, 2021.

Végezetül, a tanulmány elődeink természetközeliségéből, abból az alaptézisből indul ki, hogy közvetlen kapcsolatban éltek együtt a természettel és az évek során betöltött funkciójukkal (határőrök). Mindez együtt határozta meg számomra a modern székely házat, ahol nem a méret és a ház nagysága az elsődleges szempont, hanem a nyitottság, vizuális kapcsolatok, formai és térbeli őszinteség, egyszerűség.

A cím az ókori görög mitológiából inspirálódott, aminek az üzenete abban rejlett, hogy ha valamit egészen odaadóan művelünk, akkor létrejöhet egy másik dimenzió, aminek üzenete van és tartalommal bír, jelen esetben a modern székely ház, annak tartalmi és vizuális újrafogalmazása. A legmodernebb technikai megoldásokkal és kivitelezésükkel jött létre az a modern székely ház, ami jó példa lehet a fiatal családoknak a tradíció és modernitás fúziójára.

Antal Zoltán

szerk.: Nagy Zoltán

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk