Épülettervek/Középület

A Pitypang óvoda pályázata - A KAS Design Kft. terve

1/10

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
?>
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
1/10

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

A Pitypang óvoda pályázata - A KAS Design Kft. terve
Épülettervek/Középület

A Pitypang óvoda pályázata - A KAS Design Kft. terve

2015.07.07. 13:10

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Pitypang Óvoda új épülete

Stáblista

építész: Székelyhidi Gábor, KAS Design Kft.

A VIII. kerületi Százados úti Pitypang óvodára közbeszerzési eljárást írtak ki. Bemutatjuk a KAS Design Kft. terveit. 

Részlet a műleírásból

Helyszín, adottságok, előzmények

A tervezési helyszín Budapest VIII. kerületében, a Százados út és Stróbl Alajos utca kereszteződésében fekvő saroktelek és a szomszédos Százados úti ingatlan összevonásából alakul ki, cca. 4000 m2-es alapterülettel. Az érintett saroktelken jelenleg is óvoda üzemel, ami a fejlesztés részeként elbontásra kerül, de a folyamatos működés okán csak az új épület megépülése után (ami így a korábbi 38881/2-es ingatlanrészre kerül).

Tervezési helyszínünk sík, viszonylag értékes meglévő növényállománnyal rendelkezik, amelynek megtartása javasolt a lehetőségekhez képest. Az új épület elhelyezésére kijelölt telekrész közel négyzetes, a szabadon beépíthető alapterülete cca 26x29 m; a tájolás a tervezett funkció szempontjából ideális.

 

Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
2/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve

Beépítési koncepció 

Az építtető célja, hogy a korábbi túlzsúfolt, funkcionálisan és minőségében elavult régi, 4 csoportos épületet a mai kor igényeinek és szabványi előírásainak megfelelő, 6 csoportos új épületre cserélje, amely egyben biztosítja a növekvő férőhely-igényeket, valamint az óvodai oktatás-nevelés eddig hiányzó funkcióit.

A folyamatos működés fentartása, valamint a beépítési előírások okán az új épület a kijelölt építési telekrészt teljes mértékben "kitölti". A tervezési alapkoncepciónk így egy tömbszerű, de a közlekedési főirányokba és a játszóudvar felé felnyíló, racionális tömeg- és térformálású épület kialakítása lett, amely belső használatában, térkapcsolataiban és homlokzatfelületeiben kíván izgalmas (variábilis) és játékos lenni.

Elsődlegesnek tartottuk a főfunkciók és a közlekedő terek megfelelő szintű természetes benapozását és a csoportszobák közvetlen játszóudvari térkapcsolatainak biztosítását. Mivel a szabvány szerinti délkeleti, déli helyiségtájolás, valamint a játszóudvar kapcsolati iránya is ugyanazon helyre kívánta a csoportszobák elhelyezét, azokat az épület déli oldalára, a beépítési lehetőségek okán egymás fölé szerveztük, szintenként 3-3 egységgel és a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal. Az emeleti átadó-öltöző térből egy egyenes vonalú, fedett lépcső vezet le az udvarra, biztosítva a felső szint közvetlenebb kertkapcsolatát. A játszószobák pozíciója a további helyiségcsoportok elhelyezkedését is meghatározta.


Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
3/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
A közlekedő területeket az épület középső traktusára szerveztük, így létrehoztunk egy Százados útra főbejáratában felnyíló kétszintes belső aulát, valamint a földszinten és az emeleten is az aula köré fonódó átadó-öltöző folyosókat. Az aula tér egyben használható a szigorúan vett közlekedő funkciójában, másrészt a használati igényeknek megfelelően folyamatosan átalakítva játszó-, rendezvény- és közösségi térként. A közlekedő tércsoport keleti, földszinti végébe helyeztük az alautérrel akár teljesen össze is nyitható tornaszobát, így a két helyiség rossz idő esetén fedett beltéri "játszótérré" alakítható. Az emeleten ugyanitt a tematikus fejlesztő helyiségek kaptak helyet.

A közlekedő tércsoport északi oldalán egy tömbben lettek kialakítva az intézmény kiszolgáló háttérhelyiségei. A földszintre mosó- és vasalószoba, melegítő konyha, sportszertrár, általános raktár és karbantartó műhely valamint egyéb alárendelt, de a gazdasági udvarral szorosabb kapcsolatot igénylő funkciók kerültek; míg felettük az emeleten a nevelőtestületi irodák, szülői fogadószoba, orvosi szoba, valamint kétnemű öltöző került kialakításra.

A belső főfunkciók elhelyezésekor a kiírásban megfogalmazott és a szabvány által előírt helyiségeket és helyiség alapterületeket céloztuk meg. A kiszolgáló funkciókat azonban a rentábilis használat elvét követve igyekeztünk összevonni (racionalizáni). Így például a gyermek öltözők és átadók, valamint a többcélú nagyterem (nálunk aula) egyben rejtett közlekedőterek; a mosó- és vasalószobát összevontuk, ugyanúgy, mint az általános raktárat és a karbantartó műhelyt, vagy az orvosi és elkülönítő helyiséget.


Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
4/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
A nevelőtestületi- és könyvtárszobát eleve egyben alakítottuk ki, soroltan kapcsolódva a szülői fogadószobához, illetve az óvodavezetői irodához is. A szülői fogadó így időszakosan egyben lehet bővült tere a nevelőtestületi szobának, illetve tárgyalója az óvodavezetőnek is. A csoportszobák helyiségeinél szintenként 2-2 gyermekmosdót is összevontunk, így összesen 4 ilyen helyiség alakult ki, illetve gyermekzuhanyt is szintenként csak egy-egy mosdóba telepítettünk. A felnőtt mosdók telepítésénél is a funkcionalitást tartottuk szem előtt, így mind a csoportszobák közvetlen közelébe - itt nemenként külön-, mind a karbantartó és konyhai blokk közé elhelyeztünk ilyet (egyesítve).

A főzőkonyhai egységnél kialakítottunk egy racionális belső használati utat, elkülönítve a fehér és fekete útvonalat egymástól, de itt is összevontunk funkciókat, így az áruátvevő a beépített szekrényeivel egyben takarító- és fogyóeszköz tároló is, illetve nem alakítottunk ki külön feketemosogatót, hanem azt a melegítőkonyhai helyiségben helyeztük el; a badella és mosléktárolót úgyszintén összevontuk.


Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
5/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terveKert- és környezetrendezés

Az intézmény területén két jól elkülönített udvarrészt alakítottunk ki:

A nagyobb alapterületű játszóudvart az ingatlan déli oldalán telepítettük. Az udvar részben értékes növényállománnyal fedett; emellett a régi épület bontása után felszabaduló telekrészeket a megfelelő árnyékolás biztosítása végett fásítjuk. A játszóudvarban kialakítunk egy nagyobb, egybefüggő burkolt játszófelületet. A felületen belül ütésvédett labdajátéktér, valamint vizes (vízsugaras) játszófelület is helyet kap. Az udvart keretezve kiépítünk egy kreszjelekkel ellátott roller/bicikli utacskát, míg a közbenső területeken elszórva csoportonként egy-egy homokozót és további ütésvédett felületekre telepített típus játékeszközöket. Az udvarban felújítjuk, újrafogalmazzuk, de a jelenlegi pozíciójában megtartjuk a kerti mosdókat és játékeszköz tárolókat.

A kisebbik, északi oldali udvarterület az óvoda gazdasági háttérkiszolgálást biztosítja, közvetlenül kapcsolódva a konyhai és karbantartói helyiségekhez, itt került elhelyezésre 5 db dolgozói parkoló is. 


Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
10/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terveParkolás

Az intézményhez kapcsolódó parkolókat a Százados út irányába telepítettük. Mivel az új épület a régitől északabbra kerül, a Stróbl utcai védettebb (útra merőleges) parkolóktól távolodunk. Ezért az előkerti kerítésvonal visszahúzásával és a járda áthelyezésével itt is kialakítottunk további parkolóállásokat - útra merőlegeseket, hogy a gyermekek ki- és beszállása védett öbölben, közvetlenül a főbejárat előtt történjen. A kerékpárok tárolását szintén a Százados úti előkertben biztosítjuk, a főbejárat előtti teresedésnél.


Akadálymentesítés

A parkoláshoz a főbejárathoz legközelebb eső parkolót jelöljük akadálymentesnek. Az épület körüli burkolatok, járdák a bejárat akadálymentes megközelíthetőségét biztosítják. Az épületben az összes ajtó biztosítja a min. 90 cm szabad nyílásszélesség. Az egyes szinteken belül belső szintkülönbségek nincsenek. A közlekedők, folyosók szélessége megfelelő, kerekesszék számára mindenhol elegendő a hely a forduláshoz. A teljes körű, komplex akadálymentesítés érdekében a fentiekben részletezetteken túl az infokommunikációs akadálymentesítés elveit is be fogjuk tartani.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek

Az épület teherhordó falai alatt körbefutó sávalap készül. Az épület főfalai jellemzően 30 cm vastag vázkerámia falazatok lesznek.
A szintek közötti közbenső és a zárófödém is előregyártott, felbetonos rendszerű födém, a födémfesztávok mindenhol 25 cm-es raszterre szerkesztettek. A lépcsők teherhordó szerkezetei monolit vasbeton, vagy előgyártott kivitelben készülnek.

A tetőkialakítás enyhe hajlásszögű - min. 10 fokos -, magastető fémlemez héjalással, alatta kiegészítő vízszigeteléssel; míg az aula tér felett bevilágító kupolákkal áttört, fordított rétegrendű lapostetőt alakítunk ki leterhelő réteggel. A pályázati kiírás javasolta a magastető kialakítását. Mivel a kialakuló tetőterek nem lennének hasznosítva, így azokat felesleges költségnek ítéltük meg, a környezeti illeszkedés szempontjából pedig indokolatlannak, mivel 3-5 szintes, panel lakótelep, és eltérő tetőidomú egyéb épületek veszik körbe a telket.


Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
7/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
A vizes helyiségek alatt üzemi víz elleni szigetelés készül, ahol szükséges – pl. gyermekmosdók, konyha, fehérmosogató, stb. –, összefolyókkal, illetve funkciónak megfelelően a falakra függőlegesen is felvezetve. A földszinti vasalt aljzata fölött 1 rétegű, talajnedvesség elleni bitumenes szigetelést használunk.
Energetikai számítás alapján méretezett hőszigetelés készül: az átszellőzetett homlokzatburkolatok mögött ásványgyapot, míg a ragasztott "lapkatégla" alatt méretezett dübeles rögzítéssel expandált polisztirol hab kivitelben. A lapostetők és lábazatok hőszigetelésénél extrudált polisztirol hab táblákat alkalmazunk, lapostetőnél egyben ez fogja biztosítani a szükséges lejtésadó réteget is. Az alulról hűlő padló-rétegrendekben expandált polisztirol hab hőszigetelő anyagot használunk.

A homlokzatképzésnél jellemzően, 8 v. 10 mm vastag ragasztott kerámia "lapkatégla" burkolatot helyezünk el, amit az egyes ablakközök osztásába, táblás, fa hatású kompozit homlokzati elemekkel oldunk. Az anyagfelhasználás szempontjából így a javasolt kialakítás bár némileg drágább, de a karbantartás hosszabb távon lényegesen olcsóbb véleményünk szerint.

Külső nyílászáróknál típus méretrendű alumínium nyílászárókat terveztünk: általános helyen 2 rétegű, míg foglalkozatókban 3 rétegű hőszigetelő, napvédő fóliával ellátott üvegezéssel.

A belső nyílászáró szerkezetek jellemzően fa ajtók, illetve helyenként mobil falak, laminált lemezborítással. Ahol szükséges, ott az ajtólapok, tokok hangszigetelt, vagy vízálló kivitelben; adott esetben "nekifutás ellen védett" fóliázott, biztonsági üvegezéssel készülnek. Menekítési útvonalakon, illetve tűzvédelmileg indokolt helyeken fém tokszerkezetek lesznek elhelyezve az igényeknek megfelelő kivitelezésben.


Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
9/10
Pitypang óvoda - A KAS Design Kft. terve
A napnak kitett fő helyiségeket mozgatható, külső „vászon" árnyékolókkal látjuk el. A foglalkozatók fényzárását belső, sötétítő függönyökkel oldjuk meg.
A foglalkoztatókban és az egyéb állandó rendeltetésű helyiségekben (pl. irodák) pvc, vagy linóleum melegpadló, a vizes helyiségekben, közlekedőknél - aulában -, hézag- és csúszásmentes retifikált gress, egyéb kiszolgáló helységeknél, konyhában, hagyományos kerámia burkolólapok kerülnek beépítésre; ugyanitt az oldalfalak, a funkciónak megfelelően csempézettek, vagy mosható módon lesznek kialakítva. Általános helyen és kiszolgáló helyiségekben vakolat és festés készül.

A gyermekek által használt közlekedő-átadó helyiségek falfelületein táblafestékkel ellátott, krétával rajzolható és könnyen takarítható falszakaszokat alakítunk ki, ahol a gyermeki kreativítás állandó teret nyerhet.

A napnak kitett fő helyiségeket mozgatható, külső „vászon" árnyékolókkal látjuk el. A foglalkozatók fényzárását belső, sötétítő függönyökkel oldjuk meg.
A foglalkoztatókban és az egyéb állandó rendeltetésű helyiségekben (pl. irodák) pvc, vagy linóleum melegpadló, a vizes helyiségekben, közlekedőknél - aulában -, hézag- és csúszásmentes retifikált gress, egyéb kiszolgáló helységeknél, konyhában, hagyományos kerámia burkolólapok kerülnek beépítésre; ugyanitt az oldalfalak, a funkciónak megfelelően csempézettek, vagy mosható módon lesznek kialakítva. 

A gyermekek által használt közlekedő-átadó helyiségek falfelületein táblafestékkel ellátott, krétával rajzolható és könnyen takarítható falszakaszokat alakítunk ki, ahol a gyermeki kreativítás állandó teret nyerhet.


Székelyhidi Gábor 

 A KAS DESIGN Kft. ajánlatára adott szakmai vélemény:


Bíráló neve: Fernezelyi Gergely DLA főépítész

1. Városképi illeszkedés szempontjából
A tervezett épület helyszínrajzi elhelyezkedése jó, de a parkolás megoldása nem veszi figyelembe sem a meglévő kert adottságait, sem a közlekedési szempontokat.
Helyezés: 3

2. Építészeti megjelenés szempontjából
A tömbszerű építészeti formálás jó irány lenne, azonban az architektúra semmilyen szempontból nem teljesíti a kiírás elvárását a hagyományos építészeti értékek megjelenítésével kapcsolatban.
Helyezés: 3

3. Funkcionalitás (tervezési programhoz való illeszkedés) szempontjából
Az épület alaprajzi elrendezése kifejezetten pazarló, és nem egy óvoda igényeinek megfelelő.
Helyezés: 4

4. Fenntarthatóság, üzemeltethetőség szempontjából
Az eltúlzott alaprajzi méretekből adódóan az épület jó fenntarthatóságának szempontja sem érvényesül.
Helyezés: 4

Bíráló neve: Iványi Gyöngyvér építész

1. Városképi illeszkedés szempontjából
Helyezés: 3
Az épület – a tömegvázlatokon is jól látható módon – szinte lapos tetős kialakításával a városi szövetbe nem illeszkedik.

2. Építészeti megjelenés szempontjából
Helyezés: 2
Az óvoda megjelenését tekintve tartalmaz kortárs építészeti elemeket. A gyermekek számára befogadható. Tervező különösen nagy hangsúly fektetett az udvar kialakítására, a csoportok udvaron történő megjelenésére, mely a gyermekek számára nagyon szerethető.

3. Funkcionalitás (tervezési programhoz való illeszkedés) szempontjából
Helyezés: 3
Épületen belül a különböző fő funkciócsoportok jól különválnak. A foglalkoztatók funkcionális kialakítása viszont nem megfelelő. Nincsenek csoportszobánként öltöző – mosdóblokkok, melyek elengedhetetlenek a megfelelő működéshez. A kétszintes aulának nincs létjogosultsága így, hogy az emeleten öltöző van közvetlen mellette.

4. Fenntarthatóság, üzemeltethetőség szempontjából
Helyezés: 2
A terven nem találtam az egyéb energiahasznosításra vonatkozó utalást, az üzemeltethetőség a csoportszobákat kiegészítő helyiségeinek kialakítása után megfelelő lenne.


Bíráló neve: Kolba Mihály MÉK Kamarai küldött

1. Városképi illeszkedés szempontjából: Mivel kifejezetten az a kérése a kiírónak, hogy magas tetős legyen az épület, és a tervezett épület nem magas tetős, hanem alacsony hajlású tetővel tervezett (ami természetesen nem is látszik szemmagasságból), emiatt eleve nem illeszkedik az építtető által megkívánt városképbe. (A tervezett homlokzati architektúrája is idegen a környezetétől.)
Helyezés: 4

2. Építészeti megjelenés szempontjából: A tervezett építészeti kialakítás inkább egy elegáns kis irodaépületé lehetne, mint egy óvoda épületé, Semmilyen „hagyomány őrző" hangulata nincs. Szép, korrekt a homlokzati kialakítás, a belső térrendszer is elegáns, impozáns, de jobban el tudnám képzelni egy tőkeerős kis cég új iroda épületének, az óvoda pályázatban való szerepeltetése ennek az architektúrának szakmai tévedés.
Helyezés: 4

3. Funkcionalitás (tervezési programhoz való illeszkedés) szempontjából: Megfelel a kiírás előírásainak, alaprajzi kialakítása korrekt szép, viszont a többi terv sokkal jobban illeszkedik az óvoda elvárt „hangulatához".

Helyezés: 4
4. Fenntarthatóság, üzemeltethetőség szempontjából: Műleírás híján nincs információnk, a napvédelemmel foglakozott a terv (mozgó napvédő elemek az ablakok előtt..)

Helyezés: 4
Megjegyzés: Szerintem nem volt szerencsés kikötni, hogy csak magas tetős lehet az épület….Véleményem szerint meg kellene adni annak a lehetőségét, hogy születhet olyan terv, ami úgy illeszkedik a környezetéhez, hogy lapos tetős.Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk