Épülettervek/Középület

A lényeg az egyszerűség: Anna-réti miséző- és emlékhely pályázat

1/10

A képolna alaprajza

Északi homlokzat

Keleti homlokzat

Metszet

A kápolna oldalnézete

A képilna épülete

A kápolna és környezete

Távoli látványterv

Helyszínrajz

lead

?>
A képolna alaprajza
?>
Északi homlokzat
?>
Keleti homlokzat
?>
Metszet
?>
A kápolna oldalnézete
?>
A képilna épülete
?>
A kápolna és környezete
?>
Távoli látványterv
?>
Helyszínrajz
?>
lead
1/10

A képolna alaprajza

Északi homlokzat

Keleti homlokzat

Metszet

A kápolna oldalnézete

A képilna épülete

A kápolna és környezete

Távoli látványterv

Helyszínrajz

lead

A lényeg az egyszerűség: Anna-réti miséző- és emlékhely pályázat
Épülettervek/Középület

A lényeg az egyszerűség: Anna-réti miséző- és emlékhely pályázat

2019.03.18. 13:04

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Normafa

Építészek, alkotók:
Wéber József, Jármai Zsolt

Anna-réti miséző- és emlékhely

URL:
Wéber Építész Iroda

Tervezés éve:
2018

Stáblista

tervezők: Wéber József, Jármai Zsolt

 

Letölthető dokumentumok:

A Normafa nyüzsgő kirándulóhelyére szánt  Anna-réti miséző- és emlékhely koncepciótervének létrehozásakor Wéber József és Jármai Zsolt díjazott terükben kortárs építészeti eszközökkel igyekeztek zárt, elvonulásra alkalmas, külön világot teremteni. 

Az Anna-rét hosszú ideje a Főváros lakosságának közkedvelt kirándulóhelye, az itt folytatott rehabilitációs és fejlesztési tevékenységnek az eddig is népszerű hely látogatottsága tovább növekedett az utóbbi időben. A ’90-es éveket követő változásoknak köszönhetően most prdig újra lehetőség nyílt az egykori szakrális helyszín méltóságának visszaállítására.

A hely ismertsége nem újkeletű, hagyományai a 18. századig nyúlnak vissza. Az itt létesült Anna-kápolna a nagyobb ünnepekkor gyülekezőhellyé, kiváló elhelyezkedése és panorámája kedvelt kirándulóhellyé tette. Az egykor dicső múlttal és hagyománnyal rendelkező Anna-kápolna elpusztítása a Világ Királynője Engesztelő kápolna létesítésének meghiúsulása átmenetileg ugyan visszavetette a hely vallásosságát , de azt legyőzni, kultuszát megszüntetni nem volt képes.

 

A képilna épülete
6/10
A képilna épülete

 

A tervezési program

A területet úgy kívánták alakítani, hogy az

  • rendszeres, kis létszámú szertartások megtartását szolgáló és
  • az Anna-réten átfutó Máriacell – Csíksomlyó, valamint Csesztohova – Medjugorje zarándok útvonalak induló, érkező, pihenő helyeként funkcionáló helyszínként,
  • az 52. Eucharisztikus Világkongresszus egyik esemény helyszíneként,
  • valamint egyházi ünnepek alkalmából eseti nagyobb létszámú szabadtéri szertartások megtartására alkalmas helyszínként is szolgáljon. Mindezt úgy, hogy az Anna-réten található, kedvelt sportolási helyeket a fenti események ne zavarják meg, azok működése a későbbiek során is zavartalan maradjon.

A helyszín kiválasztásánál a kis, közepes, valamint nagylétszámú rendezvények megtartására is lehetőséget nyújtó terület megtalálása jelentette a tervezők számára az egyik fő nehézséget. Fontosnak tartották továbbá a korábbi szakrális helyszínek tiszteletben tartását, azok emlékként történő megőrzését is.

 

Helyszínrajz
9/10
Helyszínrajz

 

A korábbi Anna-kápolna helyén a Salamin-család által visszaállított kápolna környezetét, valamint az attól nem messze található facsoport mikrokörnyezetét – az egykori Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkőletételének helyét – nem találták ideális helynek az új, összetett feladatkört ellátó szabadtéri miséző hely létrehozására. Véleményük szerint szerencsésebb, ha a szertartások helyét a sport és kiránduló forgalomtól védettebb helyen jelölik ki, így esett a választás korábban felszentelt szakrális helyek megtartása mellett egy új területre: a miséző hely létrehozására az Anna-rétről nyíló tisztás végét jelölték meg.

A három szakrális pont által határolt terület szabadtéri templomként is definiálható. Az Anna-kápolna és környezete a templom előtere, kertje, egyben a liturgikus eseményekhez tartozó gyülekező hely. A facsoport által határolt terület a templom főbejárataként aposztrofálható, amely egyébként meditációs ligetként is működhet rendezvényeken kívül.

A tisztás végén elhelyezkedő miséző helyet magába foglaló kápolna az oltár helye állandó, ugyanakkor a szabadtéri liturgikus tér a szertartások nagyságának és típusának megfelelően alakítható, igazítható a hívők létszámához. További ideiglenes installációkkal kiegészítve a fenti elrendezést valamennyi, a pályázatban megjelölt esemény részére méltó környezet biztosítható.

 

A kápolna és környezete
7/10
A kápolna és környezete

 

Az egyes szakrális helyszínek arculati kialakítása

I. A korábbi szakrális építmények megsemmisülését, illetve a Világ Királynője Kápolna felépülésének meghiúsulását nem elfedve, a korábbi építési nyomok megerősítésével a tervezők kiemelt célja volt azok új szakrális környezetbe való bevonása.

A hely fő megközelítési iránya a nyugati oldalról a gépkocsi út felől induló, egyenes gyalogút, míg másodlagosan a kiránduló ösvényekről illetve a zöldterületről érhető el. Az újraépült kápolna környezetében egy rendezett, szilárd burkolat kialakítását tartjuk szükségesnek, melynek szélén helyezkedik el a kápolna, előtte a megemlékezés részére elkülönített területrésszel, ahol virágok elhelyezésére is lehetőség nyílik.

A kápolna körüli burkolat határán rendeznék el a korábban adományozott emlékköveket, ezzel megőrizve a nemes adakozók emlékét, emellett javasolják, hogy a kápolna környezetében a korábbi szakrális múlt részletesebb történeti bemutatását is.

A terület mellett lévő, jelenlegi étkezőhely a zarándokok, illetve misére látogatók részére szánt szeretetvendégség helyszíneként integrálódhat az együttesbe.

 

A képolna alaprajza
1/10
A képolna alaprajza

 

II. A korábban Engesztelő Kápolna létesítésére szánt terület helyén , melyet 6 db telepített fa határol el a réttől, meditációs helyszínt hoznának létre, amely egyben a „liturgikus szabadtér" erdei tisztásának bejárataként is szolgálhatna. A fák közötti területre egy határozottan körülhatárolt virágmező kerülhetne, amelynek nyugati oldalát egy kereszt zárná. A fák és a virágágyás között, kétoldalt padok, illetve az itt található adomány kövek kapnának helyet. A kereszt mögött a korábbi, 1944-es alapkőletételre vonatkozó emléktáblát helyeznének el.

III. Az új miséző hely a kelet-nyugati irányban fekvő erdővel határolt tisztás végén, egy keleti irányban lejtő domboldal tetejérekerülne, amelynek megközelítése a látogatós számára az Anna-kápolna felőli sétány, illetve a szemben lévő Meditációs liget felől volna lehetséges. Az egyházi személyek az Anna-kápolnára vezető főút tovább vezetett részéről érhetnék el a miséző helyet.

A tisztás végén emelkedő orom ideális hely lehet a miséző képolnának, melyhez egy emlékfal csatlakozna. E mögött állna az egyházi személyek felvezető lépcsője a kápolnához. A kápolna befoglaló mérete 11,2 x 7,00 méter, amely egy teljes szélességében nyitható kapuval kapcsolódik a tisztáshoz. A miséző tér közepén helyezkedne el az oltárkő, két oldalt leülő padokkal, illetve az oltár mögötti székkel, amely mögött egy paravánfal biztosíthatja a szertartásokhoz szükséges eszközök és berendezések elhelyezését. Az emlékfal zarándokok és adakozók feltüntetésére is lehetőséget ad., de ide helyeznék el az Engesztelő Mozgalom Egyesületének tulajdonában lévő harangot is.

A Kápolna „keletelt", nagyméretű kapuval nyílik a tisztás felé. Bár az épület előtti, az aktuális szertartás várható létszámának megfelelően alakítható padok mozgathatók, a kápolnát a tervezők teljesen zárható módon alakítanák ki, mind vagyonvédelmi okok, mind a hely méltóságának megőrzése céljából.

 

Északi homlokzat
2/10
Északi homlokzat

 

Tájba illesztés, ökológiai adottságoknak való megfelelés

A terv igazodik a meglévő táji, természeti, topográfiai adottságokhoz. A tervezett épület sem építésével, sem későbbi üzemeltetésével környezetét ökológiai szempontból nem terheli. Építészeti megoldásukban a két korábbi szakrális hely rendezését minimális műszaki beavatkozással kívánják megoldani, így a meglévő növényzetet semmilyen károsodás nem éri, továbbá a későbbi működés során sem jelent terhelést a meglévő növényállományra. A beavatkozás kertészeti jellegű, valamint térbútorok elhelyezésével jár.
Az új, burkolt felületeket, illetve korrigált, jelenlegi turista ösvényeket stabilizált zúzalék burkolattal, corten acél szegéllyel kívánjuk megoldani, hasonlóan a Normafa felújításánál alkalmazott módon.

A miséző-emlékhely építészeti megjelenését illetően egy kortárs szakrális épülettömeg és belső tér kialakítása volt a cél, amely megnyitva teljes mértékben kapcsolódik az őt körülvevő térhez, arculatával ugyanakkor egyértelműen jelzi szakrális funkcióját.

A zöldfelületen kijelölt közlekedőket, az épület előtti teret. a lejtőkön kialakított tereplépcsőket tipegő-szerűen elhelyezett, előregyártott betonelemek segítségével fednék le. Fontos szempont vol, hogy kerüljék a mesterségesen kezelt felületek és a természetes táj éles elválasztását, szerves átmenetek létrehozására törekedtek.

 

Keleti homlokzat
3/10
Keleti homlokzat

 

Anyaghasználat, ökologikus megoldások, esztétika

A tervezett épület szerkezeti megoldásaiban és anyaghasználatában is az egyszerűségre, a visszafogott formálásra, a környezethez valóilleszkedásre, valamint kortárs építészet megoldásainak alkalmazására törekedtek. A tömegformáláshoz hasonlóan a homlokzatokon is az egyszerű, összefogott felületek, és a minőségi anyagok dominálnak. A tervezők szándéka szerint a funkcióhoz méltó formát és homlokzatkialakítást olyan anyagokból kívánták létrehozni, amelyek a későbbi használat során karbantartást nem, vagy minimális mértékben igényelnek. A tervezett megoldások ugyanakkor egyszerű műszaki eljárásokkal és eszközökkel megoldhatók, különleges eljárások és technika nélkül.

 

Távoli látványterv
8/10
Távoli látványterv

 

 

A Bírálóbizottság értékelése

A pályázat klasszikus kis kápolna, amely jelként is tudna működni az adott területen. Méretével nem nagy területet foglal el az Anna-réti tájban, illetve a szánkó – és sípályákban, előnye szép formáján kívül az is, hogy zárható, és zavartalan miséző helyet biztosít, de néhány hívő is befér a kápolnába.

Mindenképpen az egyik legrokonszenvesebb megoldás a beadottak közül, kiérlelt forma, és vissza tud utalni még a magyar népi építészetre is. Ha valóban komoly igény merül fel arra, hogy a miséző hely zárható legyen, egyben jelként is működjön, figyelemre méltó munka. A terv megejtően szép grafika.

A Bírálóbizottság a tervet rangsorolás nélküli díjban részesítette.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.