Közélet, hírek

Úgy tűnik, egyelőre jegelik a tihanyi Kenderföldekre tervezett szabadidő- és lakópark megépítését

1/2

Látványterv a beruházásról

Hirdetés
?>
Látványterv a beruházásról
?>
Szabadidő- és lakóparkot terveztek a tihanyi Kenderföldek egy részére. Forrás: Google Maps
1/2

Látványterv a beruházásról

Úgy tűnik, egyelőre jegelik a tihanyi Kenderföldekre tervezett szabadidő- és lakópark megépítését
Közélet, hírek

Úgy tűnik, egyelőre jegelik a tihanyi Kenderföldekre tervezett szabadidő- és lakópark megépítését

2022.11.09. 12:04

Habár az előzetes vizsgálati eljárás még szeptemberben megindult, a beruházó kérésére a napokban meg is szüntették, az indok nem ismert. Mint megtudtuk, az előzetes vizsgálati dokumentációra számos észrevétel érkezett; a helyi civilek kíváncsiak lettek volna a hatóság döntésére, és a Magyar Természetvédők Szövetségével együtt azt is hiányolják, hogy a Kenderföldek átfogó környezeti vizsgálatára még mindig nem került sor. 

Még szeptemberben számoltunk be arról, hogy újabb nagyberuházás van készülőben a tihanyi Kenderföldeken, melynek tervei szerint egy 7 épületből álló szabadidő- és lakópark épülhetne egy több mint 45 ezer négyzetméternyi területen, összesen 293 lakást/apartmant foglalva magában, földszint + 3 emelet kialakításban, 300 felszíni parkolóval. Cikkünk írásakor a Veszprém Megyei Kormányhivatal által folytatott előzetes vizsgálati eljárás zajlott, amit azonban a napokban a beruházó Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szállodai Hasznosító Kft. kérelmére váratlanul leállítottak.

A kormányhivatal korábbi, az eljárás megindításáról szóló közleményéhez csatolt, a beruházáshoz készített több mint 250 oldalas előzetes vizsgálati dokumentációból a koncepció számos részlete megismerhetővé vált. A tájolás szerint a helyszín a község délkeleti részén, a Balatontól nagyjából 200 méterre, a Kenderföld út mellett található. A tervezési területről azt írták, hogy "korábban részben feltöltött, majd építési- és bontási hulladék lerakására használt, idegenhonos inváziós fajokkal terhelt", valamint, hogy "jelen állapotában Tihany szégyenfoltja".

Az érintett, 1841/27 helyrajzi számú ingatlan, akárcsak Tihany egész közigazgatási területe, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, védett természeti területen fekszik. Ezen belül a telek a nemzeti park szolgáltató övezetében van, de nem része sem a NATURA 2000 területnek, sem a nemzeti ökológiai hálózatnak. A helyi építési szabályzat szerint a beépítésre szánt területek között a szabadidő központ terület övezetbe tartozik, K-szk1 jelölésű, a településkép védelméről szóló helyi önkormányzati rendelet alapján pedig a Vízpart településkép szempontjából meghatározó terület része. A szabályozás szerint a megengedett maximális épületmagasság 10,5 méter lehet, a maximális homlokzatmagasság 12 méter, a maximális beépíthetőség 20 százalék, az előírt minimális zöldfelület aránya pedig 55 százalék, szabadonálló beépítéssel.

A dokumentációban a lakóépületek telepítését összeegyeztethetőnek tartják a természetvédelmi törvényben foglaltakkal, bár az is szerepel benne, hogy a terület 1161 egyedet magában foglaló faállományából 484-et – köztük nagyobbrészt idegenhonos, inváziós fajtákat, kisebbrészt őshonosokat – terveznének kivágni az építés miatt, ami az ott található fák több mint 40 százalékát jelenti. A tájépítészeti tervben 169 fa visszatelepítésével számoltak.

Az idézett műszaki leírás szerint az engedélyezési tervanyag "integrálja a helyi épített és természeti környezet alapos megismeréséből származó tapasztalatokat, a szabályozási környezet adta lehetőségeket és előírásokat, a fejlesztő által kijelölt célokat és az építészeti/tájépítészeti programot". A beépítési koncepcióról az olvasható, hogy központi eleme az erdős-ligetes átjárható park, ami összefogja a telek különböző részeit; itt helyezkednének el az épületek, amelyek "számos megtartandó fa magassága alatt maradnak, összességében a tagolt épülettömbök »úsznak« a fák között és alatt". A leírtak szerint az építészeti megformálásra hatottak a helyi modern ´60-as évekbeli letisztult épületei és a balatoni pózna-lemez architektúra is, emellett a terv "saját egyediséget definiál, melyben eltér a mostanában a Balaton környékén épülő sematikus lakóparkoktól". A DYER Kft. által jegyzett terv egyébként, amit a dokumentáció ismertet, már a negyedik, átdolgozott változat a leírtak szerint, és pozitív településképi véleményt kapott, melybe tervzsűrit is bevontak – mindezzel részletesebben korábbi cikkünkben foglalkoztunk. 

Látványterv a beruházásról
1/2
Látványterv a beruházásrólMég mielőtt azonban az illetékes kormányhivatal lefolytatta volna az előzetes vizsgálati eljárást, a beruházó november 4-én beadott kérelmére eredmény nélkül megszüntették azt. Az indok egyelőre nem ismert; noha kerestük a Félsziget Resort Kft.-t, cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. Válaszolt viszont az eljárásban ügyfélként részt vevő Magyar Természetvédők Szövetsége, melynek ügyvezető elnökétől, Éger Ákostól megtudtuk: örülnek a fejleménynek, habár, mint megjegyezte, az sem lett volna baj, ha készül egy környezeti hatásvizsgálat a területre. Ezzel együtt abban reménykednek, hogy a beruházó teljesen feladja a beruházási szándékát a területen.

"Általánosságban elmondható, hogy a Balaton már túlzsúfolt, túl sok a beruházás, és ez igaz Tihanyra is. Mi csak azt kérjük, amiről a helyi a képviselőtestület is hozott már egy döntést, miszerint a Kenderföldek egész területére környezeti hatásvizsgálatnak kell készülnie, nem csak az egyes beruházásokra vonatkozóan. Ezt szorgalmazzuk mi is, és el is kezdtünk egy folyamatot a helyi civilekkel. Szeretnénk megmutatni, hogy miként lehet a település lakóit, szakembereket bevonva lebonyolítani egy tervezési folyamatot, aminek a végén a természet érdekeit, értékeit és tűrőképességét maximálisan figyelembe vevő megoldás születhet", mondta el Éger Ákos, aki arról is beszámolt, hogy a civilekkel való megállapodást követően hidrogeológiai és természetvédelmi felméréssel el is kezdődött a munka.

Az MTVSZ mint ügyfél konkrét észrevételeket tett a dokumentációval kapcsolatban az eljárás során. Felvetették például, hogy a szakértő az elmúlt száz év legszárazabb nyarán három napot szánt a terület élőhelyvizsgálatára, ez az időszak azonban szerintük több szempontból sem alkalmas az átfogó felmérésre. Különösen problémásnak tartották azt a megállapítást, mely szerint "sem a vizsgált terület növényzete, sem az ott rendszeresen előforduló kétéltű, hüllő vagy madárfajok nem tekinthetők értékesnek", hiszen a magyarországi kétéltű- és hüllőfajok kivétel nélkül védettek, a hazai madárfauna 96,8%-a szintén védett.

Ahogy a dokumentumban írták, "a beruházás során a terület egy részét feltöltik a magas talajvízszint miatt. A fák egy részét kivágják, de a jelentős része fennmarad és a cél egy ligetes, parkszerű környezet kialakítása, facsoportokkal, cserjefoltokkal", az MTVSZ álláspontja szerint azonban egy feltöltött, parkszerű környezet pont a vízháztartás megváltoztatása miatt megszűnik mint természetszerű élőhely, és olyan mesterséges területté válik, ami nem lesz képes a felvázolt ökológiai funkciók betöltésére. A dokumentáció több alkalommal is kiemelte a vizsgált terület negatívumait, így a természetesség hiányát is, amin azonban a szövetség szerint "egy hatalmas lakópark nem javítani, hanem rontani fog".

A helyi civileket tömörítő Halásztelepi, Kopaszhegyi és Kenderföldi Civil Társaság sajnálatát fejezte ki, amiért a beruházó kérésére megszűnt a vizsgálati eljárás. "Úgy gondoljuk, hogy ebben az eljárásban érdemben meg lehetett volna vizsgálni, hogy a Kenderföldek valóban beépíthető-e a település építési szabályzatában meghatározott paraméterek szerint, vagy a terület adottságai, például a feltöltést igénylő mély fekvése, a magas talajvízszint, vagy esetlegesen értékes élőhely mivolta ezt nem teszik lehetővé", mondta el megkeresésünkre Juhász Balázs, a társaság ügyvivője. "Kíváncsian vártuk a hivatal döntését az ügyben is, hogy ezek a 12 méter homlokzatmagasságú házak vajon megváltoztatják-e a tájkaraktert, a tájhasználatot, illeszkednek-e a kialakult tájképbe. Úgy gondoljuk, hogy egy elvégzett környezeti hatástanulmány fényt deríthet a tervezett beruházás tágabb környezetére, a Tihanyi-félsziget egészére gyakorolt hatásaira is. A HÉSZ szerintünk túlságosan megengedő szabályozásának kialakítása folyamán elmaradt  a Kenderföldek környezeti vizsgálata, pedig ennek szükségességére a megyei főépítész és a kormányhivatal természetvédelmi osztálya is rámutatott. Reméljük, hogy a beruházó többek közt a társaságunk tagsága által beküldött észrevételek alapján egy új vizsgálati eljárásban méretteti meg elképzeléseit, terveit."

A környezetvédelmi jogi tanácsadó szolgálatot ellátó EMLA Egyesület szintén jó ideje kapcsolatban van a tihanyi civilekkel, akik különböző helyi beépítési ügyekkel kapcsolatban kérik a segítségüket. Ahogy dr. Kiss Csaba igazgatótól megtudtuk, a szóban forgó beruházással kapcsolatban indult eljárásban ügyfélként olyan magánszemélyek vettek részt, akik az érintett hatásterületen élnek – az ő észrevételezési joguk érvényesítését javaslatokkal segítette az egyesület. Mellettük ugyancsak ügyfélként csatlakozhatott az eljárásba a Magyar Természetvédők Szövetsége.

Dr. Kiss Csaba hangsúlyozta, hogy a beruházói döntéshozatal okaiba nem látnak bele, ugyanakkor hozzátette: valószínűleg újratervezés állhat az eljárás megszüntetésének hátterében. Az előzetes vizsgálati dokumentációra számos észrevétel érkezett, a kormányhivataltól pedig váratlanul jött az értesítés a kérelem visszavonásáról, ez a tény azonban nem altatja el a figyelmüket. Mint mondta, az ügynek ebben a szakaszában jogi szempontok nem, inkább szakmaiak merültek fel, például hogy lehet-e építkezni egy időszakosan vízjárta területen, egy mocsáron, amelynek a szomszédságában lévő ingatlanok egyikén van egy illegális építésihulladék-lerakat, több tonnányi szeméttel, illetve hogy miként fog kinézni, illeszkedik-e a tájba az új építmény, és végső soron miért kell Tihany Balaton-partjára egy zsúfolt lakótelep?

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk