Épületek/Középület

Szent Család római katolikus templom — Kazincbarcika

1/21

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
kupola építés
?>
kupola építés
?>
toronysisak beemelés
?>
Dél-nyugati nézet
?>
Nyugati nézet
?>
oldalhomlokzat
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom — Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
?>
1/21

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

Szent Család római katolikus templom — Kazincbarcika
Épületek/Középület

Szent Család római katolikus templom — Kazincbarcika

2008.11.14. 13:26

Projektinfó

Földrajzi hely:
Kazincbarcika, Magyarország

Építészek, alkotók:
Rátkainé Kiss Róza, Rátkai Attila

Vélemények:
5

Szent Család római katolikus templom — Kazincbarcika

Építés éve:
2008

Bruttó szintterület:
1 776,71 m2

Stáblista

megbízó: Egri Főegyházmegyei Hatóság
Dr. Seregély István egri érsek

tervező: Rátkai Építésziroda Kft.
építész: Rátkainé Kiss Róza, Rátkai Attila építész vezető tervezők
szerkezettervező: Styaszny Sándor statikus vezető tervező
épületgépész tervező: Holló István épületgépész vezető tervező
elektromos tervező: Hágen András elektromos vezető tervező
közmű tervező: Pálinkás Józsefné, Berecz András mélyépítő tervezők
műszaki ellenőr: Baksa István aranydiplomás okleveles mérnök
generál kivitelező: Juhász László
ácsszerkezetek: Kuzma Endre, Zsarnóczki János
Rheinzink fedés: Szántó László - Szántó Fivérek és Kozma Kft.
szentély mozaik kép: Puskás László

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

Hosszú idő óta érlelődött az elképzelés Kazincbarcikán egy új római katolikus templom építésére. A többéves vajúdás után akkor kapott lendületet a templomépítés ügye, amikor Dr. Seregély István egri érsek felkarolta és mindvégig szívén viselte azt. építész: Rátkainé Kiss Róza és Rátkai Attila

Hosszú idő óta érlelődött az elképzelés Kazincbarcikán egy új római katolikus templom építésére. A többéves vajúdás után akkor kapott lendületet a templomépítés ügye, amikor Dr. Seregély István egri érsek felkarolta és mindvégig szívén viselte azt.

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
1/21
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

Telepítés: Több helyszín is felmerült az előzetes egyeztetések során, végül a Kazincbarcikai Önkormányzat és az Egri Érsekség megállapodása alapján az új templom telkét a városi kórház és a város igazgatási központja (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár stb.) között lévő zöldterületen, az Építők útja és Liget út sarkán határozták meg. A terület nem esik kialakult gyalogos forgalmú útvonalak közelébe, a megközelítése az Építők útján található buszmegállók felől várható. Az épület elhelyezésénél ezért figyelembe vettük a saroktelek helyzetét, melyet a különálló toronnyal hangsúlyoztunk, valamint a két buszmegálló között várhatóan kialakuló gyalogos forgalmat is. Ezeket a telepítési adottságokat figyelembe véve az épület új vizuális hangsúlyt alakít ki az igen nagyméretű zöldterületben, újjászervezve közvetlen környezetét.

kupola építés
2/21
kupola építés

A templom hossztengelye nem az Építők útjára, hanem a délkeleti telekhatárra merőleges. Az így kialakult, az úttengelytől kissé visszabillentett homlokzat, valamint a templomot a toronnyal összekötő kerítés által alkotott kis térről nyílik a főbejárat. A háromszög alakú tér védettebb megérkezést biztosít a templomba igyekvőknek. A templomot a toronnyal összekötő fedett-nyitott átjáró fémszerkezetű rácsos kapuit ünnepek alkalmából kinyithatják, ekkor a templomkerten keresztül a telek és a templomépület gyalogosan körbejárhatóvá válik. A kert törtvonalú kerítése a templomtoronytól kiindulva határolja a területet tömör, téglaborítású és áttört fém rácsos elemek váltakozásával. A kertben a kerítéselemek belső oldalán, valamint a templom felé eső területen önállóan keresztúti állomásokat alakítottunk ki. Ezen a nyugodt hangulatú kerten keresztülvezetett gyalogos útról kap a templomtól független megközelítést az altemplomban lévő urnatemető. A gépkocsik parkolóhelyei az Építők útjáról nyiló, a templomtól ÉK-re található telekszakaszon találhatók. A parkoló mellett, a telek ÉK-i lezárásaként II. ütemben plébániaépület készül, melyben hivatali-, közösségi- és lakóhelyiségek kapnak helyet.

Nyugati nézet
6/21
Nyugati nézet

Funkcionális és építészeti kialakítás: A tervezési program 200 férőhelyes templom tervezésére szólt, liturgikus térrel, a hozzá kapcsolódó sekrestyével, hétköznapi kápolnával, gyóntatóhelyiségekkel, kórussal, és egyéb kiszolgáló terekkel, valamint a terep lejtéséből adódó alsó szinten kialakítandó urnás temetésre alkalmas altemplommal.

Az épület fő tér- és tömegformájának megválasztásakor döntő szerepe volt a templom titulusának. A Szent Családnak szentelt templom ellipszis alakú főhajójának önmagába visszaforduló vonala jelképezi a család egységét, zártságát, az együvé tartozást és az örök folytonosságot, melyet tovább hangsúlyoz a kupolás lefedés. Az ellipszis forma magában hordozza a világegyetem elliptikus elrendezéséhez, a mindenséghez történő filozófiai kapcsolódás lehetőségét is. Az ellipszis alaprajzú templomtér jól kiszolgálja a hosszanti elrendezésű, szentélyre irányuló funkcionális igényeket.

A templom bejárata az Építők útja felé, a templomhomlokzat és a torony által meghatározott kis térről nyílik, melynek padlószintje megközelítőleg azonos az Építők útja és a Liget út kereszteződésének szintjével, azonban erről a szintről a telek a teljes utcai hosszán cca. 3–3,5 métert lejt északkelet felé, így az épület, padlószintjével mégis kiemelkedik a környezetéből.

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
15/21
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

A főbejáraton keresztül tágas előtérbe jutunk, melyből egyenesen haladhatunk tovább a templomtérbe. Szintén az előtérből nyílik a hétköznapi kápolna, a kórusra vezető lépcső, valamint a fűtési helyiséget is magába foglaló vizesblokk. A lépcsőpihenő alatt létesült egy mellékbejárat, így a plébánia megépülte után kerítésként is funkcionáló fedett-nyitott átjáró köti össze majd a két épületet, mely biztosítja a belső, közterülettől független kapcsolatot. A templom fő tömegét és központi terét alkotó ellipszis alakú főhajó kedvezően kapcsolja össze a hozzá térbővületként csatlakozó keresztelőkápolna terét, és az altemplom lejárót magába foglaló mellékteret. A templom hossztengelyében kialakított szentély padlóvonala a templomtér padlóvonalától 45 cm-rel magasabban helyezkedik el. Innen nyílik a sekrestye, melynek emeleti szintjén raktárhelyiséget alakítottunk ki. A főhajó és az altemplom összekötésére szolgáló melléktér alkalmas az egyéni imádkozásra, mécses gyújtásra, és magába foglalja az altemplom belső lejáratát is. Ugyancsak innen vezet egy lépcső a melléktér felett elhelyezett közösségi terembe, amely a plébánia felépüléséig az ott kialakítandó közösségi helyiségeket pótolja.

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
18/21
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

Az altemplom szentély alatti, nagyobb belmagasságú tere, melybe a külső, főbejárat nyílik, a gyülekező tér. Ennek folytatása a főhajó ellipszisére utaló szertartástér, aminek két oldalán találhatók az urnaterek. A két oldalsó térben, valamint a szertartás térben a falak mentén összesen 900 db urnahelyet terveztünk.

A torony a kereszttel együtt összesen 33 m magas. Szerkezete a templomtól független, a telek északnyugati sarkán állva, az Építők útjával azonos koordinátarendszerben ad vertikális hangsúlyt. A tornyot és a templomot nyitott-fedett átjáró köti össze, átmenetet képezve a két geometriai rendszer között, a templom előtti forgalmas városi köztér és a belső kert csendes világa között. A toronyban kialakított vasbeton lépcső vezet a +18,15 m-es szintre, innen pedig acélhágcsón és tetőkibúvó nyíláson át jutunk a harangtérbe, melyben három harang került elhelyezésére.

Az épület anyaghasználatában dominál a nyers tégla felület és a Rheinzink fémlemezfedés. Az ellipszis alaprajzú, középen kiemelkedő tér lefedése korcolt síklemezből készült. Kialakítása követi a ragasztott fatartók vonalát, így a belső tér megjelenésére is utal. A toronysisak lefedése szintén Rheinzink síklemezből készült, itt a markáns függőleges bordázat dominál. Az épület megjelenésében meghatározó az igen magas színvonalú bádogos munka, mely a legapróbb részletekig professzionális minőségben készült, köszönhető ez Szántó Lászlónak, aki nagy odafigyeléssel és szakmai felkészültségével minden részletében a tervezői elhatározások megvalósítására törekedett.

oldalhomlokzat
7/21
oldalhomlokzat

A templom fő tömege, az ellipszis alakú templomtér ikersejt tégla felülettel készült, melyekben a nyílások kisméretű téglából készült keretezést kapnak. A fő tömeghez kapcsolódó kiegészítő terek, valamint a bejárat és a szentély tömege valamint az önálló templomtorony kisméretű klinker téglaburkolattal készültek. A bejárat és a szentély tömegét attikás kialakítású kisméretű téglából készült párkány hangsúlyozza. A megfelelő minőségű és színében textúrájában a tervezői elképzelésekhez igazodó téglákat előzetes egyeztetések alapján a Wienerberger biztosította. Az épületen egyedi, natúr fa nyílászárók, árnyékolók, valamint a szentélyhez és a bejárathoz csatlakozó melléktömegeket elválasztó nyílászárók közti natúr faburkolatok készülnek. A bejárati hármas kapuzat fölött egy árnyékolóval ellátott üvegfelület készül. Az altemplom bejárata fölött a szentély nagy falfelületét téglatagozatok bontják meg. A szentély belső megvilágítását a kereszt alakban elhelyezett öt kis bevilágító adja.

Az épület belső kialakításában is a természetes anyagok használatára törekedtünk. A natúr téglaburkolat hangsúlyozza az ellipszis alakú főhajót, kiemelve a hozzá kapcsolódó szentélyt, keresztelő kápolnát valamint vele átellenben lévő keleti irányú áttört falfelületet. A keresztelő kápolnából a fény felé felnyíló, a főhajóval áthatásban lévő kialakítást hangsúlyozza a kétszínű márvány burkolat is. A kupolát íves, rétegelt-ragasztott fatartók tartják, a mezők fa burkolatúak, kiváló akusztikát kölcsönözve a belső térnek.

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
8/21
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

A kupola
Az ellipszis alakú kupola statikai szempontból azt igényelte, hogy a lezáró koszorúzat kellően merev legyen, és az épület fel tudja venni a vízszintes irányban a kupolából átadódó terheléseket. Ennek oka az, hogy az ellipszis gyűrű, geometriájából eredően, a vízszintes erők felvételére alkalmatlan – kör alak felvételére törekszik. A zárókoszorúra felülő íves ragasztott fatartók, a függőleges és vízszintes reakcióikat acélszerelvény közvetítésével adják át a falszerkezetre. A zárókoszorúzat vasbeton pillérekkel, valamint 8 ponton merevacél betéttel erősített vasbeton pillérrel viszi át a terhet az 1. emelet feletti födémre. Az 1. emelet feletti födém két különálló, de egyenként merev vasbeton tárcsa. Ezek a merev vasbeton tárcsák a vastag téglafalazatokkal, a beléjük épített vasbeton pillérekkel, valamint vasbeton merevítő fallal adják át a vízszintes terheléseket a földszint feletti födémre és tovább az altemplom feletti födémre. Az altemplom feletti födém a vasbeton pincefalakkal együtt alkot egy összefüggő dobozt, amely az épület két fele közötti erőjátékot egyesíti és az együttes merevséget biztosítja.

Tetőszerkezet
A tetőszerkezet egy ellipszis alakú, rétegelt ragasztott főtartókból összeállított kétszeresen szimmetrikus kupola. Egy negyedben hat darab különféle tartó található. A ragasztott fatartók középen egy acélszerkezetbe futnak össze. Az acélszerkezet kialakítása olyan módon történt, hogy fel tudja venni a ragasztott fatartókban ébredő hajlító-nyomatéki és normál erőket, alkalmas a Kereszt fogadására, továbbá, álmennyezet, illetve járószint kialakítására is. Az ellipszis alakja miatt maketten ácsmesterrel közösen kitalált nagy odafigyelést igénylő, de igen egyszerű csomópontot terveztünk be, ami a helyszínen igen jól volt kivitelezhető. Ez azért volt kulcskérdés, mert a kupola-felületen minden RR tartó–szelemen kapcsolat a tér minden irányában más volt.

Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika
11/21
Szent Család római katolikus templom - Kazincbarcika

Kivitelezés
Az épület kivitelezését, nagy odafigyelés és sok helyszíni munka – falazás, burkolás párkány kialakítás – jellemezte. A kivitelezés legizgalmasabb, a mindennapi gyakorlattól eltérő momentuma a kupola szerkezetépítése volt. Az épület közepén épített nehéz-állvány tartotta az acél fogadó szerelvényt. Az összeépítés technológiai sorrendjének meghatározása szoros tervezői kivitelezői együttműködést követelt, melynek izgalmas pillanata volt a nehéz-állvány elbontása. Az ellenőrző mérések igazolták a szakemberek számításait, hisz a kupola süllyedése alig mérhető értéket mutatott.

Rátkainé Kiss Róza Rátkai Attila – Styaszny Sándor

Főbb műszaki adatok
az épület bruttó alapterülete: 971,40 m2
a földszint nettó alapterülete: 841,77 m2
az altemplom nettó alapterülete: 577,91 m2
a kórusszint nettó alapterülete: 357,03 m2
az épület nettó alapterülete összesen: 1 776,71 m2
a telek területe: 6.000,00 m2
földszinti padlóvonal: ±0,00 m
járdavonal: -0,02 - -3,43 m
eresz, párkány magasság: +5,72-10,55 m
kupolamagasság: +16,30 m
a torony eresz, párkány magassága: +24,92 m
a toronysisak magassága: +30,28 m

Vélemények (5)
Ódor Tamás
2008.11.15.
16:22

Úgy tűnik, Kazincbarcikán már készülnek az iszlám térhódítására.

Ezt az épületet, majd ha szükséges lesz, nem lesz nehéz iszlám dzsámivá transzformálni, és a minaret is a helyén áll már.

Amúgy a torony szép. Habár kissé indusztriális benyomást kelt, főképpen a lábazata miatt egykori gyárkéményekre asszociálok. Időközben alaposabban megnéztem a torony tetejét. Első látásra is éreztem ott valamilyen disszonanciát, de nem tűnt fel rögtön az oka: az óra. Kinagyítottam a képet, és bizony meg kellett állapítanom, hogy az óra nagyon esetleges elhelyezést kapott, kifejezetten szétfeszíti a kompozíciót. Mintha valaki már a torony elkészülte és felavatása után csapott volna a homlokára, hogy kell oda egy óra is, és egyszerűen odatette volna, elefánt a porcelánboltban módjára. Mindenképpen jobb lenne a torony, ha az óra nem lenne ott. De hát valami miatt ott kell lennie. Gondolom, azért, hogy a süketek is lássák, hogy mikor van harangzúgás.

ÓT

nemeth akos
2008.11.15.
20:12

@Ódor Tamás: Úgy tűnik, Pecsujon már készülnek a keresztények térhódítására.

Ezt az épületet, majd ha szükséges lesz, nem lesz nehéz belvárosi plébániatemplommá transzformálni, és a torony is a helyén áll már.

abra
2008.11.14.
16:29

Archaikus mint a romániai ortodox katedrálisok!

sityu
2008.11.14.
16:58

@abra: Mámegbocsáss, de ez azért meglehetősen erős túlzás.

Próbálom megérteni, hogy miért van szükség erre a fajta nagyotmondós arcbafosásra; de nem megy. Merthogy például lehetett volna kulturáltan, de kőkeményen rámutatni a plágium ízű megoldásokra (mert azokból van itt jócskán - nem mintha nekem bajom volna velük, de azok legalább vannak), de ez a hozzászólás olyan, mintha nem is erről az épületről szólna. Faszacsávós szikár egy mondat, de inkább csak faszság.

Merthogy ez a ház sokkal frissebb előzményekre archaikus, ha egyáltalán archaikusnak lehet nevezni, de ezt taglalják inkább részletesen nálam avatottabbak.

Próbálom megérteni, de nem megy: mert ha annyira építész vagy, hogy ilyen pontosan értékelni tudod az építészeti archaizmusokat, akkor (már csak az esetleges hasonló személyes tapasztalat és a kollegialitás végett) lehetne benned annyi tisztesség, hogy nem jössz egy ilyen sommás butasággal, s lehetne benned annyi realitásérzék, hogy ez a ház, bár nem mérföldkő az építészet parnasszusára vezető rögös úton, de korántsem annyira rossz, hogy ennyire földbe kéne döngölni. Nem, nem kell az egekbe meneszteni, nem kell elvtelenül egymás vállát lapogatni, de fölösleges és a szakma számára meglehetősen kellemetlen ez a fajta fikázás.

Ha meg nem vagy szakmabeli, akkor úgy tűnik érdekel az építészet. Viszont ebben az esetben én úgy érzem, hogy a tudásod még kevéske ahhoz, hogy ilyen élesen fogalmazz. Javaslom hát, hogy foglalkozz még egy kicsit ezzel a szép művészeti ággal, nem fog károdra válni! Hasznos, élvezetes időtöltés lesz! De érdemes hozzá szakirodalmat használni! 

HI
2008.11.14.
18:56

@sityu: Újabb történelmi pillanat, én is egyetértek Sityuval (bár lehet, hogy ez már máskor is előfordult, ha sokszor, letagadom :))!

A templomról.

Szerintem egy templom elsősorban arról szól, hogy egy közösség hogyan szól Istenhez. Ebben semmilyen archaizmusról nem lehet beszélni. Ha az építész megérti és felvállaja, hogy a közösség hogyan szeretné Istent megszólítani, akkor csak egyet tehet, hogy munkáját a legnagyobb alázattal, a régi iparosok tisztességével elvégezze. Ez itt megtörtént, a megszólítás szép, a megvalósítás tisztességes. Mi kell még ?

Attila!

Örülök, hogy hallok rólatok, a munkához gratulálok.

Huszti István

Új hozzászólás
Épületek/Irodaépület

VISION TOWERS IRODAHÁZ // Egy hely + Építészfórum

2020.10.14. 15:17
00:03:53

A Váci úti irodafolyosó nyitányaként a Dózsa György út és Dráva utcák kereszteződésében 2015-óta egy új, karakteres épület áll. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának új helyszíne a 3h Építésziroda által tervezett Vision Towers irodaház.

A Váci úti irodafolyosó nyitányaként a Dózsa György út és Dráva utcák kereszteződésében 2015-óta egy új, karakteres épület áll. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának új helyszíne a 3h Építésziroda által tervezett Vision Towers irodaház.

Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

TRANZIT ART CAFÉ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.30. 19:04
00:06:46

Farkasfog? Lepkeszárny? Milyen alakja van a XI. kerületi Bukarest utcában lévő volt buszpályaudvar tetőrendszerének? Az Egy Hely következő állomása a Tranzit Art Café, amelynek eredeti épületét 1963-ban tervezte Félix Vilmos (Uvaterv).

A buszpályaudvart az éppen akkoriban lendületesen fejlődő budai városrész és az Érd környéki települések között ingázó emberek számára tervezték, és nagy forgalmat bonyolított. A világ változott: csuklós Ikaruszok már nem kanyarodnak arra, a pályaudvar bezárt, majd 2005-ben Borsay Attila építész vezetésével ez a hely is átalakult. A hajdani utasváró mára kultikus terében és a könnyed betontetők alatt egy nyári este italt kortyolgatva bárki maga is elmerenghet a nagy kérdésen: akkor tehát farkasfog vagy lepkeszárny?

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában tehát egy kis budapesti várostörténettel és egy izgalmas épülettel ismerkedünk meg.

A videósorozat megvalósítást az NKA támogatja.

Farkasfog? Lepkeszárny? Milyen alakja van a XI. kerületi Bukarest utcában lévő volt buszpályaudvar tetőrendszerének? Az Egy Hely következő állomása a Tranzit Art Café, amelynek eredeti épületét 1963-ban tervezte Félix Vilmos (Uvaterv).

A buszpályaudvart az éppen akkoriban lendületesen fejlődő budai városrész és az Érd környéki települések között ingázó emberek számára tervezték, és nagy forgalmat bonyolított. A világ változott: csuklós Ikaruszok már nem kanyarodnak arra, a pályaudvar bezárt, majd 2005-ben Borsay Attila építész vezetésével ez a hely is átalakult. A hajdani utasváró mára kultikus terében és a könnyed betontetők alatt egy nyári este italt kortyolgatva bárki maga is elmerenghet a nagy kérdésen: akkor tehát farkasfog vagy lepkeszárny?

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában tehát egy kis budapesti várostörténettel és egy izgalmas épülettel ismerkedünk meg.

A videósorozat megvalósítást az NKA támogatja.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk