Nézőpontok/Vélemény

Személyiségépítés és művészeti gondolkodás - MOME Építőművészeti szak

1/21

Nagy Tamás

?>
Nagy  Tamás
?>
U. Nagy Gábor
?>
Janáky István, Turányi Gábor
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Nagy Tamás
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Masznyik Csaba
?>
Huszár  András
?>
Mészáros  Zsuzsa
?>
Nagy Tamás, Kapy Jenő
?>
Kapy Jenő, Göde András
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Göde  András
?>
Janáky István, Turányi Gábor, Nagy Tamás, Kapy Jenő, Göde András
?>
Janáky István
?>
Ferth  Tímea
?>
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
?>
Makoványi Ferenc, U. Nagy Gábor, Janáky István, turányi Gábor, Nagy Tamás, Kapy Jenő, Göde András
1/21

Nagy Tamás

Személyiségépítés és művészeti gondolkodás - MOME Építőművészeti szak
Nézőpontok/Vélemény

Személyiségépítés és művészeti gondolkodás - MOME Építőművészeti szak

2010.10.19. 14:31

Ma már nyolc helyen folyik építész képzés Magyarországon, majdnem nyolcszor annyi hallgatóval, mint húsz évvel ezelőtt. Mi a cél, s hova pozicionálják magukat az egyes intézmények? Az építészoktatás áll az "Őszintén az építészoktatásról" c. rendezvénysorozatunk középpontjában, amelynek meghívott kurátora Makovényi Ferenc. Első alkalommal a MOME-n voltunk. Biczó Gabriella beszámolója.

Ma már nyolc helyen folyik építész képzés Magyarországon, majdnem nyolcszor annyi hallgatóval, mint húsz évvel ezelőtt. Mi a cél, s hova pozicionálják magukat az egyes intézmények? Az építészoktatás áll az "Őszintén az építészoktatásról" c. rendezvénysorozatunk középpontjában, amelynek meghívott kurátora Makovényi FerencElső alkalommal a MOME-n voltunk. 

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem építészképzésének bemutatását Nagy Tamás, a MOME Építészet Tanszékének vezetője kezdte meg. Bevezetésképpen elmondta, hogy az elmúlt négy évet a tanszék az oktatás átszervezésével töltötte. „ A bolognai rendszer bevezetése miatt, komoly morgás volt az építész szakmában és oktatásban. Ha már be kellett vezetni, akkor úgy gondoltuk, hogy használjuk valami jóra"- fogalmazott Nagy Tamás. „Ténylegesen átgondoltuk, hogy mit akarunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Eléggé ránk van bízva, hogy mit szeretnénk."

 

Nagy  Tamás
1/21
Nagy Tamás

U. Nagy Gábor
2/21
U. Nagy Gábor

Janáky István, Turányi Gábor
3/21
Janáky István, Turányi Gábor

 

A tanszékvezető három kérdéscsoport köré szervezte a MOME-n zajló képzés bemutatását. Először a „mit" került terítékre, azaz mit is jelent a művészeti iskola és ezen belül az építészet, mint művészeti képzés. „Itt egy művészi alapon működő építész iskola (szemben a mérnökkel) van, szemben sokak vágyával, hogy ez egy belsőépítész iskola legyen. Ki kellett vívni, hogy ugyanolyan tervezői jogosultságot kapjanak az itt végzettek is, mint a Műegyetemen végzett hallgatók." A két képzés között valóban komoly eltérés van, de ahogy Nagy Tamás fogalmazott, ez a szakalapításnál előírás is volt, „40% különbségnek kell lennie a művészi és a mérnöki építész képzés között."


A MOME-n igen komoly művészeti tárgyak vannak, úgy mint rajz, festés, színtan, formatan, anatómia és ehhez zárkóznak föl a mérnöki indíttatású tárgyak, lényegesen kisebb óraszámban, mint a Műegyetemen. Az arányokról a tanszékvezető elmondta, hogy nagyjából az építészet 40, a belsőépítészet 30 és a bútortervezés 20%-ot tesz ki. „Ezek között mindig van egy kis mozgás. Azt gondolom, hogy ezt az arányt nem fogjuk piszkálni." Nagy Tamás a jövőt egyértelműen a projekt alapú képzésben képzeli el, amely a hallgatók számára izgalmas dolog, igaz, a tanároknak komoly szervezést igényel.

 

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
4/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

Nagy Tamás
5/21
Nagy Tamás

 

A tanszéken egy évfolyamra 13-14 fő jár, az évfolyamok pedig stúdióként működnek. Minden stúdió élén van egy vezető tanár. A MOME 4-5 éve - részben anyagi megfontolásból- minden stúdióvezető mellé rendelt egy doktoranduszt, aki, mint egy asszisztens végigüli a tervezési konzultációkat a vezetőtanárral. „Ez egy jól működő szisztéma"- fogalmazott Nagy Tamás, mert ebből mindenki tanul, a hallgatóknak is pluszt jelent a doktorandusz jelenléte.

A kis létszámból adódóan bensőséges, családias konzultáció folyik, és mivel nem négyszemközti a konzultáció a hallgatók egymás munkáit is figyelemmel kísérik. Nagy Tamás kiemelten fontosnak tartotta a „hogyan" bemutatásánál, hogy a MOME-n „lehet bent dolgozni. Nagyon jónak tartom, hogy a gyerekek este bent dolgoznak és átjárás van az évfolyamok között."

 

 

Makoványi Ferenc, U. Nagy Gábor, Janáky István, turányi Gábor, Nagy Tamás, Kapy Jenő, Göde András
21/21
Makoványi Ferenc, U. Nagy Gábor, Janáky István, turányi Gábor, Nagy Tamás, Kapy Jenő, Göde András

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
6/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

 

 

„Magyarországon tönkrement a bútorgyártás, ami nagyon sajnálatos eseménysor volt. Erre mi azt válaszoltuk, hogy akkor talán ezt nem kell erőltetni. Ezzel együtt van pl. bútorszerkeszet-tan óránk, ami 5 félévet tesz ki"- válaszolta a tanszékvezető Pásztor Erika Katalina kérdésére, miszerint a bútortervezés jelentősen háttérbe szorult-e az iskolában.

 

 

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
7/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

Masznyik Csaba
8/21
Masznyik Csaba

 

 

Makovényi Ferenc kérdéscsokrában felvetette a bolognai-képzés szolgamódon való elfogadásának helyességét, a település-tervezés és fenntarthatóság hiányát a tanszéki tantárgyakból, továbbá hangsúlyozta a belsőépítész képzés jogosultságát és annak fenntartását. Nagy Tamás válaszában elmondta, hogy bár először megijedt a tanszék a bolognai képzésre való áttéréstől, de „egyelőre a mi esetünkben ez egy működő dolog".

Az új tantárgyakkal kapcsolatban Nagy Tamás kizárta annak lehetőségét, hogy plusz területeket vonjon be a MOME. „ Pont ez a különbség a Műegyetem és a MOME között: mi itt csak tervezőket képzünk." A belsőépítész-képzéssel kapcsolatban a tanszékvezető azon az állásponton van, hogy a MOME-n még mindig messze több belsőépítészetet tanítanak, mint más művészeti iskolákban. Rámutatott arra, hogy pl. Párizsban külön iskolában tanítják a belsőépítészetet, és talán Magyarországon is létre kell jönnie egy külön álló belsőépítészeti iskolának.

 

Huszár  András
9/21
Huszár András

Mészáros  Zsuzsa
10/21
Mészáros Zsuzsa

Nagy Tamás, Kapy Jenő
11/21
Nagy Tamás, Kapy Jenő

 

Janáky István hozzátette, hogy nem egy erőszakos akarat, hanem a bútorgyárak megszűnése eredményezte a belsőépítészeti oktatásnak, továbbá a belsőépítészetnek mint fogalomnak a teljes átalakulása zajlott, zajlik a világban. "Mi is alakultunk, az idő is, a MOME is változott." Göde András hozzátette, hogy „a jó belsőépítész képzés 70%-ban építészet, ha valaki itt végez, és úgy dönt, hogy belső tereket akar csinálni, akkor ezt a képzést jól tudja erre használni." Véleménye szerint a belsőépítészethez építészképzést kell biztosítani, és a részletekre való érzékenység szükséges hozzá.

A jövőt illetően Pásztor Erika Katalina kérdésére, miszerint a MOME képzése hova pozícionálja a kimenetet, azaz mi a MOME-n végzett építészek sorsa, szomorú kép bontakozott ki a megszólalók véleménye alapján. Egybehangzó vélemény, hogy nem nagyon ébred föl a praxis, nem használják az itt végzetteket, miközben égető szükség lenne az innen kikerülőkre, de luxusnak tekintik ezt a fajta képzettséget. „Talán eljön majd egy jobb idő, hogy egy ötfős irodának is megérje egy ilyen kreatív embert fölvenni. Jelenleg egy ötvenfősnek sem éri meg. Nagyon is közvetlen érdeke lenne a szakmának ez a fajta tudás és ennek alkalmazása. Az utóbbi évek tervpályázatainak eredményeiből is látszik, hogy az itt megszerezhető tudás nélkül lassan már nem lehet labdába rúgni."

 

 

Kapy Jenő, Göde András
12/21
Kapy Jenő, Göde András

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
13/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

 

 

A művészeti oktatás szükségességére többen is felhívták a hallgatóság figyelmét, hiszen, ahogy egyikük fogalmazott, „személyiségépítés a művészeti nevelés által érhető el. A művészeti gondolkodás borzasztóan fontos, ebben az országban meg különösképpen."

 

 

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
14/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
15/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

 

Göde  András
16/21
Göde András

Janáky István, Turányi Gábor, Nagy Tamás, Kapy Jenő, Göde András
17/21
Janáky István, Turányi Gábor, Nagy Tamás, Kapy Jenő, Göde András

Janáky István
18/21
Janáky István

 

Ferth  Tímea
19/21
Ferth Tímea

Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME
20/21
Földalatti beszélgetések - Őszintén az építészoktatásról, MOME

 

A beszélgetés végén a hallgatók is elmondták véleményüket. Volt aki, a diákok szintjén összevonná a Műegyetemet és MOME-t, mert úgy gondolja, sokat tudnának egymástól tanulni, jól kiegészítik egymást. Más az ERASMUS- ösztöndíjjal kapcsolatos tapasztalatait és annak konklúzióját osztotta meg hallgatósággal: „jó volt elmenni, de nagyon jó volt hazajönni is. Annyira speciálisan gondolkozunk mi magyarok, hogy most jöttem rá, hogy mennyire más magyarul gondolkozni. A minőséget pedig kint tapasztaltam, és azt, hogy máshol benne van a köztudatban az építészet."


Biczó Gabriella

Az esemény támogatója:

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk