Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Nagy Csaba és munkatársainak megvételt nyert terve

1/12

Helyszínrajz

?>
Helyszínrajz
?>
Földszinti alaprajz
?>
Emeleti alaprajz
?>
Metszet
?>
Légifotó
?>
Előcsarnok
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
1/12

Helyszínrajz

NKE Sportközpont, Nagy Csaba és munkatársainak megvételt nyert terve
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Nagy Csaba és munkatársainak megvételt nyert terve

2012.12.21. 11:00

Projektinfó

NKE Sportközpont tervpályázat, megvételt nyert pályamű

URL:
Archikon Kft.

Tervezés éve:
2012

Stáblista

tájépítészet: Leitner Enikő
uszodatechnológia: Zékány Márta
sporttechnológia: Kalmár Attila

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

Az NKE Sportközpontjára kiírt tervpályázaton megvételt nyert Nagy Csaba, Pólus Károly, Déri Dániel, Kováts Judit, Tőrös Ágnes és Várhidi Bence építészek által készített koncepció, amely a kapuként viselkedő épületet egy tömbként fogalmazza meg, nagyvonalú és racionális szerkesztéssel.

Koncepció

Telepítés – a kapu

A Ludovika Akadémia történeti és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Campus tervezett új épületei a környező utcák felől védik és zárják körül az Orczy kertet. A park az épületeken keresztül, és azok között tárul fel. A sportközpont számára kijelölt terület is e koncepcióba illesztett. Az utcák felől járda, parkoló, majd az épülettömeg és belül a park. A külső megközelítés elsősorban az utcák felől, az egyetemi belső inkább a park felől. Egyértelmű a képlet - rendezvénybejárat és előtér az utcai, míg a sportbejárat a park oldalon. Az épület egy kapu, mely a két oldalt elválasztja és összeköti. Kapu - az előcsarnok az épületen belül, kapu – a rendezvényi előtér, mint köztér és a park között. Az épület fő gesztusa minden irányból érkezők felé a KAPU.

Helyszínrajz
1/12
Helyszínrajz

Elrendezés - kettő az egyben

Az előcsarnok, mint épületen belüli passzázs köti össze az Orczy parkot – az épület sportolói előterét és bejáratát, valamint az utcai oldal rendezvényi előterét és főbejáratát. Az uszoda és a sportcsarnok is erről a belső központi elosztótérről nyílik. Az egybefüggőség és elválaszthatóság által a sokféle, egymással ellentétes igényeket is támasztó használati módnak egyaránt megfelel az épület. Kora reggel lakossági igényeket elégít ki az uszoda, majd a tanmedencében gyerek-úszásoktatás folyik, napközben a sportterületeken egyetemi oktatás zajlik, majd este a pályákra osztott csarnokokban baráti társaságok kosármeccsei zajlanak fizetett turnusokban, hétvégén sok látogatót vonzó sportmeccset, vagy rendezvényt tartanak, miközben a sport- és uszoda részleg egész nap zavartalanul üzemel. A megoldáshoz átgondolt közlekedőrendszerre, a lépcsőházak és beléptetési pontok helyének jó megválasztására van szükség, úgy, hogy ugyanakkor az egész épület a használó számára könnyen átlátható maradhasson.

Egyszerűség és racionalitás - költői hatás

A szokatlan forma mögött puritán racionalizmus rejlik. Racionális a funkciók elrendezése; a parkot és az utcát átkötő előcsarnok, mint megformált köztes tér. Racionális az egyes egységek elrendezése, az uszoda és a sportcsarnok két szigorúan szerkesztett tömbje. Racionális a különböző belmagassági igényekből keletkező tetőforma. Racionálisak a bejáratok előtetői, visszaugratott tömegei. Az épület a racionalitásból artikulálódik. A tervezői szándék elsősorban a súlypontok megfogására irányul – nemcsak funkcionális, hanem építészeti-formai és szerkezeti értelemben is. A környező terek felé a rendezvénytér kapuja, az észak-déli tengelyre fordított uszodatömeg, a kétoldali bejárat, az épület belsejében a kétszintes előcsarnok, a nagyvonalú csarnokterek, az átláthatóság, áttekinthetőség érzete a lényeg. A falak egyszerű felületei mellett a kiemelt helyeken hangsúlyos gesztusok, formatervezett elemek jelennek meg, az előcsarnok lépcsőháza, a galériák, a természetes fény jelenléte, az átlátások, a térkapcsolatok. A külső felületeket oldja és szerethetővé teszi a kerámiaburkolat ornamentikájából adódó játékosság, míg a bejáratokat jól karbantartható síkfelületek jelölik ki. A belső anyaghasználatot is a funkcióból következő egyszerűség és célszerűség jellemzi. Az épület külső homlokzati színe meleg középtónusú, vizuálisan csökkentve az épület méreteit, míg az épületbelsőt a fényt jól hasznosító világos felületek jellemzik.
A következetességből, a racionalitásból és a mértékletes arányosságból eredő gesztusok, szempontok, arányok új esztétikát hoznak, titokzatosan becsempészve a költőiséget.

Előcsarnok
6/12
Előcsarnok

Telepítés - megközelítések

- rendezvénytermi bejárat

A külső sportcsarnok bejárat a nagyobb létszámú rendezvények előtt gyülekező helyet, illetve az esemény befejeződését követően a torlódásmentes távozást biztosító köztérről nyílik. A parkolóból érkezők a Diószeghy Sámuel utca felől, a tömegközlekedéssel jövők a Nagyvárad tér, Orczy út irányából érkeznek. A tömb sarka felől – a távlati beépítést is figyelembe véve – fontosnak éreztük ezt a feltáró útvonalat, mind a látvány, mind a tömegközlekedéssel érkező gyalogos forgalom számára. Az Orczy kert a Diószeghy Sámuel utca mentén javasolt funkció és a városszerkezet miatt egyéb helyeken kevésbé átjárható, így jelentősen felértékelődik a fenti parkbejárat. A rendezvényi előtér közparkként kialakított, a fő gyalogos megközelítés irányából az épület kapumotívuma fogad, majd az uszoda kissé kibillentett tömege öleli körül, majd a sportcsarnok tömege mentén sétánnyá alakulva gyűjti össze a parkolóból érkezők forgalmát.

- sportolói bejárat

A sportolói forgalom és a sporteseményeket látogatók forgalma, szétválasztásra került, de oly módon, hogy kapcsolódni és szétválasztódni is tudjon. A mindennapokban az aula mindkét bejárata nyitott az uszodába és a sportközpontba érkező sportolók előtt. Rendezvény esetén azonban a két forgalom szétválasztható. Az utcai oldalon marad a rendezvénybejárat, míg a park felől a sportolók (az uszodába igyekvők is ) zavartalanul érkezhetnek. A sportolói bejárat elhelyezését az egyetemi Campus belső útvonala az Orczy kerti főgyalogos út felőli könnyű és zavartalan elérhetőség indokolja.

- gazdasági bejárat

A parkoló felől a sportcsarnok gazdasági részéhez kapcsolódóan került elhelyezésre, biztosítva a mindennapi használaton túl a rendezvényi kiszolgálást is.

Előcsarnok
6/12
Előcsarnok

Parkolás

A parkoló elhelyezésénél fő szempont, hogy a gépkocsik a gyalogosok forgalmát ne keresztezzék, ezért a telken belül kijelölten, a Diószeghy Sámuel utca mentén helyeztük el. A szabályozási javaslat a tervezési területen kívül az új beépítések mentén is ezt javasolja, tehát a közvetlen környezetben is ehhez kívántunk igazodni. A parkolórendszer lehetővé teszi, hogy gyalogosan az épület melletti sétányon, előtéren át juthatunk a bejáratokhoz. Ezt erősíti, hogy az utca felőli részen merőleges beállást, míg a belső oldalon párhuzamos beállást terveztünk, így a buszokról (6db parkolóhely) közvetlenül a sétány oldalán lehet kiszállni. A kiírásnak megfelelő 100 db szgk. parkolót helyeztünk el. A TV közvetítő kocsik részére 50 m2-es területet alakítottunk ki a gazdasági bejárat közvetlen közelében. A rendőrségi gépjárművek, illetve a mentőbejárat részére az előcsarnok főbejárat közelében biztosítottunk területet. A kerékpárok tárolása egyrészt a sportolói bejárat melletti fedett-nyitott előtéren, másrészt a motorkerékpár tárolóval együtt a rendezvényi előtér parkolósáv mellett történik (összesen 150 db).

Építészeti kialakítás - Hagyományok és újszerűség

A Ludovika Akadémia évszázados hagyományai, a Pollack Mihály által tervezett főépület által kijelölt mértékletesség, arányosság és helyénvalóság a mai kor építészeti eszközeivel is különös hangsúlyt kell hogy kapjanak. A tervezett új sportépületnek tükröznie kell a rendeltetését, beágyazva az egyedi környezetbe, városképileg illeszkedve a környezet beépítéséhez. A nagyközönség számára megbízhatóságot, tartós értékrendet, hatékonyságot, átláthatóságot kell közvetítsen, építészetileg olyan sajátságos elemeket kell tartalmazzon, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik.

A fenti követelményeknek megfelelve nem egy könnyed könnyűszerkezetes, gyorsan amortizálódó épületben kell gondolkodnunk, hanem a hagyományokból építkező, a tartósságot megjelenítő épületet javasolunk, mely a legfontosabb városképi kapcsolódási pontokra, érzékenyen, egyedien kifejező módon reagál. Az épület vasbeton tartószerkezeti rendszere, anyaghasználata (hosszabb felújítási ciklusú anyagok) is ezt a tartósságot, megbízhatóságot hangsúlyozza.

Látványterv
8/12
Látványterv

A homlokzati anyagok kiválasztásánál a minőség és a tartósság a fő követelmények. A kerámiaburkolat a minőség mellett a hagyományos építészeti kultúrára való támaszkodás, és a tartósság érzetét is sugallja. A látszóbeton felületek a tartósságot, a szilárdságot szimbolizálják.
Az ingatlan beépítetlen részének kertészeti kialakítása, térburkolata, utcabútorai, térvilágítása is az épület jellegének megfelelő igényességgel kezeltek.

Építészeti kialakítás - Fenntarthatóság

- átgondolt térstruktúra

Az épület gazdaságos üzemeltetésének alapfeltétele, hogy jól átgondolt térstruktúrával, kevés felesleges, nem jól kihasznált területtel rendelkezzenek. Ennek megfelelően tervünkben törekedtünk az optimális térszervezés mellett a terek többcélú hasznosítására is.

- termikus burok

További gazdaságos üzemeltetési szempont az épület termikus burokkal való védelme, a jó hőszigetelő falszerkezetek alkalmazása, a csak a szükséges helyeken való megnyitás, az üvegszerkezetek természetes árnyékolása. Az energiafelhasználást csökkenti, ha minél több területet látunk el természetes fénnyel, így e két szempontot kellett ötvözni, optimális mennyiségű természetes megvilágítással ellátva a huzamos tartózkodásra tervezett helyiségeket.

- energiahatékony épületgépészeti és elektromos megoldások

Az épületek üzemeltetésének legfontosabb tényezője az energiafelhasználás racionalizálása. A fűtési energiaigények meghatározásánál az épület magas szintű hőszigetelését és a legnagyobb hatásfokú hővisszanyerő rendszereket alkalmaztuk, mind a légtechnikában, mind az elfolyó vizekben.

Építészeti kialakítás - Funkciók

- közlekedő rendszer

Az épület közlekedő rendszerének kialakításakor a sportolói és sportot látogató közönség szétválasztását – az egységesen működő épület mellett – alapvetésként kezeltük. Az épület teljes körűen akadálymentesített.

- előcsarnok (nézők részére)

Az előcsarnok a két fő funkció (uszoda és sportcsarnok) és a Diószeghy Sámuel utca, illetve az Orczy kert között a súlypontban elhelyezett. A főbejárata az utca felőli előtérről közelíthető meg, míg a park felé a sportolói előcsarnokkal kapcsolódik. Ez az elhelyezés teszi lehetővé, hogy egyrészt a mindennapokban az uszoda és a sportlétesítmények mindkét irányból jól megközelíthetőek legyenek, az előcsarnok ne váljon használaton kívüli területté. Az elrendezés másik előnye, hogy rendezvényekkor - igény esetén - teljesen szeparálható. A Diószeghy Sámuel utca felől működik a közönségforgalmi rendezvényi bejárat úgy, hogy az Orczy kert felől a sportolói bejárat zavartalanul üzemel.

Az előcsarnok jól látható részein találhatók a pénztár és az információs, beléptetési helyek, míg a büfé leülő területét az átmenő fogalomtól mentes zónában alakítottuk ki. A közönség-kiszolgáló funkciók (ruhatár és wc) szintben megosztottak, egy részük a galériaszinti lelátókhoz, másik részük a földszinten illetve a pinceszinten elhelyezett, mindegyik az előcsarnokból közvetlenül elérhetően. A földszinti előcsarnok és a vele egybenyitható csarnoktér egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhat (kiállítás, sportvásár stb.) Az előcsarnokhoz a galérián olyan multifunkcionális terület is kapcsolódik, ahol igény esetén catering, kiállítás, de akár további ruhatár is kialakítható.

Látványterv
10/12
Látványterv

- látogató közönség forgalma

Az előcsarnokból induló lépcsőn (illetve lifteken) érhető el a galéria elosztó szint, ahonnan kétoldalt külön is megközelíthetők a lelátók. A lelátók ürítése elsősorban az előcsarnokon át, de menekülési szempontból az emeleti oldalsó teraszokon és külső lépcsőkön át is történik (a szurkolótáborok elválasztása a külső útvonalon történhet). Az uszodai lelátói forgalom az uszodai forgalomtól elkülönített útvonalon, az előcsarnokból közvetlenül történik.

- sportolói előcsarnok

Az egyetem felől az Orczy kert oldaláról helyeztük el a sportolói előcsarnokot. Innen nyílik az uszodabejárat, mely mind az egyetemi, mind a külső forgalmat kiszolgálja (gyakorlatilag a leghosszabb nyitvatartási idővel rendelkezik). A sportolók az előtérből jutnak - ellenőrzött módon – az öltözőkhöz. Az elhelyezés előnye, hogy közvetlenül kapcsolódik az előcsarnokhoz (büfé stb.), de attól igény esetén jól szeparálható.

- sportoló közönség forgalma

A földszinti előcsarnokhoz kapcsolt parkoldali sportolói bejáratból - ellenőrzött módon közvetlenül érhető el az öltözői folyosó, majd az öltözőn keresztül közelíthetők meg a sportterületek. A tervezésnél a tiszta és utcai cipős forgalom szétválasztását alapfeltételnek tekintettük. Az öltözői rendszer mind a belső, mind a külső sportterületeket kereszteződés-mentesen kiszolgálja. Az öltözőket elhagyva a küzdőtér középen és a széleken érhető el, míg a gyakorlótermek, a labdajáték és fitness helyiségek szintén a belső sportfolyosóról közelíthetők meg.


A Bíráló Bizottság értékelése

4. sz. pályamű

Telepítés: az épületet egy egységes tömbként fogalmazza meg. Az uszoda tömbjének tengelyét szögben elfordítja a sportcsarnok tengelyétől. Ezáltal a tömbön átfutó előcsarnoka a park felé szűkül, logikusan szélesebb bejáratot engedve az utcáról érkező közönségnek, mint a kert felől jövő sportolóknak. Az uszoda az Orczy út felőli oldalon van. A tervező a szögelfordítás miatt egy kapuépítmény ragaszt a sarokhoz, így a sarok és az előcsarnoki bejárat között egy háromszög alakú tér keletkezik, helyet adva a közönségnek az épület és az utcán felsorakoztatott gépkocsik között.

Funkció: az uszoda öltözői a medenceszinten vannak, a lelátó az utca felőli túloldalra kerül + 1,60 m magasságban. A vízgépészet a pinceszintre kerül, csak lépcsőházból érhető el. Az előcsarnokhoz tartozó ruhatár és WC a pinceszinten van. A sportcsarnok két oldali lelátója az előcsarnok galériájáról érhető el. Az előcsarnokból a galériára egy lépcső vezet fel. A menekülésre mindkét oldalon külső lépcső lejáró is készül. A sportcsarnokot az edzőteremtől mászó fal választja el. Az edzőterem hossztengelye a sportcsarnokéra merőleges. A kültéri sportpályák felé külön kijárót ad.

Építészet: az egy tömbbe szerkesztett épület a csarnokok szögelfordítását kihasználva megtöri a tömb egyhangúságát. Lehetőséget teremt arra, hogy az üvegfalak felett árnyékoló előtetők jelenjenek meg. A sarokhoz ragasztott kapuépítmény jól jelöli ki az előcsarnok előtti kis háromszög alakú teret, ugyanakkor a megoldása nem kellően átgondolt. Az egész épület egységesen kerámia burkolatot kap. Csak a szükséges helyeken tagolja a homlokzatot nyílászáró. A nagyméretű tömör felületek kerámia burkolata és a választott plasztikus burkoló elemek megjelenése nem szerencsés.  Az üvegfal-mezők megjelenése a homlokzatokon, valamint a tömegek aránya jó. A szerkesztés nagyvonalú. Az előcsarnok galéria szintje terjengős közlekedőkből áll, nem átgondolt. Erénye, hogy az uszodába is lelátni. A földszinti előcsarnok, WC és ruhatár kiszolgáló helyiségeinek pincébe telepítése helytelen gondolat.

Technikai megoldások: szerkezeti rendszere megfelelő.

Sporttechnológia: a medence és a 2 db csarnok sporttechnológiailag jól ábrázolt. A többcélú egyidejű felhasználást jól reprezentálja. A ruhatár és a WC-blokk pinceszinti elhelyezése nem szerencsés. A csarnokterek megvilágítása nem megfelelő. A medence és a csarnok sporttechnológiai leírása példamutatóan részletes és korrekt.

Tartószerkezet: a tartószerkezeti megoldások reálisak

Költségek: a költségek szintje a kerámia burkolatot leszámítva közepes

A tervezési programtól való eltérés 5 % alatt van (500 m2).

A pályaművet a Bíráló Bizottság a sportközpont racionális kialakításáért és a felmutatott építészeti értékeiért megvételben részesíti.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk