Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig Építészfesztivál 2023 Early Bird jegyértékesítés május 25-ig
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, az A+ Építész Stúdió megvételt nyert terve

1/17

Látványtervek

?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Koncepció
?>
Makettfotó
?>
Makettfotó
?>
Makettfotó
?>
Beépítési koncepció
?>
Földszinti alaprajz
1/17

Látványtervek

NKE Sportközpont, az A+ Építész Stúdió megvételt nyert terve
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, az A+ Építész Stúdió megvételt nyert terve

2013.01.11. 12:48

Projektinfó

NKE Sportközpont tervpályázat, megvételt nyert pályamű

URL:
A+ Építész Stúdió Kft.

Tervezés éve:
2012

Stáblista

látványtervek: Lipka József, Mátételki Ákos -The Greypixel Workshop
makett: Szabó Miklós - Mikett Bt.

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára kiírt tervpályázaton megvételt nyert a Kovács-Andor Krisztián és Tamás Anna Mária vezette csapat koncepciója. A pécsi építésziroda egy szigorú szerkesztésű, három tömegre bontott, neutrális megjelenésű épületegyüttes tervét vázolta fel, amelynek belső tereit fehér-szürke-arany színvilág és a természetes fény átgondolt használata határozza meg.

Részletek a műleírásból

Alapvetések

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportközpontjának építészeti megfogalmazáskor olyan épületet kialakítása volt a célunk, mely egyfelől méltó a területen lévő értékekhez és a Ludovikás szellemiséghez, másrészt a sportépületek kortárs építészeti kívánalmainak is eleget tesz. A sportközpont épületének elhelyezésekor - csakúgy, mint a tömegformálás tekintetében - az egyszerű, tiszta szerkesztés és a kialakult beépítési struktúrába való olyan illeszkedés volt a fő tervezési szempont, mely a jelenlegi heterogén városi szövetben egy tiszta és átlátható rendet teremthet. Az Orczy-kertet a Ludovika jelenlegi és jövőben megvalósuló épületei keretbe foglalják. Ezekre a 2. ütemben megvalósuló épületekre - a rendelkezésre álló információk alapján - beépítési javaslatot adtunk. Az új épületekkel létrejön egy zárt és szisztematikus térfal- és tömbstruktúra, amelybe az új épület is illeszkedik. Az épületek és a park éjszakai zárhatóságát biztosító, egyedi kerítés által határolt tömb azonban nem működhet zárványként a városi szövetben, ezért a terület lehetőség szerinti minél több irányból történő felnyitása, átjárhatósága fontos működtetési szempontból, és egyben fontos üzenet is. Ebbe a rendszerbe illeszkedik az új sportközpont épülete. Tömegével és elhelyezkedésével a keret egy tagja, nem pedig egy szabadon álló, szoborszerű épület. A tömeg ilyen formában történő aposztrofálását több szempontból is fontosnak tartottuk. Egyrészt nem kívántunk konkurálni a Pollack Mihály által tervezett főépülettel, másrészt a területen jelentős beavatkozás nélkül nem szerencsés olyan kompakt, tömbszerű épület elhelyezése, melynek a közterületi kapcsolatai - mint az épület előtti, megfelelő méretű felvezető tér - nem állnak rendelkezésre.  Ezért egy tagoltabb, de építészeti megfogalmazásában elegáns, tömegében az utcaképbe integrálódó épületet terveztünk.

Koncepció
12/17
Koncepció

A telepítés során fontos szempont volt, hogy az új épület mind a Diószeghy utca, mind a park felé egységesen nyisson. Az előcsarnok mindkét irányból történő megközelíthetősége ezt a célt szolgálja, továbbá a Hallgatói Központ és az új épület közötti átkötő, pillérekre támaszkodó tető az Orczy kert felé kapuként működik. A Diószeghy utcában a középület státuszához méltó, burkolt teresedést alakítottunk ki, mely kizárólag gyalogos és kerékpáros forgalom bonyolításra alkalmas, ezáltal ellátja az épület előtti gyülekező, várakozó és felvezető tér funkcióját.

A Sportközpont építészeti megfogalmazásánál olyan formanyelvet kerestünk, mely a kortárs sportközpont építészen valamelyest túlmutatva egy időtálló, a történeti hagyományokhoz és az NKE célkitűzéseihez méltó épületet eredményez, mely elsősorban a sportolás személyiségformáló jelentőségét és csak másodsorban annak játékosságát hangsúlyozza.

Célkitűzések

Tiszta rendszer

A városszerkezeti koncepció és az épület tervezése során egyaránt kiemelt szempont volt a tiszta szerkesztési elvek alkalmazása. Törekedtünk az ideális funkcionális kapcsolatokkal rendelkező, világos és feszes alaprajzi kialakításra, amely nem csak az építészeti formálásban, anyagválasztásban és szerkezetekben jelenik meg, hanem az épületet használók felé is egyértelműen megmutatkozik. Ezt szolgálja az egyes funkciók tömegszerű, jól definiálható szétválasztása.

Egységes megjelenés

Bár a Sportközpont pályázatának nem közvetlenül tárgya, mégis a tervezés során megkerülhetetlen volt a terület távlati víziójának felállítása. Fontosnak tarjuk, hogy a Campus komplex és rendezett egységet alkosson. Ennek egyik eszköze, hogy az újonnan megvalósuló épületek egy egységes struktúrába kerüljenek, mely megjelenik a tömegformálásban, az anyaghasználatban és a közterületek egységes kezelésében. Az általunk tervezett, alapvetően derékszögű rendszerbe beálló, újonnan megvalósuló épületeken belül egy, a meglévő park jellegét megőrző, lágyabb formálású zöldfelületet képzeltünk el. A terület zárhatóságát egyedi elemekből felépülő, áttört fehér beton kerítéssel oldjuk meg, mely anyagában és formálásában megegyezik a sportközpont épületével, ezáltal a terület egységes arculatát hangsúlyozza. A közterületeken megjelenő további mobíliák, burkolatok esetében is szükségesnek tartjuk ezt az elvet követni és lehetőség szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet reprezentáló, egyedi elemeket elhelyezni. Az épület kialakításánál – az egységes megjelenést alapul véve – az NKE arculatában megjelenő színeket (fehér, sötétszürke és arany) alkalmaztuk.

Látványtervek
1/17
Látványtervek

Megvalósíthatóság, realitás

Olyan építészeti megoldásokat kerestünk, melyek nem igényelnek különleges szerkezeti megoldásokat, ezért hatékonyan és egyszerűen kivitelezhetők, így a rendelkezésre álló költségkeret nagy biztonsággal tartható.

Energiatudatosság, fenntarthatóság

Korunkban fontos elvárás, kiváltképp nagyléptékű beruházásoknál, hogy a komplexum teljes életciklusára nézve energiahatékony és fenntartható legyen. A kialakított stratégia igyekszik az építés, az üzemeltetés és a bontás ciklusára is megfelelő, gazdaságos megoldásokat javasolni. A minél gazdaságosabb üzemeltetés jegyében a sporttereket úgy alakítottuk ki, hogy a nap lehető legnagyobb részében természetes fénnyel megfelelően megvilágítottak legyenek. A bemelegítő csarnok küzdőtere és a sportterek-öltözők blokkja a talajszint alatt helyezkedik el, ami hőenergia-felhasználás szempontjából jelentős megtakarítást eredményezhet.

Építészeti kialakítás

A sportközpont tömege ötvözi a tárgyszerű, tiszta és felesleges részletektől mentes, a funkciót őszintén reprezentáló, zárt, dobozszerű tömeget az előcsarnok szintjén megjelenő karakteres, ritmusos rendet adó oszlopsoros, áttört kialakítással. Az építészeti formanyelv célja, hogy a megszokott, kortárs sportcsarnok-építészethez olyan értelemben adjon többletet, hogy az nemcsak sportolás játékos jellegét, hanem annak személyiségformáló, komolyabb szerepét is tükrözze. Ennek megfelelően az átlagosnál elegánsabb megfogalmazásban gondolkodtunk. Ezt a szándékot erősíti az anyag- és színválasztás is. Az épület homlokzati anyaga szálerősítéses fehér beton, fehérre glettelve és csiszolva, műgyanta vékonyvakolattal. Az épületet belülről is fehér, magasfényű felületekkel képzeltük el, ebben a közegben csak az NKE logójával azonos, azzal harmonizáló színek jelennek meg sötétszürke falburkolatok, bútorok, valamint aranysárga és sötétszürke ülőfelületek (előcsarnok, lelátók) formájában. Az anyagválasztásnál döntő szerepet játszott a sportépület eleganciáján túl az időtállóság, továbbá a felületek könnyű és egyszerű tisztíthatósága. Főként részletektől mentes, egybefüggő, mosható felületeket alkalmaztunk az épület belsejében és homlokzatán egyaránt.

Látványtervek
5/17
Látványtervek

Az épületet három, egymástól tömegében jól elkülöníthető, de funkcionálisan kapcsolatban lévő egységre bontottuk, amelyek a meglévő és megtartandó, Hallgatói Központ funkciót kapó épülettel egy félig nyitott udvarszerű teresedést határoznak meg. Az udvar a kültéri sportpályák és - egy fedett, oszlopokkal alátámasztott átkötésen keresztül - a park felé kapuszerűen nyit.

A Diószeghy utca felől elhelyezett főbejárat és információs pult - igény szerint - a teljes komplexumra kiterjedően is elláthatja a pénztár szerepét. Az előcsarnok hosszanti tere felfűzi a funkciókat és megfelelő méretű teret ad nagyobb sportesemények lebonyolításra is. Az előcsarnokban helyet kap a „dicsőség csarnoka", ahol állandó és/vagy ideiglenes kiállítások keretében a mennyezetről befüggesztet, nagyméretű molinókon bemutathatók az egyetem hallgatóinak és oktatóinak sporteredményei, ezáltal is népszerűsítve mind az NKE tevékenységét, mind az ott folyó, jelentős sportéletet.

Sportcsarnok és bemelegítő csarnok

A sportcsarnok és a bemelegítő csarnok a felszínen különálló tömegek formájában jelenik meg; a szétválasztás a parkba és a hallgatói központba vezető közlekedési utat nyitja fel. Azonban a két funkció pinceszinten szerves kapcsolatba kerül az ott található öltözők révén. A tömbök funkcionális egységet képeznek a tekintetben, hogy a professzionális és a tömegsportokat kielégítő sportolói helyekre felfűzve találhatóak az őket kiszolgáló funkciók, ugyanakkor az épületet különböző céllal látogatók útvonalai határozottan elkülönülnek. A sportolói útvonal két különböző élethelyzetre is értelmezhető: a mindennapi sportolás tekintetében a sportolni vágyók az előcsarnokon keresztül jutnak be, míg a sportesemények idején - a nézőktől elkülönített módon - a hallgatói központ felé nyíló bejáraton közelíthető meg az öltözői blokk. Az utcai és teremcipős útvonalak szigorú elkülönítése elengedhetetlen a higiéniai és egészségügyi kritériumok miatt, ezért az öltözőblokk középfolyosóra felfűzött terek együttese, amelynek külső oldala már a tisztacipős útvonalra nyílik.

Makettfotó
13/17
Makettfotó

A bemelegítő csarnok padlósíkja az öltözőkkel azonos, -4,0 méteres magasságon van, így a csarnok felszínen megjelenő tömege visszafogott módon jelenik meg, egyértelműen differenciálva a különböző csarnokokat. A kiscsarnok a talajszinten kezdődő parapettel beépített fűrészfogas módon, északi irányba billentett ablakokkal nyílik fel, amelynek rendszerét az egész épületre jellemző raszteres fegyelemmel, a shed tetők analógiájára terveztük. A teremben így folyamatosan finom fények vannak jelen, melyek az épület rendeltetésének megfelelő, fegyelmezetten elegáns légkört és ideális körülményeket biztosítanak a professzionális és tömegsportokat űzők számára egyaránt. A multifunkcionális csarnoktér tervezése során szintén alapvető hangsúlyt kapott a megfelelő minőségű bevilágítás. Az északi irányba felnyíló shed tető méreteinél fogva biztosítja a megfelelő mennyiségű diffúz természetes fény beszűrődését a térbe. A pálya pozíciójánál és rendeltetésénél fogva magasabb minőséget képvisel, mint a bemelegítőcsarnok, így a fa burkolat is sokkal intenzívebben jelenik meg ebben a térben. A tér szerkesztésének következetes szigora a test nevelésének komolyságával egyenértékű. Ez a szigor és tisztaság a sportcsarnokokban megszokott applikációk minél nagyobb mértékben történő elrejtésével és a fények finom dinamikájának hangsúlyozásával érhető el. Ennek elérésére több eszközt is használtunk:

  • a teret harmadoló két függöny egy függönytérbe csúszik be, amely a pályát szegélyező szertárak között van
  • a küzdőtér gépészete a shed tető szerkezetére szerelve, burkolt módon jelenik meg, a szükséges és elégséges vizuális megjelenéssel
  • a nézőtér fölötti gépészetet sűrűn rakott lamellák takarják, könnyed fátyolt képezve a nézők fölött

A mászófal a sportolói közlekedővel egy légtérben helyezkedik el, a shed tetők emelkedését kihasználva áll be a térbe. Ugyanezen sportolói közlekedőből nyílik az aerobik terem, amely az átnyitott tömbök közötti teresedésre nyílik, azonban szükség esetén a belátást megakadályozó, jó minőségű belső árnyékoló is használható. A sportorvosi helyiség a küzdőtér és előcsarnok közötti közlekedővel áll kapcsolatban.

A lelátót egy oldalon helyeztük el, mely így az előcsarnok fölé hajolva teret enged a kiszolgáló funkciók egymás után történő sorolásának. A nézők az előcsarnokból lépcsőn közelíthetik meg a lelátót, ahol a nézőteret 1:2 arányban osztó közlekedőre érkezik a tömeg és felülről lefelé, illetve fentről lefelé töltődnek a sorok. Kiürítésnél azonban a bejárati útvonal mellett a nézőtér két oldalán elhelyezett folyosón is kimehetnek a látogatók, meggyorsítva ezzel az ürítés folyamatát.

Az irodai és kiszolgáló funkciók telepítésénél fontos szempont volt, hogy szerves kapcsolatban álljon a fő terekkel, ugyanakkor teljesen külön útvonalon lehessen megközelíteni őket. A gazdasági és személyzeti bejáratot az épület Orczy kert felőli sarkán helyeztük el, ahonnan vertikális közlekedőrendszer köti össze az adminisztrációs, média, valamint gazdasági és gépészeti egységekkel.

Beépítési koncepció
16/17
Beépítési koncepció

Medencecsarnok

Az uszoda az előcsarnokból párafogó előtéren keresztül érhető el. Versenyek esetén a nézők szintben, közvetlenül az előtérből juthatnak be az uszodatérben elhelyezett lelátókhoz. A medence körüljárót és a nézők számra is használható tér szétválasztását egyrészt burkolatváltással, másrészt ideiglenesen elhelyezendő, mobil palánkkal lehet megoldani. A lelátó ülőfelületei egybefüggő faburkolatot kapnak, mely abban az esetben, amikor nincsenek nézők a medencetérben, a sportolók pihenőhelyéül szolgálnak. A földszinti előcsarnokhoz kapcsolódóan, ahhoz legközelebb alakítottuk ki a mozgássérültek számára használható csapatöltözőket, valamint a női és férfi öltözőket, zuhanyzókat, amelyeken keresztül - a tiszta és utcai cipős útvonal szigorú szétválasztásával - közelíthető meg a medencetér. A földszinti öltözők alatt találhatók az edzői és csapatöltözők. Ezek közlekedőjének bevilágítását és természetes szellőzését a pillérek között elhelyezett angolaknákon keresztül biztosítjuk. A medencecsarnok természetes megvilágítását shed tetőn, az északi falon elhelyezett fix nyílászárókon és a galéria alatt, a déli oldalon lévő, a homlokzat anyagával azonos árnyékolóval ellátott nyílászárókon keresztül biztosítjuk. A medencecsarnok terébe galériás kialakítással, külön bejáraton keresztül is megközelíthetően kaptak helyet a wellness funkciók. A medencetérrel egy légtérben, attól szintben elemelve, félig zárt, sötétszürke burkolatú dobozokba kerültek a szaunák, gőzfürdők, pezsgőfürdők. Szintén itt található külön zárt egységben az uszoda használata nélkül is látogatható masszázsközpont. A rádió és TV közvetítő helyeket a galérián, a medencetér közepénél, a teljes medenceteret beláthatóan alakítottuk ki. Ugyanitt, a galéria alatt található az úszómesteri helyiség.

A medence nyugati oldalán 3,50 m magas nyílászáró-sor található, amely az Orczy-kerttől fallal lehatárolt kis zöld területre néz. Ezzel az építészeti gesztussal szerettük volna az uszodában lévőket folyamatos, vizuális kapcsolatba hozni a park jelentős zöldfelületével, a természet látványát becsalogatni a belső térbe, egyben diszkréten lehatárolni az uszoda terét a nyilvános parktól.

Közterületek kialakítása

Az új beépítéssel létrejön egy zárt és szisztematikus térfal- és tömbstruktúra, amelybe az új épület is illeszkedik. Az épületek és a park éjszakai zárhatóságát biztosító, egyedi kerítést terveztünk, mely építészeti kialakításában és anyaghasználatában harmonizál a sportközponttal, de kellően semleges elem ahhoz, hogy az egész parkot, campust keretezze. A kerítésre az NKE logója kerül, ezzel is erősítve a hely identitását. A kerítés egyedi, előregyártott fehér beton elemekből épül fel, amely bármilyen feltételek mellett jól sorolható, illeszkedni tud a még csak beépítési terv szintjén lévő épületekhez is.

A „keret" szigorú, alapvetően derékszögű rendszerébe ennek megfelelő hangulatú közterületi kialakítást terveztünk. Ez zárja közre a lágyabb formálású parkot, amelynek zöldfelületi kialakítására a terv - a meglévő struktúrára alapozva - egy újabb formálású, de alapvetően a meglévő parkot megőrző térstruktúrát javasol. Tervünk ezt csak ötlet szintjén kezelte.

Az épület elhelyezésénél törekedtünk arra, hogy a lehető legkevesebb jó állapotú, meglévő fa kivágására legyen szükség. A kis számú kivágott - nagyrészt elöregedett vagy rossz állapotú - fát a tervezési területen új fák ültetésével többszörösen visszapótoltuk. A Diószeghy Sámuel utcai fasor komoly értéket képvisel, ezért megőrzése kiemelten fontos jelentőségű. A fasorban jelentkező hiányokat (kb. 30 db fát) pótoltuk a fasor fő fajtáját adó nyugati ostorfával.

A tervezésnél fontosnak tartottuk a sportközpont közvetlen környezetének egységes megfogalmazását és önálló identitásának biztosítását anélkül, hogy a terület az Orczy-kert többi részétől elszakadna. Az épület körül egységes, vágott, nagyelemes térburkolat készül. A sportközpont előtti, valamint az épület és a hallgatói központ által közrezárt teresedés is ugyanezt a térburkolatot kapja, amely karakteresen az egyik irányban hézagolt kialakítású. Ezekbe a hézagokba helyenként olyan, a burkolat síkjában futó sínek illeszkednek, amelyeken a téren lévő hosszú padok elmozdíthatók. Az épület és a hallgatói központ közötti teresedés így többféle használatra is alkalmas: a padok eltolásával a tér akár kisebb rendezvények megtartására is helyet tud biztosítani.

Videó a makettkészítésrőlA Bíráló Bizottság értékelése

42. sz. pályamű

Telepítés: a sportcsarnok telepítése: tiszta, jól áttekinthető rendszerű. Az egyes funkciók jól elkülönülnek, miközben a terv kapcsolatai megoldottak.

Funkció: az épületet a három funkcionális egységnek megfelelően három részre tagolja, minimális összekötésekkel. Az előcsarnok az utcával párhuzamosan a középső sportcsarnok vonalába kerül és - nem túl elegáns módon - egy nyúlvánnyal éri csak el az uszoda tömbjét. A hallgatói központot jól veszi figyelembe, azt szervesen bekapcsolja a működésbe. A mozgáskorlátozott gépkocsik parkolása nem ideális, de megoldottnak tekinthető. Sajnálatos, hogy a főbejárat közelében (esetleg előtt) nincs egy kiálló, ami legalább a taxik megállását segítené elő. Alaprajzai logikusak, jól szervezettek. A műszaki leírása arról tanúskodik, hogy nagy felkészültséggel, a tervfajtától elvárhatatlan részletekig tér ki. (pl. kerítés terve). A javasolt homlokzati megjelenése neutrális, fehérségével még dicséretes is lehetne, ám sajnos ez a megoldás nem tud akár 20 éves „tapasztalatot" sem felmutatni (hézagmentes műgyanta burkolat), így annak repedésekből, elszíneződésekből származó hibáinak javíthatósága kevéssé hihető. Tömegformálása minden dicséretes tulajdonsága ellenére összességében mégis egy kicsit unalmas épületegyüttes képét mutatja, ami azonban még akár szerethető is.

Technikai megoldások: a pályamű jól kezelhető, tiszta geometrikus szerkezetet mutat be, optimális fesztávokkal.

Sporttechnológia: részletes sporttechnológiai leírással rendelkezik. Az egy oldalra szervezett lelátó, kulturális események lehetőségét (rálátás) jobban biztosítja. Shed - felülvilágító megfelelő szórt fényt biztosít. Három önálló kubus jelenik meg, átjárhatósága szűk.

Tartószerkezet: egyszerű, hagyományos monolit vasbeton szerkezetű épület, shed tető lefedéssel. Az alapozás kidolgozatlan.

Költségek: a költségbecslés reális adatokat tartalmaz.

A tervezési programtól való eltérés nincs.

A pályaművet a Bíráló Bizottság mindezekkel együtt, és mindezekért megvételben részesíti.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Nézőpontok/Történet

TORNALJA // Rejtett Kincsek

2023.05.04. 17:21
9

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk