Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, a BAHCS Művek III. díjas terve

1/24

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

Első emeleti alaprajz

Második emeleti alaprajz

Funkcionális zónák

Keresztmetszet

Alaprajz részletek

Keresztmetszet

Léptékazonosság

Erővonalak

Lépcsőrendszer

Látványterv

Makett látványterv

Uszoda makett

Sportpálya makett

Kétszintes csarnok makett

Nagycsarnok makett

Kétszintes tornacsarnok makett

Makettfotó

Sportpályák felőli makettfotó

Makettfotó

Makett felülnézet

Látványterv

Aula látványterv

?>
Helyszínrajz
?>
Földszinti alaprajz
?>
Első emeleti alaprajz
?>
Második emeleti alaprajz
?>
Funkcionális zónák
?>
Keresztmetszet
?>
Alaprajz részletek
?>
Keresztmetszet
?>
Léptékazonosság
?>
Erővonalak
?>
Lépcsőrendszer
?>
Látványterv
?>
Makett látványterv
?>
Uszoda makett
?>
Sportpálya makett
?>
Kétszintes csarnok makett
?>
Nagycsarnok makett
?>
Kétszintes tornacsarnok makett
?>
Makettfotó
?>
Sportpályák felőli makettfotó
?>
Makettfotó
?>
Makett felülnézet
?>
Látványterv
?>
Aula látványterv
1/24

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

Első emeleti alaprajz

Második emeleti alaprajz

Funkcionális zónák

Keresztmetszet

Alaprajz részletek

Keresztmetszet

Léptékazonosság

Erővonalak

Lépcsőrendszer

Látványterv

Makett látványterv

Uszoda makett

Sportpálya makett

Kétszintes csarnok makett

Nagycsarnok makett

Kétszintes tornacsarnok makett

Makettfotó

Sportpályák felőli makettfotó

Makettfotó

Makett felülnézet

Látványterv

Aula látványterv

NKE Sportközpont, a BAHCS Művek III. díjas terve
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, a BAHCS Művek III. díjas terve

2012.12.04. 13:08

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Helmle Csaba, Báger András, Báger Nóra

Vélemények:
1

NKE Sportközpont pályázat

URL:
BAHCS Művek Kft.

Tervezés éve:
2012

Stáblista

építész munkatárs: Ónodi-Szabó Ákos
statika: Ambrus Roland
épületgépészet: Mangel Zoárd
költségvetés: Ötvös Gábor

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

Az NKE Sportközpontjának pályázatán a III. díjat a Helmle Csaba és Báger András vezette csapat kapta. Koncepciójukban egy szoborszerűen formált, kompakt épülettömeget helyeztek el a területen, amelynek különlegessége az uszoda felé helyezett bemelegítő csarnok és a lépcsőkarokkal átszőtt, nagyvonalú aulatér.

Részletek a műleírásból

1. Sportcsarnok az Orczy kertben

Kert a városszövetben

A Orczy-kert különleges történetű és adottságú hely, egy egészséges lélegzetvétel a pesti városszövetben. A tervezett Ludovika Campus megvalósítása során lehetőség nyílik a terület koncepcionális újraértelmezésére, kapcsolatainak átgondolására. A fejlesztési koncepció új beépítéseket irányoz elő a park teljes kerülete mentén, melyek megvalósulása a park intenzívebb használatát eredményezi. A tervezett beépítés izgalmas kihívása a határhelyzetek megoldása, a környező közterületek és a park kapcsolatainak megoldása, az új épületek utca és park felőli arcainak megformálása. A különböző funkciókból – egyetemi épületek, kollégiumok, ill. sportlétesítmény – adódóan különböző válaszok születhetnek erre a kérdésre.

Helyszínrajz
1/24
Helyszínrajz

Kerítések, kapuk – a kert nyitottsága

Az eredeti kialakítás szerint az Orczy-kert nyitott volt a környező utcák felé: „a kertet eredetileg az angol kertnek megfelelő árok és líciumsövény kerítette". Nem sokkal később azonban elkerítették: „A Ludovika Akadémia céljaira kijelölt részt, amely körülbelül 65 hold, még a harmincas években magas kőfallal vették körül."1 A kert története során a nyitottság mértéke változott a város fejlődésével és a terület használatával összefüggésben. A város növekedése és a Ludovika Akadémia jelenléte a park zárásának irányában hatott. A jelenlegi állapot heterogén képet mutat: a Ludovika épületek irányából a park megőrizte nyitottságát, a főépület nem zárja beépítés vonalát, hanem jelentős megnyitásokkal érezhetővé teszi a mögötte lévő kert jelenlétét. A palotaként megformált főépület és déli szárnyépülete között nyílik a kert leghangsúlyosabb bejárata. A forgalmas Üllői út mentén kialakult beépítés teljes vizuális és fizikai zárást jelent az út és park között. Az Orczy út mentén kőfal határolja a területet, ugyanakkor a park zöldje feltárul az út felől. A sportcsarnok tervezési területe a Diószeghy Sámuel utca mentén helyezkedik el, ahol a kőfal mögött mély sávban beépített terület található. Az új beépítés meghatározásakor fontos cél volt a park nyitottságának újraértelmezése.

Az új sportcsarnok épületének városépítészeti szerepe

A rendezési terv szándékának megfelelően fontos szempont, hogy a tervezett beépítés megteremtse a park méltó feltárásának lehetőségét az épület mindkét oldalán, az Orczy út irányából és a Rozgonyi utca meghosszabbított tengelyében. Az épület tömege alkalmas arra, hogy városépítészeti hangsúlyt teremtsen mind a Diószeghy Sámuel utca, mind a park felől. A tervezési programban meghatározott épület volumene miatt egy súlycsoportba kerül a Pollack-féle Ludovika épülettel, annak kontrapontjaként fontos szereplőként lép be a park életébe. Ez a szerep a funkcióból is adódik, hiszen a parkot a jövőben is elsősorban sportolásra, pihenésre fogják használni az egyetemisták és a környék lakói. Az új épületnek nyitottnak, vonzónak és megközelíthetőnek kell lenni mind a park, mind az utca irányából.

2. Építészeti koncepció - sportcsarnok, mint kompakt épületszobor

Kompakt épület

A pályázati programból első közelítésben olyan jellemzően földszintes épülettömeg következik, mely beteríti a rendelkezésre álló terület nagy részét, kihasználva az előirányzott 8.600m2 bruttó beépített területet. Méretéből adódóan ennek az épülettömegnek a telken való elhelyezése rendkívül kötött, és korlátozott mértékben alkalmas csak arra, hogy szerepet vállaljon a park megnyitásában. A tervezett épület kialakításánál cél volt az épület lábnyomának racionális csökkentése, amit a metszeti struktúra kialakításával sikerült 5.900m2-re mérsékelni. A beépített alapterület csökkentésével az épülettömeg magasabbá válik, így alkalmas lesz a városépítészeti szerep betöltésére.

Funkcionális tagolás – metszeti struktúra

A program két nagy különálló funkcionális egysége első közelítésben értelmezhető két különálló épületként, melyek között az aula teremthet kapcsolatot. A funkciócsoportok alaprajzi tagolása mellett azonban elkerülhetetlen a jelentős méretű függőleges közlekedőrendszer kialakítása a többcélú tornacsarnok felső töltésű lelátói miatt. A többszintes kialakítás lehetőséget ad arra, hogy a funkciók lehetséges összefüggéseit metszeti értelemben is megvizsgáljuk. A beépített alapterület markáns csökkentésének egyik útja, ha az uszoda tömegét emeletes csarnokként alakítjuk ki és a bemelegítő csarnokot a vele közel azonos alapterületű medencetér felett helyezzük el. A bemelegítő csarnok felemeléséből az következik, hogy a funkciók közti határ metszeti értelemben valósul meg, az uszoda a terepszinten (a tó szintjén) ül, a tornacsarnok pedig a magasabb szinteken helyezkedik el. 

Makett látványterv
13/24
Makett látványterv

Az épület tagolása – három egység

A funkciók metszeti megosztása lehetővé teszi, hogy a hasonló téri és műszaki igényű terek egymás fölé kerüljenek. Az épület ezt kihasználva 3 markánsan elkülönülő egységből épül fel, melyeket az aula és egy szűkebb közlekedő-bevilágító tér választanak el, biztosítva a megfelelő természetes megvilágítást és kapcsolatokat:
1. a többcélú tornacsarnok, mely a déli oldalon helyezkedik el,
2. középen található a kiszolgáló blokk az öltözőkkel, irodákkal és gépészeti központtal
3. az emeletes csarnok, ami az északi oldalon kapott helyet az uszodával és felette a bemelegítő csarnokkal.

Kompakt épületformálásból származó előnyök – telepítés

Az épület lábnyomának csökkentése révén az épülettömeg mozgásteret nyer a tervezési területen. A sportcsarnok energetikailag előnyös észak-déli tájolása megvalósítható az épülettömeg utcához képest történő elfordításával, melynek eredményeképpen az épület szerkesztési iránya felveszi a Rozgonyi utca koordináta-rendszerét, mely az északi iránnyal 17o-os szöget zár be.

Az épület tömege az összetett helyszínrajzi szituációra reagálva finoman megtörik. A Diószeghy utca vonalát felveszi a tömeg, amely középtájt megtörve a Orczy út felőli érkezés irányába nyílik és kialakítja a gyülekező előteret. A déli tömör homlokzat határozottan felveszi az Orczy út mentén kialakítandó beépítés tengelyét. Az Orczy kert felőli homlokzat az utca felőli oldallal párhuzamos törései finom ölelő mozdulatot tesznek a park irányában és a Hallgatói Központ épületével közösen jó arányú, a sportpályák felé nyitott teret hoznak létre. Az északi homlokzat a szerkesztési rendszerből adódóan párhuzamos a Rozgonyi utca meghosszabbításában létrejövő tengellyel, mely a Ludovika főépület tengelyével enyhe törésben a park felezővonalát alkotja.

Kétszintes tornacsarnok makett
18/24
Kétszintes tornacsarnok makett

Kapcsolat az Orczy kert jelentős elemeivel – Pollack-épület és a tó

A Ludovika méltóságteljes, nyugodt épülete palotaként ül az Orczy kert felett. A tökéletes szimmetria alkalmazása összhangban van a megteremtett városépítészeti szituációval. A Pollack épület szimmetriájának természetes ellenpontja az angol kert, melynek ösvényei lágyan ívelt vonalakkal lakják be a természeti környezetet. A kert jelentős eleme a tó, melynek alaprajzi formálásával a tervezett sportcsarnok tömege rokonságot mutat. A tervezői szándék a tó tervezésénél is hasonló lehetett, a tó formájának homorú vonalai ölelő mozdulatot tesznek a park egyes részei felé. A tervezett épület tehát gondolati kapcsolatot tart a főépület racionális, kompakt tömegével és a tó környezetre reagáló mozdulataival.

Tömegformálás - épület, mint szobor – nappali és esti fények

Az épület a helyszínrajzi formálás mellett a tömegalakításában is tesz olyan mozdulatokat, amelyek segítik a környezetbe való beilleszkedést. Az egy szinttel kiemelt többcélú tornacsarnok Diószeghy út felőli lelátója alatt a tömegből történő kimetszéssel kialakul egy nagyvonalú, hívogató bejárati előtér. Az előtér felett hatalmas monitorként megjelenik a többcélú csarnok oldalvilágító ablaka, amely nappal beengedi a fényt, este pedig - amikor esemény zajlik a csarnokban - hatalmas világítótestként dereng a Diószeghy utca, ill. a másik oldalon a park fölött, látványos városépítészeti elemként.

A déli homlokzaton ejtett metszés dinamikus mozdulatával a park felé irányítja a figyelmet. A park felőli homlokzat földszinti visszametszése erősíti a földszinten plusz funkcióként javasolt hallgatói klubhelyiség kapcsolatát a parkkal. A sportpályák felől közelítve a kétszintes csarnok látványa fogad. Hasonlóan a többcélú csarnokhoz, a bemelegítő csarnok és az uszoda esti világítása is látványos elemként jelenik meg az esti fények között. Az épülettömeg hármas tagolásából adódó metszések az állandó párkánymagasságú, összefogott épülettömeget kissé megbontják, kapcsolatot teremtve a környező beépítések léptékével.

3. A sportközpont környezetének kialakítása

Bejárati előterek kialakítása

Az épület Diószeghy utca és park felőli főbejáratainak előterében a látogatók gyülekezésére alkalmas, burkolt előtereket alakítunk ki. Az előterek mikroklímáját fák ültetésével, egyedi utcabútorokkal és vízfelületekkel úgy alakítjuk ki, hogy a várakozás minden időben kellemes legyen. Az épület park felőli előtere a Ludovika Campus egyik találkozási pontjává is válhat. A kellemes, forgalomtól védett térben a diákok jelenlétét erősítendő egyetemi klubhelyiséget alakítottunk ki az épület földszintjén, amely a parkkal kapcsolatban van. 

Makettfotó
19/24
Makettfotó

Parkolók, kerékpártárolók elhelyezése

Az előírt mennyiségű kerékpártároló az épület utcai és park felőli főbejáratának közelében, az épülettömeg földszinti visszalépését kihasználva fedetten elhelyezhető. A személygépkocsi parkolók vendégforgalmi részét a Diószeghy Sámuel utca mentén telepítjük, a sportolói parkolókat fedett garázsban, az épület földszintjén helyezzük el. A buszok parkolására a Diószeghy úttal párhuzamos parkolást javasoljuk, mert így zavarják legkevésbé a terület belső gyalogosforgalmát.

Sportfunkciók elhelyezése a tervezési területen

A sportcsarnok elhelyezésére a tervezési terület déli része alkalmasabb, mert intenzívebb városépítészeti kapcsolatokkal bír, mint az északi rész. A terület északi részén helyeztük el a kültéri sportpályákat a futópálya ívén belül. A sportpályák elhelyezésénél fontosnak tartottunk a szimmetriatengelyeket: a Diószeghy út felett átívelő gyalogoshíd tengelyében helyeztük el a pályákat és a Lövészklub tervezett épületét. A futópálya másik szimmetriatengelye az új sportcsarnok és a Hallgatói klub épülete közötti téren áthaladva megcélozza az új épület park felőli bejáratát. A lövészklub melletti épületet a javasolt élelmiszerüzlet funkcióval megtartjuk. A kiképzési akadálypályát a sportpályáktól északra helyeztük el.

4. A sportközpont funkcionális kialakítása

Közlekedési rendszer

Az épület tömör struktúrája gazdaságos, ugyanakkor izgalmas téri helyzetekben gazdag közlekedési rendszer kialakítását teszi lehetővé. A legfontosabb közlekedési csomópont az aula tere, ahol a megfelelő közlekedési kapcsolatok, irányok és a látogatói létszámra méretezett keresztmetszetek egy szoborszerű lépcsőképződményt hoztak létre. Ez a lépcsőszobor megvalósítja a többcélú tornacsarnok és a sportolói öltözők összeköttetését a látogatói forgalomtól elkülönített módon. Ugyanakkor a sportoló csapatok az öltözők felől a többfunkciós csarnok felé üvegezett hídon áthaladva megjelennek a térben, és rövid időre láthatóvá válnak az aulában tartózkodó vendégek számára. A fizikailag elkülönített, de vizuálisan több ponton átlátásokkal összekapcsolt közlekedési rendszer fontos eleme az épület átlátható, „lélegző" szerkezetének. Az aula térileg összetett lépcsőhálózata távoli rokonságban áll az Orczy kert kötetlen úthálózatának összetett mintázatával. A kert kanyargó útjaihoz hasonlóan a lépcsőszobor felületei a csendes hétköznapokon a gyors áthaladás helyett időtöltésre, megállásra, beszélgetésekre csábítanak. Az aula nagyméretű üvegezett felületein át megjelennek az Orczy kert fái, melyek zöldjükkel a belső tér részeivé válnak.

5. Az épület anyagai – a környezettudatosság dimenziói

Az épület anyagainak, szerkezeteinek kiválasztásakor a gazdaságosság, esztétika és tartósság mellett fontos szempont volt a környezettudatosság is.

Tömegformálás - kisebb lehűlő felületek, kevesebb alapozás

A kompakt épülettömeg több szempontból is takarékos kialakítású: a lapos tömegnél kisebb lehűlő felülettel rendelkezik. A magas épület természetes megvilágítása az előnyös tájolásból adódóan gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. Fontos szempont a beépített alapterület csökkentése, amely megtakarítást jelenthet az alapozásnál és összességében kisebb lábnyoma keletkezik az épületnek, ezért több zöldfelület alakítható ki körülötte.

Tartószerkezetek - a fa jelenléte

Az épület tartószerkezeti magjai vasbeton szerkezetűek. A kiszolgáló blokk kis fesztávjai és szokványos méretei miatt költséghatékony vasbeton szerkezettel építhető. A csarnokterek fedését rétegelt-ragasztott fa szerkezetekkel oldjuk meg. Az emeletes csarnok födémeit tömör tartókkal hidaljuk át, a többcélú csarnok fesztávjára fa rácsostartót alkalmazunk. 

A fa jelenléte melegséget és puhaságot hoz a csarnokterekbe. Az acéllal szemben fontos érzelmi jelentéssel bírnak a fa csarnokszerkezetek, mert természetes anyaggal oldanak meg egy komoly mérnöki feladatot. Fontos érv a fa mellett, hogy előállítása során lényegesen kevesebb káros anyag keletkezik, mint az acélszerkezetek esetében, ezért környezetbarát tartószerkezetnek tekinthető.

Látványterv
23/24
Látványterv

Homlokzatok

Az épületszoborként megformált új sportközpont homlokzati anyagának megválasztása kapcsolatban áll az épülettömeg kialakításának metódusával. Az épület a tervezői szándék szerint egy nagy test, melyen szobrászi vágásokat ejtettünk. A vágások minden esetben hangsúlyt jelentenek, bejáratot, fogadó mozdulatot, ill. a tömeg tagolását alkotják ezért az általános külső buroktól eltérő kezelést kapnak.

Az épület szoborszerű testének bőre szálcement („eternit") burkolat, mely rendkívül tartós és erős, de ugyanakkor könnyű burkolat, ezért tartószerkezetileg nem terheli meg túlságosan az épületet. A szálcement burkolat alkalmazása lehetőséget teremt arra, hogy kör alakú lyukasztással egyedi minta szerint perforáljuk. A perforáció mögött napelem által termelt energiával ellátott esti kivilágítás biztosítja az épület bőrének visszafogott esti derengését.

Az épülettömeg színe jellemzően fehér. A „vágott" felületek, a bejárat, illetve az aulák bevágásai kobaltkék színűek.


1: Idézetek a kiadott örökségvédelmi hatástanulmány 7. oldaláról

A Bíráló bizottság értékelése

10. sz. pályamű

Telepítés: jól térbe állított kompakt tömeg. A tömeg méretein túlmenően a homlokzati síkok különböző irányokat követnek (részben a Diószeghy utca, részben egy szögtöréssel az Orczy út irányára reagál). A csekély épülethossz lehetővé teszi a park gyalogos feltárását az épület mindkét rövid oldalán. A Sportcsarnok előtti területre, de sajnos az épület és a sportpályák közé is parkolók kerülnek. Az út túloldaláról átvezető híd kérdésére a terv választ nem ad.

Funkció: a pályamű érdekessége, egyben erénye is a bemelegítő csarnok uszoda fölé helyezése, illetve a szerkesztési-szerkezeti okokból adódó területen a tornacsarnok alatt parkolóhelyek kialakítása. Az előcsarnok által két tömbbe osztott épület három fő funkciója között a látványos lépcsőkonstrukció – „lépcsőszobor" teremt összeköttetést. Az egyes funkcionális egységek szokatlan szervezése ellenére funkcionálisan működőképes az épület.

Építészet: a tervező szándéka szerint „a tervezési programban meghatározott épület volumene miatt egy súlycsoportba kell kerüljön a Pollack-féle Ludovika épülettel, annak kontrapontjaként fontos szereplőként lép be a park életébe." Ennek megfelelően mindent az építészeti megjelenésnek rendel alá. Ezért tömöríti az épületet és ezért növeli a magasságát az uszoda fölé telepített bemelegítő teremmel és a sportcsarnok alá telepített gépkocsi tárolóval. Ez a tömörítési szándék, valamint a környezet által diktált irányvonalak szabta homlokzati síkok által megkomponált tömeg a tervező szándéka szerint „épületszoborrá válik". Ez a szándék nagyra becsülendő. A zárt tömegbe alkalmazott bemetszések nem öncélúak, bejáratokat, illetve fontos közlekedési irányokat jelölnek ki. A rövid, tömör épülettömeg szögben tört homlokzati szakaszai, jól megválasztott helyeken nagyméretű bevilágító felületekkel, illetve bevágásokkal jön létre a homlokzati tagolás. A belsőben egyszerű, de nagyvonalú térképzés építészeti hatását erősítik a bevilágító felületek jól megválasztott helye és mérete. A szálcement homlokzatburkolat nem drága, de hatásos – amúgy alkalmas szellőztetett légréteg kialakítására. A látványtervként, illetve a részletek térbeli bemutatását szolgáló karton épületmodell fotóinak alkalmazása szellemes. Az előcsarnok építészetileg látványos, lépcsőkarokból szerkesztett lépcsőszobor térkompozíciója kissé bonyolult, illetve öncélú attrakciónak tűnik.

Technológia: az épület lefedését szolgáló hatalmas, fából készülő tartók valóban barátságos szerkezetek, a technika mai szintjén kivitelezhetőek. A talajkollektoros, a hőszivattyús, napkollektoros energiarendszer gondoskodhat a fűtő- és hűtőenergiáról, elvileg jól átgondolt, ábrával bemutatott.

Sporttechnológia: sportszakmai szempontból megfelel. Új megoldásokra törekvő (homlokzat – tartószerkezet elrendezés, kisebb tömeg – lehűlő fal – alapozás).

Tartószerkezet: kis beépített területen megvalósított épület, több szinttel, sok fa szerkezettel. Szerkezetileg korrektül megoldott.

Költségek: költségszintje a számítás alapján közepes.

A tervezési programtól való eltérés 10 % felett van (1800 m2) a sportcsarnok küzdőtere alá tervezett gépkocsi tároló miatt.

A pályaművet a Bíráló Bizottság a komolyan vett építészeti szemléletért, a megfogalmazott elvek szerint végrehajtott megoldásokért, a Ludovika épület és az Orczy park komolyan vételéért III. díjban részesíti.

Vélemények (1)
Pákozdi Imre
2012.12.04.
16:20

"A fejlesztési koncepció új beépítéseket irányoz elő a park teljes kerülete mentén." No, ez az, ami ellen minden törvényes eszközzel küzdeni kellene. Az épület egyébként az eddigiek közül szerintem a legklasszabb.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.