Épületek/Középület

Kavicságyon: Az egri Bárány Uszoda átalakítása

1/15

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Dajka Péter

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Dajka Péter
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József
?>
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József
?>
Bárány Uszoda régen
?>
Bárány Uszoda régen
?>
Bárány Uszoda régen
?>
Bárány Uszoda régen
?>
Bárány Uszoda régen
1/15

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Dajka Péter

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Bárány Uszoda régen

Kavicságyon: Az egri Bárány Uszoda átalakítása
Épületek/Középület

Kavicságyon: Az egri Bárány Uszoda átalakítása

2019.11.19. 20:16
MÉD

Projektinfó

Szerzők:
Dajka Péter

Térkép:
Bárány Uszoda

Földrajzi hely:
Eger, Magyarország

Építészek, alkotók:
Puhl Antal, Dajka Péter, Puhl és Dajka Építész Iroda

Bárány Uszoda, Eger

URL:
Puhl és Dajka Építész Iroda Kft

Tervezés éve:
2011-2015

Építés éve:
2015-2018

Bruttó szintterület:
2500 m2

Stáblista

építész tervezők: Puhl Antal DLA, Dajka Péter

projektfelelős építész: Takács Gabriella

építész munkatársak: Berecz Dániel, Boda István, Csáki Melinda, Drabant Ágnes, Füzesi Katalin, Horváth Ágnes

 

statika: Kalmár Zsolt

környezetrendezés: Torma Sarolta 

hidrogeológia: Scheuer Gyula

Dosszié:

MÉD:

A Bárány Uszoda a szó legnemesebb értelmében hely: a hozzáfűződő történetek és az események miatt válik azzá. Az egri Bárány uszoda átalakításáról az egyik tervező, Dajka Péter írt beszámolót.

A egriek kollektív emlékezetükben hordozzák azt az emocionális kötődést, amely az uszoda hőskorához kapcsolódik, egyéni történeteik tovább színesítik közös alapélményüket. Előzőek okán ez a hely akkor is fontos marad, ha az eredeti épületszerkezeteket kényszerűségből elbontjuk és a mai kor követelményeinek megfelelően, de az eredeti szellemben építjük újjá a létesítményt. Sok az adottság ezen a helyen: a heterogén építészeti környezet, Eger történelme, a Fürdőkörnyék egyedi hangulata erősen meghatározza a lehetőségeket. Megköti a tervező kezét, de egyben vezeti is azt.

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
5/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Különösen fontos szempont volt a tervezésnél, hogy a medence rekonstrukció és szélesítés után a kavicsos aljzatból feltörő forrás – mely világszinten különlegessé és ismertté teszi az uszodát – ne sérüljön és képes legyen friss vízzel ellátni a megnövekedett térfogatú új medencét. Éppen ezért különösen alapos hidrogeológiai előkészítést igényelt a tervezés és a kivitelezés is. Az építtető szándékával összhangban a medence szélesítését alapvetően északi irányba terveztük, de a medence pozícióját az új igényeknek megfelelően kis mértékben módosítottuk. Az eredeti öltözőépület homlokzati vonalán épült az új kiszolgáló helyiségsor, az utca felé a zárt és nyitott közösségi terekkel kiegészülve.

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
3/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Fentieket figyelembe véve a medencetér koncepciójának kialakításánál az alapvető építészeti cél tehát az volt, hogy az uszodatér alapstruktúráját, meghatározó térfalképző elemeit és építészeti karakterét megtartsuk, olyan módon, hogy egy mai modern épület jöjjön létre. A medenceteret az eredeti zárt hangulat visszaidézésének szándékával kerítésfalakkal vettük körül, melyek tetején a medencetér körül utcai cipővel is használható körüljárót alakítottunk ki. A körüljáró keleti részének egy szakaszát zárttá tettük, ezzel biztosítva a direkt kapcsolatot a Makovecz Imre által tervezett Bitskey Uszoda felé. A medence hosszoldala mentén húzódó elbontott öltözőépület eredeti homlokzati rendszere és karaktere teljes mértékben integrálható volt egy mai épületbe.

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Dajka Péter
1/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Dajka Péter

Az észak-keleti öltözőépület, a Válent-ház állapota mind építészetileg, mind statikailag leromlott, megtartása a medence északi irányban történő szélesítése miatt fizikailag nem is volt lehetséges. Az eredeti tetőterasz funkcionális rekonstrukciója fontos elem, melynek visszaépítéséről a tervben gondoskodtunk. A tetőterasz alatt került elhelyezésre a tanmedence és közvetlenül mellette a melegedő medence is, melyek pozíciójuk révén a medencetérrel szoros kapcsolatban vannak, de mégis intim, elszeparált térben helyezkednek el.

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
2/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

A történeti medencetérnek fontos eleme volt a szökőkút, amit szintén a forrásvíz nyomása működtetett. A lakosság vízellátására szolgáló Petőfi téri kutak termelésbe állításával ez a víznyomás annyira lecsökkent, hogy a szökőkút már nem tudott tovább működni, így lebontották. Másolata az Érsekkertben jelenleg is látható.

Bárány Uszoda régen
14/15
Bárány Uszoda régen

A medencetér hangulati rekonstrukcióján túl a másik cél az volt, hogy az uszoda eredeti és a megnövekedett funkcionális igényeiből fakadó elemei kirajzolódjanak mind a térszervezésben, mind a homlokzatképzésben. A kiszolgáló épület megfelelő alaprajzi alakításával a traktusszélességek megfelelő megválasztásával elérhető volt, hogy habár az eredeti öltözőépület tömbjének rekonstrukciója műemléki értelemben nem is valósulhatott meg, de építészeti és funkcionális értelemben igen. Az öltözőblokkok a közöttük lévő belső folyosóra nyílnak, melyből közvetlenül érhető el az uszodatér. Ezzel a térszervezéssel a kétirányú kapcsolatot igénylő helyiségek (raktár, szertár, orvosi szoba, masszázs, fizikoterápia, takarítóeszköz tároló) mind a medencetérből, mind a belső közlekedőből megközelíthetők.

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József
8/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

A déli irányú térbővítési lehetőség miatt kézenfekvő volt, hogy az eddig is közterületként funkcionáló részre kerülnek az épület nyitott közösségi terei. A homlokzatképzésnél ezen terek lehatárolásának építészeti kialakítása fontos tényező volt. A Bitskey Uszoda markáns homlokzatképzése és erőteljes térfala áll az egyik oldalon, a Petőfi tér parkja áll a másik oldalon. Ezt a problémát úgy próbáltuk feloldani, hogy a homlokzatnak egy semleges, egységes felületekből építkező „patchwork" jellegű karaktert adtunk, mely a Bitskey Uszoda oldalán tömörebb képet mutat, egyenesen folytatja a meglévő térfalat, majd ez a térfal –kihasználva az utcavonal törését- a park felé haladva fokozatosan feloldódik a strandépület homlokzatával párhuzamosan szerkesztett transzparens homlokzati héjban, mellyel a bejárat előtt egy átmeneti tér, vagy pufferzóna jön létre, biztosítva az épületbe történő méltó megérkezést.

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József
10/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Hajdú József

A különböző homlokzati felületek nagyságát úgy határoztuk meg, hogy azok ne nőjék túl a környező homlokzati felületek léptékét. A „patchwork" jelleggel pedig az egymástól eltérő környező homlokzatképzésekre kívántunk reagálni. Az anyagválasztásnál –értelemszerűen a medenceteret határoló fal anyagán kívül- a könnyedség, a transzparencia érzékeltetése volt a fő szempont, illetve a fa az uszodák és a nyitott strandok épületeinél gyakran és konzekvensen használt anyag. 

Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György
7/15
Bárány Uszoda, Eger - terv: Puhl Antal, Dajka Péter - fotó: Szántó György

Fontos volt még egy olyan építészeti attitűd létrehozása, amely nem akar vitatkozni –esetleg konkurálni- a Bitskey Uszoda karakteres építészetével, kerülve annak veszélyét, hogy nevetségessé váljon, vagy felesleges feszültséget teremtsen.

Dajka Péter

 

szerk: Somogyi Krisztina

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.