Közélet, hírek

Harmadik nekifutásra — sikerrel lezajlott a BÉK küldöttgyűlése

1/10

?>
?>
?>
?>
Mónus János és O. Ecker Judit
?>
Dévényi Tamás, Bálint Imre, Mónus János és O. Ecker Judit
?>
Dévényi Tamás, Bálint Imre, Mónus János és O. Ecker Judit
?>
az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában
?>
az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában
?>
az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában
?>
Reischl Gábor nyitotta meg 2008. májusában az f_f_f kiállítást az Építészek Háza padlásán
1/10

Harmadik nekifutásra — sikerrel lezajlott a BÉK küldöttgyűlése
Közélet, hírek

Harmadik nekifutásra — sikerrel lezajlott a BÉK küldöttgyűlése

2008.07.09. 12:22

Némi módosítással, de végül is minden fontos kérdésben eredményes szavazással zárult a Budapesti Építész Kamara megismételt Területi Küldöttgyűlése (éves Rendes Taggyűlése), melyet a Budapesti Építészeti Központban tartottak július 7-én. Az ülés során a jelenlévők néma felállással tisztelegtek Reischl Gábor DLA építésznek, a MÉSZ volt elnökének, aki július 4-én elhunyt.

1/10

Feszült várakozás előzte meg a Területi Küldöttgyűlést, miután az előző két alkalommal (május 8-án egy dunai hajón, majd június 11-én a Kós Károly teremben) nem volt határozatképes a gyűlés, ugyanis nem jelent meg kellő számú küldött. A megismételt Területi Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint 50%-a jelen van! – volt olvasható a meghívóban. Ám a második alkalommal e feltételben volt némi félreértés, amint az egy hozzászólásból kiderült július 7-én délután az átépítés alatt álló Építészeti Központ csupasz betonfalai között. A program az immár harmadszor is kiküldött meghívó szerint zajlott:

 • Elnöki megnyitó.
 • Levezető elnök választás - O. Ecker Judit kapta a feladatot.
 • A Szavazatszámláló Bizottság választás - a jelölteket egyhangúlag megválasztották.
 • A napirend elfogadása,
majd ezt követően a napirend pontjainak megtárgyalása:

1. Elnöki beszámoló - Bálint Imre DLA elnök röviden kiegészítette mindazt, amit leírt, illetve korábban már elmondott. Bizakodva számolt be a Központ építéséről, aminek befejezése őszre várható. Kecsegtető tárgyalásokat folytatnak az időközben igen közelre, a Szervita térre költözött KÉK vezetőivel arról, hogy együttműködést alakítanak ki, amikor elkészül a Petőfi Sándor utcai belső átalakítás. Megvan az ígéret arra, hogy ősztől az emeleti helyiségeket is kibérelhetik, és két cég veszi azt bérletbe, ami támogatást jelent a BÉK számára. Az építkezés finanszírozására támogatókat keresnek, Dévényi Tamás kiegészítésül be is jelentette, hogy a szaniter-berendezéseket ilyen formában fogják beszerezni, és kérte a jelenlévőket, hogy hasonlóakban legyenek a BÉK segítségére. Mónus János pozitívan értékelte a nem régen beindított továbbképzési programokat, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy a jövőt illetően törekvésük a jogi továbbképzések helyett egy jól strukturált, naprakész jogszabály gyűjtemény kialakítása az interneten, ami minden tag számára folyamatosan elérhető és alkalmazható.

- a korábbi írásos, illetve a nem határozatképes gyűléseken elhangzottakhoz nem volt kiegészítés a 2-8. napirendi pontban

2. Könyvvizsgáló beszámolója, mérleg ismertetése;
3. 2007. évi költségvetés végrehajtása, a 2008. évi költségvetés tervezet ismertetése;
4. Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója;
5. Szakmafelügyeleti Bizottság elnökének beszámolója;
6. Tagfelvételi Bizottság elnökének beszámolója;
7. Építész Továbbképző Kht. ügyvezetőjének beszámolója;
8. Budapesti Építészeti Központ ügyvezetőjének beszámolója (helyszínen ismertetve);

9. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója – Hőnich Henrik részletes kiegészítést adott a beszámolóhoz, többek között említve, hogy mi is volt az oka a korábbi két gyűlés eredménytelenségének. Elmondta, hogy a legutóbbi kimutatáshoz képest 26%-kal nőtt a tagdíjbefizetési elmaradás, ami most összesen mintegy 15 millió forintot jelent.
Szólt arról, hogy a Kamara építészetpolitikai ügyekben másképp kell működjön: „ki kell vívni a Kamara megkerülhetetlenségét". Például fontos lenne elérni, hogy a használatbavételi engedélyek kiadásának egyik törvényi feltétele legyen a felelős tervező nyilatkozata arról, hogy az építés a tervek szerint valósult meg. Minderre az építés minőségének emelése céljából lenne szükség. Hasonló indítvány hangzott el a közelmúltban a MÉSZ részéről is. Jelen kell lenni a médiában, és a gyors, alapos tájékoztatásra nem elegendő az internetes megjelenés, szükség van jól szerkesztett nyomtatott hírlevélre is, valamint jól előkészített, tudatos médiapolitika alkalmazására.

10. Alapszabály módosítás - szintén a már kiküldött, illetve a helyszínen kiosztott szövegtervezet került napirendre, rövid kommentárral.
11. Határozati javaslatok, szavazás:

 • Elnöki beszámoló elfogadása – többségi igen, 1 tartózkodás;
 • a 2007. évi költségvetés végrehajtási jelentésének, illetve a 2008. évi költségvetés tervezetének elfogadása – többségi igen, 3 nem, 5 tartózkodás;
 • Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöki beszámoló elfogadása – többségi igen, 4 tartózkodás;
 • a Budapesti Építész Kamara 50% -os tulajdonában álló Építész Továbbképző Kht. ügyvezetői beszámolójának elfogadása – többségi igen, 3 tartózkodás;
 • a Budapesti Építész Kamara 100%-os tulajdonában álló Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői beszámolójának elfogadása – többségi igen, 6 tartózkodás;
 • Felügyelő Bizottság elnöki beszámoló elfogadása – többségi igen, 2 tartózkodás;
 • az Alapszabályra vonatkozó módosító javaslatok elfogadása – többségi igen, 3 tartózkodás;
 • további Alapszabályi módosítások:
 1. A költségvetési tartalék csökkentése 10%-ra – 34 igen, 28 nem 18 tartózkodás;
 2. az előbbi javaslat átfogalmazása: az Alapszabály 17§ 9. bekezdésének módosítása, miszerint a tagdíjból és névjegyzéki bejegyzésből származó kamarai bevétel 10%-a (kb. 15 M Ft) legyen a költségvetési tartalék. Az alapot csökkenteni csak ideiglenesen, kellő indokkal, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság együttes egyetértése esetén lehet. – többségi igen, 2 tartózkodás;
 3. a vezető tisztségviselők létszámának csökkentése – többségi igen, 1 nem, 7 tartózkodás;
 4. a Felügyelő Bizottság tagja más tisztséget vagy választott bizottságban bizottsági tagsági pozíciót, a Budapesti és a Magyar Építész Kamarában sem tölthet be – többségi igen, 2 tartózkodás;
 5. a nyilvántartási adatokat tartalmazó kártya formátumú hatósági igazolvány kiadásának feltétele az előző évre vonatkozó valamennyi fizetési és továbbképzési (lejáró jogosultság esetén) kötelezettség teljesítése – többségi igen, 4 tartózkodás;
 6. a Területi Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Alapszabály módosításával a tartalékalap csökkentéséből adódó megtakarítást a Budapesti Építészeti Központ megvalósítására fordítsa, tagi kölcsön formájában – többségi igen, 1 nem, 15 tartózkodás;

Reischl Gábor nyitotta meg 2008. májusában az f_f_f kiállítást az Építészek Háza padlásán
10/10
Reischl Gábor nyitotta meg 2008. májusában az f_f_f kiállítást az Építészek Háza padlásán

A fenti eredménnyel zárult szavazás után már csak az elnöki zárszó következett, amiben ismét elhangzott, hogy a legközelebbi alkalommal tisztújító közgyűlésre kerül majd sor, aminek előkészítése már megkezdődött. Végül Bálint Imre szomorú kötelességének tett eleget, tudatta a jelenlévőkkel, hogy Reischl Gábor DLA építész, a MÉSZ volt elnöke hosszú betegség után, július 4-én elhunyt. A gyűlés közönsége néma felállással emlékezett Reischl Gáborra.

 

2/10

3/10


Mónus János és O. Ecker Judit
4/10
Mónus János és O. Ecker Judit

Dévényi Tamás, Bálint Imre, Mónus János és O. Ecker Judit
5/10
Dévényi Tamás, Bálint Imre, Mónus János és O. Ecker Judit


Dévényi Tamás, Bálint Imre, Mónus János és O. Ecker Judit
6/10
Dévényi Tamás, Bálint Imre, Mónus János és O. Ecker Judit

az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában
7/10
az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában


az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában
8/10
az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában

az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában
9/10
az épülő Központ bejárata a Petőfi Sándor utcában


fotó: Péterfi Anna

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk