Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Hallgatói terv

Építészfórum 202020 – Még tíz hallgatói terv az archívumból

1/10

A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése. Építész: Dányádi Sára

?>
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése. Építész: Dányádi Sára
?>
Széchenyi tér átalakítása. Építész: Csonti Miklós
?>
Az egyházaskeszői kőfejtő hasznosítása. Építész: Köninger Szilárd
?>
Bolyki Borkatlan. Építész: Biri Balázs
?>
Barlangászati központ a Szuadó-völgyben. Építész: Mizsei Anett
?>
Trial edzőtelep Tarcalon. Építész: Máté Tamás
?>
A Közvágóhíd és környezetének fejlesztése. Tervező: Székács Péter
?>
Visszafogadóház a háború utáni övezetekben. Építész: Bartók Anita
?>
Ganz Futuro. Építész: Trinh Hai Dang
?>
1/10

A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése. Építész: Dányádi Sára

Építészfórum 202020 – Még tíz hallgatói terv az archívumból
Épülettervek/Hallgatói terv

Építészfórum 202020 – Még tíz hallgatói terv az archívumból

2020.04.08. 07:40

Ez most egy sci-fi film vagy egy hallgatói terv? Hogy kerül egy UFO az állatkert fejlesztéséről szóló diplomamunkába? Az MTA előtti Széchenyi tér és környékének rendezése ma is aktuális téma, ahogy a fővárosi Duna-part pihenő- és találkozóhelyként való használata is az – és erre van egy egészen érdekes hallgatói terv 2012-ből. És milyen jó lenne, ha a Közvágóhíd posztindusztriális park lenne... Még tíz terv a húszéves Építészfórum archívumából.

A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése. Építész: Dányádi Sára
1/10
A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése. Építész: Dányádi Sára

Dányádi Sára:  A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése, BME Építészettörténeti és műemléki Tanszék, 2012
Konzulens: Vukoszávlyev Zorán

„A tervező fél év alatt vérprofi lett a témában: azt, hogy mennyire sajátjának tekinti az Állatkert ügyét, nyilván tapasztalták a tervismertetés során. A gazdag előkészítő anyag láttán elhihető az, hogy a Vidámpark területén lehet keresnivalója az Állat- és Növénykertnek, tényleg orvosolható a helyhiány, a műemlékek elhelyezkedése nem lehetetleníti el a projektet, és az új szituáció tovább növelheti az érdeklődést az Állatkert iránt. Az új architektúra a vastag, frakcionált betonfalaktól kapja meg erős, de nem tolakodó karakterét. A funkcionális kapcsolatok rendben vannak, árnyaltak és változatosak. A beton, a fa és az üveg, valamint a föld, a víz és a fák hármasa a lehető legérzékenyebb módon reagál a különleges helyzetre. Minden az, ami és minden a helyén van." – Dévényi Tamás opponenciája.

Széchenyi tér átalakítása. Építész: Csonti Miklós
2/10
Széchenyi tér átalakítása. Építész: Csonti Miklós

Csonti Miklós: Széchenyi tér átalakítása, BME és University of Waterloo, 2012

A vajdasági születésű, a kanadai University of Waterloo diákja diplomamunkájaként a BME-n a budapesti Széchenyi tér revitalizációját készítette el. A Magyarországon töltött hónapok alatt részt vett a BME mesterképzésén, alaposan megvizsgálta a kiszemelt területet, majd nagyívű koncepciót vázolt fel a közlekedés átszervezésére, a városlakók és a Duna kapcsolatának újrafogalmazására – vízparti nádassal, kutakkal, stégekkel, időszakos piaccal és elegáns pihenő-lépcsősorral. „A Széchenyi István teret választottam diplomamunkám témájául, amelyben kísérletet tettem a jelenlegi eltorzult állapot helyreállítására, Budapest lakóinak egy olyan helyet teremtve, amely határozottan megmutathatja a folyó szerepét a város életében. Tervem mindezt három nagyon egyszerű, átfogó stratégiai pont mentén kívánja megvalósítani. Ezek a következők: a folyó könnyű megközelíthetőségének biztosítása; lehetőség nyújtás a folyó közvetlen használatára; a folyó adottságainak láthatóvá tétele a használó közösség számára."

Az egyházaskeszői kőfejtő hasznosítása. Építész: Köninger Szilárd
3/10
Az egyházaskeszői kőfejtő hasznosítása. Építész: Köninger Szilárd

Köninger Szilárd: Az egyházaskeszői kőfejtő hasznosítása, Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék, 2012 
Konzulens: Golda János

A Rába mentén található egy kicsiny falu, Egyházaskesző. Lélekszáma kb. 500 kő. A falu múltjának fontos részét képezi a kőfejtő, amely a bányászat virágzó iparának mementója. „A fejtésből visszamaradt bánya egy hatalmas tájseb, amely inspirált. A szinte sík terep minden előjel nélkül vált 7 méter magas sziklaorommá, amelyet egy síkvidéki, konzervatív falu aligha tud magába integrálni. A racionális megoldások pont az axiómaként leszögezett helyszín kérdését feszegetik leginkább. Ezért a diplomamunkám során tett kutatásokat és következtetéseket mesékben fogalmaztam meg, így munkám tekinthető ezek építészeti eszközökkel formált illusztrációjának."

Bolyki Borkatlan. Építész: Biri Balázs
4/10
Bolyki Borkatlan. Építész: Biri Balázs

Biri Balázs: Bolyki Borkatlan, BME Középülettervezési Tanszék, 2013
Konzulens: Szabó Levente DLA

„A diplomázó a jó érzékű telepítéssel különválasztja az étterem és a látogatók fogadóépítményeit, a funkciójuknak megfelelően külön udvarokba helyezve azokat, és ezáltal lehetőséget teremt mind a külső, mind a belső udvar kialakult, rendezetlen állapotainak határozott mozdulatokkal való kezelésére. A tervlapokon bemutatott építmények létrehozójának talán legfontosabb törekvése azok házszerű viselkedésének az elkerülése. A Borkatlannak az egyszerre nyomasztóan és felemelően erős atmoszférájú terében olyan monolitikus hatás előidézése, ami a katlanhoz hasonlóan a természeti és művi jelleg elegyét hordozza magán. E tárgyszerű, vagy tömbszerű megjelenést a végtelenül leszűkített geometrikus formálás, és ezzel párhuzamosan a karakteres anyagszerűség szándéka teremti meg. Elismerést érdemel a tervezőnek ebben az igen összetett helyzetben való helytállása, a szabadkézi rajzok által sugallt közelítő jellegű tervezői gondolkodása, valamint a terv részletekbe menő gondos kidolgozottsága is." – Marián Balázs opponenciája.

Barlangászati központ a Szuadó-völgyben. Építész: Mizsei Anett
5/10
Barlangászati központ a Szuadó-völgyben. Építész: Mizsei Anett

Mizsei Anett: Barlangászati központ a Szuadó-völgyben, PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, 2013
Konzulens: dr. habil. Rétfalvi Donát DLA

„A terv egy meredek lejtőt szemelt ki a barlangász központ számára. Nem is csoda, hiszen az egyik barlang magából a „ház“-ból nyílik. A domboldalba épült házak alig tudnak nemvárak lenni. Anett a lehető legtermészetesebbnek veszi azt, ami tényleg adódik. A ház tetején végugfutó túristaút vándora egy kényelmes, sík pihenőhelyet lát mindebből, odasüt a nap, pihenjünk egyet! A belső terek gazdagon formáltak, rendkívül igényes kialakításúak. A zöldalgák formai felhasználása nagyon különös világot teremtett, amiben a zöld veszérszín hatásosan jelenik meg." – Dévényi Tamás opponenciája. 

Máté Tamás: Trial edzőtelep Tarcalon, MOME Építészeti Intézet, 2014
Konzulens: Ferencz István

„Máté Tamás terve tele van finom és kockázatos súlypont-áthelyezésekkel. A jó tervekben gyakran nüansznyi a távolság siker és kudarc között. A természeti és művi táj közelít egymáshoz, föltételezi egymást és a különböző tevékenységek – esetünkben egy túlszabályozott világra válaszul adott speciális sporttevékenység – révén össze is fonódik. A választott építészeti karakter ezt a dinamikus egyensúlyi állapotot tükrözi: a hegyoldalba telepített parazita lakó- és kiszolgáló-konténerek ugyanúgy egyensúlyoznak a sziklafalon, mint az ugrásra készülő triálosok súlypont-áthelyezés közben. Paradox módon éppen az egykori kőbánya indusztriális jellegére reagálva tartja tiszteletben a táj szellemiségét. A genius loci ugyanis már nem romantikus természeti idill, hanem a modern utáni világ bonyolult egyensúly-keresése, amely folyamatos súlypont-áthelyezésekből áll." – Golda János opponenciája.

Székács Péter: A budapesti Közvágóhíd és környezetének fejlesztési terve, Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, Településépítészeti tanszék, 2014
Konzulens: Polyák Beáta

„A Közvágóhíd és környezetének olyan – városépítészeti eszközökkel történő – fejlesztési lehetőségét mutatom be diplomámban, amely alkalmassá teszi a területet a városszerkezeti elhelyezkedéséből adódó előnyök jobb kihasználására és a városfejlődéssel járó jövőbeli feladatok betöltésére, úgy, hogy mindezek mellett megőrződnek és hasznosulnak az építészetileg értékes épületek. A Közvágóhíd értékes épületei és a hozzájuk csatlakozó történeti kert új épületek és nagy kiterjedésű zöldfelületek létesítésével posztindusztriális parkként hasznosul, ahol a kulturális, a kereskedelmi és a rekreációs funkció dominál. A koncepció megvalósulásával olyan újrahasznosított terület jöhet létre, mely funkcionális sokszínűségével jól illeszkedik az alközponti környezetbe, és a városszövet rendezett, szerves részeként Budapest újabb, élettel teli színfoltja lehet, míg hosszú távon visszanyerheti méltó helyét a főváros mindennapi életében." Ez a terv 2014-ben Fővárosi Diplomadíjban részesült, milyen szép lett volna, ha a Közvágóhíd területén épülő jelenlegi fejlesztés felfigyelt volna erre a koncepcióra. 

Bitay Mátyás: Telep Téka, könyvtár a lakótelepen, MOME Építészeti Intézet, 2017
Témavezető: Csomay Zsófia

„Mátyás telepítése városi szövetben gondolkozik. A meglévő fiókkönyvtár és kereskedelmi épületek helyére új tagoltabb beépítést javasol, mely követi a lakótelepi tömbök raszterét, racionalizálja a közlekedési útvonalakat és átlátást biztosít a szabályos tömbökkel jelölt térfalak között a belső park felé. Mátyás tervezett épülete funkcionálisan egyrészt továbbörökíti a kinőtt könyvtárat, másrészt olyan új tartalommal tölti meg, mely a könyvtár hagyományosan értelmezett oktatást szolgáló szerepén felül szélesebb szociális szerepet vállal: közösségépítő, identitás erősítő és felzárkóztató intézménnyé alakulhat." – Csővári Linda opponenciája.

Zsiros Renáta: Borteraszos csónakház, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 2017
Konzulens: Kovács Péter DLA

A tervező meseszerű, hangulatos videón keresztül vezet be minket csónakban ülve először egy borteraszos Csónakházba, majd a mellette álló kis kunyhókba, és a szőlősbe, melynek helyszínéül egy borsodi dombság – Szentistvánbaksa – elhagyatott pincesorát választotta. De beszéljen e sorok helyett a videó!

Visszafogadóház a háború utáni övezetekben. Építész: Bartók Anita
8/10
Visszafogadóház a háború utáni övezetekben. Építész: Bartók Anita

Bartók Anita: Visszafogadóház a háború utáni övezetekben, PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, 2017
Konzulens: dr. Kondor Tamás, dr. Al-Hilal Safa’a

Valós, napirenden lévő problémával foglalkozik ez a diploma: a Közel-Kelet és annak válságos hányattatása, az évek óta tartó küzdelmek, háborúk. De mi jön ezután? Mi lesz azokkal, akiknek ezek a harcok csak romokat hagytak? Mind fizikai, mind lelki romokat. Hogyan tér vissza az élet ezekre a helyekre, hogyan indul a rehabilitáció? Milyen építészeti eszközökkel lehet ezt segíteni? 

+1

Ganz Futuro. Építész: Trinh Hai Dang
9/10
Ganz Futuro. Építész: Trinh Hai Dang

Trinh Hai Dang: Ganz Futuro, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 2019
Konzulens: Markó Balázs

„A helyszín kiválasztása fontos számomra, mivel kiskorom óta segítek a szüleimnek, akik itt dolgoznak. Mindeközben naivan figyeltem a városrész (Ganz negyed) különböző változásait építészetileg és társadalmilag. Ezek a tényezők motiváltak abban, hogy elkészítsem a Keleti Kulturális-Kereskedelmi Központot, más nevén a Ganz Futuro első ütemét. Egy új, vertikális urbanisztikai réteg létrehozása volt a cél, amely a meglévő Ganz terület felett terül el, és benne új funkciók és kapcsolódási pontok jöhetnek létre. Az új "város-réteg" Ganz negyed generációváltását szimbolizálja." Trinh Hai Dang diplomamunkája a józsefvárosi Ganz negyed fejlődésének impresszív, utópisztikus elképzelése. A projekt mind funkcionális, urbanisztikai és társadalmi téren látványos átalakulást vizionál.Az elmúlt két évtized hallgatói terveit szemléző cikk első felvonása itt olvasható. A húszéves Építészfórumról szóló írásokat, az egykori szerzők, szerkesztők visszaemlékezéseit, válogatásait az Építészfórum 202020 dossziéban adjuk közre. 

fzs.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk