Fenntarthatóság

CoolCo´s: egy lehetséges válasz a városi hőhullám-hatások kihívásaira

1/11

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
1/11

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo´s: egy lehetséges válasz a városi hőhullám-hatások kihívásaira
Fenntarthatóság

CoolCo´s: egy lehetséges válasz a városi hőhullám-hatások kihívásaira

2022.06.29. 17:53

Cikkinfó

A Fenntarthatóság rovatot támogatja az 

Építészek, alkotók:
Ghira Zsófia, Jasmin Heilemann , Langmár Imola

A CoolCo’s Cooling Corners & Corridors – Hűsítő Sarkok és Folyosók koncepció a hőhullámok negatív hatásait hivatott csökkenteni a városokban, különösen a sűrűn lakott területeken és az alacsony alkalmazkodó képességgel rendelkező, sérülékenyebb csoportok körében. A kezdeményezést Ghira Zsófia, Jasmin Heilemann és Langmár Imola mutatják be.

Bevezető

Moduláris elemeket használunk, melyek kiválasztásánál a fenntartható, könnyen kezelhető anyaghasználatra kiemelt figyelmet fordítunk, az elemeket növényekkel és virágokkal egészítjük ki. A moduláris elemeknek köszönhetően az egyes sarkok és folyosók (corners és corridors) kialakítása a rendelkezésre álló területtől és a helyi lakosok pontos igényeitől függően változhat. A beavatkozásokkal ülő alkalmatosságot, árnyékot adó szerkezetet, ivó lehetőséget, futónövényeket és virágokot helyezünk ki, melyekkel hűsítő szigetek, a hőség előli menekülőpontok jönnek létre, nem utolsósorban pedig a levegőminőség is javul ezeknek köszönhetően.

Koncepciónk a 21. századi városok két fő kihívását célozza meg: az éghajlatváltozás fokozódó hatásait és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok negatív hatásait csökkentjük a már meglévő infrastruktúrához alkalmazkodó városi-léptékű megoldással, amely során a rendszerszintű alkalmazkodási és mitigációs törekvéseket kombináljuk. Hasonlóan fontos elem a részvételiség hangsúlyozása, melynek célja nemcsak az, hogy lehetővé tegyük a kiszolgáltatott csoportok számára, hogy részt vegyenek környezetük alakításában, de a folyamatnak köszönhetően információhoz és tudáshoz juthatnak a hőhullámokhoz való alkalmazkodásról, így a folyamat hozzájárul egy igazságosabb város kialakításához.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
1/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

A közterület-használattal kapcsolatos általános elképzelésektől eltérően kezdeményezésünk a közterületeket az igazságos városi terek létrehozására használná, lehetőséget adva a sérülékeny csoportok számára a hőséghez való alkalmazkodásra. Míg a mai mainstream elképzelések kevésbé foglalkoznak a meleghez történő alkalmazkodással, és többnyire a fenntartható mobilitás (például kerékpárutak), a rekreáció (autómentes utcák, éttermek) számára biztosítanának közterületet, a CoolCo-k a városokon belül a korlátozott tereket hatékonyabban, ökológiailag és szociálisan igazságosabban használják ki.

Modularitás

A CoolCo elemek és formák lehetővé teszi a lakosság számára, hogy kreatívok legyenek, miközben az elrendezés könnyen kialakítható, módosítható, a modulok egyszerűen kombinálhatóak. Mivel a modulok száma az adott városi térhez igazítható, potenciálisan minden tér, legyen az akár csak néhány négyzetméter, potenciálisan CoolCo-térré alakítható. Éppen ezért, a kompakt CoolCo-k a városokban a hőhullámok enyhítésének sürgető kihívására adott gyors válaszként értelmezhetőek.

A koncepció különbözik egy parktól vagy egy városi zöldterülettől, mivel fő célja a hőkomfort növelése, árnyékot és hűsítő moduláris elemeket kombinál, valamint megpihenési lehetőséget biztosít. A sarkok és folyosók funkcionalitása kifejezetten a gyalogosok hőség alatti igényeihez igazodik. A CoolCo´s lehetséges modulok sokfélesége lehetővé teszi a koncepció egyéni illeszkedését a meglévő infrastruktúrához.

A CoolCo-k megjelenése és szerkezete a városi infrastruktúra jellegzetességeihez és a meglévő városi infrastruktúrához igazítható. Így Dél-Európa szűk történelmi városközpontjai éppúgy rendelkezhetnek CoolCo-kkal, mint Kelet-Európa szélesebb utcái. A projekt európai léptékének és az Új Európai Bauhaus kezdeményezésnek köszönhetően az inkluzív adaptációs gyakorlat és a hőhatásra való figyelemfelhívás az európai városok részévé válhat.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
3/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

A CoolCo-k kialakítása során használt anyagok kiválasztásakor kiemelt figyelmet fordítunk a minél kevésbé környezetterhelő anyagok bevonására, valamint az újrahasznosíthatóságra. A koncepció moduláris felépítése itt azt az előnyt nyújtja, hogy az egyes modulok kicserélhetők anélkül, hogy az egész CoolCo-t újra kellene építeni. Ez biztosítja az erőforrások hatékony felhasználását és a környezeti hatások minimalizálását. 

Új Európai Bauhaus – New European Bauhaus/NEB

A CoolCo-k az Új Európai Bauhaus kezdeményezéssel összhangban közösen tervezett és közösen létrehozott városi terek, amelyek a fenntarthatóságon, a kreativitáson és a társadalmi innováción alapulnak. Koncepciónk egyedülálló megközelítést kínál a kisléptékű és alacsony költségű városfejlesztési beavatkozásokra a hőhatások enyhítésére.

Ahogyan a XX. században a Bauhaus stílust követve könnyű és természetes anyagokkal és minimalista dizájnnal dolgoztak, a CoolCo´s is egyszerű és természetes anyagokat használ, például fát, acélt és szövetet. Ez megteremti az alapot egy időtálló városi design moduláris kialakításához. A CoolCo-k a hőadaptáció fejlesztésén túl esztétikai minőségükkel növelik a környező területek élhetőségét.

A Bauhaus építészek és tervezők filozófiája az volt, hogy a művészet és a formatervezés segítségével javítsák az emberek életkörülményeit. Ez a holisztikus megközelítés a CoolCo´s koncepciójában is megtalálható. A hűsítő sarkokból és folyosókból álló fejlesztés nemcsak egészségügyi előnyökkel és komfortnövelő hatással bír, rávilágít, hogy a városfejlesztési megoldások nem lehetnek a tehetősebbek kiváltságai. A városépítészeti elemek megvalósítása a hátrányos helyzetű területeken nem feltétlenül igényel nagy jelentős pénzügyi ráfordítást, a CoolCo´s-hoz hasonló kisléptékű beavatkozások is képesek változást eredményezni, és rámutatni arra, hogy mindenkinek joga van az élhető környezethez.

A CoolCo’s koncepciója a befogadáson, a fenntarthatóságon és a részvételiségi fejlesztésen alapul. E három szempont kombinálásával Európa városaiban mindenütt Cooling Corners és Corridorok hozhatók létre. A CoolCo-k az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra helyezik a hangsúlyt, és a jövőbe mutató megközelítést jelentenek a hőhatások kezelésére, miközben társadalmi szempontból befogadóak és esztétikai értéket biztosítanak a felhasználók számára.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
10/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

Bevonás

A CoolCo koncepció alapelvei értelmében mindenkinek joga van a hőadaptációhoz, fajra, etnikai hovatartozásra, nemzetiségre, nemre stb. való tekintet nélkül. Éppen ezért, a közterület-használatról szóló döntések meghozatalakor kiemelt figyelmet kell fordítani a hőadaptáció lehetőségére. A közterületek hőadaptációt segítő felhasználása kulcsfontosságú a kiszolgáltatott csoportok, például az alacsony jövedelmű háztartások, az idősek, a menekültek, az etnikai és nemzeti kisebbségek, a nők, a fogyatékkal élők, a krónikus egészségi állapotú személyek vagy a hőhullámok idején szabadban dolgozó személyek számára.

A közösségi tervezés kulcsfontosságú, a célcsoportok meglátásaira, tapasztalataira és elképzeléseire építünk. Ez a folyamat számos előnnyel jár, melyek közül az egyik az, hogy a sérülékeny csoportok számára is elérhetővé váljanak a városfejlesztési megoldások. Eltökélt célunk, hogy a lakosok teremtsenek kapcsolatot a környezetükkel, és érezzék magukat annak részének. A lakosok workshop jellegű living lab eseményeken vesznek részt, ezek során választják ki a sarkok és folyosók helyét (a megvalósíthatóságot is figyelembe véve), a modulok elrendezését és a végső struktúra megjelenését.

Egy-egy megvalósított sarok és folyosó megjelenése tehát a fejlesztési folyamatba bevont lakosságon és az adott köztér tulajdonságain is múlik. A bevont lakosok dönthetnek a moduláris elemek formájáról: kocka vagy hexagon alap formákról határozhatnak, míg az elrendezés szintén a lakosokra lesz bízva. Ez utóbbin belül lépcsőzetes, vonalas, illetve függőleges megjelenés lehetséges. Járdák esetében a lineáris megoldás kivitelezése logikus, míg nagyobb közterületeken a függőleges és lépcsőzetes megoldások is szóba jönnek, amelyek több árnyékot tudnak biztosítani. A bevont lakosság dönt továbbá az elemek színéről és a szakértőkkel közösen kiválasztott növények listájáról is ők választanak.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
2/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

A CoolCo-k célja, hogy ne csak a környékbeli polgárokat, hanem más helyi szereplőket is bevonjanak, például nonprofit szervezeteket, helyi üzleteket és közintézményeket, akik védelmet tudnak nyújtani a legmelegebb napokon. Ezek a helyszínek lehetséges frissítő helyszínekként, hálózatosan jelenhetnek meg a Google Maps szinkronizált térképén, ahol az összes CoolCo jelölve van és könnyen kereshető.

Magyarország – Budapest fókuszban

A városoknak óriási változásokat kell eszközölniük ahhoz, hogy leküzdjék az éghajlatváltozás hatásait, amely a 21. században központi kihívás. Ám a legtöbb változás időt igényel, néha éveket vagy évtizedeket. Az éghajlatváltozás hatásai azonban már ma is láthatóak, és egyre sürgetőbbé válnak. A CoolCo-k néhány héten belül megvalósítható fejlesztések, ezért a városi hőhullámok kezelésére adott "quick-win-t" jelentenek.

A továbbfejlesztéshez Budapestet választottuk kísérleti városnak, kiemelve, hogy a hőhullámok nemcsak Dél-, hanem Közép-Európára is óriási terhet rónak. Már nem arról van szó, hogy megizzadunk: a tartósan magas hőmérséklet szó szerint életveszélyes, 2015-ben öt hőhullám 1800 emberéletet követelt Magyarországon.

Összefoglalva tehát, a sarkok és folyosók kialakítása a kompaktságon, az egyszerűségen, a minimalizmuson és a közösség bevonásán alapul. A módszer megismételhető és Európa-szintre emelhető, alkalmazkodik a helyi lakosok igényeihez, akik a legjobban ismerik a közösség elvárásait.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
8/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

Végül, de nem utolsósorban, a Cooling Corners révén a hőhullámok veszélye és a városfejlesztés és várostervezés változtatásának szükségessége is egyértelműsödik. A hőség és a hőhatások időszakosnak tűnhetnek, és egy hőhullám után a hatások súlyossága könnyen feledésbe merül. A CoolCo-kból álló hálózatunk folyamatosan szem előtt tartja a lakosság számára az éghajlatváltozás és a hőhullámok veszélyét, növelve a téma iránti érzékenységet, és további, -akár nagyléptékű- intézkedésekre sarkalja a döntéshozókat a hőhatások mérséklésére.

A koncepció elnyerte az Európai Bizottság által kezdeményezett New European Bauhaus díját a "Prioritising the places and people that need it the most" kategóriában. A díjátadót június 11-én tartották Brüsszelben, Ghira Zsófia, Jasmin Heilemann és Langmár Imola egyedüli magyar csapatként vett részt a gálán.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk