Programok

Budapest főtere – milyen lesz, kinek épül?

1/2

?>
?>
1/2

Budapest főtere – milyen lesz, kinek épül?
Programok

Budapest főtere – milyen lesz, kinek épül?

2008.01.09. 12:34

Eseményinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Esemény kezdete:
2008.01.16. 13:00
Esemény vége:
2008.01.16. 15:00

Vélemények:
8

Dosszié:

Januárban nemzetközi tervpályázatot ír ki a főváros az ideiglenesen kialakított Városháza Park beépítésére. Az önkormányzati szándék szerint a fejlesztés nyomán egy modern városközpont fog kialakulni, amely a „város legfontosabb találkozóhelyévé, főterévé, Fórumává válik".Városházi Beszélgetések január 16-án, szerdán 15 órakor

Városházi Beszélgetések
Budapest főtere – milyen lesz, kinek épül?
Helyszín: Városháza Díszterem (Bp. Városház u. 9-11.)
Időpont: 2008. január 16., szerda 15 óra

 

1/2

 

Budapest városfejlesztése

Mindannyian úgy érezzük, hogy történelmi pillanatokat élünk át, nagy átalakulások részesei vagyunk: egy paradigmaváltás, egy következő társadalmi, gazdasági korszakba folyó átmenet szereplői vagyunk. Ugyanakkor az elképzelések, és ideák amelyek Budapest fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatosan felbukkannak: jobbára csalódást okoznak. A városháza konstruktív, szakmai és társadalmi párbeszéd megteremtésével, a város kommunikácós rendszerének kialakításával, a köz- és szakmai vélemények ütköztetésével a kusza hálóból használható stratégiát teremteni, az urbanitás közép-kelet európai meghatározását megtalálni.

Ahhoz, hogy a jelenlegi bizonytalanságok útvesztőjéből, a széttartó értékválasztások kusza hálójából, a meglévő világszemléleti csapdából ki lehessen lábalni, az alkotó párbeszéd terét kell megteremteni. Nem csupán a szakmai szintű disputának, hanem egy szélesebb az urbanitás lényegét érinteni hivatott diskurzusnak, moderált kreatív csoportbeszélgetéseknek.

Vannak gondolatok, amelyekről beszélünk, mert felkapta a média, vagy egy-egy kritikus esemény kapcsán hirtelen középpontba kerülnek, és vannak témák, amelyek mindannyiunk számára fontosak, de talán nehezen összefoghatók, túl összetettek és így kiesnek a társadalmi viták szokásos rendszereiből. Némely szemléletmód vagy jövőbe tekintő gondolat, amelyet egyes csoportok közvetítenek esetleg már jól ismertek, banálisnak míg mások meg éppen idegennek tűnhetnek, talán némelyik éppen megmosolyogtató.

Előttünk, Budapest előtt még számtalan lehetséges jövő áll, melyek egy része kívánatos, másik valószínű. Ha hiszünk abban, hogy a jövőt nem megjósolni kell, hanem megteremteni, akkor abban is hinnünk kell, hogy a város jövője rajtunk áll.

Városkommunikáció Budapest

Miközben egyre szélesebb a kínálat különféle hangokban és véleményekben, amelyek az urbánus, azaz a városi életről megnyilvánulnak, valójában hiányzik az az artikuláció, amely ezekből desztillálhatóan meghatározná a városfejlődés fő irányát. Hiányzik magának a kívánatos, az igényelt városi életnek, vagyis magának az urbanitásnak is a meghatározása.

Ennek következtében, ilyenek hiányában ma nincs közös akarat, nincs világosan körvonalazódó irány, értékválasztás, így nincs közös politika, jövőkép sem. Számos atomizált törekvés, részérdek határozza meg a történéseket a város időtlen struktúráinak átalakulását. Az elképzelések jó esetben „elmennek" egymás mellett, többnyire kioltják egymást, vagy csak lassítják egyik vagy másik gondolati minta megvalósítását. A közelmúlt gazdasági értékérdekei új zónák kialakulásához vezettek: egyrészt a turizmus- és publikumorientált városalakítás mentén, másrészt egy lakó- és vállakozásorientált városépítést jeleznek.

A város fejlesztése sokféle szereplő céljának, törekvésének szintézisével valósulhat meg. Ennek a gondolatnak a valóra váltására alakította ki a Studio Metropolitana – mint a budapesti városfejlesztés kommunikációjával, marketingjével, promóciójával megbízott önkormányzati szervezet – azoknak a széleskörű, strukturált gondolatcserét biztosító kommunikációs csatornáknak a rendszerét, amelyek segítségével a városfejlesztési dinamikájának növelése érhető el, a fejlesztési erőforrások koncentrálásával, az információk széles körű cseréjével, partnerségi kapcsolatrendszerek hatékony bővítésével.

A széleskörű partnerségi viszonyrendszeren nyugvó tervezés motorja a kommunikáció, amely a folyamatos tervezés egyes szakaszaiban más-más megoldásokkal, más-más körben történik. A kommunikációs folyamat alkotóelemei: (i) a Városfejlesztési Tanácsadó Testület létrehozása (ii) a Városházához kapcsolódó intézmények partnerségi hálózatának kialakítása, a horizontális működés elősegítésével (iii) az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítéséhez életre hívott munkacsoportok működtetése (iv) a Városházi Beszélgetések új évadának meghirdetése (v) illetve a FUTURBIA – különböző érdekek és viszonyok mentén létrejövő műhelycsoportjainak kialakítása is.

Városházi Beszélgetések – a hagyomány


A kommunikációs folyamatnak egyik fontos alkotóeleme a 2008-as évadban ismét útjára induló Városházi Beszélgetések sorozata. Az eddigiekhez hasonlóan, a kéthavonta megrendezésre kerülő vitafórumon széles érdeklődésre számot tartó készülő vagy folyamatban lévő, a városi élet szempontjából fontos projektekről a különböző szempontok, érdekek ütköztetésétől izgalmas vitákra kerül sor. A programok házigazdája Ikvai-Szabó Imre főpolgármester helyettes, akinek meghívására az adott témával kapcsolatban releváns, szakmai beszélgetőpartnerek vesznek részt.

A város végeredményben a városi élet, az urbanitás lenyomata térben, anyagban, fizikai környezetben. A kommunikációs folyamat célja annak az urbanitásnak, városi életnek a meghatározása, amelyet Budapest és régiója a jövőben magának megteremteni kíván, amihez a fizikai környezet lesz az eszköze.


Budapest metropolisz főtere

Januárban nemzetközi tervpályázatot ír ki a főváros az ideiglenesen kialakított Városháza Park beépítésére. Az önkormányzati szándék szerint a fejlesztés nyomán egy modern városközpont fog kialakulni, amely a „város legfontosabb találkozóhelyévé, főterévé, Fórumává válik". Tehát olyan multifunkcionális tér alakulhat ki, amely a nyitott, párbeszédben álló önkormányzatiság jegyében a hivatali funkciókon túl közösségi, kulturális, turisztikai funkciókat is tartalmaz.

A Városháza Fórum Projekt egyik célja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának korszerűsítése, hatékonyabb működtetési feltételek megteremtése, európai minőségű és korszerű városháza létrehozása. A Városháza Fórum Projekt azonban nem áll meg a közfunkciók korrekt ellátásánál, hiszen többcélú hasznosítással az egész környezet átalakításával, élet-és términőség javítással kívánja a fizikai megújítást megvalósítani.

A Városháza Fórum kialakításának egyik legfontosabb eleme az a kapcsolatrendszer, amely biztosítja, hogy a tervezett funkciók együttes hatása révén valóban kialakuljon Budapest új főtere. Ez jelenti a projekt legnagyobb kihívását is.

A Károly körúti bazársor lebontásával felszabaduló helyen kialakított közösségi teret, a Városháza Parkot rövid idő alatt meghódította a város lakossága, volt itt óriáskivetítő a VB idején, pártsátrak választások idején, ingatlanfejlesztési vásárnak, kitelepedett nyári kocsmáknak is helyet adott, de délidőben ebédelők, fáradt turisták, bevásárlásból hazafelé tartó idős hölgyek, gyereket kocsiban toló anyák kedvelt pihenőhelyévé vált. Hogyan lehet a funkciók ezen sokaságát megtartani? Hogyan lehet az ingatlanfejlesztés feladatát a közösségi térhasználat kívánalmaival összehangolni? Mik az optimális megoldás megtalálásának feltételei?

Erről és hasonló kérdésekről folytatnak nyitott párbeszédet, szakmai vitát a Városháza politikusai, szakemberei, a különböző szakmák, érdekek, vélemények hordozóival és nem utolsó sorban a tervpályázat lehetséges résztvevőivel és a szakmai zsűri részvételével.

A házigazdához illetve a témához előzetes kérdéseket az alábbi email-címre várnak, amelyeket a pódiumbeszélgetés résztvevői előre megkapnak:
baracska/kukac/studiometropolitana.hu

Vélemények (8)
gp
2008.01.15.
12:03

Tisztelt Szervezők!Örülünk a kezdeményezésüknek. Valóban szükség van a főváros fejlesztésével kapcsolatos nyílt és konstruktív párbeszédre, a legfontosabb kérdésekben közös jövőkép kialakítására. Abban is egyetértünk, hogy paradigmaváltás korszakát éljük.

Véleményünk szerint a paradigmaváltás egyik lényegi eleme a városi zöldfelületek és a szabad (beépítetlen) terek fontosságának felismerése, szerepének felértékelődése. A „Városháza Park beépítése” céljából kiírni tervezett pályázat éppen ezért véleményünk szerint rendkívül rossz üzenet.

Javasoljuk, hogy a kiírásra tervezett pályázat tárgya a Vársoháza Park véglegesítése, megőrzése, bővítése legyen.

Ahogy Önök is írják „Városháza Parkot rövid idő alatt meghódította a város lakossága”. Tegyük hozzá, hogy meg is szerette. A park már betölti azokat a közhasználati agóra, találkozóhelyi funkciókat, mely a kiírásra tervezett pályázat célja.

Véleményünk szerint, nevezett paradigma váltás felé vezető út nem az „ideiglenesen kialakított Városháza Park” beépítésén, hanem ideiglenessége megszüntetésén, azaz megőrzésén keresztül vezet.

Természetesen mint tájépítészek, tisztában vagyunk azzal, hogy a közparki/közkerti területhasználatokat kiszolgáló, kiegészítő szolgáltató funkciókat (vizes blokk, kávézó/söröző, kiállító terem) ellátó építmények, épületek növelhetik a közhasználatú zöldterületek használati értékét. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezek a funkciók új beépítések formájába jelenjenek meg (akár az egykori bazársor építési sávjában, ahogy azt a „Budapest szíve” ötletpályázatra készült munkák között több is javasolta). Azt is látjuk, hogy a parkolás jelenlegi állapotát rendezni szükséges.

Amit kifogásolunk az a tervezett pályázat üzenete, és az ebből sejthető beépítési / nem építési arányok. Az új „társadalmi gazdasági korszakba” való átmenetet, a közösségi területek (közterületek) fontosságának felismerését, saját nagyvonalúságát az Önkormányzat jelezhetné azzal, hogy mer nem, vagy csak óvatosan beépíteni.

Dexler Dóra, Dömötör Tamás, Farkas Szilvia, Gábor Péter, Hamar József, Papp Katalin, TÁGSZEM Tájépítész Gondolkodók Szellemi Műhelyewww.tagszem.hu

kemtam
2008.01.16.
18:54

@gp: Update: Sajnálatos módon - rugalmas, ám de mégsem kötetlen munkám miatt - nem tudtam ott lenni a délutáni eseményen. Nálam szakavatottabbak beszámolójára mindenképp számítok! :)

Mindenesetre félő, hogy nem mást, mint a követhetetlen pénzkiáramoltatást szolgálná a terület bárminemű beépítése. Sőt, már a róla való "szimpozionálás" is.

Gondold meg, fenn lehet tartani egy-két-sok bizottságot. Szakértőket lehet hónapszám foglalkoztatni. Zsűrit lehet díjazni általa. És ha ne adja isten mégis beépülne, akkor a közpénzek/magánpénzek útvesztőjében újabb százmilliókat lehet a beruházás alatt eltüntetni - lásd metróépítés, útfelújítások.

A város? Annak lakói? Netán a Belvárosba érkező turisták?

Levannak...?

(kemtam a pesszimbudapester)

Baromffy
2008.01.15.
11:22

sunt Miért gondolják, hogy a Bazársor helyére épület kell? Éppenhogy bontani kellene a Városháza nem autentikus részét. Az autentikus épületben idővel fővárosi Múzeumot és sokcélú pódiumot kellene kialakítani. Növelni kellene a Deák téri Evangélikus Templomban a magaskultúra eseményeinek a számát. A Gerlóczy utcától a Mérleg utcáig egy tagolt, de egységes zöldővezetet kellene kialakítani, amiben sokféle, félig fedett süllyesztett "gödör" szolgálna kuturális célokat a térzenétől a gyerek - játszóházig, a mimesektől az operettig. A tér alatt pedig mélygarázsok, konditermek, éttermek, vagy akár játékkaszinó is szolgálnák a különböző korosztályok egésznapos feltöltődését, beleértve azt is, hogy a turisták is paradicsomot találnának maguknak ezen a területen.

EMA
2008.01.15.
13:30

@Baromffy: Igy van... Igy gondolkodik egy normális városlakó... de nem a városháza mai vezetése, sajnos...

kemtam
2008.01.09.
17:33

Ez a meghívó egy vicc. Nem tudok hirtelen jobb szót találni rá (már amelyik megállja a netiketben is a helyét). Egy közhelygyűjtemény. Egy negédes szirupcsupor. Egy nyálfolyó. Egy egy egy... abszurdum.

Nincs kedvem ízekre szedni ezt a rémálomdumát. Egyszerűen szégyellje magát mind ki írta, mind ki kimenni engedte ezt az anyagot a Városházáról.

(Persze a Studio Metropolitanától miért is várnánk ennél értelmesebbet.  Ennek a kompániának nem érdeke hogy Budapesten bármi megoldódjék, mert akkor saját léte válna szükségtelenné.)

EMA
2008.01.10.
00:10

@kemtam: A nyálfolyó a legtalálóbb!

Mondjuk arra az egyszerű tényre nem emlékeznek, hogy egy felmérésben, amit talán épp a SM csinált, a szimpla budapestiek köszönték, nem kértek ide semmilyen házat! Csak parkot! Ez nem megy a drága városvezetők fejébe?

Újabb Kormányzati Negyed hisztit akarnak? Nem volt még elég?

Bontsák le a paravánt, írtsák ki az úrelvtársak autóit, és parkosítsák az egészet! Nem kell egy forint se hozzá, megszervezzük önkéntes munkában! Még a facsemetét is megveszem, amit elültetek a parkoló helyére! És nem leszek egyedül ebben, garantálom! Budapest Szive program nem építésről kéne szóljon, hanem arról, hogy miként lehet fellazítani a sűrű beépítést, hová lehet tenni a felszini parkolást, és mi a fészkes nyavajáért kell várni még nyolc évet a dugóadóval? Kisbivalypusztán is hamarabb bevezetik, mint ebben a rémesen begyepesedett agyú vezetők által félrevezetett városban!

tewe
2008.01.09.
14:29

"A kormány pozitív döntése esetén 2011-ig, jórészt EU-forrásokból, összesen 17 milliárd forintból újulhat meg az V. kerület több része - hangzott el a városrész jelenlegi fideszes és korábbi szocialista polgármesterének közös szerdai, rendkívülinek meghirdetett sajtótájékoztatóján.

[..]

A szocialista politikus közölte, hogy a belső városrész megújítása kiterjed majd a Belgrád rakpartra éppúgy, mint a Március 15. térre és a Roosevelt térre. Szorosan illeszkedik a program az úgynevezett Városháza projektfejlesztéshez. Elképzelhetőnek tartotta azt is, hogy később a városfejlesztés kiterjed a VI. és a VII. kerület felé, valamint a Moszkva térre és a Népligetre is.

[..]

Kérdésre a politikus leszögezte, hogy a Budapest Szíve program megalapozott. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati negyed ügye sincs még véglegesen elvetve, s szólt arról is, hogy a 4-es metró építése zajlik, s csak kivitelezői probléma van az ügyben, de ettől még nincs csődben a projekt."

via privatbankar.hu

gramercy
2008.01.09.
17:12

@tewe: és ezt mind 17 milliárdból? 

faszán fog akkor kinézni....

 

AGYRÉM 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk