Épülettervek/Tervpályázat

Amikor a hallgatók buszvárókat terveznek – A Makovecz Vándoriskola ötletpályázatának eredménye

1/27

Tervező: Boór Bernadett

?>
Tervező: Boór Bernadett
?>
Tervező: Boór Bernadett
?>
Tervező: Faragó Melinda
?>
?>
Tervező: Harmath-Gyetvay Enikő
?>
Tervező: Harmath-Gyetvay Enikő
?>
Tervező: Holcsek Tamás – Pálvölgyi Ádám – Schlachter Kincső,
?>
Tervező: Holcsek Tamás – Pálvölgyi Ádám – Schlachter Kincső,
?>
Tervező: Kristók Attila
?>
Tervező: Kristók Attila
?>
Tervező: Pétery Tamás
?>
Tervező: Pétery Tamás
?>
Tervező: Pétery Tamás
?>
Tervező: Szendery Csongor
?>
Tervező: Szendery Csongor
?>
Tervező: Szilágyi Szabolcs
?>
Tervező: Szilágyi Szabolcs
?>
Tervező: Szűcs Lilla
?>
Tervező: Szűcs Lilla
?>
Tervező: Tóth Bence Péter
?>
Tervező: Tóth Bence Péter
?>
?>
A tervezési helyszín
?>
A tervezési helyszín
?>
A tervezési helyszín
?>
A tervezési helyszín
?>
A tervezési helyszín
1/27

Tervező: Boór Bernadett

Amikor a hallgatók buszvárókat terveznek – A Makovecz Vándoriskola ötletpályázatának eredménye
Épülettervek/Tervpályázat

Amikor a hallgatók buszvárókat terveznek – A Makovecz Vándoriskola ötletpályázatának eredménye

2020.06.30. 16:41

A Makovecz Vándoriskola ötletpályázatot írt ki a Vándoriskola volt és jelenlegi hallgatói, valamint a BME Szerves Építészet 2. tantárgy hallgatói számára. A pályázati kiírás témája a Zala megyei Vasboldogasszony település Főtér és környezetének rendezése, valamint új buszváró tervezése volt.

Vasboldogasszony település az elmúlt 5-10 évben az adott pályázati lehetőségekhez igazítva, egy tudatos faluközpont fejlesztésbe kezdett. Mára elbontották az omladozó, lakatlan épületmaradványokat, a templom romos kerítését, továbbá emlékpark, játszótér és sziklakert létesült a polgármesteri hivataltól a sportpályáig tartó területen. Több intézmény energetikai felújítása, a helytörténeti gyűjtemény kiállítása, valamint a temető korszerűsítésének első üteme is elkészült. 2019-ben az egyház a templom tatarozását is elvégezte, azonban a falaknál elfogyott a lendület. Utolsó rendezetlen elemei a település központjának a templomot eltakaró buszmegálló, a mögötte lévő tégla lábazatú kerítés, a kavicsos parkoló, illetve az út szélén álló keresztek és szobrok.

A pályázat kiírói komplex építészeti és környezetrendezési ötletet és vizuális javaslatot vártak a templom melletti Főtér, a buszmegálló-buszváró és a parkoló kialakítására, az eredeti pozíciók meghagyásával vagy kimozdításával, más helyre telepítésével. A pályázaton 12 induló kísérte végig az előadássorozatot és a részfeladatok, illetve a fő pályázati terv készítésének folyamatát, amiért a vírushelyzet miatti bezártság idején külön dicséretet érdemelnek.

A tervezési helyszín
A tervezési helyszín
23/27
A tervezési helyszín

A tervezési feladatot három részfeladat előzte meg. Az elsőben két falusi templomot kellett bemutatni és összehasonlítani, melyhez színvonalas grafikai megjelenésű tablókat készítettek a hallgatók, helyenként szubjektív, néhol tudományos jellegű elemzésekkel kiegészítve. A saját készítésű fotók, rajzok elkészítése, a dokumentácó mind a leendő tervezési feladatban való elmélyülést segítették. Emellett feladat volt két falusi ház vagy kistelepülési főtér bemutatása is. Továbbá a pályázóknak be kellett mutatniuk két Magyarországon vagy a világ bármely pontján található buszváró pavilont is. A kompakt tömeg és funkció miatt a szöveges elemzés, az építményekhez fűződő érzelmi viszony verbális kifejezése csökkent, de frappáns válaszokat láthattunk a különböző táji és történelmi helyzetekben épült buszvárókra. Kevesebb rajzos ábra elemezte az építmények elhelyezését, inkább az épülettömegek bemutatása került előtérbe.

A három részfeladat alapos felkészülési lehetőséget adott a pályázóknak. Érezhető az előadások hatása, a szerves gondolkodás megjelenése. A pályaművek nagy része komplexen fogta fel a feladatot, a menet közben megismert tudást kompakt megoldásba sűrítette, ami a buszmegálló elhelyezése és új karaktere mellett több lehetséges utat mutatott a település régi-új központjának kialakításához. Jelentős különbségek akadtak a valósághű számítógépes látványtervek és a szabadkézitömegvázlatokkal készülő tablók szerkesztése között, mégis az aprólékos kidolgozás és az átgondolt megoldások jellemzik mindegyiket. A legtöbb pályázó a jelenlegi buszmegálló áthelyezését javasolta, eredeti helyén a környező épüetekhez méltó teresedést alakított ki. Méretében és karakterében a településre könnyen integrálható megoldások születtek. Noha a mezőnyből egyértelműen kiemelkedő megoldás nem készült, mégis több pályázat, és a részfeladatoknál végzett munkájuk kiemelt dicséretre méltó.

Tervező: Boór Bernadett
1/27
Tervező: Boór Bernadett

Díjazás

A beadott pályaművek magas színvonala miatt a díjakat és a díjazásra rendelkezésre álló összeget az alábbiak szerint adjuk ki:
Kiemelt díjazásban részesül (60 eFt): Boór Bernadett, Kristók Attila, Szilágyi Szabolcs, Tóth Bence
Díjazásban részesül (40 eFt): Faragó Melinda, Holcsek Tamás – Pálvölgyi Ádám – Schlachter Kincső, Szendery Csongor, Szűcs Lilla
Részvételi díjban részesül (20 eFt): Harmath-Gyetvay Enikő, Pétery Tamás

Főtér
Vasboldogasszony főterének rendezése egy új buszmegálló építésével még csonka maradna, így valamelyik telepítés részletes kidolgozását vagy 1-2 közös hangulatú pályamű összedolgozásását javasoljuk. A buszváró jelenlegi épületének áthelyezését egy kevésbé központi helyre javasoljuk, ugyanakkor a rendelkezésre álló források valószínűleg egyelőre a buszváró pavilon megépítését, és közvetlen környezetének kialakítást teszik lehetővé. A térburkolati elemek és egyéb felépítmények várhatóan egy második ütemben készülhetnek el, így különösen fontos a jó kezdés, ami egy esetleges közösségépítő kalákával indítható el.

Park
Fontos lenne a parkolók áthelyezésével a parkot a közösségi rendeltetésnek visszaadni. Itt ötletes térburkolatok és tájépítészeti elemek megjelenése mellett elengedhetetlen a természet, a zöldterület fejlesztése, a növénykultúra megóvása, fasorok, virágos bokrok ültetése. A szobor kiemelése és a templom régi kerítésének elbontása emeli az egyes meglévő épületek, közterületi elemek kapcsolódásának lehetőségét. 

Parkolók
Jelenleg az elbontott régi épület helyén egy kavicsszórással kialakított ideiglenes parkolót használnak, amit a legtöbb pályázó áthelyezett vagy felújított. A legjobb megoldások azok, amelyek a polgármesteri hivatal előtti mellékutcára fűzik fel a parkolókat. A park és a tér használatát így a továbbiakban nem határozza meg a parkoló autók helyzete és látványa, a park közösségi funkcióra használható (lugas, piac, pihenés, rendezvénytér, stb.).

Közlekedés
A pályázók többsége a főtér teresedéséből áthelyezi a buszmegálló forgalmát. A buszváró épület elmozdításával új buszöböl kialakítása is lehetséges, ami a jelenlegi átmenő forgalom mennyisége mellett elképzelhető, és településképileg kedvezőbb megoldás. Hangsúlyos és jól működő gyalogos tengelyek jelennek meg a művek többségében, melyek a teljes terület használatát rendezik és logikussá teszik.

Buszváró pavilon
Kimozdítva az építményt eredeti helyzetéből északi irányban, ez talán a legjobb megoldás. Így a főtéren fontosabb, magasztosabb építmények is elképzelhetők (szobor, országzászló), és a meglévő kereszt is visszakaphatja fontos szerepét, megjelenését. Két pályázó a helytörténeti múzeum elé helyezi a buszvárót, ami szintén lehet jó megoldás, ha konzekvensen végiggondolják a pavilon központi szerepét, és a koncepciót az egész téren végigvezetik.

Épületek helyzete
A templom évszázadok óta stabil helyzetű, azonban feltárása és megjelenése állandó változás alatt van. Szerencsés lenne bevonni a főtérbe, jelentősebb helyzetet teremtve az épület számára mind a látványban, mind a megközelítésben. Kerítése elbontásával, a közlekedés átgondolásával erősebb és láthatóbb helyzetbe kerülhetne a templom. A helytörténeti múzeum épülete kis léptéke ellenére, az előretolt pozíciója miatt, jelentős látvány elemét adja a településképnek. Az épület homlokzatának méltó felújítása, akár helyi karakterű népi épületté visszaalakítása is fontos lehet. Környezetének rendezése elengedhetetlen, mely összefügg a kereszt és a főtér kiemelésével, a környezet térrendezésével, a tökéletes harmónia kialakításához.

Tervező: Harmath-Gyetvay Enikő
6/27
Tervező: Harmath-Gyetvay Enikő

A pályamunkák értékelése

Boór Bernadett
A kereszt köré szervezett főtér igényes és szép megoldás, a kereszttől induló fő tengely jól szerkeszti a többi átgondolt közlekedési irányt, jó megoldásként a parkolóterület rendezvényterületként is használható. A terület közlekedési rendszere, a templom megközelítése átgondolt, ezzel a templomot és helytörténeti múzeumot szerencsésen bevonja a főtérbe. A buszváró jó arányú, alaposan megformált épület. Igényes szabadkézi rajzok, szép grafika és tablók.

Faragó Melinda
Szép gondolat a főtér kedves és kis léptékű elemekkel való felépítése, a részletek kezelése, a lakájos udvar hangulat létrehozása. A kisebb területű tér mellett egy elmélkedésre, elvonulásra alkalmas zárt templomkertet hoz létre. A terv nem hangsúlyozza túl a buszvárót, csak esővédő, szakállszárító, természetes adaléka az utcának, a kerítésnek. A terv legszebb része a helytörténeti múzeum homlokzatának méltó, helyi jellegű felújítása, így az épület is a helytörténet bemutatásának részévé válhat. 

Harmath-Gyetvay Enikő
A terv megoldást ad a gyalogos közlekedési rendszerre a főtér, a park, a templom és az emlékmű összekötésére. Jó gondolat, hogy a buszvárót áthelyezi a főtéri zavaró helyzetéből, falusias tömegű és karakterű építményként megfogalmazva. A templom kerítését méltóbb formában ülőpadként alakítja újjá, valamint a park és az út elválasztására is alkalmazza.

Tervező: Holcsek Tamás – Pálvölgyi Ádám – Schlachter Kincső,
8/27
Tervező: Holcsek Tamás – Pálvölgyi Ádám – Schlachter Kincső,

Holcsek Tamás, Pálvölgyi Ádám, Schlachter Kincső
Jó gondolat a buszváró áthelyezése, ezáltal a főtér mentesül ettől a funkciótól. A tervezett buszváró épület igényes formálású, az internacionalista építészeti trend magas színvonalú példája. A formálás szép részletek lehetőségét vetíti előre, anyaghasználata elegáns. Izgalmas a kitekintő rés a templomra, visszafogott és sejtelmes az igényes építészeti grafika, arányos a tablószerkesztés.

Kristók Attila
A teljes főtér közlekedési rendszerét megfelelően átgondolja, a fő tengely a kereszttől indul, a többi sétány felfűzi a templom bejáratát, a helytörténeti múzeumot, a parkolót és az emlékművet is. Jó érzékkel keresi meg a terv a buszváró helyét a főtér sarkán, főmotívumként az érkező utcákról feltáruló tengelyekben. Dicsérendően és kiemelten foglakozik a javaslat a parkosítással, fásítással, a meglévő fasorok, foghíjas faelhelyezések folytatásával. A templom mögötti tér kialakítása átgondolt és részletgazdag, motívumokkal öltöztetett. A buszváró igényes tömegű, szinte már zenepavilon formálású, a fasor folytatása az épületben szerves gondolat (bár nem egyedi). A pavilon íves kialakítása és átgondolt részletei, burkolatai, legyezőszerű tetőfedése feledtetik a félnyeregtetős sufniarchetípus érzetét a szemlélőben.

Pétery Tamás
A meglévő helyén meghagyva, a tervezett buszváró pavilon izgalmas tömegformálású, élőlényszerű szerkezeti és formai megoldásokkal jellemezhető, lendületes összhatású építmény. A felszállás, vagy leérkezés pillanatában lévő sárkány vagy madár érzetét keltő alkotást igényes anyaghasználat és átgondolt részletképzés jellemzi.

Tervező: Pétery Tamás
13/27
Tervező: Pétery Tamás

Szendery Csongor
Jó gondolat a tervben atemplom és a helytörténeti múzeum bevonása a terek rendszerébe, a terek (főtér, templom bejárata, parkoló) egymásba kapcsolása, a burkolatok, lépcsőzés kialakítása. Szerencsés a buszváró és buszmegálló áthelyezése a parkoló felé, így a megfelelő helyszín megtalálása. A buszváró pavilon magas színvonalú, bútorszerű megformálású, ízléses a részletképzése, izgalmas a meglévő fával való áthatása. A terv grafikai előadása egységes, igényes és szép, a tablók szerkesztése átgondolt.

Szilágyi Szabolcs
A teljes tervezési területre megoldást ad, jól szerkeszti a különböző mozgási irányokra szervezett közlekedési rendszert. A terület használata és karaktere hierarchikus rendszerre épül: városias, ligetes, parkos és parkoló területekre. Az egyik pályázó (a kettő közül), aki megtalálja a parkolók megfelelő helyét: a mellékutca burkolatára fűzi fel a gépkocsi beállókat, felszabadítva evvel a park értékes területét közösségi funkcióra. Foglalkozik a terv a parkosítással, fásítással is. A buszváró szerencsésen elkerül a főtérről, helyet adva egy emelkedett objektumnak (szobor vagy országzászló). A buszváró épülete falusias csűr-góré ősépítmény karakterű, anyaghasználata hagyományos, tömege, részletei a faluképbe tagozódnak. Igényes és szép a terv szabadkézi előadásmódja, a tervlapok egységes grafikai megoldása, keretezése.

Tervező: Szűcs Lilla
18/27
Tervező: Szűcs Lilla

Szűcs Lilla
Nagyon jó gondolat a kereszt kiemelése és központi szerepének visszaadása. A kereszt és a mellé elképzelt egyedi burkolat teremti meg a templomhoz vezető tengely indulását, hívó hatását. Innen indul a terek rendezésének és összekapcsolásának szép gondolata, a parkolók megszüntetésével, igényes és formált burkolatokkal, közlekedési tengelyek kijelölésével. A buszvárót áthelyezi a park felé, ezáltal a főteret igényesen tudja rendezni, a templomot és a helytörténeti múzeumot be tudja vonni a látványba. A buszváró épület egyszerű tömege illeszkedik a középületekhez képest alárendeltebb szerepbe, a hagyományos formálás és anyaghasználat ellenére izgalmas motívumok adják az építmény jellegzetes karakterét.

Tóth Bence
A teljes tervezési területre javaslatot ad a terv, jól szervezi a területen a közlekedések rendszerét. A térrészeket a használatnak megfelelően osztja eltérő karakterű elemekre: főtér, lugas, park, parkoló. A másik pályázó (a kettő közül), aki megtalálja a gépkocsi tárolás megfelelő helyét: a mellékutca mentén helyezi el a parkolókat. A terv foglalkozik a burkolatok kialakításával és a megfelelő fásítással is, átgondolt tájépítészeti elemek és növények alkalmazása jellemzi. A templomot és helytörténeti múzeumot bevonja a főtérbe a templomkerítés és a meglévő buszpavilon bontásával. Jó megoldás a buszváró áthelyezése a park magasságába, az építmény egyszerű, vidéki archetípus karakterű, de mégis trendi megformálású, elmozdul a ma „kortársnak" nevezendő irányba.


Salamin Ferenc, Makovecz Vándoriskola vezetője
Németh Zsolt, Vasboldogasszony község polgármestere

 

szerk.: Fürdős Zsanett

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk